Pártatlan részlehajlás az önkormányzat sajtóosztályán?

elégedett meme face"megelégedéssel vette tudomásul"

Első olvasatra talán sokan nem értik majd, mi is a bajom azzal, hogy a testületi ülésről készült krónikában én ellenzéki képviselőként csak megelégedéssel veszem tudomásul a dolgokat, míg a BFE képviselői megköszönik a közterület-felügyelet munkáját.

A 2015. december 16-án tartott testületi ülés után a már megszokott módon összefoglaló készült a budaors.hu oldalon a testületi ülésen történtekről. Az első pár mondat elolvasása után megdöbbenve vettem észre, hogy annak ellenére, hogy napirend előtti hozzászólásom elsősorban a köszönetnyilvánításról szólt, ebben az összefoglalóban már csak megelégedéssel vettem tudomásul a történteket.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) megelégedéssel vette tudomásul, hogy a közterület-felügyelet munkatársai gyorsan elszállítottak egy roncs autót.

A közvetlenül utánam felszólaló BFE-s képviselő felszólalásában, természetesen már a „köszönte” megfogalmazás szerepelt.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt köszönte meg a Műszaki Ügyosztály vezetőjének, hogy eltüntettek egy kátyút az Agip kút kihajtójánál, illetve kifogástalan minőségben elkészült a Lévai utcánál egy lépcső javítása.

A hivatalos jegyzőkönyvben így szerepelt a hozzászólásom:

Löfler Dávid képviselő: Megköszöni a közterület-felügyelet munkáját, mert lakosok jelezték neki, hogy egy roncs autó már évek óta problémát jelentett az utcában (azt nem mondja melyikben), ezt jelezte a közterület felé, és most hívja fel rá a figyelmet, hogy ezt a lakosok is megtehetik. A közterület-felügyelet profi módon megoldotta, ezért köszöni a segítséget.

Pontosan nem tudom ki írja ezeket az összefoglalókat, mert még véletlenül sem írja oda a nevét. De elég furcsa és részrehajló írások szoktak születni.