Nincs válasz a 12 milliós polgármesteri keretre!

Wittinghoff Tamás, Bíró Gyula, polgármester, alpolgármester BudaörsNincs válasz a 12 milliós polgármesteri keretre!

Továbbra sincs válasz a már egyre titokzatosabb 12 millió forintos költségvetési sorra, melynek címe: „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai”, ezért az atlatszo.hu weboldalon keresztül fordultunk az önkormányzathoz.

Korábbi bejegyzésemben írtam a „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” című 12 milliós sorról, amiről Bíró Gyula alpolgármester sem tudja, hogy mit is takar, legalábbis a TV-vitában, hiába kérdeztem rá, azt felelte nem tudja. Ezért írásban fordultam alpolgármester úrhoz és jegyző úrhoz, de levelemre azóta sem érkezett válasz.

Most az atlatszo.hu oldalon keresztül nyújtottunk be adatigénylést, bízva abban, hogy a nyilvános adatigénylésre kapunk választ és végre fény derül a titokzatos 12 milliós keretre.

(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, alaprendelet 4/B. sz. melléklete, 22. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” eredeti: 10 245 000 Ft módosított: 8 711 000 Ft)
(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, 4/B sz. melléklet 21. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” 12 665 000 Ft)”

 

BFE polgármesteri, alpolgármesteri új autók

atlatszo.hu:
Polgármester, alpolgármesterek dologi kiadásai 2015/2016

Feladó: Löfler Dávid

2016. április 18.
Tisztelt Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2015-ös és az idei 2016-os költségvetés is tartalmaz egy
„Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” című sort a 4/B számú
mellékletében.
Tisztelettel kérem (ismételten) ezen sorok részletes kifejtését.
2015-ben mire lett felhasználva, tételesen.
(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, alaprendelet
4/B. sz. melléklete, 22. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi
kiadásai” eredeti: 10 245 000 Ft módosított: 8 711 000 Ft)
2016-ban mire alapozva került a költségvetésbe, mi alapján
kalkulálták.
(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, 4/B sz.
melléklet 21. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” 12
665 000 Ft)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha
az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult
az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az
adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás
mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását
az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 18.

Üdvözlettel:
Löfler Dávid
(önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP Budaörs)