Nagyhét 2016

Nagyhét 2016

Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

Nagycsütörtöktől egészen húsvét hétfőig tartanak ezek a különlegesen szép napok, amelyek tartalmukban felülmúlhatatlanok: a készület, az emlékezés, a megváltás átélésének és a hálának a napjai ezek. „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt.” (1Kor 15,13-19)

 

Nagyhétfőtől kezdve az esti szentmisék és szertartások 7 órakor kezdődnek (hétfőn, kedden és szerdán este nincs szentmise).

Nagycsütörtökön az Oltáriszentség szerzésére, valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. Az este 7 órakor kezdődő utolsó vacsorai szentmisén két szín alatt áldoztatjuk a híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise végén oltárfosztás lesz, ezt követően Jeremiás siralmait imádkozzuk. Az esti szertartások után 10 óráig lesz csendes virrasztás.

Nagypénteken 9 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, míg délután 3 órakor a Kálvárián keresztutat járunk. Örülnénk, ha minél többen bekapcsolódnának ezekbe az imádságokba. Az este 7 órakor kezdődő szertartásban emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. Nagypénteken szigorú böjt van! A szertartásokat követően 10 óráig lehet a Szentsírt látogatni.

Nagyszombaton a vigíliai szertartások este 7 órakor kezdődnek, melyben a tűzszentelés, a húsvéti örömének, az igeliturgiában az olvasmányok, majd a keresztvíz-szentelés és keresztelés után folytatódik az allelujás szentmise, amit az ünnepi körmenet zár. A szombati szertartásokra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát.

Nagypénteken és nagyszombaton reggel 9-11-ig gyóntatás lesz. A nagyszombati ünnepi szertartást követően, és a vasárnapi délelőtti misék után is ételszentelés lesz.

Húsvétvasárnap vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, fél 11-kor lesz az ünnepi szentmise templomi énekkarunk közreműködésével. Az esti mise előtt nem lesz szentségimádás, hasonlóképpen Húsvéthétfőn sem.

Húsvéthétfőn fél 5-kor indul az Öröm útja a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon a templomban fél 8-kor, fél 11-kor és este 7-kor lesznek a szentmisék.

ÁLDOTT HÚSVÉTOT MINDENKINEK!

forrás: http://budaorsiplebania.hu/index.php?n=old&kod=365