Szociális- és Egészségügyi Bizottság 2016. április 7-ei ülése

Naptár 2016 április

2016. április 7-én, csütörtökön ülésezik a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Következő héten pedig a TFVB, KMISB, PEB, ülések lesznek.

Napirendek:

Szociális- és Egészségügyi Bizottság – 2016
2016. április 7. (rendes)
1. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2016 évi terve
2. napirendi pont: Intézmények 2016 évi felújítási tervének elfogadása – Kérjük megnyitni.
3. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004. (IV.20.) rendelet módosítása
4. napirendi pont: A digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló 40/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
5. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önk. rendelet módosítása
6. napirendi pont: Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
7. napirendi pont: Javaslat a Lakásgazdálkodási és lakhatás támogatási koncepció elfogadására
8. napirendi pont: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
9. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – alapszolgáltatások tekintetében végzett – 2015. évi működéséről
10. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – hajléktalan ellátás tekintetében végzett – 2015. évi tevékenységéről
11. napirendi pont: beszámoló a Sorsunk és Jövőnk Szeretszolgálat Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről.
12. napirendi pont: beszámoló a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica „RÉV” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évben végzett tevékenységéről.
13. napirendi pont: Rendkívüli települési támogatás önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelem elbírálása. (zárt ülés)
14. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)
15. napirendi pont: Hozzájárulás bérlakásba történő befogadáshoz (zárt ülés)
16. napirendi pont: Lakáscélú helyi támogatás iránti kérelmek (zárt ülés)
17. napirendi pont: Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt ülés)
18. napirendi pont: Kedvezményes üdülés iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)
20. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés:Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló megválasztása (zárt ülés)
21. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés:A budaörsi bölcsődei kisgyermeknevelők uszoda és wellness bérlettel való támogatása 2016-ban
22. napirendi pont: Meghívó

A napirendek és hozzájuk tartozó anyagok megtekinthetőek itt:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/Szoci%C3%A1lis-%20%C3%A9s%20Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%20Bizotts%C3%A1g/2016

Munkaterv 2016 Budaörs

Munkaterv 2016 Budaörs