Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

Animációs szakképzés beindításáról döntött a testület Budaörsön. A kormányellenes feladatokat osztó MOME, Budaörs stratégiai partnere lett.

A régi Posta épületét és 15 millió forintot biztosít, (első körben) Budaörs Város önkormányzata az animációs szakképzés beindításához. Bár az anyaghoz mellékelt költségvetés ezt az összeget pontosan nem tartalmazza és a második sorában ez áll: „A terv még képlékeny és rugalmas„, a BFE-s képviselők minden gond nélkül megtudták szavazni.

Az is kiderült, hogy OKJ-s képzés lesz a korábbi egyetemről szóló hírek ellenére és átmenetileg az Illyéses Diákokért Alapítvánnyal szerződik az önkormányzat (a MOME egyenlőre csak közreműködő és stratégiai partner). Az anyagokból és az egymásnak ellentmondó hírekből látszik, hogy nagy a kapkodás. Még a beadott költségvetés sem passzol a megszavazott kerethez. A régi Posta épületének átalakításához szükséges összeget még nem ismerjük.

Koncepció? Az nincs?! A régi Posta épülete egy felújításra, modernizálásra váró épület, amiben nagy lehetőségek lennének. Ha most az animációs szakképzés miatt felújításra és átalakításra kerül az épület egy része, akkor belátható, hogy gazdaságosan az egész épület hasznosítása és funkcióinak kialakítása komoly korlátokba fog ütközni.

KöltségvetésIllyés Akadémia – pénzügyi terv

Posta átalakítási terv, alaprajz

Posta átalakítási terv, alaprajz

MOME

Egy kis ízelítő a MOME világából:

Az előterjesztés

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával kifejezte egyetértését és azon szándékát, hogy együttműködik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (a továbbiakban: MOME) abban, hogy az Egyetem részéről akkreditáltatni kívánt felsőfokú animációs szakképzés budaörsi helyszínnel valósuljon meg. Ezt követően a 83/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta a MOME-val kötendő, erre a célra irányuló stratégiai partnerségi megállapodást. Ez a megállapodás határozza meg mindazokat a további, konkrét lépéseket, amelyek mentén előbb egy animációs tanfolyam, majd felsőoktatási animációs szakképzés indulhat városunkban, megalapozva a további fejlődési lehetőségeket.

A létrejött megállapodás konkretizálja azt a szakmai együttműködési tartalmat, amelynek nyomán a következő év folyamán akkreditált felsőfokú animációs szakképzés kezdi meg működését a városban. A képzés majdani megvalósításában és a folyamat előkészítésében eddig is komoly szerepet játszottak a budaörsi „Illyés Akadémia” művésztanárai.

A MOME-vel kötött stratégiai partnerségi megállapodás értelmében a felsőfokú képzés bevezetéseként, első lépéseként már 2016 szeptemberében beindulhat a művésztanárok közreműködésével és a MOME vezetésével egyeztetett szakmai tartalommal egy OKJ szakképzési tanfolyam. Erre a célra a régi Posta épület alsó szintje szolgálna helyszínül, ahol a tanfolyam mellett szakmai műhelyeket, workshopokat, közösségi művészeti és kulturális programokat is biztosítanának, nagyrészt az animációs művészet népszerűsítéseként, részben újabb belvárosi közösségi tér biztosításaként. Ez egyben a bizonytalan jövő elé néző szakképzés egyik túlélési lehetőségeként is működhetne.

A tanfolyamok és a szakképzés is úttörő szerepet játszhatnak olyan innovatív gazdasági klaszter Budaörsre vonzásában, amely a városnak és az ebben résztvevőknek középtávon bevételt is eredményezhet, miután az animációs filmkészítés komoly piaci igény kielégítésére képes és jelenleg Magyarországon a kapacitás e vertikumban igen csekély.

Az Illyéses Diákokért Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy tegye lehetővé a régi Posta épület helyszínén az animációs képzés tanfolyami szintű, szakképzést is biztosító beindítását és az e köré építhető közösségi és szakmai programok megrendezését.

A hely biztosításán kívül ebben az évben a megvalósításhoz szükséges címzett forrás is rendelkezésre áll a város költségvetésében. E támogatási forrás fogadására és a feladat elvégzésére az Illyéses Diákokért Alapítvány alkalmas, annak elnöke ezért kérte egy ilyen tartalmú, pénzügyi feltételeket is biztosító együttműködési megállapodás megkötését.

A levelében foglaltakkal egyetértve kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák, illetve fogadják el a határozati javaslatban foglaltakat.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.       a budaörsi belterületi 110/6 hrsz. ingatlan (Budaörs, Templom tér 12, régi Posta épület) főépületének földszintjén a 2. melléklet szerinti vázrajz szerint kialakítandó helyiségeket az Illyéses Diákokért Alapítvány számára rendelkezésre bocsátja, OKJ-s szakképzést biztosító animációs tanfolyam beindítása valamint az e köré építhető más tanfolyamok, közösségi és szakmai programok megrendezése céljára;

2.       felhatalmazza a polgármestert, hogy együttműködési megállapodást kössön az Illyéses Diákokért Alapítvánnyal az 1. pontban részletezett programok megvalósítására, illetve az ott meghatározott helyiségek átadására. Felhatalmazza továbbá, hogy az együttműködési megállapodás keretei között a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B melléklete 62. Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása soron biztosított 15 millió Ft támogatást az Illyéses Diákokért Alapítvány számára az 1. pontban meghatározott célra támogatásként biztosítsa.