Levél a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek

Levél a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek

Levelet küldtünk a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek, hogy támogassák a lakótelepi piac díjmentességét és ne sodorják veszélybe a lakosok által közkedvelt lakótelepi termelői piacot.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. június 13-án (hétfőn) elutasította a Magyar Piac Szövetkezet, a lakótelepi termelői gazdapiac díjmentességi kérelmét. Annak ellenére, hogy a kérelmező többször jelezte, amennyiben a közterület-használati díjat kell fizetnie, úgy a tevékenységük ellehetetlenülne.

Wittinghoff Tamás előterjesztése alapján alkalmanként 81.165 forintot kell fizetnie a piac szervezőinek közterület-használati díjként az amúgy parkolóként funkcionáló területért! A II. félévben 25 alkalommal kerülne megrendezésre termelői piac, így a II. félévre 25 piaci nappal tervezve 2.029.143,-Ft közterület-használati díjat kellene fizetniük a lakótelepi parkoló használatáért!

Az ügy érdekében levélben fordultunk a képviselő-testület BFE-s képviselőihez.

Levél a Budaörs Fejlődéséért Egyesületnek

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Tisztelt Képviselők!

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. június 13-án elutasította a Magyar Piac Szövetkezet, a lakótelepi termelői gazdapiac díjmentességi kérelmét. Annak ellenére, hogy a kérelmező többször jelezte, amennyiben a közterület-használati díjat kell fizetnie, úgy a tevékenységük ellehetetlenülne.

A II. félévben 25 alkalommal kerülne megrendezésre termelői piac, így a II. félévre 25 piaci nappal tervezve 2.029.143,-Ft közterület-használati díjat kellene fizetniük a TFVB hétfői döntése alapján, Wittinghoff Tamás polgármester úr előterjesztése szerint!

A kormányzat vidékstratégiájának megvalósításával könnyítette a kistermelői tevékenységet és a helyi termelői piacok létrehozását. Ezzel nem csak a magyar gazdák piacra jutását segítette, de a városi lakosságot is több friss hazai termékekhez juttatta. A Budaörsi Fidesz a kezdetektől fogva támogatta és segítette a termelői piac létrejöttét. Kezdeményeztük és kezdetektől fogva támogattuk – mikor a Budaörs Fejlődéséért Egyesület elutasította  –  a szombati piacnap mellett a szerdai piac megvalósítását is.

Ezért kérjük (előterjesztést is nyújtottunk be a mai nap folyamán), hogy a TFVB rendkívüli ülésén vizsgálja felül döntését és a Magyar Piac Szövetkezet díjmentességi kérelmét pozitívan bírálja el.

Az ügy érdekében, az ellen sincs kifogásunk, ha nem Fideszes előterjesztésként kerül napirendre a kérdés, csak az eredmény fontos számunkra, hiszen a Fidesz a gyermekének érzi a piacot, amit egy Fidesz tagunk szervez.

Kérjük a Budaörs Fejlődéséért Egyesületet, hogy ne tegyék fizetőssé, ne lehetetlenítsék el a lakótelepi termelői gazdapiacot!

Budaörs közös ügyünk!

Köszönettel:

Löfler Dávid

Fidesz-KDNP

frakcióvezető

Ezen felül előterjesztés is nyújtottunk be sürgősséggel a képviselő-testületi ülésre, melyben kérjük a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy döntését egy rendkívüli ülés alkalmával vizsgálja felül.

Előterjesztés

SÜRGŐSSÉGI

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére

Tárgy:   Elvi nyilatkozat a termelői piac díjmentességének biztosításáról.
Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18.§ (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

A sürgősség indoka: a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. június 13-án elutasította a Magyar Piac Szövetkezet díjmentességi kérelmét

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Piac Szövetkezet kezdeményezésére Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 262/2015.(XII.08.) TFVB sz. határozatával a Szövetkezet részére termelői piac működtetése céljából közterület-használati engedélyt adott határozatlan időre a Szivárvány utca és Patkó utca találkozásánál levő nagy parkoló déli fekvésű, alsó blokkjánál található 770 m2 alapterületű közterületi parkolóban, díjmentesség biztosításával, melyet félévente felül kell vizsgálni. A félév vége 2016. 06.30-án jár le, ezért kérelmező díjmentességre vonatkozó kérelmet nyújtott be 2016.06.06-án és egyidejűleg kérte, hogy a félévente szükséges felülvizsgálat helyett határozatlan időre változtassa a Bizottság a díjmentesség idejét, mivel a piac díjmentességének megszűntetése tönkre tenné a gazdapiac működését.

Indoklásában leírta, hogy a piacon a budaörsi gazdák számára díjmentes a részvétel, mely továbbra is így marad, az előírásokat mindig betartották és sikeressé tették a gazdapiacot, amennyiben a közterület-használati díjat meg kell fizetni, úgy a tevékenységük ellehetetlenülne.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. június 13-án „A Patkó utca és Szivárvány utca sarkán lévő parkolóban termelői piac díjmentességének kérelme” tárgyú előterjesztésben kért díjmentességet elutasította és a kérelmezőt 63.910,- Ft +ÁFA, összesen 81.165,- Ft/alkalom közterület-használati díj megfizetésére kötelezte. Annak ellenére, hogy a kérelmező többször jelezte, amennyiben a közterület-használati díjat kell fizetnie, úgy a tevékenységük ellehetetlenülne.

A kormányzat vidékstratégiájának megvalósításával könnyítette a kistermelői tevékenységet és a helyi termelői piacok létrehozását. Ezzel nem csak a magyar gazdák piacra jutását segítette, de a városi lakosságot is több friss hazai termékekhez juttatta.

A Budaörsi Fidesz a kezdetektől fogva támogatta és segítette a termelői piac létrejöttét. Kezdeményeztük és kezdetektől fogva támogattuk – mikor a Budaörs Fejlődéséért Egyesület elutasította –  a szombati piacnap mellett a szerdai piac megvalósítását is.

Kisberk Balázs (kérelmező) az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet elnöke, kemény munkával hozta létre a közkedvelt és sikeres budaörsi termelői piacot. Munkája elismeréseként és a termelői piac további működése érdekében, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a következő elvi nyilatkozatot.

Határozati javaslat a Képviselő-testületnek

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával a következő elvi nyilatkozatot fogadja el:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyet nem értését fejezi ki a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság „A Patkó utca és Szivárvány utca sarkán lévő parkolóban termelői piac díjmentességének kérelme” tárgyú előterjesztése kapcsán született, a Magyar Piac Szövetkezet díjmentességi kérelmét elutasító döntése ellen.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy döntését egy rendkívüli ülés alkalmával vizsgálja felül és a Magyar Piac Szövetkezet közterület-használat kapcsán kért díjmentességi kérelmét fogadja el.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri Kisberk Balázs, a sikeres és jól működő, lakosok által nagyon kedvelt, termelői piac létrehozásáért tett munkáját.”

A döntéshez az SZMSZ 37.§ (1) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budaörs, 2016. június 15.

          ……………………………….           ……………………………….           ……………………………….

Gáspár Béla                          Löfler Dávid                     Sokolowski Márk