Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 22-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 22-i üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. június 22-i üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

830 órától: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző,

1000 órától: Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, Mandel Gábor mélyépítési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Tamás Ervin BTG Nonprofit Kft., Fazekas Mónika, Premecz Enikő TFVB, Dr. Hardy Géza SZEB és Kapitány Gábor PEB nem képviselő bizottsági tagok, Kisberk Balázs, továbbá intézményvezetők, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Süveges Zsófia/dr. Varga Nikoletta/ Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

Wittinghoff Tamás polgármester: (830-kor):

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, köszöntené természetesen a kollégákat is, de annak nyomós oka van, hogy miért nincsenek itt a teremben és nyilván annak is, hogy nagy a média érdeklődése. Továbbiakban minden médiától érkezett munkatársat is szeretettel köszönt!

Bejelenti, hogy a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete a 25 éves történetének legsúlyosabb lépéséhez érkezett. Sztrájkot hirdetett meg, aminek egyébként nagyon szigorú feltételei vannak, ezért egy 2 órás sztrájkról van szó. Ez egy jelentős és súlyos, de jogos lépés, hiszen a közszférában 8 éve változatlanok az illetmények, sőt, sok esetben, sok helyen még csökkenésről is beszélnek, és azt látják, hogy ebben a tekintetben is igyekszik a Kormány megosztani a társadalmat. Éppen ezért a testületi ülést itt most nem tudják folytatni, hiszen köztisztviselőik csatlakoztak a sztrájkhoz, aminek szintén feltételei vannak, működnie kell szakszervezetnek az adott intézményben is és a tagok 50%-ának csatlakozni kell. Az, hogy jegyző úr jelen van, az nem azért van, mert nem szolidáris a munkatársaival, hanem azért, mint munkáltató, Ő nem sztrájkolhat, de ettől függetlenül természetesen mindannyian szolidárisak a köztisztviselőkkel.

Azt elmondottak miatt a Képviselő-testület ülése 1000 órakor fog kezdődni.

 

1000 órától:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület – 15 fővel – teljes létszámmal jelen van, határozatképes, ennek megfelelően a Képviselő-testület ülését megnyitja.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az alábbi sürgősségi indítványok érkeztek, melyeket javasol napirendre venni:

 

Hivatal részéről

 

 • KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása”,
 • Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról”
 • illetve, „Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről, ezt a 7. napirend, vagyis a rendeletek után javasolja tárgyalni.

 

Képviselői előterjesztés

 • „Elvi nyilatkozat a termelői piac díjmentességének biztosításáról” Löfler, Gáspár és Sokolowski képviselő urak részéről.

 

Módosító indítvány készült „Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztés módosítására”, erről nem kell külön szavazni, csak tájékoztatásként jelzi.

 

A zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint „Javaslat fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító Megállapodás módosítására” illetve, „Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre” előterjesztések esetében kötelező a zárt ülésen való tárgyalás.

 

Ami a két interpellációt illeti, ott Jegyző úrhoz kell fordulnia egy kérdéssel, mert a két interpelláció tegnap délben érkezett – ugye, mindig az utolsó pillanatban nyújtja be a Fidesz frakció az ilyen jellegű, megértést segítő interpellációikat – de neki nem sikerült megállapítania azt, hogy például, Stift Nándorhoz írt interpelláció, amelyik azt firtatja, hogy miért szavazott úgy, ahogy szavazott, az mennyiben interpelláció? Lehet, hogy a gondolatrendőrség felmerülése itt is előbb-utóbb terítékre kerül. A helyzet az, hogy eljátszott a gondolattal, mi van akkor, ha – feltéve, de nem megengedve – a Képviselő-testület nem fogadja el a képviselő válaszát, akkor neki egy bizottságot ki kell jelölnie, amelyik megvizsgálja azt, hogy miért szavazott úgy valaki, ahogy szavazott? Ez egy igen érdekes demokráciaértelmezés, már ugye, mintegy másfél órával ezelőtt kapott is leckét demokráciából Löfler Dávid képviselő úrtól. Jegyző urat kérdezi, hogy mi a csodát lehet tenni, mert megítélése szerint ez a két beadvány a kérdések kategóriájába tartozik?

 

 1. Bocsi István jegyző: Az SZMSZ 23. §-a szabályozza a képviselői beadványokat, interpellációkat, illetve kérdéseket. Ez a kettő irat, ami eljutott a Polgármesteri Hivatalba, tartalmuk szerint kérdés, úgyhogy az SZMSZ szerint így fogják kezelni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mikor hangzik majd el a kérdés?

 

 1. Bocsi István jegyző: Ugyan az a sorrend van, az SZMSZ szerint előbb van a kérdés, interpelláció és aztán jön a polgármester beszámolója, tehát sorrendben ugyanott marad, mintha interpelláció lenne.

Annyi még hozzátartozik, hogy erről a Képviselő-testület nem fog szavazni, hogy elfogadja-e vagy nem, mert nyilván, ez a kérdezettnek a válasza.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Akkor ismertetett mindent, ami a napirenden a megküldött meghívóhoz képest változás, illetve, amiről szavaznia kell a Képviselő-testületnek.

Most lehet a napirend elfogadásával kapcsolatban észrevételt vagy javaslatot tenni.

 

Löfler Dávid képviselő: Már szeretett volna az ülés elején is szót kérni, és ügyrendi kérdésben nyomta a gombot, nem kapott szót. Viszont, fontosnak tartja, pont azért, mert később kezdték az ülést, hogy polgármester úr első félévi jutalmáról szóló előterjesztést, amiben másfél millió forinttal jutalmazzák Wittinghoff Tamást, azt vegyék le erről a napirendről. Úgy gondolja, hogy amikor kint sztrájkolnak a hivatal dolgozói, és 2015-ben megszorítások voltak, amit maga, a polgármester úr is elmondott, hogy mindenhol, mindenkinél, és még a Hivatalban is megszorítások voltak, akkor úgy gondolja, hogy a polgármester úr jutalmát, amit 2015-ben is megkapott, meg most is előterjesztetett a saját egyesületével és meg fog szavaztatni, úgy gondolja, hogy nem elegáns most ezt napirenden tartani. Szeretné kérni, hogy ezt vegyék le a napirendről.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak Löfler Dávid képviselő úr megértését segítendő okból mondja el: azt mondta, hogy az ülés elején szeretett volna ügyrendi kérdésben szót kérni. A minap már megjelent egy írás, hogy vélhetően Löfler Dávid képviselő úr gyakorlatlansága okán nincs tisztában bizonyos dolgokkal. A Képviselő–testület ülése most kezdődött el, a Képviselő-testület ülésének elkezdése óta meg Löfler képviselő úrnak nem volt ügyrendi kérdésben jelzése. Jegyző úré a szó, de közben jelzi, hogy a szakszervezet vezetője – miután a sztrájkkal kapcsolatban Löfler Dávid képviselő úr egy kijelentést tett – szót kér.  

 

Ládonyi János a helyi szakszervezet vezetője: A sztrájkról röviden szeretne két mondatot mondani. Nem Budaörs Város Képviselő-testülete ellen, nem az önkormányzat, nem a polgármester úr és jegyző úr ellen sztrájkoltak. Részben szolidaritás volt, részben arról volt szó, hogy nyolc éve nem emelkedett a köztisztviselői alapilletmény. Tehát hangsúlyozza, nyolc éve 38.650 Ft. Ez ellen tiltakoztak és az ellen, hogy jelenleg meghatározták, hogy a kormányhivatalokban, megyei hivatalokban 30%-os béremelés lesz. Tehát, ezt tartják sérelmesnek, hogy a helyben, itteni közügyeket intéző kollégák, kolléganők nem részesülnek abban, amiben az önkormányzat által kialakított okmányirodában dolgozó munkatársak részesülnek. Másodiknak, szolidárisak azzal a 3200 önkormányzattal, ahol még lehetőség sincsen arra, hogy jutalmakat vagy egyéb ilyen juttatásokat tudjanak osztogatni. Harmadiknak itt, a köztisztviselők minden évben kapnak jutalmat a költségvetésben meghatározott keretek között, a lehetőségeknek megfelelően. Döntő többségében céljutalmat, de rendes jutalmakat is, mindegyiket teljesítményértékelés alapján és úgy gondolja, hogy ebbe a sorba polgármester úr is beletartozik, hiszen az ő vezetésével az ő irányításával működik ez a város és működik ez a hivatal ennyire normálisan és az országos átlagnál sokkal jobban.

 

 1. Bocsi István jegyző: Csak a pontosság kedvéért: az itt ülő alkalmazottaknál úgy néz ki a helyzet, hogy nyolc éve nem volt az alapilletmény emelve, polgármester úrnál ez egyébként tizenhárom év, amit lehet számolni. Annyit szeretne megerősíteni, legalábbis is dolgozók részéről, akik hozzá eljuttatták, hogy egyrészt, ez egy szakszervezeti sztrájk volt, másrészt, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal dolgozói egyébként – azt gondolja –, hogy az országos átlaghoz képest megvannak elégedve azokkal a juttatásokkal, amiket számukra a Képviselő-testület nyújt, és semmiképpen nem szeretné, ha az a kép alakulna ki, hogy a Képviselő-testület vagy a város ellen sztrájkoltak a köztisztviselők.

 

Löfler Dávid képviselő (ügyrendi kérdésben): Pont, ahogy az előbb elhangzott, a Polgármesteri Hivatal is különféle juttatásokkal tudja díjazni, mint munkáltató, a hivatalnokok munkáját, és ezt 2015-ben csökkentették, ezt maga, polgármester úr jelentette be egy riportban. Úgy gondolja, hogy amikor polgármester úr azt mondja, hogy mindenhol és mindenkinél, még a Hivatalban is – ezt így mondta polgármester úr – csökkentették, megszorítások voltak, akkor úgy gondolja, hogy polgármester úr jutalmában is kéne valami csökkentés vagy nem túl elegáns azt napirenden tartani aznap, amikor a Hivatal sztrájkol.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen képviselő úr jóindulatú hozzászólását! Annyit szeretne csak hozzátenni, hogy ez nem volt ügyrendi, de képviselő úr a szabálysértésekben élen jár, szívesen lopja el a város nevét is, illegálisan. Nincs ezzel probléma és azzal sincs probléma, hogy képviselő úr folyamatosan valótlanságokat állít! Érti, hogy képviselő úr nem tudja mi az, hogy legális jövedelem, hiszen a pártjában a közpénz elszokta veszíteni a közpénz jellegét, furcsa módon és milliárdok tekintetében. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz egy ilyen helyzetben neki erre reagálnia. Neki a Képviselő-testület a munkáltatója. Tehát, érti azt is, hogy Löfler Dávid képviselő úr akkor lenne boldog és kielégült, ha nulla forintra szállítanák le a tiszteletdíját, ami jelenleg több százezer forinttal alatta van a budaörsi intézményvezetők bérének és ő nem kapna egyedül ebben a városban jutalmat, a többi köztisztviselőhöz képest. A jóindulatát, a kedvességét és a tisztességét köszöni képviselő úrnak! Lezárták ezt a vitát, mert napirend előtt ilyenen nem vitatkoznak!

 

 1. Bocsi István jegyző: Arra szerette volna kérni a képviselőket és mindenkit, hogy az SZMSZ szerint a vitákat majd a napirendi pontnál folytassák le, mert az SZMSZ szerint a napirendi pontok megszavazásánál nincs helye vitának. Minden ki fog nyílni a napirendi pontnál és bármennyi vita lehet, de azt kéri, hogy vegyék ezt figyelembe!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület. Most a napirendről fognak szavazni. A napirendhez érkeztek módosítások és érkeztek javaslatok.

A Hivatal részéről beterjesztett sürgősségi indítványok, melyeket javasol napirendre venni:

 

 • „KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása”,
 • „Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról”
 • illetve, „Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről” tárgyú előterjesztést, ezt a 7. napirend, vagyis a rendeletek után javasolja tárgyalni.

 

 

A Képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a napirendre vételre vonatkozó javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A 3 „nem” szavazat okán mondja: a város ügyeit alapvetően érintő kérdéseket ne tárgyalja a Képviselő-testület, de szórakozzanak egymással személyeskedve, az világos, Fideszes hozzáállás!

 

Képviselői előterjesztés: „Elvi nyilatkozat termelői piac díjmentességének biztosításáról” címet viseli, ami egyébként érdekes, hiszen a Képviselő-testület bizottsága már erről döntött, de nem baj, ez is egy javaslat. Ügyrendi kérdésben, gondolja akkor Löfler képviselő úr erre vonatkozóan szeretne egy ügyrendit mondani.

 

Löfler Dávid képviselő (ügyrendi kérdésben): Meg lett szólítva, de úgy látja, hogy ilyenkor nem jár a válaszlehetőség, mert polgármester úr vezeti az ülést és a demokrácia szabályait ott rúgja fel, ahol tudja. (polgármester megvonja a szót)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tudja, hogy a Tisztelt képviselő úr szét szeretné verni az ülést és erre irányul minden tevékenysége, ez nem ügyrendi kérdés. Jegyző úr világosan elmondta, hogy az SZMSZ mit tartalmaz. Érti, hogy ebben a Testületben egy ember van, Löfler Dávid, akire a szabályok nem vonatkoznak. Azt is érti, hogy a tevékenysége pusztán arra irányul, hogy a Képviselő-testület ülését szétverje. Szavaztatás történik, ha nem a napirendhez van ügyrendi kérdése, akkor ezzel a dolog lezárult.

 

Felteszi szavazásra Gáspár Béla, Löfler Dávid és Sokolowski Márk képviselők az „Elvi nyilatkozat termelői piac díjmentességének biztosításáról” c. előterjesztésének napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 8 nem, 1 tartózkodással elutasított

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a meghívó szerinti 45.) „Javaslat fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító Megállapodás módosítására” illetve, 46.) „Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre” c. előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a sorrendre vonatkozó javaslatát, mely szerint „Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről” c. előterjesztést a meghívó szerinti 7.) napirendi pont után tárgyalják, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az elfogadott módosításokkal együtt a Képviselő-testület meghívó szerinti napirendjét, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

135/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirend

 

1.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

5.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Budaörs, Frankhegy Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca – Frankhegy „tervezési terület határa” által határolt terület lakóterületi átsorolás feltételeinek meghatározása, a terület vonatkozásában településrendezési eszköz készítésének elindítása – BHÉSZ módosításként –

8.) Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából

9.) VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítás

10.) Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat -2015-ös pályázatunk megerősítése

11.) Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról

12.) Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez

13.) Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 39/100 és 56/100 tulajdoni hányadaira vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása

14.) Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

15.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés I. sz. módosítása

16.) BTG Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása (2016. évi keretszerződés III. számú módosítása)

17.) Budaörsi viziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

18.) Faültetési program

19.) Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez

20.) Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról

21.) Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és a 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról

22.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

23.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

24.) Döntés a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítás kezdeményezéséről

25.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan használatba adása

26.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

27.) Budaörs, Ostor utca 2. sz. alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

28.)Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m2 nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról

29.) Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „Őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről

30.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

31.) Döntés a Budaörs, 1036/50, 1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezéséről

32.) Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

33.) A 2016. II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása

34.) A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

35.) Javaslat védőnői álláshelyek betöltésére

36.) A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésének támogatása

37.) Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekttel kapcsolatos 87/2016.(IV.20.) ÖKT. sz. határozat módosítása

38.) Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat fórumának megrendezéséhez

39.) Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17. őszi félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata (5. félév)

40.) A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések

41.) Az Illyés Gyula Gimnázium épületében üzemelő uszoda vízminőségének javítása

42.) A Polgármester 2016. I. félévi jutalma

43.) A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása

44.) Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása

45.) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához

46.) KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása

47.) Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról

48.) Javaslat fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító Megállapodás módosítására – ZÁRT ülésen

49.) Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Nagy szeretettel köszönt minden jelenlévőt! Külön köszönti Nyikes Fatimét az esélyegyenlőségi szószólót. Nagyon örül, hogy immáron ő is részt tud venni a munkában. De nem ezért kért szót, csak felhasználta a lehetőséget. Köszönti a TV nézőket. Két dologban kért szót, mindkettő tájékoztató jellegű: 1. Megköszöni a Hivatalnak, a Főépítésznek, hogy a Domb utca járda nélküli, veszélyes szakaszára elkészültek az előzetes tervek, amelyek alapján megkezdődhet az egyeztetés az érintett lakosokkal arról, hogyan tudják megoldani ezt az életveszélyes szituációt. Amennyiben bármelyikük nézi ezt a közvetítést, akkor ezúton jelzi, hogy jönnek és indul az egyeztetés ez ügyben. 2. Rövid tájékoztatást kíván adni a TV nézőknek és mindenkinek, hogy a Máriavölgyi és a Budakeszi utca találkozásánál egy építészetileg egyébként roppant igényes felújítás kapcsán fókuszba került a terület és ezzel összefüggésben néhány régóta meglévő közlekedési probléma is terítékre került. Tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatosan kapcsolatban van az építkezéssel, a lakókkal és a tulajdonosokkal. Az elmúlt időszakban egy tárgyalást is kezdeményezett már. Folyik egy építéshatósági eljárás is. Az érdi építéshatóság, mert ugye Budaörsnek sajnos már nincs építéshatósági jogköre, így ölbe szíjazott kézzel ülve kell várni, hogy mi fog történni, milyen döntést hoz az építéshatóság, de a tájékoztatást folyamatos lesz ez ügyben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hozzáteszi, hogy ez utóbbi kapcsán elmondja, hogy két vezetői értekezlet során is jelezte ezt a Főépítész, illetve foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A Hivatal megdöbbenve és tehetetlenül áll az ügy előtt, mert sajnos semmilyen eszközük sincs. Hogy milyen tisztességes emberek vannak ebben a városban, tegnap megtudta, hogy ez állítólag az ő pénzmosodája lesz ott. Nem tudja, ki épít ott, és mit épít, de nem fog sokat találgatni, vajon milyen körből érkezhetett ez az észrevétel. Nyilván mindenki magából indul ki. Ami tény és elkeserítő, nem csak építéshatósági jogosítványunk nincsen, bár ezzel kapcsolatban Budakeszi sem tudna semmit tenni (nehogy véletlenül az a dolog történjék, hogy egy szabálytalan építkezés kapcsán a nem túl sok hatáskörrel rendelkező, nem Budaörsön lévő hatóságot bántanák). A remek törvénykezés folytán Érd az, aki az építésfelügyeletet látja el. Onnan távolról, biztosan nagyon hatékonyan lehet ezt a dolgot megoldani. Szerinte eközben minden dolgot meg fognak építeni, és ezt hogyan lehet majd reparálni, azt nem tudja. Azt hallotta, hogy aláírásgyűjtés folyik, és több százan aláírták. Az a baj ezzel, hogy ő is szívesen aláírná, csak semmi hatása sincsen. Az építéshatósági feladatot ellátó érdi építésfelügyelet szigorúan csak azokkal foglalkozhat, akik ügyfelek, és hogy a törvény kiket enged ügyfélként szerepelni az megint egészen elképesztő. Ha bárkinek a teremben a szomszédja elkezd építkezni egy 300 nm-nél kisebb bármit arról még csak értesítést sem fog kapni az illető. Hát ennyi a jogosítványa ma Magyarországon egy önkormányzatnak ilyen ügyben.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Köszönti a jelenlévőket és a TV nézőket. 1. Domb utca ügyben dr. Bakó Krisztina képviselő mondta, hogy a Domb utca veszélyes szakaszára elkezdődik az ott lakókkal az egyeztetés. Örömmel hallja, de furcsállja is, mert 6 évvel ezelőtt, amikor ő bekerült ebbe a Képviselő-testületbe, az első elfogadott előterjesztése ez volt. Ugyanaz a szakasz. Mindig azt az információt kapta a Hivataltól, hogy folyamatban van. Hát, ha így lesz az ügynek vége, és lesz járda, és a gyerekek nem azon a pici kis szakaszon közlekednek, örülni fog neki, de nyilván kicsit furcsállja. Reméli, most azért eljutnak valameddig ebben az ügyben. 2. Tegnap kint volt a Csiki pihenőkertben a gyerekei táborozása miatt. Nagyon furcsa helyzetbe került, mert sok dolog nincsen kész, nem úgy áll, mint amiről itt sokszor szavaztak, vagy amiről szó volt. Ez az idő most nem elég neki arra, hogy ebben kérdéseket tegyen fel. Viszont ott helyben összetalálkozott az ÁNTSZ-től azzal a hölggyel, aki az ellenőrzést végzi. Ő ezt itt most rövidre zárná, és akkor a Műszaki Ügyosztályvezető Urat kéri meg arra, hogy egy írásos tájékoztatást adjon neki arról, hogy összességében, mi, hogyan áll, a megszavazott pénzeknek mi lesz a sorsa, tervezés és a többi, és a többi. És a további kérdéseit annak ismeretében teszi föl.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: rendben van, de röviden most is tud válaszolni Műszaki Ügyosztályvezető Úr, mert ezzel is foglalkoztak többször vezetőin.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: mondja: majd megköszöni röviden, de írásban is szeretné kérni, mert ez egy elég sokrétű probléma, és nincs rá idő, hogy az ÁNTSZ-es hölggyel történt elbeszélgetésükről, most itt külön beszéljenek. Ezért kéri, hogy ezt tegyék meg olyan formában, amikor tényleg van is érdemben lehetősége kérdezni. Már elment az ideje, de van itt az országban olyan, amiben tényleg mindenki egyetért, és talán mindenki örülni tud neki, ha valaki nem, akkor az szégyellje magát (kitesz egy magyar zászlót az asztalra), és reméli, hogy győzni fognak ma is. Mindenkitől kéri, hogy szurkoljanak a magyaroknak, mert ez nem a politikáról szól.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ő most látja maga előtt, hogy a TV előtt ülők, akik nem szeretik a focit, összerezzentek és nagyon szégyellik magukat. Borzasztó lehet most az ő helyzetük. Ő azért este szurkolni fog, de az ilyen jellegű felhangok azok, amelyek az ember gyomrát kicsit felforgatják.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Tisztelettel köszönt mindenkit! Természetesen írásban is válaszolnak a Képviselő Asszonynak. A Csiki Pihenőkert teljes körű felújítását több ütemben végzik el. Ezt az ütemezést az alapítvány vezetőjével, Mester Edittel egyeztették. 2015 decemberében jegyzőkönyvben rögzítették az ütemezés folyamatát, ennek a 2016. évi része a vizes blokkok felújítása, ami a táborozási időszakot követően 2016. szeptember 1-én indul el. A tavaszi idő rövidsége volt az ok, amiért a táborozás előtt erre már nem kerülhetett sor. Első ütemben a teljes vizes blokk felújításra kerül. 2017-ben folytatják a mellette levő épület felújításával, és az új épület megépítésével.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő: Két rövid dologban kért szót: 1. Megköszöni Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető úrnak a gyors intézkedést a Munkácsy Mihály utca és a Széles utca közötti vízelvezető árok tisztítása ügyében. 2. Szeretné kérni a már korábban is említett Lévai utcai parkolók felfestését, illetve a park felé eső járdának, a parkolóhoz vezető padkának a megjavítását, mert nagyon magasak, fölakadnak az autók.

 

 1. Tóth Ferenc képviselő: Aradi utcai lakosok köszönetét szeretné tolmácsolni a Műszaki Ügyosztályvezető úr felé. Múlt ülésen kérte a burkolat kijavítását a járdán, ahol megindult a kivitelezés, ezért megkérték, hogy köszönje meg a gyors eljárást. Köszöni szépen.

 

Biró Gyula alpolgármester:  2 dologban szeretne hozzászólni. A maga részéről ő sajnálja, hogy a Képviselő-testület nem vette napirendre azt az elvi nyilatkozatot a piac díjmentességéről. Közli, hogy a piac 2016. szeptember 30-ig díjmentesen fog működni, akkor majd egy rendelet-módosítással ezt is helyre teszik. Annak külön örül, hogy Kisberk Balázs a gazdakörnek a honlapján a következőket írta le, amit felolvas: Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet és fenntartója a Magyar Piac Szövetkezet megerősítette, hogy a továbbiakban ugyanúgy, ahogy eddig sem, nem kívánnak helyet adni a piacon a politikának. Egy közösségi színtér kialakítása a cél és nem egy politikai játszótér. A gazdapiac üzemeltetője elmondta, hogy Löfler Dávid helyi képviselő nagy valószínűséggel tapasztalatlansága miatt önállósította magát, és ennek köszönhetően fogalmazott meg állításokat a gazdapiaccal kapcsolatban; mert erre sem az üzemeltető, sem a fenntartó nem kérte; és nem is engedélyezték a számára, hogy közbenjárjon az ügyben. Ennyi lett volna az egyik.

A másik, ha már annyira agilis a képviselő úr, akkor a következőt szeretné elmondani. Az 1. számú főúton van egy nagyon rossz állapotban lévő csatornafedél, amiben egy ideje nem tudnak zöld ágra vergődni a közútkezelővel. Úgy gondolja, hogy ha valaki a kormánypárt tagja, akkor kérjék meg, hogy segítsen abban, hogy megjavítsa a közútkezelő. Fényképek megvannak nála, hogyan néz ki. Úgy gondolja, hogy akkor tudja a várost szolgálni, és nem egyéb jól hangzó politikai szlogenekkel. Köszöni.

 

Stift Nándor képviselő: Mind három hozzászólását Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőhöz címzi. 1. Múlt hét előtti héten a Városépítési Iroda munkatársával együtt jártak kint a Lévai utca 29-ben, egy járda megsüllyedése miatt. Szeretné, hogy ez minél hamarabb kijavításra kerüljön. 2. Jártak a Patkó utca 3-ban is, ahol a lakóközösség a parkolóknak a felfestését kérte, erre is odafigyelést kér. 3. Továbbá a Patkó 3-nak a nyugati oldalán, ha eső van, akkor megáll a víz és a lakók, akik jönnek ki a házból – ez 100 családot érint – bokáig gázolnak a vízben. Ezt lefotózta a Hivatal munkatársa. Köszönetet szeretne mondani, hogy nem kellett létrát vinnie, és a mozgássérült tábla kérdése megoldódott. Kérdezi, hogy a Műszaki Ügyosztályvezető arról, mit tud mondani, hogyan áll a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola játszóudvarának a kérdése, mert azt mondták, hogy szeptemberben úgy szeretnének tanévet nyitni, hogy a gyerekek ezt birtokba veszik.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Válaszolja, hogy természetesen szeptemberben a gyerekek birtokba vehetik a játszóudvart. A terveknek megfelelően történik a kivitelezése.

 

Becz György képviselő: Jó napot kíván mindenkinek! Az 1 héttel ezelőtti demonstrációhoz szeretne néhány gondolat erejéig visszatérni, amelyet az Illyés Gimnázium a helyi szakszervezetekkel szervezett az iskolák államosításával kapcsolatban. Úgy gondolja elég markáns vélemény fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy egy olyan város, mint Budaörs, amely iszonyatos pénzeket költött az oktatás fejlesztésére, és ennek következtében nagyon magas színvonalú oktatási – nevelési tevékenység folyik a városban, egy kormánydöntés értelmében elveszíti ezeket az intézményeket. Itt szeretné a helyi Fidesz képviselők közbenjárását kérni, hogy amennyiben eddig nem tették meg, akkor nyomatékosan szeretné őket megkérni, mert iszonyatos komoly anyagi és szellemi értékekről van szó, amit a Kormány egyszerűen le akar nyúlni. Úgy gondolja, hogy ez pártállástól függetlenül minden Budaörsit sért. Tegyék meg, hogy a budaörsi polgárok nevében a kormánypártnál igénybe veszik azt a lehetőséget, hogy ők is a párt tagjai és a véleményüket talán figyelembe veszik ezeknek a döntéseknek a meghozatalában. Nagyon kíváncsian várja a képviselő urak erről szóló tájékoztatását. Azt gondolja, hogy itt állnak június 22-én és fogalmuk sincs arról, hogy szeptember 1-én, milyen körülmények között kell elkezdeniük a munkát, ezért kéri a képviselő kollégák hathatós beavatkozását az ügyben.

 

Löfler Dávid képviselő: köszöni a szót, bár nem tervezte, hogy napirend előtt is hozzászól, de Bíró Gyula megszólította. Azt gondolja, hogy nem csak a kamerák előtt lehet jelezni, ha ilyen kérés van. Ha van egy ilyen probléma, és tőlük is megoldást várnak, akkor ők szívesen állnak rendelkezésre. El lehet őt érni telefonon, e-mail-en, a bizottsági üléseken. Nyugodtan oda lehet hozzá menni és el lehet mondani, ha nem csak a kameráknak szól az üzenet. A piac üzemeltetőinek közleményét ő is látta. Nem érzi magát meglepve, ugyanis első alkalommal 81.000,-Ft-os használati díjat állapított meg a BFE, majd egy hét múlva visszavonta ezt a döntését. Nem tudja, mi lehetett a háttérben. Érdekes módon azóta furcsa nyilatkozatok jönnek ki. A nézőkre bízza, döntsék el, hogy ha alkalmanként, hetente 81.000,-Ft-ot kell fizetniük, és van erről egy döntés, majd egy hét múlva visszavonják, akkor mi történt itt idő közben. Annak ellenére, hogy ők beadtak egy előterjesztést, ami most nem került napirendre, hogy ezt vonja vissza a TFVB. Mindezek ellenére ez hirtelen lekerült a napirendről, majd a TFVB sürgősséggel összehívott egy ülést, ahol visszavonta a BFE korábbi döntését. Azóta érdekes nyilatkozatok jönnek ki. Az interpellációja is erről fog szólni, hogy vajon, milyen politikai tárgyalások folytak a háttérben. Nagyon kíváncsi erre, és szerinte a Budaörsiek is nagyon kíváncsiak erre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nagy élvezettel hallgatja mindig, amikor Löfler képviselő úr a Budaörsiek nagyon kíváncsiak terminológiát használja, alkalmazza. Szerinte a Budaörsiek arra biztosan kíváncsiak, hogy miért kell azért bármelyik képviselőnek szólni, hogy a város érdekében lépjen. Azzal kezdte Képviselő Úr, hogy lehet neki szólni, hogy tegyen valamit a város érdekében. Ha magától valaki nem érzi azt, hogy amit a kormánya csinál az tönkreteszi a jogállamiságot, az önkormányzatiságot, a demokráciát bontja le, és az intézmények elkonfiskálása a város érdekeivel ellentétes. Ha ezért szólni kell, akkor már önmagában elég nagy baj van. Azt, hogy Képviselő úr most is egy hazugsághalmazt zúdított itt a jelenlévőkre, az nem probléma, Kisberk Balázs itt van, majd megcáfol vagy bólint, hogy igaz-e, amit elmond. Nem szoktak politikáról beszélgetni, ellenben piacügyről igen. Az történt – képviselő úr állításával ellentétben – semmiféle díjat a Képviselő-testület nem állapított meg. Bizottság elé került az ő előterjesztésében, bár ezzel kapcsolatban is manipulatív közzétételeket láthatnak szintén Löfler Dávid jóindulatú tollából, hogy a polgármester előterjesztésére a BFE díjat állapított meg a piacnak. A bizottság elé egy olyan előterjesztés került, amiben kötelezően a szakma, a Hivatal az összes alternatívát felsorolta, ő pedig azt kérte a képviselőktől, hogy legyenek szívesek a díjmentességet fenntartani. Ezután felhívta a Kisberk Balázs valamelyik nap, nem tudta még akkor a telefonszámát sem, nem tudta, hogy ki telefonál, de ő azok közé tartozik, aki felveszi telefonokat. Udvariasan bemutatkozott és elmondta, hogy mi történt a bizottsági ülésen. Ő azt mondta a Balázsnak, hogy erről nem tudott, de természetesen kezelni fogja, visszaviszi bizottság elé, mert szerinte ez nem helyes. Kérdezi a távolabb ülő Kisberk Balázst, csak bólintást kér, így volt-e. (Kisberk Balázs: igen) Köszöni szépen! Ennyit a politikáról. Az viszont kétségtelen, hogy a Fidesz folyamatosan megpróbálja politikai célokra lenyúlni a piacot. A Fidesz folyamatosan megpróbálja a piac ügyét úgy beállítani, mintha a sajátja volna. Ezzel egyébként árt a piacnak, de a bizottság elé visszakerült az anyag. Azt a döntést hozta a bizottság, az ő ismételt kérésére, egy kiegészítéssel, hogy amennyiben politikai célú, jellegű vonatkozása felmerül az adott közterület-használatnak, arra az Önkormányzat rendelete szerint kell eljárni. Ma Budaörsön egyedül a piac az, ami a rendelet hatálya alól ki van véve, ezt rendeletben rendezni kell. Az első bizottsági ülésen nem azt mondta a bizottság, hogy a piacnak fizetnie kell, hanem nem fogadta el az előterjesztést, éppen a politikai felhangok miatt, amit éppen, többek között, Löfler képviselő úr generál. Szóval, hazudni csak pontosan, szépen, ők meg csak az igazat tudják mondani.

 

Löfler Dávid képviselő (ügyrendi kérdésben): a hazugságról annyit, hogy ha Polgármester Úr megnézi a határozatot, amit a TFVB hozott, abban ott van konkrétan, feketén-fehéren, hogy 81.000,-Ft-os alkalmankénti díjat állapított meg a bizottság a Polgármester Úr előterjesztésére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: vagy nulla forintot.

 

Löfler Dávid képviselő folytatja: 81.000,-Ft-ot, itt a határozat, a Polgármester Úr is meg tudja nyitni. Ez a nettó hazugság, de fölrakja a blogjára, amit ezek szerint a polgármester is olvas. Ajánlja a figyelmébe. Fölrakja, és akkor ott el tudja olvasni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: dehogy olvassa, viszolyog tőle.

Köszöni szépen! Remek ügyrendi válasz volt, mert semmi köze nem volt az ügyrendhez, de Képviselő Úrra nem vonatkoznak a szabályok, ezért lopja el a város nevét, majd nem válaszol a Hivatalnak. De ezt már tudják, hogy Képviselő Úr valamilyen jogszabály fölött álló valaki.

 

Gáspár Béla képviselő: Köszönt mindenkit. Becz képviselőtársa kérdésére válaszol. Valóban komoly gondok vannak az oktatással, ezt észreveszik, tapasztalják, de ő azt is tapasztalja, hogy komoly lépéseket tett ez a Kormány. Ez a Kormány nem úgy lép, mint ahogy mondjuk 2006-ban levő Kormány szokott lépni. Ez a Kormány tárgyal, keresi a megoldást. Kis türelmet kér, biztos, hogy a lakosság, illetve a diákoknak az érdeke elsődleges, előtérbe van helyezve és meg fogják oldani a problémát. Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Most ő nagyon megnyugodott. Gondolja, hogy a budaörsi pedagógusok is.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő (ügyrendi kérdésben): Reméli, hogy az igazi ügyrendi kérdések kapnak szót, és nem csak a nem ügyrendi ügyek. Azt szeretné kérni ügyrendi keretben, hogy ha valaki ügyrendi szót kér, akkor ügyrendi választ adjon. Ha nem ezt teszi, akkor pedig alkalmazzák az SZMSZ-t.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nagyon nehéz a szót megvonni, de hát Löfler Képviselő Úrra nem vonatkoznak a szabályok.

 

Bíró Gyula alpolgármester: Két dolog: Polgármester Úr a piaccal kapcsolatos dolgok nagy részét elmondta. Az előterjesztésben egyébként két féle verzió volt, vagy nulla forint, vagy 81.000,-Ft. Ezért mondta, hogy a rendeletet szeptemberben felül kell vizsgálni. Akár méltányossági kérelem, stb. Mert jelenleg a rendeletünk nem ad lehetőséget csak a nullára vagy a maximálisra. A másik pedig, hogy a jövőben minden egyes olyan dologban, ahol az állam segítségét szeretnénk kérni, minden papírt meg fog kapni Löfler képviselő úr tőle, személyesen. Reméli, hogy be fog tudni számolni arról, milyen hihetetlen eredményeket ért el.

 

Becz György képviselő: rövid reagálás Gáspár Béla képviselő úrnak. Köszöni, hogy érdemben foglalkozott azzal, amit mondott. Elmondaná azt, hogy ezek a bizonyos egyeztetések, amiről a Kormány nagy hangon beszél, ezek a következőképpen történnek. A kerekasztalon azok a szervezetek is ott vannak, akiket a Kormány hozott létre. Pl. a Nemzeti Pedagógus Kar. Az elnökével személyesen volt alkalma beszélni. Az elnök elmondta, hogy mindazokat az elképzeléseket, követeléseket továbbították a Kormány felé, amiket a szakma megfogalmazott. A miniszter úr, idézi Horváth Pétert, a pedagógus kar elnökét, a miniszter úr egyszerűen lesöpörte, azaz érdemben nem válaszolt, nem foglalkozott azokkal a felvetésekkel, amik a kerekasztalon megfogalmazódtak. Tehát a Kormány a saját maga által létrehozott szervezeteket sem veszi komolyan. Megvoltak a tiltakozások. Erre az volt a válasza a Kormánynak, hogy nem tudnak működni az intézmények az önkormányzatok fenntartásában, ezért egyszerűen államosította az egészet. Többször bebizonyosodott, hogy nem azzal volt a probléma, hogy az önkormányzatok nem tudták működtetni, hanem a KLIKK nem tudta működtetni normálisan az intézményeket. Tehát itt egy nagyon-nagyon tudatos elferdítés van. Azt gondolja, hogy ha tényleg komolyan gondoljátok, akkor érdemben kellene ezt a Kormányt arra kényszeríteni, hogy az oktatással úgy foglalkozzon, ahogy ezt ez a nagyon komoly téma megérdemli.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend előtti hozzászólások végére értek. Még a két, írásban benyújtott kérdésre van lehetőség, amiből az egyiket már szinte tételesen kimerítették, de nagyon szórakoztató lesz még egyszer foglalkozni vele. Az első kérdés, idézi a kérdés címét: Milyen politikai játszma zajlik a háttérben?

 

 

„Kérdések” tárgyalása:

 

Kérdés:

Löfler Dávid „Milyen politikai játszma zajlik a háttérben?”:

(A jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Löfler Dávid képviselő: Tisztelt Stift Nándor elnök úr! A budaörsi gazdapiac üzemeltetője díjmentességi kérelemmel fordult a TFVB-hez. A kérelmező többször jelezte amennyiben közterület-használati díjat kell fizetnie, úgy tevékenységük ellehetetlenülne. Itt megjegyezné, hogy nem csak a Polgármester Úrnak telefonba, hanem első alkalommal is ott volt az előterjesztésben. Ennek ellenére a bizottság Wittinghoff Tamás előterjesztése alapján, ugyanis a Polgármester Úr előterjesztése volt, elutasította a kérelmet, és alkalmanként 81.000,-Ft-os közterület-használati díjat állapított meg. Ugye itt van az a „vagy” szócska. Tehát az volt az előterjesztésben, hogy vagy nulla, vagy 81.000,-Ft. A 81.000,-Ft-ot szavazta meg a BFE. Ebben nem tudja, hogy mi a vita közöttük, hiszen a határozat szövege egyértelmű. 81.000,-Ft-ot állapított meg, ez ott van a határozatban. Majd ezt visszavonta egy következő döntésével, egy rendkívüli bizottsági ülésen. De, miután a budaörsi Fidesz előterjesztést nyújtott be, és levélben kérte a döntés felülvizsgálatát, a BFE egy rendkívüli ülést hívott össze, amin visszavonta korábbi döntését. Természetesen annak örülnek, hogy a BFE belátta téves döntését, és megváltoztatta álláspontját, de szeretnének tisztán látni. Milyen politikai játszmák zajlottak a háttérben? Mi indokolta első alkalommal a kérelem elutasítását? Ugyanis azóta nem jött semmi újabb fejlemény, hanem csak, ezek szerint Polgármester Úr felhívta Kisberk Balázst, vagy fordítva. Valamilyen egyeztetést történt, de nem tudjuk, hogy mi történt. Stift Nándort azért címezte, mert ő a választókerület képviselője, és a bizottság elnöke. Vajon első alkalommal, miért volt szükséges megállapítani azt a díjat, majd második alkalommal ezt eltörölni. Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mielőtt képviselő úrnak szót ad a válaszra, reméli, hogy mindenki pontosan figyelte, hogy Löfler képviselő úr, hogyan állít általában valótlant, és csúsztatásainak, mi a lényege. A polgármester előterjesztése alapján díjat állapított meg. Képviselő Úr hazudik. Válaszra megadja a szót Stift Nándor képviselőnek.

 

Stift Nándor képviselő (a TFVB elnöke): akkor, menjenek vissza kicsit kronológiai sorrendben. Nem akarja ismételni alpolgármester urat, nem akarja ismételni polgármester urat, aki egyébként, napirend előtt eléggé bőven beszélt erről a dologról. Június 13-án a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz jött be, 36. napirendi pontként tárgyalta a bizottság, bizottsági hatáskörben, amiből szeretne szó szerint felolvasni két hozzászólást, nagyon tanulságos egyébként mind a kettő. Még egyszer mondja, szó szerinti jegyzőkönyvet tart a kezében. Az első hozzászólást Löfler Dávid mondta:

 

„Elmondja, mint fideszes képviselő, nagyon büszke a piacra, hétvégén is nagyon sokan voltak, kéri, hogy támogassák a kérelmet, mert nagyon sikeres. Egyébként, úgy véli, ha nem támogatnák, akkor is működne.”

 

Ez volt az egyik hozzászólás. A másik hozzászólás az övé volt, ahol azt válaszolta erre:

 

„Ehhez csak annyit szeretne hozzátenni, hogyha képviselő úr mindezzel egyetért, akkor legyen jó gazdája a városnak a bérleti díj tekintetében!”

 

Ezt szerette volna előzményekként elmondani, és még mielőtt tovább folytatná, azt szeretné mondani Löfler Dávidnak, hogy keresse meg jegyző urat vagy Ládonyi Jánost, véleménye szerint legnagyobb őszinteséggel el fogják mondani, hogy egy interpellációs jegyet hogy kell elkészíteni, mert, ahogy mondta jegyző úr, ezek kérdések. De menjenek tovább! A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság hét tagú. Ebből a hét tagból Gáspár Béla jelezte, hogy nem tud ott lenni végig az ülésen, ő nem volt ott, és az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal a bizottság elfogadta. Mi történt? Ugye, az történt, amire polgármester úr is hivatkozott, hogy csak a gazdapiac, azaz egyetlenegy olyan kezdeményezés Budaörsön, ami gyakorlatilag térítésmentességet kap. Azt gondolták a bizottság tagjai, és azért szavaztak amellett, amit szavaztak, hogy ezt mindenféleképpen felül kell vizsgálni, de erről a rendeletet felül kell vizsgálni, és nem adott lehetőséget arra, hogy díjmentességet adjon. Aztán, utána érkezett az, ami érkezett, megkeresés, illetve, írásbeli rész, mire nem a Budaörs Fejlődéséért Egyesület hívott össze bizottsági ülést, hanem, mivel történt egy megkeresés, ő maga hívott össze egy rendkívüli bizottsági ülést, ahol visszavonta a bizottság ezt, és az a döntés született, mint amit alpolgármester úr is elmondott, hogy szeptember végéig kapja meg a térítésmentességet, és vizsgálja felül a bizottság, hogy hogyan működjön tovább. Tehát azt gondolja, hogy itt, ebben a kérdésben, amit ő szándékosan nem nevez interpellációnak, akkor, amikor Löfler Dávid képviselőtársa azt írja, amit fölolvasott, hogy tevékenységük ellehetetlenül, ez abszolút nincs egyenesben azzal, amit a bizottsági ülésen megfogalmazott. Az, hogy ebben kérdést tett fel, hogy tisztán szeretne ebben látni, hogy milyen politikai játszmák zajlottak a háttérben, arra tud csak hivatkozni, amit a második bizottsági ülésen polgármester úr is elmondott, illetve, Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető is elmondta, hogy készült egy kiegészítés a határozati javaslathoz, amely kimondottan azt mondta, hogy a teljesítés esetére csak akkor terjed ki a kedvezmény, ha politikamentes kérelembe foglalt rendezvény vonatkozásában érvényesíthető. Nem tudja, hogy kezelje ezt a kérdését Löfler Dávidnak, hogy milyen politikai játszmák zajlottak a háttérben. Az utolsó mondat, amit a kérdésében feltett, hogy miért nem támogatta az első bizottsági ülésen a díjmentességet: azt gondolja, hogy pontosan, amikor Löfler Dávid hozzászólt azzal kapcsolatban, hogy megállná a helyét a piac, ha kifizetné ezt a díjat, ő maga rögtön arra válaszolt, hogy mint képviselő, jó gazda módjára alkalmazza és ne csinálják azt, hogy egynek lehet, ha mérnek, akkor mérjenek egyforma elv alapján.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A következő kérdés feltételére, bár hozzáteszi, hogy bizonyos dolgokban, amit Stift Nándor elmondott, nem értenek egyet, de a kérdést neki címezték, ő válaszolt, tehát a dolog, így a lovagiasság szabályai szerint elhangzott és megszületett a válasz a kérdésre, aztán Löfler képviselő úr majd kezd vele, amit gondol.

A második kérdés címe, amelyet Gáspár Béla fogalmazott meg: „Volt-nincs gödör”.

 

Kérdés:

Gáspár Béla „Volt-nincs Gödör!”:

(A jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Gáspár Béla képviselő: Tisztelt polgármester úr! Nagy örömükre szolgált, hogy elkezdődött a gödör betemetése, a terület rendezése. Bebizonyosodott, hogy nem volt hiábavaló az eddigi erőfeszítésük. Ha ezt ők el tudták érni, akkor kérdése az, hogy ezt az önkormányzat évekkel korábban miért nem tudta elérni? De nem ez a lényeg. Voltak, akik gumicsontként kezelték ezt az ügyet, és reménytelennek, megoldhatatlannak tartották. Most bízik benne, hogy a kételkedők is belátják, hogy a gödör ügye nem megoldhatatlan. Kérdése: mivel nyugtathatják meg a lakosságot, milyen információk állnak a hivatal rendelkezésére, a terület kapcsán, a terület további sorsával kapcsolatban?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt képviselő úr! Semmi sem bizonyosodott be, úgyhogy, az állítás, hogy bebizonyosodott… Az bizonyosodott be, hogy a hülyeség utat tör magának. Másról ő nem tud információt ezzel kapcsolatban. Annyit igen, hogy miután gyermekei a szomszédos iskolába járnak, ő is látja, hogy egy munkagép az autópálya felé lévő rézsűt, ami egyébként védte az iskolát, elkezdte betolni a gödörbe. És azt is megtudták a munkatársai, mert rákérdeztek a munkát végzőtől, hogy az a kormányhoz igen közel álló Market Kft. vagy Zrt. tevékenységi körébe tartozik. Nem tudja, hogy van-e összefüggés azzal, hogy TAO pályázatok keretében meglehetősen hatékonyan tudnak működni és a budaörsi focipályát is ők fogják kivitelezni, ezért lehet, hogy föld depóniának jó lesz a gödör, ilyen összefüggés is lehet. De hogy a legrosszabb dolog az, ami most történik, az egészen biztos. Kálóczi Imre alpolgármester úr és ő maga is semmi mást nem próbálnak, illetve dehogyis nem, sok minden mást, de ennél erőteljesebben nem sok mindent próbálnak tenni, mint azt, hogy keressenek olyanokat, akik ezeknek a területeknek a hasznosításában hatékonyan tudnak bármit tenni, keresik a befektetőeket. Egyébként, konkrét érdeklődés is van most erre a területre, az nagyon jó lesz, ha 10-100 milliók belekerülnek majd a földbe vissza, aztán majd 10-100 milliókért újra kiveszik, az biztos sokat fog segíteni a városnak. Amit képviselő úr kérdezett, az több szempontból is furcsa, mert, ha mint képviselő, most már lassan több, mint egy éve itt ül, akkor emlékeznie kell jegyző úr azon tájékoztatására, hogy semmiféle hatásköre az önkormányzatnak azzal kapcsolatban, ami ott történt, nem volt. Valakik megkeresték a kormányhivatalt, büszkén elmondták, hogy az ő pártjuk volt az. Az is klassz, amikor egy párt keres meg egy kormányhivatalt, a hasonló pártállású kormányhivatal vezetővel, aztán születik egy olyan szakértői anyag, amiért véleménye szerint másodéven geodéziából vagy talajmechanikából úgy rúgnák ki az embert, hogy a lába nem éri a földet. Majd ezen szakértői anyag alapján kötelezi a kormányhivatal a tulajdonost arra, hogy azt az árkot temesse be. Ekkor jegyző úr elmondta, hogy egy dolog bizonyosodott be, hogy az önkormányzatnak ilyen jellegű hatásköre nincsen. Az önkormányzat, ha gondosan jár el, akkor megpróbál olyan megoldást keresni, ami hosszútávon bevételt jelent, és ami kártérítésre nem fogja kötelezni őket, hiszen ott milliárdos vagy legalábbis sok százmilliós – véleménye szerint ma már milliárdos – közcélú beruházás is megvalósult. Tehát, ennyit a dolog érdemi részéről. Egyébként, soha nem állítottak olyat, hogy bármi megoldhatatlan lenne, csak normális megoldást kerestek, és továbbra is azt állítja, hogy téves a kiindulás, téves a kikövetkeztetés és szakmaiatlan az érvelés, egyébként egy nem létező önkormányzati hatáskörrel kapcsolatban. Az a kérdés, hogy milyen információk állnak a rendelkezésre, azt már jelezte, hogy Kálóczi Imre, a Műszaki Ügyosztály, a kabinetvezető is próbált mindenféle információkhoz jutni az illetékes bank és a cég felé is, hogy mi történik, semmilyen hivatalos megkeresés, semmilyen hivatalos álláspont az önkormányzat rendelkezésére nem áll. Ami a dolognak a tartalmi részét illeti, hogy mivel nyugtathatják meg a lakosságot, egy dolgot tudni mondani: nyugodtan mondja el, hogy a Fidesz intrikái, károkozásai ellenére az önkormányzat és a város teszi a dolgát és igyekszik a lehető legjobb módon kezelni minden olyan ügyet, amiben ők csak hangulatot keltenek. Ügyrendi kérdés nincs, vita nincs a kérdésnél. Ha képviselő úr reagálni szeretne, arra most nincs lehetőség. Elhangzott egy kérdés, elhangzott egy válasz, és ezzel a dolog lezárult.

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy 11 óra van és szünetet rendel el, mert perceken belül ünnepi testületi ülés lesz, ezért arra kér mindenkit, hogy ne hagyja el a termet, ne menjen messzire!

 

SZÜNET

 

SZÜNET UTÁN:

 

Löfler Dávid és Gáspár Béla képviselők az ülést elhagyták. A Képviselő-testület létszáma: 13 fő.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját:

Május 25-én volt az előző testületi ülésük.

Május 26-án, pénteken, Gödöllőn volt egy konferencia, ahol a Magyar Önkormányzatok Szövetségének polgármesteri tagozata ülésezett. Azt nyugodtan elmondhatja, hogy pártállástól, politikai nézetektől függetlenül, valamennyi polgármester csak panaszkodott, illetve elkeseredtek, felháborodtak mindazokon a dolgokon, amelyek, akár az ASP-vel (központi informatikai rendszer), akár a szemétszállítással kapcsolatosak, akár az oktatással kapcsolatos vagy éppen az önkormányzatok azon jogának megvonása, hogy számlát vezethetnek, hogy ezt is központosítják a Kincstár tekintetében. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg a tabi polgármester – aki hozzáteszi, kormánypárti, tehát itt egyértelmű a szakmai elkeseredettség –, hogy ez, ami kialakulóban van, ez már a tanácsrendszernél is rosszabb.

Május 28-án, szombaton, Biró Gyula alpolgármester nyitotta meg a Sportcsarnokban a Veterán Vívók országos bajnokságát.

Május 29-én, vasárnap volt a hagyományos Úrnapi Körmenet és Virágszőnyeg a Templom téren.

Május 30-án, hétfőn, szép korúakat köszöntöttek.

Május 31-én, kedden, a miniszter úrhoz írt levelének hatására délelőtt Palkovics államtitkár úrral sikerült tárgyalnia. Majd erre még kicsit részletesebben ki fog térni. Ezen a napon 18.00 órakor volt egy könyvbemutató, amit a keresztény értelmiségiek szerveztek és itt jelen volt Balogh Zoltán, akivel utána szintén tudott négyszemközt az oktatásról beszélni. Mind a két alkalommal azt érezte, hogy értik és az alternatívák között szerepelt az is, amit a szakma, az önkormányzati szövetségek és nagyon sok pedagógus szakszervezet megfogalmazott, ebből leginkább a PSZ és a PDSZ volt, aki ebben határozott állásponton volt, de úgy fogalmaztak, hogy az egyeztetések most folynak, miközben másnap Lázár János kijelentette, hogy a központosítás meg fog valósulni és kész! Tehát, hogy legalább az államtitkár és a miniszter igyekeztek azt a látszatot fenntartani, hogy szóba állnak velük. Azt lehet pozitívnak értékelni, hogy semmiféle felhatalmazásuk nem volt és a dolog rég eldőlt és az egyeztetésnek semmi értelme nincs, ahogy erre Becz György képviselő úr már korábban is utalt, az egyértelmű.

 

Ennél súlyosabb a helyzet egyébként, mert itt többször elhangzott és többen jelezték számára, hogy mondja el, mert nem világos mindenki számára, hogy mi történt még e mellett. A Kormány elfogadott a költségvetéssel egy olyan szolidaritási hozzájárulásnak nevezett dolgot, ami egyébként a 2/3-os, tehát sarkalatos törvény szerinti iparűzési adójukat is érinti. Ez azt jelenti Budaörs vonatkozásában, hogy megyei jogú városokhoz hasonló vagy azoknál kisebb mértékű lenyúlás, ha úgy tetszik rekvirálás történik a költségvetésből is, ami egyébként egyértelműen törvénysértő, mert az önkormányzati törvény világosan tartalmazza, hogy mi az önkormányzati vagyon. Ez egy 2/3-os törvény és az önkormányzati vagyon körébe sorolja a helyi adókat, amelyeket helyi feladatok ellátására fordít az önkormányzat. Így szerepel az önkormányzati törvényben. Ezt egy feles törvénybe eldugva – sajnos jellemző, hogy ezt a parlamenti pártok észre sem vették és a mai napig nem hall tőlük egyetlen mondatot sem – gyakorlatilag azt jelenti, hogy Budaörstől 2.3 milliárd forintot fognak elvonni, ami nemcsak azt jelenti, hogy 0 Ft-ot kapnak a központi költségvetésből, hanem azt, hogy ezen kívül további 1.3 milliárdot is elvonnak és összességében a pozíciójuk ennyivel fog még romlani. Ami – ismétli – a jogállamiságot meghágó, teljesen szabálytalan törvényalkotás során történt, de miután Alkotmánybírósághoz önkormányzat közvetlenül nem fordulhat, csak nagyon szűk kör az, aki ezt teheti, egyéb jogi utakat kell majd keresni. Természetesen itt akár a nemzetközi fórumok is felmerülnek, mert itt egy olyan alapjog sérül, ami az önkormányzatok Európai Chartájába is ütközik. Azért is gyalázatos és a politikai gengszterizmusnak a kritériumát bőven kimerítő eljárás ez, mert, hogy éppen a mostani NAV elnök, Tállai András – talán volt pénzügyi államtitkár – javaslatára most már tízen éve az önkormányzatok az adóerő képességük alapján elvonást szenvednek el. Ezen időszak alatt ez meghaladja a 10 milliárdot, durván 10.5 milliárd forint. Tehát, amit az adóerő képesség alapján elvonnak az önkormányzatoktól, azt már Budaörs tekintetében megteszik, mert a költségvetésük nem egész 10%-a már csak az, ami központi forrásból származik, miközben a Budaörsről származó bevételei az államnak a 10 milliárdot jelentősen haladják meg. Itt különböző adónemekről, mint személyi jövedelemadó, nyereségadó, ÁFA és még lehetne sorolni, ez egy komoly és nagy szám lenne, ha mindet összeadnák, és azért nem szeretne számot mondani, mert ezt vagy pontosan, vagy sehogy, de az egészen biztos, hogy 10 milliárdos tételekről beszélnek. Vagyis, ehhez képest az önkormányzat nemhogy fog költségvetési támogatást kapni, hanem nettó befizető lesz. Elvonják azt a forrását, ami az önkormányzati törvény szerint a saját feladatainak az ellátását szolgálná, és ebből az következik, hogy a feladatellátásaik bajba fognak kerülni és örömmel hallanának majd itt – és Löfler Dávid képviselő úr, amíg még itt volt addig elmondta, hogy szóljanak neki, hát most szólna neki, ha itt volna, de nincs már itt. Üzeni neki, hogy van teendője a Kormány felé jelezni, hogy ez egy igazságtalan és olyan eljárás, ami diszkriminatív! Csak, hogy példa legyen: Szeged megyei jogú város és 100 ezres nagyságrendű, ugyanilyen nagyságrendű, illetve picivel kisebb elvonást fog elszenvedni. Budaörs Városa költségvetése idén 13 milliárd forint, és ha valaki kiszámolja, hogy a 2.3 milliárd ehhez, hogy viszonyul, akkor elgondolhatja, hogy egy családi költségvetésből egyik pillanatról a másikra ennyi kiesik, akkor vajon mi lesz a gyerek iskoláztatásával, a számlák kifizetésével, és így tovább, az egyéb feladatokkal. Persze ehhez tartozik még hozzá, hogy a Kincstárhoz kerülnek az önkormányzati számlák, vagyis innentől kezdve, bármikor, bárhogyan, bármit le lehet nyúlni, ami az önkormányzaté és ezért fogalmazott úgy Schmidt Jenő FIDESZ-es polgármester, hogy ez gyakorlatilag az önkormányzatiság felszámolása irányába történő lépést jelent.

 

Június 03-án, pénteken 19.00 órakor, a Városháza tanácstermében tartott egy koncertet a Leopold Mozart Zeneiskola, „Azok a boldog békeidők” címmel. Milyen jó is volna, ha a boldog békeidők beköszöntenének egyszer!

Június 04-én, a KARD Egyesület tartott egy rendezvényt, ahol több polgármester és önkormányzati ügyekben járatos szakemberek voltak jelen. Volt, aki úgy fogalmazott nagyon határozottan – ez Bokros Lajos volt –, hogy ez már diktatúra, ő csak úgy fogalmazna, hogy a jogállamiság régen megszűnt és sajnos egyfajta furcsa autokrácia irányába mozdulnak el, ahol az autonómia az önrendelkezés, a polgári értékrend alapjai, azok semmit nem jelentenek.

Június 05-én, egy Környezetvédelmi Világnap volt az iskolásoknak a Csiki Pihenőkertben.

Június 07-én, a Városháza tanácstermében Várépítő verseny volt, amit egy budaörsi cég a Build Communication finanszíroz és szervez, már hosszú évek óta. Érdekes módon azt mondták el, hogy itt alapvetően iskolák, óvodák és különböző más kulturális intézmények pályázhatnak, pályázhattak, hogy olyan kevés pályázó, mint idén, soha nem volt és ezt Ők az egyre kevesebb forrásra vezetik vissza, illetve arra az elkeseredésre, ami az önkormányzatok jogosítványai az intézmények felett, annak megszűnése okán tapasztalható.                            

Kézilabda évadzáró rendezvény volt június 11-én, szombaton a Sportcsarnokban, több száz gyerek és az érintett csapatok jelenlétével.

Június 12-én, vasárnap tartott a Sportcsarnokban a VIVACE egy gálát, ami most már többedik alkalommal megrendezett rendezvény.

Június 13-án, hétfőn, a pedagógus nap alkalmából jutalmak átadása történt itt a nagyteremben, illetve akiknél erre nincsen módjuk, ott ajándékot adott át. Ugyanezen a napon 16.00 órakor – a mai napi testületi ülésen téma lesz még a CT a törökbálinti intézményben és ezzel kapcsolatban – jött el a törökbálinti intézmény két vezetője tájékoztatást adni.

Június 21-én ESÉLY Társulási ülést tartottak.

 

Amit még el kell mondani, mert vannak jó hírek is a szörnyűségek között és persze ebben nem külső erők mozognak:

Elnyerték idén a Befektetőbarát Település címet és erről oklevelet is kaptak ismételten, hiszen tavaly már kaptak ilyen díjat Városmarketing Gyémántdíjas lett Budaörs.

Június 16-án a Budaörsi Latinovits Színház és az önkormányzat szervezésében és támogatásával nagysikerű előadást tartott a szlovákiai testvértelepülésükön a színház társulata, egyébként július 02-án tartják a falunapot, ahova a Képviselő-testületet is meghívták. Aki tud, az vegyen rajta részt!

Június 18-án – és ez még mindig a színházhoz kötődik –, adták át a POST, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó díjait, ahol a 30 éven aluli színészek legjobb alakításának díját megosztva kapta egy egész társulat, a Budaörsi Latinovits Színház Társulata, ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett Liliomfival szerepeltek a versenyen. A szakmai zsűri különdíját is a Liliomfi alkotói kapták, előremutató, fiatalos előadásukért.

Tájékoztatásként elmondja, a szabadságokat természetesen mindig keresztülhúzzák a hivatali kötelezettségek, ezért nem mindig tudja úgy kivenni, mint ahogyan azt eredendően eltervezte, ezért sokszor átcsoportosítások vagy időpontváltozások történnek. Ezt egyébként lehetővé teszi az a döntés, amit a testület annakidején elfogadott, de neki tájékoztatást kell erről adnia.

 

Miután az összes napirend előtti kérdést vagy ismertetendő témát elmondott, egy ügyrendi javaslata van. Az Egészségügyi Központban majd tájékoztatni kell az érintetteket, a dolgozókat arról, hogy a Testület döntése kapcsán, milyen helyzet alakul majd ki és ehhez a Testület döntésére is szükség van, ezért azt a napirendet, amit sürgősséggel terjesztettek be, Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről” címmel, kéri, hogy elsőként vegye napirendre a testület.

 

Felteszi szavazásra az ismertetett ügyrendi javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

 

136/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről” szóló előterjesztést első napirendként tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az üggyel kapcsolatban röviden elmondja, hogy többször szerepelt már a Képviselő-testület előtt, napirend előtt is, beszámolóban is. A téma nevezetesen az, hogy komoly problémák merültek föl az Egészségügyi Központot működtető cégen belül. Az ezzel kapcsolatos részleteket itt most nem szeretné ismertetni, ennek van pénzügyi és egyéb vonatkozása, büntetőjogi vonatkozása is, meg az intézményvezetésére vonatkozó vonatkozása is. A Hivatal, jegyző úr és kabinetvezető úr vezetésével igyekezett nagyon mélyen tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kialakult helyzet hogyan néz ki és azt a szakmai javaslatot fogalmazták meg, amely az előterjesztés szerinti „A” változat, nevezetesen, hogy 1 hónapos határidővel mondja föl az önkormányzat ezt a feladat átadási szerződést, a további pontok pedig azt rögzítik, hogy hogyan gondoskodjon a pályázat kiírásáig az önkormányzat a feladat ellátásáról. Azt is szeretné hozzátenni, hogy ebben az időszakban számtalan személyeskedő levél, számtalan média megjelenés is olvasható volt. Ezeknek a hangulati elemeivel semmiképpen nem szeretne foglalkozni. Tegnap ő tájékoztatást kapott jegyző úréktól, akik még a tegnapi napon is egyeztetni próbáltak az Europ-Med korábbi vezetőjével, illetve a jogi képviselőjével. Az a jegyzőkönyv, ami mindenki számára megtekinthető, számára nagyon meglepő tartalmú, nem különben az, amit majd kiosztottak és ő tegnap este valamikor 10 órakor kapott meg az ügyvédnő részéről, amiben ha eddig nem lett volna biztos a morális problémákat illetően, akkor most már egészen biztos benne. De ettől függetlenül őt nem ezek a kérdések motiválják, amikor ebben a kérdésben azt javasolja, hogy a Képviselő-testület az „A” változatot fogadja el. Ekkor semmi más nem vezeti, mint a szolgáltatás biztonságának a fenntartása annak érdekében, hogy megnyugtató ellátásban tudjon részesülni folyamatosan és senki ne bizonytalanodjon e tekintetben el, sem a betegek, sem pedig azok az orvosok, akik ezeket a feladatokat ellátják Budaörsön. Tehát, ennek megfelelően az „A” változat elfogadását javasolja.

 

Sokolowski Márk képviselő: Sok szeretettel köszönt mindenkit! Nagyon sajnálta ő is, hogy ilyen későn kapták kézhez ezt az anyagot, ugyanis egy elég komoly problémáról, illetve megoldásról kell szavazniuk és emiatt sajnos ő tartózkodni fog, de egy-két kérdése lenne ezzel kapcsolatban. Elsősorban az, hogy a jelenlegi alkalmazottak számára ez esetleg mit jelent? Az 1 hónapos idő az elegendő lesz-e a pályázat kiírására, illetve a beérkezett pályázatokról való döntésre? Továbbá a szolgáltatás folyamatossága megmarad-e ilyen feltételek mellett?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jegyző úr fog válaszolni, de pici félreértés is volt, de ez jogos és azt is megérti, és tulajdonképpen elnézést kellene kérnie, de annak objektív okai voltak, hogy miért így és miért most került be, de a helyzet alakult így és az információk, de jegyző úr ezt részletesen el fogja mondani.

 

 1. Bocsi István jegyző: azt, hogy kitől kellene és kinek elnézést kérnie, szerinte most ebbe a részbe ne menjenek bele, mert legfőképp itt a várostól kellene elnézést kérni, hogy ilyen helyzetbe került és villámgyors döntéseket kell hozniuk, ilyen nagyon súlyos ügyekben! Visszatérve az eredeti kérdésre – az előterjesztés azt tartalmazza, hogy amennyiben a Képviselő-testület azt a döntést hozza, hogy most felmondja ezt a szerződést, akkor ideiglenesen az a szolgáltató lép be a város egészségügyi életébe, amit az előterjesztés megjelöl. Nem 1 hónap lesz a pályázat lebonyolítása, hanem gyakorlatilag a Képviselő-testület ezt követően kiír egy pályázatot, annak lesz egy átfutási ideje és ő azt gondolja, hogy ez jó néhány hónap. Tehát, nagyjából egy olyan félévet lehet tippelni, amikorra egy komoly pályázat után, ki tudják jelölni az új szolgáltatót, aki majd hosszútávon fog tudni szolgáltatni.

Az 1 hónap, az a felmondási idő. Tehát, van egy szerződésük a jelenlegi céggel, ez a szerződés azt teszi számukra lehetővé, hogy amennyiben a tartozás állománya ilyen mértékű, vagy kifizetetlen számlái vannak, akkor 1 hónapos határidővel felmondják a szerződést. Amikor megkapja a felmondást, onnantól számítva 1 hónap a felmondási idő.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hogy, hogyan érinti a dolgozókat? Az kifejezetten feltételük, hogy mind az átmeneti időszakban, mind később, a pályázatnak része az, hogy azokkal kell ezt a feladatot ellátni, hogy ez a biztonság a részükre meglegyen.

 

 1. Bocsi István jegyző: kiemelné ezzel kapcsolatban, hogy több lehetséges alternatívája volt a Testületnek. A legelső az, hogy hagyja ezt a helyzetet, hogy folyjon és akkor majd bírósági eljárások, egyéb esetleg bekövetkező eljárások során, megvárja, hogy mi fog történni és akkor lesz egy tiszta jogi helyzet. A tiszta jogi helyzet, azért töltötte el őket aggodalommal és nem a tiszta jogi helyzet, hanem annak az időigénye, illetve az, hogy vajon ez idő alatt fizetőképes marad-e a Kft.,hiszen ennek az a következménye, hogy az a személyzet, akik ott vannak – gondol itt az orvosokra és a betegellátó egyéb személyzetre –, azok nyilván egy bizonytalan helyzetben más munka után néznének és ez a legnehezebb része a dolognak, hiszen ezt nehéz helyreállítani. Pályázatot kiírni, céget választani, az egy technikai folyamat, de ha a betegellátó személyzet szűnik meg, azt visszapótolni ma nagyon nehéz, ezért a törekvésük arra irányult, hogy az a cég, aki átveszi prompt ezt az ellátást, az minden személyzetet, orvost, egészségügyi személyzetet ugyanazokkal a feltételekkel vegyen át, hogy mehessen tovább ez a betegellátás, amennyire tud. Nyilván lesznek benne kisebb, nagyobb zökkenők.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: akkor a kérdésre a válasz elhangzott és, ha több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslat „A” változatát, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

137/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a cég fizetésképtelensége miatt a szerződés 37. pontja utolsó bekezdésének negyedik pontja alapján, figyelemmel a második pontra is, egy hónapos határidővel felmondja az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött feladatátadási szerződést,
 2. pályázatot ír ki a Budaörs Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására, feladatátadási szerződés keretei között,
 3. a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, ellátási érdekből hozzájárul ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C, Cg. 01-19-177713) személyében,
 4. a 2. pont szerinti pályázat sikeres lezárultáig tartó átmeneti időre szerződést köt az ideiglenes feladatellátóval, az EURO-MED Kft-vel kötött szerződésben szereplő tartalommal megegyező, kizárólagos OEP finanszírozási feltételek kikötésével,
 5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére valamint az e határozat végrehajtásához szükséges okiratok aláírására.

 

Határidő: egy hónap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a korábbi döntéseknek az átvezetése történik meg a módosítással.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

23/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

3.) Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a SZEB, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

24/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

4.) Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, itt az iparosított és a nem iparosított technológiával épült lakásokra vonatkozó támogatási rendszerről van szó. A TFVB, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra először a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

25/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

egyes  iparosított és hagyományos technológiával épült lakóépületek

helyi támogatásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

138/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. jóváhagyja és kiírja az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti pályázati felhívással megegyező tartalmú pályázatokat a hagyományos, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására.
 2. felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságát a pályázatok elbírálására és felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére.

 

Határidő:       a pályázat közzétételére: 2016. június 30.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

5.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, itt különböző technikai módosításokról van szó, a BTG Nonprofit kft. szakmai javaslata alapján. A TFVB és az Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a módosító javaslattal együtt a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

26/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló

52/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy korábbi testületi ülés döntésnek megfelelő SZMSZ módosítás jelen napirend, a vagyonrendelettel kapcsolatban megállapított hatáskörökről beemeléséről szól az előterjesztés. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

27/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

7.) Budaörs, Frankhegy Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca – Frankhegy „tervezési terület határa” által határolt terület lakóterületi átsorolás feltételeinek meghatározása, a terület vonatkozásában településrendezési eszköz készítésének elindítása – BHÉSZ módosításként –

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, itt az átsorolás lehetőségéről van szó. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, a Frankhegyi Részönkormányzat is 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

139/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Frankhegy Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca – Frankhegy „tervezési terület határa” által határolt terület lakóterületi átsorolás feltételeinek meghatározása, a terület vonatkozásában településrendezési eszköz készítésének elindítása – BHÉSZ módosításként –

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadja jelen előterjesztés 1.sz mellékletét képező „Lakóterületi átsorolásának vizsgálata” dokumentációban foglalt megállapítást, és támogatja a Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca által határolt terület lakóterületi átsorolását a Cselekvési Programban rögzített ütemezés szerint.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az érintett tulajdonosoknak a tájékoztató levél és a Szándéknyilatkozat kiküldéséről.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja jelen előterjesztésben foglaltak alapján a Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca által határolt lakóterületi átsorolását tartalmazó településrendezési eszköz módosítás véleményezési eljárásának lefolytatását, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen annak elindításáról, amennyiben a Szándéknyilatkozatok 100%-ban aláírva beérkeznek a Hivatalhoz.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

8.) Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

140/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a Budaörs, Szivárvány u. 3. és 5. szám alatti helyiségek, valamint a Budaörs, Petőfi S. u. 1. szám alatti épület Ö/S13-1373 sz. Használati szerződését módosítja aszerint, hogy az ingatlanokat 2016. július 1. napjától 3 éves határozott időre (de legfeljebb a feladatellátás idejére), a Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátása céljából adja térítésmentesen használatba az Esély Szociális Társulás részére azzal, hogy az ingatlanok közüzemi, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségét a Társulás továbbra is köteles viselni. Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a Használati szerződést csereingatlan biztosítása mellett 3 hónapos felmondási idővel felmondja.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

 1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy az Esély Szociális Társulás a Használati szerződés által adott felhatalmazásnál fogva helyiséget biztosítson a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Budakörnyéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére.

 

Határidő:                   folyamatos

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

9.) VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

141/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítás

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítása tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a „Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában” című projekt megvalósításához szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

 

– A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban

„Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában”

– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:

Budaörs        2040               Patkó utca 2.

– A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;

Budaörs 1036/64

– A felhívás száma

VEKOP-6.1.1-15

– A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően

430 450 000,-Ft

– A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;

373 236 152,-Ft

– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;

Az önkormányzati önerő összege 57 213 848,-Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosít.

 

– A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően;

373 236 152,-Ft

 • Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

 

 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy terveztesse be Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésbe az 57 213 848,-Ft önerő összegét.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

 

10.) Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat -2015-ös pályázatunk megerősítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melyet a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal támogatott (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Biró Gyula alpolgármester: ez egy olyan pályázat, amelynek van egy igen komoly, egy 334 millió forintos önrésze. Csak megjegyezni szeretné, hogy adják meg maguknak azt a lehetőséget, hogyha esetleg ezen a pályázaton nyernének, akkor azért még gondolkodjanak el rajta, hogy a jövő évi költségvetésbe ezt a 334 millió forintot le tudják-e tenni, tekintettel arra, hogy a jó államuk sikeresen kivetett egy ilyen sarcot. Nem lesz egyszerű a jövő évi költségvetés. Tehát, csak annyit szeretne, hogy kerüljön be a jegyzőkönyvbe, mely szerint ezt majd a 2017. évi költségvetés összeállításánál, még gondolják végig, ha ezen a pályázaton nyernek. Reméli, hogy a másikon fognak nyerni, ami sokkal kisebb önrészű.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: reméli, még nem mondatott ki az utolsó szó, bár reményei nem túl magasra törőek. Az kétségtelen, hogy a jövő évi költségvetés – ahogy most látják –, az bőven mínuszos, mert, hogy semmiféle központi forrásból nincs bevételük, de még ellopják azt is, amijük van. De hát meg kell próbálni ezen keretek között és még fogalma sincs – ilyet még az életbe nem mondott –, de nem hogy 5 évre nem mer tervezni, 1 hónapra is lassan már félve tervez, mert nem tudja, hogy holnap, mit rekvirál az állam. De meglátják, ezzel együtt azt gondolja, hogy a pályázatot meg kell erősíteni.

 

Több kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

    

142/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat – 2015-ös pályázatunk megerősítése

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat – 2015-ös pályázatunk megerősítése” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata megerősíti, hogy az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című felhívásra 2015-ben benyújtott, a Budaörsi Mákszem Óvoda kapacitásbővítésére vonatkozó Támogatási Kérelmét továbbra is fenntartja a kérelemben vállalt költségek és műszaki-szakmai tartalom mellett.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosítja a Mákszem Óvoda 60 férőhelyes kapacitásbővítéséhez szükséges 334.000.000 Forint pályázati önrész összegét és felkéri a Polgármestert a szükséges önrész összegének 2017. évi költségvetésbe történő beterveztetésére.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2015. évi támogatási kérelem megerősítésére vonatkozó nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

11.) Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt is hasonló cipőben járnak, itt is elmondhatná alpolgármester úr ugyanazt, de majd meglátják, hogy mire lesz forrásuk. Lehet, hogy majd közadakozást írnak ki, a „Mentsétek meg a várost a rablóktól” c. pályázatot. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a KMISB 7 – 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

143/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ARAMIS SE 2016. május 30-án kelt, az előterjesztés mellékletét képező önrész támogatási kérelmével kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 1. a sportcsarnok építési beruházás megvalósításához 212.761 eFt összegben az ARAMIS SE önrész támogatását biztosítja,
 2. az ARAMIS SE önrész támogatás biztosításhoz szükséges forrást az alábbiak szerint biztosítja:
 3. 300 eFt összeget Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet 7/B. sz. melléklet 6. sz. Bencés tornacsarnok építés TAO önrész című sorról átcsoportosít, ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész című új sorra,
 4. 461 eFt összeget a 2017. évi költségvetés terhére, ezért felkéri a polgármestert, hogy az ARAMIS SE önrészhez szükséges 112.461 eFt összeget a 2017. évi költségvetésbe tervezze be.

 

 1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ARAMIS SE-vel a támogatási szerződést kösse meg azzal, hogy az önrész támogatás teljesítésének ütemezéséről a Felek külön állapodnak meg, a kivitelezési szerződés ismeretében.
 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze és írja alá a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány elnöke nyilatkozata alapján a Budaörs Város Önkormányzata és Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány, a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint annak fenntartója között 2014. december 22. napján létrejött, legutóbb a 289/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosított támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

12.) Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a KMISB 7 igen és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

144/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

 

 • 000,- Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) Önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 25. sor. Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés című sorról átcsoportosít, a 2016 évi költségvetés 13. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ Bevételei és Kiadásai, 3. Dologi kiadások 4. Egyéb dologi kiadások című sorra.
 • Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) Önkormányzati rendelet 6/A. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 26. sor Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés című sorról 5.380.000,- Ft összeget átcsoportosít, a 2016 évi költségvetés 4/G. sz. melléklet 3.1 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások című sorra.
 • Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

13.) Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 39/100 és 56/100 tulajdoni hányadaira vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondta, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: tegnap éppen arra járt és látta, hogy milyen szépen csinálják, készülnek, festik ki ott a falakat és gondolta dobjanak már be egy pozitív hozzászólást, mert sok napirend óta nem szólt hozzá senki! Tényleg, ő is azt gondolja, hogy ha vannak olyan területek, amelyeknek még nem dőlt egészen pontosan, hogy mi lesz a sorsa, addig akár egy kicsit ilyen ideiglenesnek is vehető hasznosítás is sokkal jobb, mint amikor nincsenek rendben ott az állapotok. Nyilván meg fogja szavazni, de azt el akarta mondani, hogy tegnap látta és festenek!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a pozitív hozzászólás különösen öröm, főleg, ha arról az oldalról jön! De nem humorizál és miután több kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

145/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 39/100 és 56/100 tulajdoni hányadaira vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 • a Budaörs Város Önkormányzata valamint Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület között a Budaörs, 152/1 hrsz-ú ingatlan egy részének használatára vonatkozóan létrejött szerződés 23. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Használatba vevők jogosultak az Ingatlanrészeket – a 3. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében – harmadik személynek bérbe adni (továbbhasznosítás). Használatba vevőket a továbbhasznosítás tekintetében Használatba adó felé tájékoztatási kötelezettség terheli. Használatba vevő köteles a továbbhasznosításból származó összes bevételt a vállalt 3. pont szerinti közhasznú tevékenység ellátására, illetve annak eredményes ellátásához szükséges anyagi forrás biztosítására (így különösen a közüzemi díjak megfizetésére, valamint az Ingatlanrészek használata során felmerülő karbantartási munkák finanszírozására) fordítani és ezt igazolni a Használatba adó felé.”

 

 • a Clementis László utca 22. szám alatti, utcafronti épület pincehelyiségében kávézó kialakítása érdekében a szükséges közművek kiépítését, szabványosításukat végrehajtja, amelyhez bruttó 5 millió forint fedezetet biztosít úgy, hogy az a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 3. számú melléklete I. 5.5 Általános tartalék soráról a Költségvetés 6/A. számú melléklet 2. Ingatlan beruházások új soraként kialakuló Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása megnevezésű sorára átcsoportosításra kerül. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a Költségvetés soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

 • felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

14.) Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

146/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budaörs Város környezeti állapota 2015. című jelentést a település környezeti állapotáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

15.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés I. sz. módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: annyival szeretné kiegészíttetni, hogy a végső jogi kontrollnál, miután egységes szerkezetben van a szerződés a Testület előtt, az eljáró jogász egy preambulummal kérte kiegészíteni magát a szerződést, ami egy technikai módosítás, de mindenféleképpen szerette volna jelezni. A preambulumban az szerepeljen, hogy: az előző változatokat hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület ezzel az új egységes változat elfogadásával.   

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri, hogy akkor tényleg ez legyen benne, nehogy utólag kikapjanak, hogy nem arról döntöttek pontosan, ami a Testület előtt volt.

 

Felteszi szavazásra az elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

147/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés I. sz. módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező a jogszabályi változásoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést elfogadja, azzal, hogy a szerződés szövege egészüljön ki a „Preambulum”-mal, mely rendelkezik az előző változat hatályon kívül helyezéséről.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, BTG Kft.

 

 

16.) BTG Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása (2016. évi keretszerződés III. számú módosítása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

148/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

BTG Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása (2016. évi keretszerződés III. számú módosítása)

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, III. számú módosítását.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása aláírására.

 

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

17.) Budaörsi viziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

149/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi viziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 1. – 2. mellékletében szereplő Gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási terveit elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási, valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot a Fővárosi Vízművek Zrt. által javasolt, 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő fejlesztési terv – felújítási és pótlási tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

18.) Faültetési program

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a faültetési programmal a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem jutott túl nagy eredményre (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Lehet, hogy lesz egyszer majd egy interpelláció, hogy miért úgy szavaztak, akik ott voltak és, ha igen, akkor miért nem!

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: köszöni, hogy ez nem úgy lett feltéve, hogy miért ő, de azért ő elmondja, hogy miért szavazott úgy, ahogy szavazott, csakhogy világos legyen. A faültetési programot maximálisan támogatta a TFVB, mindenkinek nagyon tetszett az ötlet – akár lakossági kezdeményezés, akár más –, hogy fát ültessenek a városban. Amúgy, bár nagyon sok fa van szerencsére és a zöldövezetben élnek és e téren nincsenek hiányosságaik, de úgy tűnik, nagyon zöldérzelmű emberek laknak itt és szeretik, ha több a fa, és hogy ezt a gyerekeink születésével kössék össze, az különösen szimpatikus. Abban nem volt egyébként egyértelmű megegyezés, hogy ezt, hogyan tegyék. Érkezett olyan javaslat, hogy intézze ezt a Városháza és a javaslatban is szerepel ilyen. Érkezett olyan verzió is, ami a kettes számot viseli – erre szavazott ő is – és nagyon biztat mindenkit, hogy értsen ezzel egyet, azaz bízzák azt a város polgáraira, hogy ki az, aki szeretne ilyen fát igényelni a várostól, azt elültetni. Lehetősége lesz így arra, hogy a saját kertjébe ültesse, ha azt szeretné, illetve kijelölhet a város egy területet, 5 helyszín van erre előkészítve, ahová azok ültethetik el a saját fáikat, akiknek erre nincs lehetősége, mert nincs saját kertjük. Ez adja a legnagyobb szabadságot a város polgárainak, úgyhogy szerinte ez lesz a legjobb megoldás.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azzal a kiegészítéssel javasolja a 2. pontot elfogadni – mert a Hivatal javasolt 5 olyan területet már most, ahol van lehetőség ültetésre –, hogy ezt a keretet biztosítják, jelentkeznek, akik szeretnének ültetni, eldönthetik, hogy otthon ültetik vagy ezen az 5 területen, ha elfogy az 5 terület, akkor keresnek új területet és akkor így, tudják biztosítani a lehetőséget, így megvan az önkéntesség.

Vekerdy Tamás szerint minden, ami lehetőség az épít, és minden, ami kötelező az rombol, nem csak az oktatásban, hanem minden területen is és ez ennek az elvnek bőven megfelel.

Több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az általa ismertetett módosításokkal az előterjesztett határozati javaslat 2.) pontját, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

150/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Faültetési program

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évtől kezdődően, minden évben a jelentkezések és az előzetes kalkuláció alapján forrást biztosít a költségvetésben külön soron a felajánlásra kerülő fák beszerzésére, azzal, hogy a faültetésre jelentkezők eldönthetik, hogy otthon, vagy a kijelölt helyszínen szeretnének-e fát ültetni, és amennyiben a hivatal által az előterjesztésben megjelölt 5 helyszín betelik, új területeket keres erre a célra a Képviselő-testület.  

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki ügyosztály

 

 

19.) Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

151/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat a Képviselő-testülete egyetért Budaörs területei csapadékvíz csatornahálózatának geodéziai felmérésével, és úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai/Egyéb működési célú kiadások/5. Általános tartalék keretből 10 millió forintot átcsoportosít a 4/A melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzatok szinten, szervezeti egységenként/3. Víz-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás sorára.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

 

 

20.) Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztés szerint a 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról van szó, 2500 Ft/m2 áron, ahogy ezt korábban is tették. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

152/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 095/8 hrsz.-ú ingatlan Vigh Józsefné tulajdonában lévő 126/1081 tulajdoni hányadát, mely összesen 310 m2 területnek felel meg, megvásárolja a 106/2011. (III.23.) ÖKT. számú határozatban meghatározott 2500,- Ft/m², összesen 775.000,- Ft vételáron.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanvásárlás fedezetét úgy biztosítja, hogy az a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi Költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Költségvetés) 3. sz. melléklete I.5.5. Általános tartalék sorról a Költségvetés 6/A. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorára átcsoportosításra kerül, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a Költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: határozat közlésére: 30 nap, az adásvételi szerződés megkötésére: 2016.szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

21.) Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és a 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hasonló az előző napirendi pontban tárgyaltakkal, csak egy másik ingatlanra vonatozóan. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

153/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és a 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról

 

 1. a.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 095/61 hrsz.-ú ingatlan Jeszenszky Lászlóné tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányadát megvásárolja a 106/2011. (III.23.) ÖKT. számú határozatban meghatározott 2.500,- Ft/m2, összesen 702.500,- Ft vételáron.

b.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs, 095/62 hrsz.-ú ingatlan Dr. Kölcsei Tamás tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányadát megvásárolja a 106/2011. (III.23.) ÖKT. számú határozatban meghatározott 2.500,- Ft/m2, összesen 700.000,- Ft vételáron.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanvásárlások fedezetét úgy biztosítja, hogy az a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi Költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Költségvetés) 3. sz. melléklete I.5.5. Általános tartalék sorról a Költségvetés 6/A. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sorára átcsoportosításra kerül, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a Költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: határozat közlésére: 30 nap, az adásvételi szerződés megkötésére: 2016.szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

22.) A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, ami a Kovács hagyaték megőrzésének vagy annak a feltételeinek a biztosítását szolgálja. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

154/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

1.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagosan Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan 1. emeletének hátsó szárnyában található 9. számú helyiségének Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megőrzése érdekében történő térítésmentes használatba adása tárgyú szerződés 2017. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló – egyebekben változatlan feltételekkel történő – meghosszabbításához.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

23.) A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a KMISB is tárgyalta a napirendet. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hozott egy módosító javaslatot – 7 egyhangú igen szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is a módosítással együtt javasolta elfogadásra, 10 igen szavazattal (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, a Bizottságok által elfogadott módosítással, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

155/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete) egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület között létrejött, Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan ingatlanrészének (udvar és kiállító tér) kulturális, közösségszervezési célokra történő térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés 2016. december 31. napjáig történő meghosszabbításához, azzal, hogy a szerződés 5. pontját (közüzemi díjakra vonatkozó kötelezettségek) a hivatal felülvizsgálja, és az erre vonatkozó javaslatot a 2016. szeptemberi testületi ülésre beterjeszti.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

 

 

 

24.) Döntés a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mielőtt még bárki megijedne, itt a Szivárvány utca önálló helyrajzi számot kap, erről van szó.

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

156/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz alapján telekalakítási eljárást indít a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál annak érdekében, hogy a Szivárvány utca önálló helyrajzi szám alatt kerüljön bejegyzésre.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő: határozat közlésére 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

25.) Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan használatba adása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Védőnői Szolgálat rendelkezésére bocsájtják a Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlant.  A javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

157/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. sz. alatti ingatlan használatba adása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a 73/2016.(IV.20.) ÖKT számú határozatával, a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, 36 m2 nagyságú helyiség értékesítésére vagy bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot visszavonja.

 

2.) a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 helyrajzi számú, 36 m2 nagyságú, „üzlethelyiség” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant visszaveszi a BTG Nonprofit Kft. vagyonkezeléséből és határozatlan időre a Védőnői Szolgálat rendelkezésére bocsátja.

 

Határidő: a határozat közlésére 15 nap Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály / BTG Nonprofit Kft.

 

 

26.) Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a bizottságok javaslata alapján nem döntenek most az értékesítésről, hanem a határozati javaslat első három sora szerint a forgalomképes vagyontárgyak körébe átsorolják, és majd a későbbiekben dönt a továbbiakról a Testület. A javaslatot módosítással a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot a Bizottságok által elfogadott módosítással, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

158/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékleteként szereplő vázrajztervezeten megjelölt, a Budaörs, 4235/2 helyrajzi számú közterület 51 m² területű részét átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

 

27.) Budaörs, Ostor utca 2. sz. alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

159/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörs, Ostor utca 2. sz. alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Budaörs 1591 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti 112 m² nagyságú területet kivonja a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és forgalomképessé nyilvánítja, majd megosztja.

2.) az 1. pont szerinti ingatlanrészt a Képviselő-testület korábbi [262/2012. (VI.20.) ÖKT és 196/2014. (VI.18.) ÖKT számú] határozatai, valamint az ezek szerint létrejött előszerződés alapján a 1592 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának tulajdonába adja, tekintettel az általa vállalt ellenszolgáltatások teljesítésére.

3.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződés-tervezet alapulvételével véglegesített szerződés aláírására, valamint a telekalakítási eljárás lefolytatására.

 

Határidő:                   határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

28.)Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m2 nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, a napirendet a Bizottságok megtárgyalták, javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen és a Frankhegyi Részönkormányzat 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

160/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m2 nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Budaörs, 1388 helyrajzi számú ingatlan határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti megosztásához, határrendezéséhez az alábbiak szerint:

 

 1. a vázrajz szerinti 51 m² nagyságú területet értékesíti a szomszédos Budaörs, 1389 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére 2.080.000 Ft vételáron.
 2. a vázrajz alapján kialakuló Budaörs, 1388/2 hrsz-ú magánutat a Szabályozási Terv megfelelő módosítását követően a Zúzmara utcához csatolja.

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

29.) Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „Őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a TFVB döntése alapján, amely a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalásáig feltételt szabott meg, a PEB ez alapján 7 igen, 1 tartózkodással 450.000 Ft támogatásról döntött (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) és ez az összeg kerül a határozati javaslat kipontozott részébe. A Frankhegyi Részönkormányzat 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

161/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „Őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a Budaörs Város Önkormányzata „őszibarack napok” program sorozat megvalósításához az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet részére 450.000,- Ft támogatást nyújt, amelynek fedezetét a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet I. 5.5. általános tartalék sorról az 5/B. melléklet új sorként létrejövő Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása sora terhére átcsoportosítással biztosít és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal, a szerződés előkészítésére a döntést követő 30 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

30.) Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy itt nem kívánnak élni az elővásárlási joggal. A javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a Bizottságok által is támogatott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

162/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él elővásárlási jogával a Budaörs, Szabadság út 34-1. szám alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében, a Braun András és Jónás Margit tulajdonosok és az OLSZER Kft. között 50.000.000,- Ft vételáron létrejött adásvétel kapcsán.

 

Határidő a határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

31.) Döntés a Budaörs, 1036/50, 1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

163/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés a Budaörs, 1036/50, 1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezéséről

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a határozat mellékleteként csatolt (Kovács Gábor földmérő által 29-30-31-32-33/2016 munkaszámokon készített) változási vázrajzok alapján a Budaörs, 1036/50, 1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat megosztja, és megindítja a szükséges telekalakítási eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalánál.

2.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

 

Határidő:                   a határozat közlésére 30 nap

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

32.) Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a javaslatot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással, a KMISB 5 igen, 2 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

164/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1.) a budaörsi belterületi 110/6 hrsz. ingatlan (Budaörs, Templom tér 12, régi Posta épület) főépületének földszintjén a 2. melléklet szerinti vázrajz szerint kialakítandó helyiségeket az Illyéses Diákokért Alapítvány számára rendelkezésre bocsátja, OKJ-s szakképzést biztosító animációs tanfolyam beindítása valamint az e köré építhető más tanfolyamok, közösségi és szakmai programok megrendezése céljára;

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy együttműködési megállapodást kössön az Illyéses Diákokért Alapítvánnyal az 1. pontban részletezett programok megvalósítására, illetve az ott meghatározott helyiségek átadására. Felhatalmazza továbbá, hogy az együttműködési megállapodás keretei között a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B melléklete 62. Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása soron biztosított 15 millió Ft támogatást az Illyéses Diákokért Alapítvány számára az 1. pontban meghatározott célra támogatásként biztosítsa.

 

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

33.) A 2016. II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a javaslatot a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a KMISB által támogatott határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

165/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A 2016. II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 26.) ÖKT rendelet 5/A. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 4.630.000 Ft-os pályázati keretet (Nemzetiségi önkormányzatok II. félévi programjainak támogatása) az alábbiak szerint osztja fel:

 

ssz. nemzetiségi önkormányzat megpályázott program kért támogatás (Ft) javasolt támogatás (Ft)
1. Német Nemzetiségi Önk. Disznóvágás 300.000 300.000
2. Batyusbál 200.000 200.000
3. Német nemzetiségi gyermektánccsoport 500.000 500.000
4. Német nemzetiségi színházi előadás 500.000 500.000
5. Sváb századfordulós filmkészítés 500.000 0
6. BNNÖ film és fotóanyag archiválás 200.000 200.000
1-6. ÖSSZESEN 2.200.000 1.700.000
1. Szerb Nemzetiségi Önk. Vujicic együttes koncertje 580.000 505.000
1. ÖSSZESEN 580.000 505.000
1. Román Nemzetiségi Önk. Salca Veronica táncoktatás  

200.000

2. Keleti kereszténység ikonjai (kiállítás és előadás) 190.000
3. Emanuil Gozsdu születésének 215. évfordulója (előadás) 180.000
4. Tavaszköszöntő program „Marcisoara” 2017 március 160.000
1-4. ÖSSZESEN 730.000 655.000
1. Roma Nemzetiségi Önk. Előadássorozat a magyarországi cigányokról 600.000  525.000
1. ÖSSZESEN 600.000 525.000
1. Görög Nemzetiségi Önk. Görög nyelvoktatás 400.000
 

2.

Videofelvételek archiválása 150.000
3. Hangszerek beszerzése 150.000
1-3. ÖSSZESEN 700.000 620.000
1. Örmény Nemzetiségi Önk. Hollósy Kornélia előadás 280.000
2. Örmény est 420.000
1-2. ÖSSZESEN 700.000 625.000
1-17. Összesen igényelt támogatás 5.510.000 4.630.000

 

 1. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2017. április 30.

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

34.) A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a javaslatot a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal javasolta (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a KMISB által támogatott határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

166/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

1.)  Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a pályázati felhívásra beérkezett alábbi táblázatban szereplő pályázók kiadványainak megjelenését támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. sz. melléklet 42. sor „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” 1.800.000 Ft keret terhére.

 

Pályázó/ Kiadó neve/ Szerző Kiadvány címe Javasolt támogatás (Ft)
1. Dr. Dobos Botond Zsolt

 

 

A II. budaörsi építész szüret

szerző: Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Egyesülete (brosúra)

0
2. Dr. Dobosné Gerzsenyi Judit Budaörsi városbejáró munkafüzet

szerzők: Gerzsenyi Judit, Román Judit, Dr. Dobos Botond (munkafüzet)

500.000
3.

 

Eller Mária Demján János – Könnyek csillognak a Nap szemében  ( verseskötet) 365.000
4. Gyulai Zsuzsanna Budaörsi Mesék

szerző:Gyulai Zsuzsanna ( mesekönyv)

476.000
5. Kiss Melinda

(Kiss Gábor Mátyás)

Kiss Gábor Mátyás – A sámán

(regény)

0
6. Kőszegi Ádám Az organikus nő esztétikája /Az anorganikus nő esztétikája

szerző: Kőszegi Ádám  (tudományos könyv)

0
7. Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány Márton napi vesperás Budaörsön

(brosúra)

0
8. Urbán Gyula//

Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely

Urbán Gyula – A két kicsi pingvin  ( gyermekregény)

Kolumbusz utolsó útja  ( versek)

0
9. Várhegyi István Kötődések IV.  – Perjés Klárával beszélget Várhegyi István  (interjú) 450.000
Összesen 1.791.000

 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltak alapján az 1. pont szerinti Támogatottakkal a támogatási szerződést kösse meg.  Támogatottnak a kiadványokon Budaörs Város Önkormányzatát támogatóként fel kell tüntetni. Elszámolási határidő: 2017. március 31.  Elszámolni a 30% önrésszel növelt teljes összeggel illetve a szerződésben rögzített tiszteletpéldányokkal kell.

 

Határidő:       2016. július 15. (támogatási szerződés megkötése, átutalás)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Pénzügyi Iroda

 

 

35.) Javaslat védőnői álláshelyek betöltésére

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Szociális és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

167/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Javaslat védőnői álláshelyek betöltésére

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői álláshelyek számának 2 fővel történő növelését jóváhagyja 2016. október 01. napjától.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 01. napjától a két álláshely betöltéséhez – az OEP finanszírozáson felül – 101 600 Ft többletforrást biztosít az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen a következők szerint:

Az 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3/A melléklet 8.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 521 744 Ft-tal, valamint a 8.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 120 798 Ft-tal és a 8.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 25 656 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 566 598 Ft-tal nő, valamint a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken 101 600 Ft-tal.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 01. napjától – területi védőnői munkakör ellátására – Miklós Annamária közalkalmazotti kinevezését határozatlan időre módosítja.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású védőnői álláshely (területi védőnői feladatok ellátása 011. körzet) betöltését pályázat útján meghirdeti.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

 

 

36.) A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésének támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/36. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

 

 

 

 

168/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésének támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésére és annak társadalombiztosítási befogadására benyújtásra kerülő pályázatot támogatja.

 

Határidő: határozat kiküldése a döntést követően 8 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

37.) Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekttel kapcsolatos 87/2016.(IV.20.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/37. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

169/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekttel kapcsolatos 87/2016.(IV.20.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

 1. A Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításra vonatkozó, a 87/2016.(IV.20.) ÖKT sz. döntés alapjául szolgáló előterjesztésben összegzett projekt javaslatot tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a projektet a fenntartó Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen valósítsa meg Budaörs Város Önkormányzata. Az ingatlan jelenlegi tulajdoni helyzetét a projektmegvalósítás nem érintheti.
 2. Felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a projekt megvalósítással kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.
 3. Jóváhagyja, hogy a Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat közös ajánlatkérőként vegyenek részt úgy, hogy a közbeszerzési eljárást Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata bonyolítja le. A lebonyolítás megvalósításához Budaörs Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyában Budaörs Város Önkormányzatának rendelkezésre álló, jogosultsággal rendelkező szaktandácsadói szolgáltató háttér nyújtását vállalja, az ajánlatkérői döntésekben egyebekben nem kíván részt venni.
 4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekt megvalósításra a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal a fentiekre tekintettel előkészített együttműködési megállapodást kösse meg.

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

38.) Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat fórumának megrendezéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt az I. határozati javaslatot javasolja a Hivatal azon kiegészítéssel, ami a szövegben is szerepel, hogy a Fórumon résztvevő ingatlantulajdonosokat a Frankhegy fejlesztési lehetőségeiről, a Képviselő-testület határozatában foglaltakkal és az önkormányzat által készített szándéknyilatkozattal összhangban tájékoztatja és ilyen feltételek mentén biztosítja az önkormányzat az ingatlant térítésmentesen.

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat I. pontját a fentiekben ismertetett kiegészítéssel, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

Továbbiakban felteszi szavazásra a határozati javaslat II. pontja „vagy” előtti részét, azaz, ha a Frankhegyi Társulat a 9063/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a 2016. évben további térítésmentes használati kérelmet terjeszt elő, annak elbírálására felhatalmazza Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot. A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

170/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat fórumának megrendezéséhez

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat kérelmező részére a Frankhegy Mozaik I. ütemmel kapcsolatban tervezett tájékoztató fórum lebonyolításához szükséges „Tulajdonosi hozzájárulást” megadja az alábbi tartalommal:
  • Budaörs Város Önkormányzatának (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) 1/1 arányú tulajdonában álló Budaörs, 9063/5 helyrajzi számú ingatlant a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat 2016. június 24-én és 2016. július 1-jén a Frankhegy Mozaik I. ütemmel kapcsolatban tartott tájékoztató fórum lebonyolítása céljából térítésmentesen használja, azzal, hogy a fórumon a résztvevő ingatlantulajdonosokat a Frankhegy fejlesztési lehetőségeiről a Képviselő-testület 240/2015. (IX. 23.), a 308/2015. (XI. 04.), illetve 371/2015. (XII. 16.) ÖKT sz. határozatában foglaltakkal és az önkormányzat által készített szándéknyilatkozattal összhangban tájékoztatja.
 1. felhatalmazza a polgármestert hogy a „Tulajdonosi hozzájárulást” aláírást követően jutassa el Kérelmezőnek.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat a Budaörs, 9063/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2016. év során további térítésmentes használati kérelmet terjeszt elő, annak elbírálására felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzatnak Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

39.) Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17. őszi félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata (5. félév)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a KMISB 6 egyhangú igennel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot, melyben 635.000 Ft-ról van szó (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat „vagy” előtti részét, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

171/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17. őszi félév-Zsigmond Király Főiskola előadássorozata (5. félév)

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javaslata alapján a Zsigmond Király Főiskola szervezésében a Jókai Mór Művelődési Központban megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17-es tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező előadássorozat megtartását támogatja és az előadássorozat költségeinek fedezésére 635 000 Ft összeggel a Jókai Mór Művelődési Központ költségvetését módosítja, melynek fedezetét Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I .5.5. Általános tartalék soráról biztosítja.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

40.) A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

172/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola takarításának kiszervezése miatt jóváhagyja az alábbi forrásátcsoportosítás elvégzését:

Forrás sor Cél előirányzat sor
Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 3/A. mell. 3.1.1 sora 9.475eFt-tal csökken Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 4/G mell. 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs ÁFA kiadások 9.475eFt-tal nő
Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 3/A. mell. 3.1.2 sora 1.611eFt-tal csökken Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének 4/G mell. 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs ÁFA kiadások 1.611eFt-tal nő

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatottak létszámát a Bleyer Jakab Általános Iskola takarítási feladatainak kiszervezése miatt 2016. augusztus 1-től 8 fővel csökkenti. Az Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a döntést követően 59 fő.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Intézményüzemeltetési Osztály

Határidő:                     azonnal

 

 

41.) Az Illyés Gyula Gimnázium épületében üzemelő uszoda vízminőségének javítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

173/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Az Illyés Gyula Gimnázium épületében üzemelő uszoda vízminőségének javítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Illyés Gyula Gimnázium uszodájában egy új korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítését és a szükséges 20.000 eFt fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet – I. Működési költségvetési kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadásai 5. Általános tartalékból történő átcsoportosítással a 6/B. sz. melléklet – 1. Ingatlan felújítások 5. sz. 2016. évi Intézmény felújítások soron biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

42.) A Polgármester 2016. I. félévi jutalma

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/42. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: először is kér egy ügyrendi szavazást, mert a reá vonatkozó jutalomról van szó az előterjesztésben és szeretné, ha kizárná a testület őt a döntéshozatalból.

Felteszi szavazásra a fentiek szerint ismertetett ügyrendi javaslatát, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

174/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Döntéshozatalból való kizárás személyes érintettség okán

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert személyes érintettség okán a „Polgármester 2016. I. félévi jutalma” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az Ügyrendi Bizottság június 20-án tárgyalta, ahol 3 igen, 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő. Wittinghoff Tamás polgármester személyes érintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

 

 

175/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Polgármester 2016. I. félévi jutalma

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Wittinghoff Tamás polgármestert – 2016. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda és Pénzügyi Iroda

 

 

43.) A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/43. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: itt időközben érkezett egy levél, amiben visszavonják az erre vonatkozó igényt. Még mielőtt majd rosszindulatú írások ezzel kapcsolatban megjelennek itt is, ahogyan a piacnál is és sok más esetben is, a Hivatal szakmai álláspontját követte a Képviselő-testület. Egyfelől az intézményen belül 22 belső parkoló biztosított, másfelől nagyon köze van sok olyan hely, ahol megoldható az orvosok parkolása és ugyanakkor, ha bármi ilyet vezetnének be, az csak az odajáró betegek rovására tehetnék – ez volt a Hivatal szakmai javaslata. Bármennyire is azt gondolta először ő, hogy itt valami megoldást kellene találni, megvan a megoldás, megoldható a megoldás. Tehát, az hogy a TFVB is meg az ÜB is elutasította ezt a javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete), illetve most tulajdonképpen nem is tudja, ha visszavonta az intézmény, azért formailag, ha már itt van, szerinte azért döntsenek ennek tudatában.

 

Felteszi szavazásra, mely szerint a kérést ilyen módon ne teljesítsék, vagyis a TFVB és az ÜB álláspontjával értsenek egyet, hogy erre külön felmentést ne adjanak. A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

176/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a „Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása” előterjesztéssel kapcsolatban a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és az Ügyrendi Bizottság döntésével ért egyet, és az egészségügyi központ dolgozóinak külön felmentést nem kíván adni a parkolásra vonatkozó szabályok alól.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

44.) Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/44. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ma már volt szó őszibarackról, a megfelelő egyesület részére támogatást megszavazott a testület. Itt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen, 7 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot, a frankhegyi Részönkormányzat, miután ezt Ők szeretnék megtartani 3 igen, 1 tartózkodással szavazta meg (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra, mely szerint egyetértenek-e azzal, hogy erre a célra az önkormányzat támogatást adjon. A Képviselő-testület a támogatásra vonatkozó javaslatot 2 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasította.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

177/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselőt-testülete elutasította Frankhegyi Őszibarack Nap támogatására vonatkozó javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

45.) Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/45. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a települési önkormányzatnak van egy jogosítványa, hogy az intézményvezető megbízását véleményezze. Fazekas Mónika pályázó végigülte az ülést, így némi betekintést az önkormányzati munkába szerzett ezzel, de ha kinevezik 5 évre, akkor nem biztos, hogy ilyen élményekbe, majd a jövőben is kell, hogy részesüljön. Mindesetre a Képviselő-testületet ő a KMISB 7 egyhangú javaslata alapján arra kéri, hogy támogassák, hiszen a pályázó munkáját ismerve, biztosan egy olyan személyt neveznek ki reményeik szerint, aki erre nemcsak, hogy alkalmas, de elhivatott is ebben a munkában.

 

Sokolowski Márk képviselő távozott. A Képviselő-testület létszáma 12 fő.

 

Felteszi szavazásra a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

178/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége tagintézményvezetői megbízásához, mint az intézményt működtető települési önkormányzat, támogatja Fazekas Mónika tagintézményvezető megbízását öt évre.

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt vélemény továbbítására.

 

Határidő:       Vélemény megküldése a tankerülethez azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

 

 

A szavazást követően:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: reméli, hogy ez majd a kinevezést is eredményezni fogja és ahhoz pedig jó munkát kíván Fazekas Mónikának. Bár abban kicsit bizonytalan, hogy az átadóünnepségen részt vehet-e, mert lehet, hogy megépítik, de majd jön valaki, aki azt mondja, hogy menjen onnan, mert ő már nem működtető itt. Ez az intézmény is, amit most építettek föl és szerinte, ami – persze nagy adósságuk volt – de most már tényleg az ország egyik legmodernebb intézménye, de mindenképpen nagyon szép lesz, az egészen biztos és megfelelő körülményeket biztosít a gyerekeknek, Sajnos most már nemcsak, hogy fenntartók, de működtetők sem lesznek, de azért attól még ez Budaörsé, akárki, akármit is csinál.

 

Fazekas Mónika: köszönetet mondott azért, hogy támogatja őt a Képviselő-testület a tagintézményvezetői megbízására vonatkozóan!

 

   

46.) KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/46. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet és elmondja, hogy a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

 

Kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

179/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének az aláírására azzal, hogy a Támogatási Szerződés 6. melléklet szerinti Konzorciumi megállapodás alatt a Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata között 2014. 05. 26-án és 30-án aláírt Együttműködési Megállapodást kell érteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

47.) Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/47. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy itt már több alkalommal említésre került az a mérhetetlenül gyalázatos döntés, ami egyfelől felrúgja a jogszabályi kereteket, egy sarkalatos törvényt, egy feles törvényben fogalmaz meg, és amely Budaörs vonatkozásában 2.3 milliárd forint elvonást jelent. Ennyit számoltak ki a Hivatalban a költségvetésbe eldugott szolidaritási hozzájárulás címen. Egészen elképesztő helyzet, egészen elfogadhatatlan, tisztességtelen és akkor nem sorolja a jelzőket, mert ennél csak szigorúbbakat tudna mondani azokról is, akik ezt tették, és az indítékaikról is. Sajnos ennek már semmi köze nincsen ahhoz, amit egy jogállamban egy önkormányzat joggal elvárhat, és amit az állampolgárok elvárhatnak az államtól. Éppen ezért javasolták és terjesztették a Testület elé ezen elvi nyilatkozat megfogalmazását.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: sok dolgot mondhatna, de azért kért szót, mert nagyon sok helyről hallják vissza, hogy ők miért vannak ennyire fölháborodva, mert, hogy örüljenek annak, miszerint milyen jól állt Budaörs évtizedeken keresztül, hogy itt egyáltalán tudtak erre költeni és annyit tudtak erre költeni, ami igen, valóban sok volt és ennyi volt az amennyi. Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani – és már a tévének ezt egyszer lenyilatkozta – hogy itt valami óriási nagy tévedésben vannak az emberek. Az önkormányzatok döntő többsége nem nagyon jó, meg nagyon rossz anyagi körülmények között van, bár a nagyon rosszak azért egyre többen vannak. Azért nagyon sok önkormányzat ebben az országban csúnya szóval, közepes anyagi helyzetben van, de azt legalább meg tudta eddig tenni, hogy a saját prioritásait meghatározza. Tehát, lehet, hogy nem tudott olyan beruházásokat csinálni, mint például Budaörs, meg egy-két település, meg főleg itt a környék, de alapjában véve, amíg az önállóságuk nagyobb volt, vagy legalább is egyáltalán volt, addig, hogyha például, megszerették volna csinálni az iskolának a kapuját, akkor megcsinálták, csak, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjon. Az ott élők ott ültek bent az önkormányzatban, szépen megszavazták, elintézték, ha nem volt rá pénz, megvették csak az alapanyagot és megcsinálták, de mindenképpen működött. Azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarország lakosságának elég jó része, kimondottan kistelepülésen él és az teljesen működőképes volt. Ezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert nagyon sokan ezzel húzzák ki, hogy Budaörs miért szólal föl, miért van ennyire fölháborodva és egyébként is azon kevés gazdag települések közé tartoznak, aki ezt megengedhette magának. Nem csak a várost sújtotta ez, csak Budaörs Városé sokkal látványosabb, nyilván azért mert sokkal többet tudtak beletenni, de egy kistelepülésnél és egy közepes anyagi körülmények között lévő településnek az ő, kevésének vagy kevesebbjének az elvesztése az ugyanolyan fájdalmat okoz, és ugyanolyan felháborodást hoz, mint egyébként itt náluk!

Úgyhogy azoknak, akik evvel érvelnek, azoknak szerette volna ezt üzenni, hogy nyugodtan kérdezzék meg a Budaörsnél szerencsétlenebb településeket is az anyagi helyzetüket tekintve, hogy nekik hogy esett! Ugyanilyen rosszulesett és teljes joggal vannak ezen a tolvajbandán ugyanúgy felháborodva, mint Budaörs!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az utolsó jelzőhöz nem tud mit hozzátenni, de elvenni nem fog belőle az egészen biztos! Hozzáteszi, alátámasztva, de nem a kistelepülések irányából, hanem ellenpontozva a másik oldalról és nem szeretne Budapestnek rosszat, mert szerinte az egész gyalázatos, bármely településtől vonnak el bármennyit, de hogy az 1 főre eső adó tekintetében Budapest a legerősebb település Magyarországon, az egészen biztos! Érdekes módon ők mentesülnek a törvény hatálya alól. Ez egy azonos mérce az országban, bizonyára ez is a jogállamiság már a FIDESZ által megalkotott jogállamiságnak, vagy az ő általuk gondolt jogállamiságnak a kritériumrendszerébe belefér. Ez az egyik egyikrésze a dolognak, a másik része a dolognak az az, hogy Budaörstől, ahogy jelezte már adóerő képesség miatt már elvonnak, ez 10.5 milliárd forintba fájt a városnak, miközben a műszaki ügyosztályvezető úr elkezdené sorolni az előttük lévő feladatokat, az jelentősen meghaladja a 10 milliárd forintot, tehát nem tudnak ezen feladatokból mindent megvalósítani, nagyon sokat nem és ezek olyan feladatok, ami Budapesten már a rendszerváltáskor megvolt, mert Budapest volt a legfejlettebb. Ugye egy központú volt mindig is Budapest. Magyarul, a legfejlettebb városnak semmit nem kell fizetni, de szolidaritási adó, de mellette egy pár tízezres településnek 2 milliárdos nagyságrendben kell fizetni. Ez igen, igaza van képviselő asszonynak, ő ezt nevezte politikai gengszterizmusnak. Ez személyre szabott, tisztességtelen, aljas, és akik ilyet tettek, azokra sem tud szebb jelzőt mondani!     

 

Becz György képviselő: abbeli véleményének szeretne hangot adni, hogy mélységesen erkölcstelennek tartja azt, hogy a FIDESZ-es képviselők ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál nincsenek itt és nem néznek a szemükbe akkor, amikor ezt a véleményüket megfogalmazzák! Reméli, hogy azért, amit mond, az el fog jutni hozzájuk!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután nincs több hozzászólás, felteszi szavazásra az elvi nyilatkozatra vonatkozó beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

180/2016.(VI.22.) ÖKT sz.                                    határozat

 

Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával a következő elvi nyilatkozatot fogadja el:

 

„Az Országgyűlés az oktatási törvények módosításával immár végleg és teljesen elvette tőlünk iskoláink működtetői jogát, és az Érden újonnan létrehozandó tankerületi központnak adta vagyonkezelésre a városunk saját bevételeiből milliárdokért felépített, jól felszerelt, az önkormányzat vagyonába tartozó iskolaépületeinket.

Nem volt elég a több milliárdos vagyon elvétele, a jövő évi költségvetési törvényben emellett még további mintegy 2,3 milliárd Ft „szolidaritási hozzájárulás” megfizetésére is kötelezték önkormányzatunkat. Ez az összeg az ország valamennyi önkormányzatára kirótt mintegy 21 milliárd Ft-nak több mint tíz százaléka.

Ezek a rendelkezések mind a hatályos magyar Alaptörvénnyel, mind az önkormányzatokra vonatkozó sarkalatos törvényekkel ellentétesek, és súlyosan sértik az önkormányzatok önálló gazdálkodásra vonatkozó, nemzetközi szerződésben biztosított jogokat.

Felháborító, törvényellenes, elfogadhatatlan és méltatlan a szolidaritási hozzájárulás fizetésére vonatkozó rendelkezés, valamint az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jog semmibe vétele. Teljes erővel tiltakozunk ellene, és minden eszközt megragadunk annak érdekében, hogy a végrehajtására ne kerüljön sor! Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor minden erőnkkel azért küzdünk, hogy a budaörsiektől állami erőszakkal elvett ingatlan- és pénzvagyont mielőbb visszaszerezzük.”

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elvi nyilatkozatot a lehető legszélesebb körben terjessze, és annak megfelelően járjon el az ügyben.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Kérdések
 2. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 3. sz.: Forgatókönyv
 4. sz.: Rendeletek melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. június 29.