NSA-ék már megcsinálták

Okos Város Budaörs

Nagy Sándor András, – NSA vagy akit a városházán nem neveznek nevén – , a helyi Fidesz elnökének szervezésében 2015. június 9-én volt Okos város konferencia Budaörsön. Ezért is lett fontos a városvezetés számára valami hasonló (de azért látszólag mégis más) kidolgozása és előterjesztése.

5letelésÍgy született meg a  „„Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása” című napirend, amiről február 24-én (rohamtempóban) döntött is a testület. Miről is szól ez a koncepció? Véleményem szerint sok mindent összeollóztak benne, de alapvetően ugyanúgy az okos város konferenciát hivatott lemásolni (amit még véletlenül sem említ, sőt kínosan kerül, ez a hosszú és sok mindenre kiterjedő tanulmány).

A tanulmány innen tölthető le:

Budaörs – a digitális jövő és digitális részvétel városa

A program folyamata és ütemezése

A program már javában zajlik, legalábbis a február 24-ei ülésen elfogadott dokumentációban korábbi dátumok vannak megadva. Nézzük ennek a részletét a dokumentumból:

A program időterve 2016 – 2020 évekre szól. A megvalósítás lépései az elkövetkező rövidebb, majd hosszabb időtávon a következők:

TUDOMÁNYOS TANÁCS – Egy programvázlat alapján, a városvezetéstől már megszerzett elvi egyetértéssel megtörtént ismert hazai szakemberek felkérése a szerveződő program Tudományos Tanácsába,[1] akik vállalták, hogy folyamatosan követik és véleményezéssel segítik a programot. 
 KONCEPCIONÁLIS DOKUMENTUM – A programvázlat alapján, a tudományos tanács támogatásával egy programkoncepciónak kell készülnie a fentiek szerint, aminek kidolgozása során már előzetes egyeztetések is történnek kulcsszereplőkkel. Időigénye: 1 hónap. Ez a szakasz már zajlik, lezárása 2015. november vége
 A HELYI SZEREPLŐK KRITIKUS KÖRE – Az első és legfontosabb lépés, hogy a város meghatározó szereplői – a köz-, üzleti és civil szférából – egyetértésre jussanak egy ilyen program hasznosságáról és elindításáról. Ebben a fázisban már előtérbe kerülhetnek a digitális jövő egyes technológiai elemei. Időigénye: 1-1,5 hónap. Várható végrehajtása 2016. január közepe.

Ha a dokumentációt szigorúan vesszük, akkor már az első három lépés már megtörtént… Kíváncsian várjuk mi lesz ebből és az mennyibe fog kerülni a városnak…

Okos Város Budaörs

Okos Város Budaörs 2015

Az elfogadott határozat

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. a határozat mellékletében szereplő „Budaörs – a digitális jövő és digitális részvétel városa” c. dokumentumot megtárgyalta és az abban szereplő programot elfogadja,
  2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a programnak megfelelő stratégia kidolgozásáról.