Tiszta, virágos Budaörsért – 2016

Tiszta, virágos Budaörsért

Budaörs város tisztasága, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében Budaörs Város Önkormányzata Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottsága és Budaörs Város Önkormányzata meghirdette a „TISZTA, VIRÁGOS BUDAÖRSÉRT” – 2016. pályázatát.

Felhívás:

A pályázat elsődleges célja lakókörnyezetünk szebbé tétele lakótársaink és lakóközösségeink közreműködésével.

A pályázat elsősorban azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon stb. kulturált és magas színvonalú zöldterületeket, virágfelületeket hoztak létre, gondozásukat végzik saját és mindannyiunk örömére.

Pályázni lehet egyénenként, vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:

1.    családi ház és környezete
2.    utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége
3.    balkonok, erkélyek
4.     gazdasági társaságok, szolgáltatók, nem gazdálkodó szervezetek (pl. civil szerveződések, alapítványok, egyesületek) egyházak

A közterületről feltáruló látvány értékelését az e célból megalakuló Bíráló Bizottság – helyszínelései során – 2016. június 30. napjáig folyamatosan végzi.

A legjobb eredményeket elérőket vásárlási utalványban és elismerő oklevélben részesítik. További különdíjak várhatóak a versenyben résztvevők számára városunk vállalkozó, gazdálkodó és társadalmi szervezetei által felajánlott támogatásokból.

Egyéb részvételi feltételek:

A résztvevő a Pályázati Jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy a Pályázat nyertes(ei)ének megállapítását követően a Pályázat kiírója az eredményt nyilvános rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) hirdeti ki, melyen történő részvételre levélben értesít (a továbbiakban: Értesítés).

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen róla illetve a nyeremény átadásáról, valamint a Pályázati anyagról, esetleg annak környezetéről (pl. balkon, kert stb.) a Budaörsi TV, Budaörsi Rádió, Budaörsi Napló, Budaörsi Info fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza.

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a Pályázat kiírója, kizárólag név- és lakcím (város) adatát, valamint a pályázati anyagról (pl. balkon, kert stb.) készített fényképet egyidejűleg a www.budaors.hu internet címen, a Budaörsi Naplóban, a Budaörsi Infóban is közzétegye. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázat során szolgáltatott személyes adatait a Pályázat kiírója abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Pályázat nyertesét megállapítsa.

A nyertes megállapítását követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Résztvevőnek tudomása van arról, hogy bármikor joga van a Pályázattal összefüggésben tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését. A fentiek alapján a jelentkezési lap aláírásával Résztvevő kifejezetten hozzájárul (i) az általa a jelentkezés során megadott személyes adatai fentiek szerinti személyek általi és célból történő kezeléséhez, feldolgozásához, továbbításához és közzétételéhez, illetve (ii) a fentiekben meghatározott fénykép-, hang- illetve videó felvétel készítéséhez, és azok nyilvánosságra hozatalához, időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélküli, térítésmentes felhasználásához.

A jelentkezési lapot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán vagy a 036. szobájában lehet átvenni, vagy letölthető a www.budaors.hu honlapról is.

A kitöltött lapokat 2016. május 30-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán kell leadni.

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás pályázók részére

Jelentkezési lap virágos Budaörsért 2016