Bizottsági ülések és képviselő-testületi ülés júniusban

Fidesz frakció testületi ülésenFidesz-KDNP frakció

Bizottsági ülések és képviselő-testületi ülés lesz júniusban. A napirendek és a meghívók hamarosan feltöltésre kerülnek. Képviselő-testületi ülés június 22-én várható a munkaterv szerint.

Az anyagok megtekinthetőek az online rendszerben és itt a bejegyzés alatt is folyamatosan frissülnek. A PEB ülés meghívója a mai nap folyamán várható. Frissítve: PEB anyag és meghívó felkerült

TFVB

Meghívó: TFVB Meghívó 06.13

Időpont: 2016. június 13. 14:00

KMISB

MeghívóKMISB meghívó 06.14

Időpont: 2016.06.14. 16:30

PEB

MeghívóPEB meghívó 06.15.

Időpont: 2016.06.15. 16:30

KT

Meghívó: hamarosan

Időpont: várhatóan: 2016.06.22.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2016. június 13. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca – Frankhegy „tervezési terület határa” által határolt terület lakóterületi átsorolás – BHÉSZ módosításként –
2. napirendi pont: Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából
3. napirendi pont: A TÖRSVÍZ Kft: A végelszámolás kezdő napjának kitűzése és a végelszámoló személye
4. napirendi pont: VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítás – Kérjük megnyitni, anyagot tartalmaz.
5. napirendi pont: Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat -2015-ös pályázatunk megerősítése- Kérjük megnyitni.
6. napirendi pont: Az animációs szakképzés beindítása a régi Posta épületében
7. napirendi pont: Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról – Kérjük megnyitni, anyagot tartalmaz
8. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez- Kérjük megnyitni.
9. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása
10. napirendi pont: Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
11. napirendi pont: Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról
12. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosítására
13. napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés I. sz. módosítása
14. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása
15. napirendi pont: Budaörsi viziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása
16. napirendi pont: Faültetési program
17. napirendi pont: Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felmérésére
18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról.
19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról.
20. napirendi pont: A Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
21. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
22. napirendi pont: Döntés a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítás kezdeményezéséről
23. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti ingatlan használatba adása
24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
25. napirendi pont: Budaörs, Ostor utca 2. szám alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás
26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m² nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról
27. napirendi pont: Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről
28. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
29. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1036/50,1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezéséről
30. napirendi pont: Szertár Kávézó Kft. közterület-használati kérelme vendéglátó terasz használatára
31. napirendi pont: Quiff Kft. közterület-használati kérelmének meghosszabbítása
32. napirendi pont: A Budaörs, Puttony utca 8860/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
33. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Károly király út 62/2. szám alatti, 535 helyrajzi számú ingatlanra történő szolgalmi jog alapításáról
34. napirendi pont: A Patkó utca és Szivárvány utca sarkán lévő parkolóban termelői piac díjmentességének kérelme- Kérjük megnyitni.
35. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 8387/9 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezéséről. (zárt ülés)
36. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Som utcában található, 11320 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés)
37. napirendi pont: Meghívó – Kérjük megnyitni.
38. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat fórumának megrendezéséhez

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

2016. június 14. (rendes)
1. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez
2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása
3. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
4. napirendi pont: Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról
5. napirendi pont: Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához (zárt ülés)
6. napirendi pont: Animációs szakképzés beindítása a régi Posta épületében
7. napirendi pont: A 2016 II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása
8. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenésének támogatása c pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása
9. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza az aláírt meghívót, meg kell nyitni)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2016. június 15. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2. napirendi pont: Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
3. napirendi pont: Javaslat védőnői álláshelyek betöltésére
4. napirendi pont: Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából
5. napirendi pont: Javaslat fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító megállapodás módosítására (zárt ülés)
6. napirendi pont: TÖRSVÍZ Kft.: A végelszámolás kezdő napjának kitűzése és a végelszámoló személye
7. napirendi pont: VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítása
8. napirendi pont: Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat – 2015-ös pályázatunk megerősítése
9. napirendi pont: Animációs szakképzés beindítása Budaörsön
10. napirendi pont: Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról
11. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzésekhez
12. napirendi pont: Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felmérésére
13. napirendi pont: Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről
14. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása
15. napirendi pont: Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
16. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása
17. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása
18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról.
19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról.
20. napirendi pont: A Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
21. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
22. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti ingatlan használatba adása
23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
24. napirendi pont: Budaörs, Ostor utca 2. szám alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás
25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m² nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról
26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
27. napirendi pont: Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása
28. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza a meghívót, meg kell nyitni)
29. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17. őszi félév -Zsigmond Király Főiskola előadássorozata (5. félév)
30. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekttel kapcsolatos 87/2016.(IV.20.) ÖKT sz. döntés módosítása