Ülésezik a képviselő-testület Budaörsön

Képviselő-testület Budaörs Város

2016. szeptember 21-én 8.30 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A napirendek közt szerepel: Döntés fejlesztési hitel felvételérőlTérfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütemElektromos töltőállomás pályázatPostArt használatba adására vonatkozó szerződés módosításaBudaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Meghívó

KT meghívó 2016.09

Napirendek

(előterjesztések megtekintése)

2016. szeptember 21. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló többször módosított 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása
3. napirendi pont: Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása
4. napirendi pont: Javaslat a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
5. napirendi pont: 22/2006.(III.29.) sz. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása
7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló
8. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan
9. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelem gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan
10. napirendi pont: Elektromos töltőállomás pályázat
11. napirendi pont: Döntés fejlesztési hitel felvételéről
12. napirendi pont: Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása.
13. napirendi pont: Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem
14. napirendi pont: Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról
15. napirendi pont: A városi sportszervezetek intézményi sportcélú helyiség használata
16. napirendi pont: Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szerződés és megállapodás módosításáról
17. napirendi pont: Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI)
18. napirendi pont: Döntés a BSC 1924 Kft. társasági szerződésének módosításáról
19. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása
20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről
22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról
23. napirendi pont: Döntés a Shell Hungary Zrt tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról
24. napirendi pont: Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
25. napirendi pont: A Budaörs, Virág utca, 7677/1 helyrajzi számú ingatlan 231 m² területű részének értékesítése
26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Hóvirág utcában lévő, 7650 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról
27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 24. szám alatti, 2062 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról
28. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerint Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról
29. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Köztemető parcella kiosztásának módosításáról
30. napirendi pont: Bridgestone Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme
31. napirendi pont: Javaslat a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött Együttműködési megállapodás módosítására
32. napirendi pont: A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének takarítása és az ehhezz kapcsolódó egyéb döntések 172/2016.(VI.22.) ÖKT számú határozat módosítása
33. napirendi pont: Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola feladatellátási helyen – kertész munkakörben történő alkalmazáshoz
34. napirendi pont: A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása
35. napirendi pont: Wendler Alapítvány kérelme- céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez
36. napirendi pont: Döntés a Mákszem Óvoda NGM és VEKOP pályázatáról
37. napirendi pont: Tájékoztatás – Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. üteméről
38. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt páláyzat elbírálása (zárt ülés)
39. napirendi pont: A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása (zárt ülés)
40. napirendi pont: Javaslattétel megyei kitüntető díjakra (zárt ülés)
41. napirendi pont: Közbesz. elj. eredm.megállapítása – „BKISZ projekt – Csatornázás V. tender – Budaörsi bevezetés kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyú közbesz. eljárásban (a közbesz. dok-ok teljes terjed. a KBB 2016.09.07. ülésnél láth.) (zárt ülés)
42. napirendi pont: MEGHÍVÓ (csatolva van, meg kell nyitni)
43. napirendi pont: MÓDOSÍTÓ javaslat a „Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról” c. előterjesztéshez
44. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Döntés a Budaörs, Esze Tamás u. 11. szám alatti, 18 helyrajzi számú ingatlan 2114/10000 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról (zárt ülés)
45. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: BTG közszolgáltatási keretszerződés IV sz. módosítása
46. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A Jókai Mór Művelődési Központ részére pótelőirányzat biztosítása