Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

Budaörs autópálya menti terület zajtérképe – nappali zajterhelés (LDEN) Budaörs autópályaBeszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

Beszámoló készült Budaörs Város környezeti állapotáról, a légszennyezettség mértéke két szennyezőanyag tekintetében meghaladja a határértéket, zajtérkép alapján pedig megállapítható, hogy nagyon magas a zajterhelés bizonyos területeken.

Légszennyezés, levegőminőség

A helyben működő vállalkozások közül 67-nek van helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélye. A budaörsi ipari és szolgáltató telephelyek éves légszennyezőanyag kibocsátása (táblázat alapján) 2014-től jelentős növekedést mutat. Ennek oka egyenlőre ismeretlen (bizottsági ülésen a hivatal részéről nem volt válasz).

A budaörsi ipari és szolgáltató telephelyek éves légszennyezőanyag kibocsátása (kg)

2014-ben jelentősen növekedtek az értékek

A Budaörsön mért szennyező anyag koncentrációk:
– az SO2 esetében a belvárosi és a külvárosi állomásokon regisztrált értékek alatt maradtak;
– az O3 esetében a belvárosi és külvárosi mért értékeket meghaladta;
– a szálló por (PM10), az NO2 és a CO tekintetében pedig a belvárosi és a külvárosi adatok között mozogtak.
A folyamatos mérések órás átlagértékeit figyelembe véve:
– a CO, a SO2, NO2 az O3 órás átlagértékek a teljes vizsgálati periódusban az egészségügyi határértékek alatt maradtak;
A szálló por (PM10), NO és az NOX koncentrációt a 4/2011. (I.14.) VM rendelet órás egészségügyi határértékkel nem szabályozza.
A folyamatos mérések 24órás (napi) átlagértékei figyelembe véve:
a SO2, NO2 szálló por (PM10) szennyező komponensek 24 órás átlagértékeket tekintve egyik nap sem haladták meg az egészségügyi határértéket.
a CO napi 8 órás mozgóátlag maximum koncentrációk a teljes vizsgálati periódusban az egészségügyi határértékek alatt maradtak.
A NO, a NOX és az O3 koncentrációit a 2011. (I.14.) VM rendelet 24 órás egészségügyi határértékkel nem szabályozza.

Az agglomerációban és benne Budaörsön a légszennyezettség mértéke két szennyezőanyag, a nitrogén-dioxid és a szálló por tekintetében meghaladja a határértéket, a többi szennyezőanyag szempontjából a szennyezettség ennél kisebb mértékű.

Zajterhelés

A zajhatások közül kiemelkedő a közlekedési zaj, de jelentős a kereskedelmi, kulturális és kisebb ipari tevékenységből származó zaj is.

Budaörs autópálya menti terület zajtérképe – nappali zajterhelés (LDEN) Budaörs autópálya

Budaörs autópálya menti terület zajtérképe – nappali zajterhelés (LDEN)
Budaörs autópálya

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy nagyon magas a zajterhelés (Lden=70-75 dB)

– Károly király u. (M1-M7 autópálya és Csata u. között)
– Csata u. (Károly király u. és Ady Endre utca között)
– Baross u. (Széles u. és Károly király u. között)
– Budapesti út (Clementis László u. és Csillag utca között) melletti lakóépületek környezetében.

Budaörs vasútvonal menti terület zajtérképe– nappali zajterhelés (LDEN)

Budaörs vasútvonal menti terület zajtérképe– nappali zajterhelés (LDEN)

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy magas a zajterhelés (Lden=65-70 dB)

– Budapesti út (Csillag u. és Alsóhatár u. között)
– Clementis László u. (Budapesti út és Nyár u. között)
– Templom tér
– Kossuth Lajos u.
– Károly király u. (Szabadság út és Csata u. között)
– Szabadság út
– Baross u. (Puskás Tivadar u. és Ibolya u. között)
– Bretzfeld u. (Baross u. és Szabadság út között)
– Baross u. (Széles u. és Bretzfeld u. között)
– Petőfi Sándor u. (Szabadság út és Baross u. között)
– Bazsalikom u.
– Kamaraerdei út
– M1-M7 autópálya mellett
– Alsóhatár u. és Aradi utca között a szélső épületeknél
– Tátika utca melletti lakóépületek környezetében.

Budaörsön belül három út vezeti a forgalmat az autópályákra, melyek forgalma jelentős, de megközelítőleg csak a közlekedési kapacitásuk felét éri el.

A teljes anyag megtekingető itt: Budaörs_Város_Környezetvédelmi_állapota_2015