Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. október 19-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Dr. Ritter Gergely és Sokolowski Márk képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Pető Adrien humánpolitikai irodavezető, Csík Edina főépítészi irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, dr. Vincze Ildikó Polgármesteri Kabinet, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézményüzemeltetési osztályvezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Ládonyi János törvényességi osztályvezető, dr. Varga Nikoletta és dr. Süveges Zsófia törvényességi ellenőrök, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, Oderszkyné Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda.

 

Jelen voltak továbbá: Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Galuska-Tomsits László rendőrkapitány, Dr. Hardy Géza nem képviselő bizottsági tag, Tamás Ervin és Halag Mónika BTG Nonprofit Kft., továbbá budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita/dr. Süveges Zsófia/dr. Varga Nikoletta

Számítástechnika: Krajcsirik János Informatikai Iroda/irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli ülését! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 főből, 13 képviselő jelenlétével határozatképes, Dr. Ritter Gergely képviselő úr később érkezik, Sokolowski Márk képviselő úr pedig jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen. A Képviselő-testület ülését 0911 órakor megnyitja.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendhez nem kíván további napirendekre vonatkozóan javaslatot tenni. A sürgősséget indokolja mind az egészségügyi ellátórendszer kérdése, mind pedig az önkormányzatot érintő súlyos szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonás, illetve az ezzel kapcsolatos döntésre vonatkozó  határidők. Tehát a Testületnek ezeket tárgyalnia kell, és a többi napirendnél is indokolható a sürgősség.

Kérdezi, hogy a napirendhez van-e bárkinek javaslata vagy észrevétele?

 

Miután javaslat, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

240/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Napirend

 

1.) Eljárások megindítása szolidaritási hozzájárulással összefüggésben

2.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

3.) Az állami fenntartású intézmények karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a BTG Nonprofit Kft-vel

4.) Az állami fenntartású köznevelési intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset-kiegészítésének jogcímváltozása

5.) A „Digitális Jövő Települési Hálózat” megalapításáról

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Stift Nándor képviselő: Három rövid kérdést szeretne intézni ügyosztályvezető úrhoz. Nagy örömmel látja mindenki, hogy elkezdődött a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola játszóudvarának elkészítése, kérdés, hogy mikorra van tervezve, mikor tudják a gyerekek ezt birtokba venni? A következő, hogy elkészült és nagy örömmel vette mindenki, hogy a Patkó utca 1-5. között a járdaszakasz teljes hosszában felújításra került, ott, ahol az önkormányzat létesített egy parkolót, a járdaszakasz beleszalad ebbe a parkolóba, azt javasolja ügyosztály vezető úrnak, hogy menjenek ki a helyszínre és nézzék meg, hogy mit lehet ott tenni, csinálni annak érdekében, hogy a járdáról egyik oldalról a másikra úgy át lehessen menni, hogy ne kelljen autót kerülni, mert hétfőn, amikor arra járt, pont ott parkolt egy autó és nem lehetett átmenni. A harmadik kérdése, hogy mikorra tervezték, és mikor kezdődik a Lévai utcai kutyafuttató építése?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: a Bleyer Jakab Általános Iskola játszóudvar bővítésének határideje a szerződés szerint hatvan nap. A múlt héten kezdték a munkát, ez azt jelenti, hogy november végén, december elején átadásra kerül a játszóeszközök telepítése. A Lévai utcai kutyafuttató kivitelezési a szerződését megkötötték, a jövő héten várható a fizikai munka megkezdése, jelen pillanatban kerítéselemek megrendelését tette meg a vállalkozó, ahogy leszállítják a kerítéselemeket, annak a telepítését elkezdik, szintén december közepéig befejeződik teljes egészében a kutyafuttató megépítése. A Patkó utca járdára természetesen készen állnak, hogy a helyszínen megnézzék a megoldás lehetőségét.

 

Hauser Péter képviselő: Műszaki ügyosztályvezető úrhoz kell egy kérést továbbítania. Tudomása szerint a Széchenyi utca lakói szeretnék az utcájukat egyirányúsítani, az a kérése, hogy ezt vizsgálják meg, illetve nézzék meg mik a lehetőségek ebben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: meg fogja vizsgálni az ügyosztály természetesen, csak azért mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy amikor egy utcát egyirányúsítanak, akkor ezzel szükségszerűen felgyorsítják az ott haladó autókat, és akkor az lesz a következő probléma, de ezzel együtt, vagy e mellett is meg fogja ezt nézni a Hivatal.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: műszaki ügyosztályvezető úrtól szeretne ő is kérdezni. Egyrészről szeretné tolmácsolni sokaknak a véleményét, hogy a Templom téri volt iskola és volt posta épületének a részleges használatba adása legalább egy tisztességes kinézetet biztosít a Templom tér azon részének, így ezt köszönik szépen. Másrészről az a kérdése, mivel rettenetesen nagy a forgalom most a négy iskolás osztály miatt az Ébner közben, hogy a nagykapu, ami a főutcáról nyílik az használható-e, vagy használható lesz-e, mert akkor további parkolóhelyeken is meg lehet állni, nem csak hátul a kicsikkel, ugye ott kicsik vannak, elsősök és harmadikosok. Ugyanezzel kapcsolatban kérdezné, hogy ott az a picike kis utca, ami kikanyarodik a Clementis felé, az kétirányú, de elképesztő balesetveszélyes az a párszáz méter, ami ott van, mert egyszerűen nem látják a kanyarodó autók egymást, úgyhogy lehet, hogy el kellene gondolkodni rajta, hogy csak egyirányú legyen, amíg ott iskolai oktatás folyik. Az utolsó, ami miatt szót kért, hogy a héten emlékeznek meg az 56-os forradalom és szabadságharcról, ő nagyon reméli, hogy országszerte mindenhol ez egy méltó megemlékezés lesz, nem olyan, mint az ötvenedik volt, úgyhogy mindenkit biztat arra, hogy vegyen részt a rendezvényeken és emlékezzen a hőseinkre, ők is a napján, vasárnap délután öt órakor meg fogják tenni, mint Jobbi Magyarországért Mozgalom az emlékműnél.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megjegyzi, szerinte ők az ötvenedikről is méltó módon emlékeztek meg, a méltóságot persze mindenki saját maga kell, vagy tudja biztosítani.

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: a volt posta épületének külső homlokzata is megújult és nem csak a földszinti helyiségcsoport, hanem az emeleti helyiségcsoport is, tehát egyre nagyobb terület lesz az épületben méltó a városhoz. A  kapualjat is felújították, semmi akadálya nincsen annak, hogy ez a kapu, a nagykapu is használható legyen és a Templom térről is a gyerekek meg tudják közelíteni az iskolát. A közlekedést az Ébner-köznél meg fogják nézni, valóban nagyon veszélyes, egy lejtő, szembejövő forgalom, itt is az egyirányúsítás lehetőségét megnézik, szakmailag még nem tud rá mondani semmit, meg fogják vizsgálni.

 

Gáspár Béla képviselő: ő is ügyosztályvezető úrhoz szólna, bár nem kér, hanem figyelmeztetni szeretne. A tavaszi, valamelyik testületi ülésen ígéretet tett, hogy ebben az évben a két évvel ezelőtti elmaradást pótolni fogják és a Fodros utcában a felújítást elvégzik, csak kevés idő van, ezért akar szólni, nehogy bajba keveredjen ügyosztály vezető úr. Köszöni szépen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ügyosztály vezető úr, reméli, hogy a figyelmeztetést megszívleli.

 

Lőrincz Mihály Műszaki ügyosztályvezető: Igen, sajnos rajtuk kívül álló okok miatt nem tudják elkezdeni. A Fodros utcában is van egy szennyvíz csatorna rekonstrukció, ami része a Fodros utca felújításának, amelyik a BÉKISZ program keretében szerepel, és a közbeszerzési eljárásnak még nem értek a végére. Ismétli, az önkormányzaton kívül eső okok miatt nem tudják elkezdeni ebben az évben, de 2017-ben egészen biztosan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy ügyosztály vezető úr már látja a bevételi forrásokat is hozzá?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: ennek az utcának a kivitelezésére a szerződés már megvan, csak előzetesen a BÉKISZ 8 csatorna rekonstrukciója, amelyik uniós támogatásból valósul meg az első lépés most azt követően, tehát erre igen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát igen, csak a tervezése most folyik a következő évi, tehát a 2017-es költségvetésnek, s most pillanatnyilag azt nézik, hogy melyik ujjukba harapjanak annak érdekében, hogy ne boruljon meg a költségvetés, ugye, a 2,3 milliárdos állami elvonás miatt, ami több, mint 1,3 milliárd forintnyi pozícióvesztést jelent, s azt ugye tudják jól mit jelent, legalábbis azok, akik a számokat elemi iskolás szinten minimálisan ismerik.

 

Löfler Dávid képviselő: Szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, a  Domb utcai lakosok keresték meg azzal, hogy a járda egyik szakaszát benőtte a gaz, ebben szeretné kérni a műszaki ügyosztály vezetőjét, hogy amennyiben lehetséges, próbálják megoldani, és azt is kérték, – képviselő asszonyt is többször látták száguldozni a Domb utcán, nem tudja, hogy ez így van-e, – Krisztinától, hogy  ha lehetséges, valamilyen forgalomlassító megoldást próbáljanak meg az utcában kivitelezni, és őt is kérik, hogy próbáljon meg nem annyira sietni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: milyen bájos, amikor képviselő úr szeretettel köszönti a Képviselő-testületet, aztán bedob egy ilyen egészen alantas kis mondatocskát, aminek a minősítésétől ő most eltekintetne, mert nem biztos, hogy a nyomdafesték ezt jól tűrné, inkább próbál a tartalmi részéhez hozzászólni. Látja, hogy képviselő asszony reagálni kíván, ő azt javasolja neki, hogy számoljon hármat, mert amit most itt helyesen elmondana, azt utána lehet, hogy ő bánná meg, de egyébként jogos lesz a reakció szerinte. A tartalmi részét illetően ügyosztályvezető úr majd válaszolni fog, de egy általános problémára ennek kapcsán azért szeretné felhívni a figyelmet. Nagyon érdekes az, hogy sok helyen, de inkább megfordítja, a város jelentős részén az itt élők pontosan tudják azt, hogy az ingatlanaik előtti közterülettel milyen kötelezettségeik vannak. Egy kertváros, amelyik zöldövezetben van, és tényleg szép járdáik vannak, nem úgy, mint más településeken, nem akar példálózni, senkit nem akar megbántani, de itt tényleg szépen kialakított járdák vannak és ezeknek a járdáknak az ingatlanok előtti rendben tartása az ingatlan tulajdonosok kötelezettsége. Persze lehet menni és meg lehet kérni az önkormányzatot, ha valahol idős néni van, nem tudja megcsinálni, nyilvánvalóan segítenek, de hát neki sem szokott leesni semmiféle gyűrű az ujjáról, ha kinő a gaz a térkő között és ez másoknak is belefér az idejébe, ha mégis problémát okoz, meg tudják oldani, de azért jó, ha mindenki tudja, hogy ez általánosságban azért alapvetően az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Nem tudja ügyosztály vezető úr kíván-e még hozzászólni valamit.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Abszolút polgármester úr nagyon helyesen mondta el, és annyival egészítené ki, hogy az ingatlan határtól nem csak a járdáig, hanem az út szegélyig, tehát, ha ott van egy zöldfelület is közötte, annak a karbantartása is az ingatlantulajdonos feladata, sőt a kertjéből kilógó ágak, gallyak, faágak, mi belógnak, annak a levágása is az ingatlantulajdonos feladata. Ezt ők többször jelzik a közterület felügyelőkön keresztül, a sajtón keresztül, és azt szeretné kérni, hogy minden ingatlan tulajdonos tegyen ennek eleget az elkövetkezendő időszakban is. Természetesen, azt a segítséget, amit polgármester úr mondott, ha ilyen igény van, akkor tudják segíteni őket.

 

 1. Bakó Krisztina: Nagy szeretettel köszönt minden jelen lévőt és a televízió készüléke előtt ülő kedves nézőt is. Ezt különösen azért is teszi meg szívesen, merthogy az ominózus lakosok helyett egy lakosról beszélgetnek, aki egyébként őt is felhívta, s akinek a legnagyobb problémája ez ügyben az volt, hogy ő nem tud arról, hogy a Domb utcai járda kiépítése, hogy rendesen lehessen használni és ne legyen veszélyes, ez ügyben már régóta folynak tevékenységek, kb. egy évvel ezelőtt már fölvették ezt a fonalat. Emlékei szerint néhány hónappal ezelőtt képviselő asszony társa szintén sok sikert kívánt ahhoz, hogy ez a járda kiépítésre kerülhessen, itt, ezen a Képviselő-testületi ülésen is több ízben is, a műszaki ügyosztály vezető úrral is beszéltek erről, úgyhogy szeretné ezúton is ezt a kifejezetten kedves lakót tájékoztatni, reméli nézi az adást, de ha nem, akkor a felvételt majd kérné szépen és eljuttatja neki, hogy ezúttal tudomást szerezzen róla, hogy bizony folyik egy egyeztetés a Domb utcai járda építésével kapcsolatban. Hónapokkal ezelőtt már két, a helyi lakosokkal lefolytatott tárgyaláson is túljutottak, ennek eredményeképpen éppen 4-5 nappal ezelőtt sürgette meg, hogy lépjenek tovább az ügyben, erről a főépítész asszony is tud, a műszaki ügyosztály vezető úr is tud, de most akkor felhasználja a lehetőséget, hogy mindenki mást is tájékoztasson ismételten arról, hogy a Domb utca ügyében zajlanak az előkészületi munkálatok. Szeretné megkérni képviselő urat, hogy szerinte konzultáljon az illető lakóval, hogy hogyan lehetne megoldani és a műszaki megoldást megtalálni, hogy egy olyan forgalomlassító eszközt építsenek a Domb utcába, amire rá van írva, hogy kifejezetten az ő számára lassítja a forgalmat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután több napirend előtti hozzászólás nincs és az enyhe személyeskedésen is túlvannak, akkor a napirendek tárgyalása következhet.

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Eljárások megindítása szolidaritási hozzájárulással összefüggésben

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nyilvánvalóan, ismeretes mindenki számára, az, hogy a költségvetési törvényben eldugva egy olyan passzus került bele a következő évi költségvetésbe, amely az önkormányzatokra vonatkozóan nem pusztán azt a következményt kezeli, hogy az állam elvonja a működtetési jogát is az oktatási intézményeknek a településektől, hanem, a korábbi állítással szemben – ami kb. egy napi szavatossággal bírt, nevezetesen, hogy ezért nem lesz az önkormányzatokat érintő, költségvetésre vonatkozó változtatás -, egy olyan módosítást tartalmaz a 2017. évi költségvetési törvény, amely az önkormányzatokat egy úgynevezett, szolidaritási hozzájárulással sújtja.

Őszintén szólva, ma Magyarországon szolidaritásról beszélni kormányzati oldalról nem tudja, hogy mennyi relevanciája van október 2. után. De maradjanak a témánál. Annál, hogy ez a számítás azonban egy nagyon érdekes, sávos rendszert tartalmaz, amely olyan szinten érint néhány önkormányzatot – tényleg csak néhányat -, hogy jelentősen meghaladja az elvonni szándékozott rész azt, amit az államtól az önkormányzat kapna. Mert, ugye, létezhet olyan, hogy egy állam azt mondja egy önkormányzatnak, hogy a kötelező állami feladatok ellátásához, ami az önkormányzat feladatkörében van, egyetlen fillért sem ad. Sajátságos magyar történet ez, ha így van, de ez létezhet, mert mondhat ilyet, az nem az önkormányzat saját bevétele, amellyel az önkormányzati törvény szerint saját maga rendelkezik, méghozzá, kizárólagosan, és ezt, hogy hogyan osztja föl, ez is, szintén a kizárólagos hatáskörébe tartozik. De az, hogyha mintegy 900 millió forintot fordított az önkormányzat működtetési kiadásokra, az államtól eddig durván – nagyságrendileg – egymilliárd forintot kapott a 11 milliárdos nagyságrendű költségvetéséhez, ebből az látszik, hogy egyébként, egy jóval korábbi, az adóerő képesség alapján történő kiegyenlítéssel, és hangsúlyozza, hogy már egy ilyen működik, az első Fidesz kormány idején vezették be, Tállai András volt akkor az elővezetője ennek az intézkedésnek. A lényeg az az, hogy az adóerő képesség alapján a Budaörsi Önkormányzat olyan minimális állami támogatást kap a kötelező feladatokhoz, amely egyébként más településeknél jóval magasabb, mármint, ők jóval többet kapnak. 30-60% közötti az, de általában a 40%-ot megközelíti az, ami egy település költségvetéséből az állami forrásból származik. Budaörsnél ez nem éri el a 10%-ot sem, de azt mondják, hogy még ezt a 10%-ot is elveheti a várostól az állam, meg megteheti azt, hogy Modern Városok Program keretében a baráti önkormányzatoknak milliárdokat visz, mindent meg lehet tenni. Az más kérdés, hogy ez a jogállami normákkal, egy demokratikus működéssel mennyiben egyeztethető össze. De ilyeneket ma már nem annyira naivak, hogy keressenek. De azért van egy önkormányzati törvény, egy olyan kétharmados, amelyik bár látja már, az utóbbi népszavazás óta, hogy a számítások érdekesek, tehát, hogy mi a kétharmad, meg mi nem, meg minek a kétharmada, azok eléggé relatív fogalommá kezdenek válni. Van egy alternatív valóság, itt, Magyarországon, ettől függetlenül, ebben az alternatív valóságban is létezik egy úgynevezett önkormányzati törvény, ami kétharmaddal rögzít azt, az Alaptörvényből is fakadóan, hogy mi az önkormányzati vagyonnak a meghatározása és mit sorol fel ebben a körben. És az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételei bizony, nagyon szigorúan ebbe a körbe tartoznak, amelynek a felhasználásról az önkormányzat a feladatai ellátása érdekében saját maga, és – ezt hangsúlyozza – kizárólagosan az ő hatáskörében lévő döntésnek megfelelően használhatja fel ezt az összeget. Vagyis, erre a mancsát senki nem teheti rá, még a Kormány sem. Ezt a törvényt, ezt a jogszabályhelyet hágta meg – eljárási szabályokat is felrúgva egyébként – a törvényhozás. Természetesen azt, hogy a város megvédje a bevételeit, hogy az az 1,3 milliárd forint – mert vannak olyan cinikus észrevételek, hogy nem fogja ez majd érinteni a város működését – , hát, azért aki józanul gondolkodik, és egy minimális rálátása van ilyen nagy rendszerek működtetésére, mondjuk, mint egy település, annak pontosan tudnia kell azt, hogy 2,3 milliárd forint kiesése – és hogyha ebből leveszik azt, amit működésre eddig költöttek, akkor is több, mint 1 milliárd forint kiesése – az bizony, nagyon súlyosan érinti az önkormányzatot. Olyan dolgok fognak, vagy maradhatnak el, amelyek rég óta, akár fejlesztési, akár működési területen megszokottak a településen. Nem véletlen, hogy az előző ülésen, az egyénként nagyon megalapozott fejlesztési céljaikhoz szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban már erről beszéltek. A képviselő-testület ugyan a lehetőségét fenntartja annak, hogy adott esetben – ha úgy alakul, hogy a józanész és a törvényességnek lehet érvényt szerezni, akkor – mégis élnek hitelfelvétellel, de ilyen módon, ha ez így történik, akkor ennek a fedezetét sem tudja az önkormányzat biztosítani. Éppen ezért, természetesen, megvizsgálva minden részletét ennek a kérdésnek, és miután ő, maga igyekezett az államtitkárság felé is jelezni a legutóbbi levelében, világossá tette a levelet író államtitkárnak, hogy értve azt, hogy ő leírja, hogy némi bizonytalanság van a számításban…ez kétségtelenül így van, tehát, nem tudják megállapítani, hogy 2,29 vagy 2,32 milliárd forintról van szó, de a nagyságrend az evidens, és hogy ezen tájékoztatásában rejlik egy ilyen jellegű probléma, amit itt most ismertetett, ezt nem ismétli meg. Ezért kérte, hogy vizsgálja meg még egyszer a dolgot, törvényességi oldalról. Nyilván, erre azóta választ nem kapott, már azért elég hosszú idő telt el. Nincs más választása az önkormányzatnak, ha felelősen gondolkodik, minthogy megvédje a bevételeit, és ezzel kapcsolatban szükséges eljárásokat indítsa meg. Ez több fórumon értendő, Alkotmánybíróság, ombudsman, és ha szükséges, akkor nemzetközi fórumokhoz való jogi lépések megtételét jelenti. Ez az előterjesztés, és ha nincsen hozzászólás, akkor döntenek az előterjesztésről.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Hogyne lenne hozzászólás! Szerinte, mindenki annyira hallgatta a monológot, hogy nem ébredtek föl. De azt gondolja, hogy lesz, csodálkozna, ha nem lenne. Mert ez van annyira fontos kérdés, hogy szerinte mindenki pártállástól meg hol üléstől függetlenül is elmondhatja a saját véleményét, ugyanis, itt nem magukkal szórakoznak, hanem az egész településsel, saját gyerekeikkel meg az osztálytársaikkal meg mindenki mással is, aki itt él. Úgyhogy, eléggé furcsállná, ha valaki ehhez nem szeretne hozzászólni valamit, de ezt mindenki döntse el maga! Azt, hogy ezt az egészet, egy köztörvényes megoldásnak gondolja, ami ezzel kapcsolatban zajlik, azt már mondta. Ezt is mondták már, de nem győzik hangsúlyozni, nagyon sokan szeretik kiforgatni ilyenkor, nem feltétlenül itt, hanem más településeken is, ahol ez problémát okoz, azért, van még egy pár rajtuk kívül, ha nem is túl sok, hogy azért mindennek ára van. Tehát, amikor azt mondják Budaörsnek, hogy de jó neki, mert hú, de gazdag, és milyen az adóerő képessége, stb., stb., azt nagyon sokszor nem gondolják hozzá, hogy ennek milyen következményei vannak. Az, hogy nekik ilyen bevételeik vannak, és nyilván, olyan szinten tudják tartani az intézményeiket, és az ellátó rendszerüket, ahogy, abból van forgalom, kevesebb zöldfelület és ennek összes következménye, vagy akár, az ingatlanjaik magas ára. Tehát, itt nem arról beszélnek, hogy itt senki nem áldozott egyébként az itt élők közül ezért. Igenis, áldozott, mert az is áldozat, hogy dugóban áll valaki, az is áldozat, hogy kevesebb a zöld felület és az is áldozat, hogyha valamit pluszban vásárolni szeretne, mondjuk, a gyermekének, hogy ne más településre költözzön el, azt tripla, vagy még magasabb áron teheti meg, mint más környékeken. Tehát, ő úgy gondolja, hogy amikor arról beszélnek, hogy mit vesznek el tőlük, nem azoktól, akik ott ülnek, hanem az egész településtől, akkor nem kinyitották az ablakot és beszállt a sült galamb, hanem ezért a színvonalért, azért az adóbefolyásért, forrásokért, ezért a település összes lakója az elmúlt évtizedekben, bizonyos tekintetekben lerakta a voksát és dolgozott érte, illetve, viseli annak a következményeit. Nem ő, maga döntötte el, és nyilván, nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom döntötte el azt annak idején, hogy milyen irányba menjen el a város, tehát, milyen cégek, mennyire legyen, stb., maradjanak-e – butaságnak hangzik, de akkor is igaz – szántóföldek és gyümölcsösök, vagy legyenek helyette cégek, akik termelnek és adót fizetnek. Ez eldőlt, de ettől függetlenül, ezzel, ilyen módon visszaélni, ő maga azt mondja, hogy ez egy köztörvényes dolog. És a másik, hogy nagyon kíváncsi lenne, – nem közgazdász, de azért ezt be meri tippelni – hogy komoly munka lehetett azt egyébként kitalálni, hogy melyik az a mutató, ami alapján egy-két szerencsésebb település – például, Szita féle Kaposvárra gondol – tehát, azért be-be került egy-két fideszes ebbe a körbe, de azért be kell látni, hogy ez komoly kutatómunka volt, hogy melyiket válasszák ki abból, ami úgy lehetőség szerint általában nem a fideszes önkormányzatokat sújtja. Mindig elsüti, úgyhogy, most is el fogja, nyilván, polgármester úrra és a Budaörs Fejlődéséért Egyesület volt párttagságai is meghatározzák a Budaörshöz állást, ezt mindenki tudja, aki nem csukja be a szemét. Mert ezért, például, Kaposvár azért nem járt olyan rosszul, tehát, fizetni fizet, viszont, nyilván, kapott annyi egyéb mást, amit viszont Budaörs nem kap meg masnival átkötve. És amikor azt mondják, és valaki komolyan veszi a demokráciát, ami, mint tudják, ők biztosan jobban szeretnek, mint ő maga, de tény, ami tény, ha ezt komolyan veszik, minden olyan budaörsi lakosnak, és minden olyan gyermekről beszélnek, akinek teljesen mindegy, hogy a szülője mire szavazott. Teljesen lényegtelen, ezt mindenkitől elvonják, arra is, aki egyik oldalra szavazott, akár másikra, akár rájuk. Ez egy közös teherviselés lesz és olyan arányú teherviselés, amit ő úgy gondol, hogy ez a város ilyen módon nem érdemel meg. Talán még van egy kis ideje, úgyhogy, ezt nagyon szeretné elmondani, amiről kicsit kevesebbet beszélnek, és ez a szinten tartás. Miért gondolják azt, hogy pont Budaörs fogja kapni a például, három évvel ezelőtt vett táblájára, négy évvel ezelőtt vett íróasztalára vagy bármi másra vagy a sportszerekre.  Miért gondolják azt, hogy ami esetleg a rendszerben még lesz forrás, ami a budaörsi, egyébként nem rossz állapotban lévő, mindenféle tárgyi eszközökre vagy bármire fognak költeni? Nem arra fogják költeni, és még nem is mondhatják azt, hogy föl vannak háborodva, mert nyilván, vidéki kisiskolákban, ahol beázik a terem, vagy nem korszerű a fűtés és fáznak a gyerekek vagy egyáltalán, fizetni sem nagyon tudják, persze, hogy az fog prioritást élvezni, és nem a budaörsi medicinlabdák lecserélése. Tehát, ezt tudják! De ebből az lesz, hogy amit Budaörs megvett, azok úgy le fognak amortizálódni 5-10 év alatt – ki tudja, hogy mennyi -, mert nem fogják pótolni, mert ennél sokkal életbevágóbb, húsbavágóbb dolgokra kell majd más településeken költeni. Tehát, gyakorlatilag az, amit Budaörs eddig megvett, ha azok nincsenek lecserélve időközönként, nincsenek karbantartva, akkor le fog pusztulni. És hogyha azt akarják, hogy ez ne történjen meg, mit kell csinálniuk? Nem még ez a 2,1 – 2,2 – 2,3 milliárd – itt megy a beszélgetés, szerinte teljesen feleslegesen arról, hogy mennyi, mert egyik több mint a másik, nagyjából ez a különbség a kettő között -, hanem még pluszban költhetnek rá, vagy kereshetnek rá lehetőségeket, hogy hogyan cseréljenek, hogyan vegyenek újat, miből vegyenek újat. Tehát, itt nem fog megállni a történet, mert ha más nem fogja, Budaörsnek kell azt biztosítani a sajátjai számára.  És egészen megdöbbentő egyébként, hogy tényleg, ilyen egyszerű kis alapvetésekkel kell most perceken keresztül foglalkoznia. Azért tette ezt meg, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy itt nem arról szól, hogy Budaörs kifizeti és akkor minden szép lesz és jó marad, hanem romlani fog. És hogyha nem úgy fog romlani, akkor Budaörs ad bele pénzt, ha Budaörs ad bele pénzt, nyilván, kevesebb marad másra. Kevesebb marad a civil szervezetek támogatására, amit úgy gondol, hogy mindannyiuk számára fontos, kevesebb marad a sportegyesületük számára, amiben aztán általában tényleg egyet szoktak érteni, pártállástól függetlenül, hogy a sportegyesületeket támogatják. Erre mind kevesebb fog maradni, mert ha fölteszik a kérdést, hogy melyik a fontosabb, nyilván, a gyerekeinek az iskolai elhelyezése és az ahhoz megfelelő körülmények biztosítása az rettenetesen fontos. Ő maga, egészen meg van döbbenve. Nem nagyon szereti a pénzkidobálást és az ügyvédi díjszabásáról is megvan a külön bejáratú véleménye, de tudja, hogy ez most ennyibe kerül, és azt gondolja, hogy meg kell próbálni. Meg kell próbálni, ő, maga is nagyon kíváncsian várja egyébként, hogy mire jutnak. Nagy reményei nincsenek, ismervén a kormányzat mentalitását, de tényleg kíváncsi rá, úgy gondolja, talán ennyit megér, hogy legalább próbálják meg.

 

Dr. Ritter Gergely képviselő a napirend tárgyalása közben megérkezett. A Képviselő-testület létszáma: 14 fő.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami a legvégét illeti, a díjszabást és hogy ennyit megér, az sokkal magasabbról indult, és jegyző úrék ellenállhatatlan érvekkel, több fordulón keresztül jutottak az alku során arra, hogy ez a dolog most pillanatnyilag így áll. Azt is hozzáteszi, hogy van több település – azért nem nevezi meg őket, mert nem szeretné kényelmetlen helyzetbe hozni őket – nagyon furcsa az a rejtélyes félelem, ami igazgat, szóval, hogy vannak olyan települések, akik nagyon egyértelműen szeretnék azt, hogy ez sikerülne, de nem biztos, hogy mernek mellé állni, mert félnek az egyéb retorzióktól. Szó szerint így fogalmazták meg, ami önmagában is döbbenetes. Amíg képviselő asszonyt hallgatta, addig arra gondolt, és ezt, ahogy mondta, hogy összefügg-e a volt párttagságukkal. Speciel ő csak a saját nevében tud nyilatkozni. Az ő meggyőződését sohasem ez határozta meg, hanem a meggyőződése. De most annyira úgy beszélt, hogy ha most megvádolják őket azzal, hogy ő írta a képviselő asszony beszédét, akkor ezt talán a jelenlegi és a volt párttagságuk okán tudják cáfolni. Sokkal rosszabb a helyzet még annál is, mint amit képviselő asszony mondott. Bár ez is egy nagyon jogos felvetés, hogy a meglévő színvonalú műszaki, szakmai, felszerelési, berendezési és egyéb feltételek hogyan fognak romlani. De pillanatnyilag abból, amit ő lát, az érdi Klebelsberg Központ nem látja még azt, hogy milyen forrásból fog jövőre működtetni, de egészen biztosan nincs forrása arra, ami már egy megszokott színvonalú szolgáltatás az iskoláikban. Gondol itt az úszásoktatásra, arra, hogy a kézilabda meg egyéb oktatások, a kötelező testnevelés feltételei nem az iskolai keretek között működnek, az súlyos kiadást jelent; és az egyébként a működtető, fenntartó kötelezettsége, de nincsen rá forrása. Mint ahogy nincsen forrása a lovas-terápiára se. Lehet azt mondani, hogy Budaörs elkényezteti az itt élőket, igen ők ilyen gyalázatos alakok, ők azokra a gyerekekre is gondolnak, akiknek például egy ilyen jellegű szolgáltatás nagyon fontos az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz. Mint ahogy számos más szakkör és egyéb foglalkozás is, amire szintén nincs a Klebelsberg intézménynek forrása. És igen, hogyha emellett még ezt a büntetőadót, mert ez természetesen nem szolidaritási hozzájárulás, hanem rekvirálás, bevezetik, akkor, illetve, ha ez így marad, akkor egészen biztos az, hogy ezeket a szolgáltatásokat nem fogja tudni finanszírozni a város. Egyébként van egy démonian aljas dolog ebben, mert természetesen egy állampolgár, egy szülő, az nem fogja azt tudni, hogy ez miféle disznó döntések, törvénykezések következményeként alakul így, hanem majd az önkormányzattól fogja azt kérdezni, hogyha eddig ezt biztosítottátok, most már miért nincs ez így? Nem gondolja, hogy ez véletlen lenne; és az is nagyon igaz, amit képviselő asszony mondott. Ő a bevezetőben udvariasabban, árnyaltabban próbálta mondani, de tényleg így van, a megnevezett település, amelyik kormánypárti és amelyiknek a vezetője, és akkor a múltjával most nem foglalkozik, de a jelene a százezres nyelvcsapásokkal kiállás a kormányzati döntések mellett, igen, őket is érinti, és cserébe százmilliárdos nagyságrendű támogatást ígértek be nekik, ezért nyilván nem fog tiltakozni. Aki ezt jogállami keretek között le tudja írni, rajzolni, hát annak a Nobel díjra komoly esélyei vannak, a matematikaira egészen biztosan.

 

Löfler Dávid képviselő: csak biztonságból jelentkezett, mert mögötte az országgyűlési képviselő úr jelentkezett, csak polgármester úr figyelmen kívül hagyta, mert elmerült a saját gondolataiban. Utána ő is szeretne szót kérni, csak először átadná neki a szót. Köszöni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát ugye képviselő úr még nem vezeti a testületi ülést és semmiféle probléma nem történt. Természetesen látta, hogy képviselő úr, akit tisztelettel köszönt, jelentkezett; csak van az önkormányzatnak egy SZMSZ-e, ami azt írja le, hogy a képviselői hozzászólásokat követően, 2 perc keretben a polgármester adhat szót. Örül annak, hogy sikerült képviselő úrnak megint egy barátságos, személyeskedő megjegyzést tenni. Semmi probléma nincs, ezt már megszokták Löfler képviselő úrtól, tisztelettel veszi tudomásul.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: nem szeretné hosszúra nyújtani, mert nagyon sok érv elhangzott már, és a számokat sem kell elismételni újra és újra, bár lehet, hogy nem lenne haszontalan, hogy milyen összegekről és arányokról beszélnek országosan, hogy az országos szolidaritási hozzájáruláshoz képest Budaörsre mekkora arány jut, és mit jelent ez az országos szolidaritási hozzájáruláshoz való hozzájárulásunkat tekintve. Ezzel nem rabolná senki idejét, de maradjanak annyiban, hogy elképesztően aránytalan. Lex Budaörsnek is lehetne hívni tulajdonképpen ezt a törvényt, aminek sajnos eleget kell tenni. Még egy apró reakció arra, amit képviselő asszony is mondott, hogy közös teherviselés volna. Ez nem közös teherviselés, ez inkább az, hogy Budaörs viseli a terhet más települések problémáinak, aránytalan mértékben. Ha tényleg arra gondolnak, hogy nem csak Kaposvár, de mondhatják Sopront vagy Szekszárdot, ahova olyan tízmilliárdos összegeket juttat a Kormány anélkül, hogy ezek a városok kérték volna, vagy tudnák, hogy mire kellene egyáltalán költeniük. Több testületi ülésük is van arról, hogy vajon, hogyan kellene azt a sok-sok pénzt úgy elkölteni, hogy mégis valami látszatja legyen. Budaörsnek sajnos nincsen ilyen problémája, épp ellenkezőleg, nem tudni, milyen terhek fognak majd a város következő évi költségvetésében rájuk hárulni. Szeretné most felhasználni ezt az alkalmat, hogy valami információt kapjon arról, hogy az országgyűlési képviselőjük, aki több településnek is képviselője, és nem csak Budaörsé, mint ahogy ők csak Budaörs egyes körzeteit vagy a város érdekét képviselik; vajon mit tett annak érdekében, hogy ebben a törvényben ne ez a végső verzió kerüljön elfogadásra. Hányszor szólalt fel az ügyben, hogy az ő térségét érintően ne ekkora összeg legyen megállapítva. Mert az a helyzet, hogy Budaörsnek kiváló minőségű oktatása van, országos szinten elismert középiskolája van. Ez az egész térségből idevonzza a gyerekeket, tehát ha itt a színvonal csökken, akkor az az egész körzet színvonalának a csökkenését is fogja jelenteni. Véleménye szerint egy választott képviselőnek kutya kötelessége annak a körzetnek az érdekeit minden erejével védeni, amelynek lakói ő rá ezt a jogot ruházták. Ahogyan ők is a maguk picike körzeteiben az összes kátyú érdekében minden alkalommal mindent megtesznek, hogy azt befoltozzák. Szerinte ez magasabb szinten is így kellene, hogy legyen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami a számokat illeti, azért egyáltalán nem lényegtelen, hogy ezt megemlítsék. Szóval az egész országra kivetendő szolidaritási hozzájárulás, ami csak néhány települést érint, egyébként törvénytelen módon, már olyan szempontból, hogy meghaladja az összeg, ráteszik a kezüket saját bevételekre, amire a törvény nem ad lehetőséget. Mást nem is kérne, az országgyűlési képviselőtől csak, hogy a törvényességig próbálja meg képviselni a saját körzetét, de szerinte egy országgyűlési képviselőnek az ilyen szabályokért való küzdés – hát – vagy felszólalás, vagy ezek képviselete is a kötelezettsége lehet. De ami a lényeg, amennyit be kíván szedni ilyen jogcímen a kormányzat, annak az egytizedét Budaörstől próbálják elvenni. Ebből az következik, hogy egy egymilliós nagyságrendű város lehetünk mi, csak nem vettük észre, hogy csak 30.000-en vagyunk pillanatnyilag. Ha ezt összevetik azzal, hogy a fővárostól egy fillért sem visznek el, mert ugye van a kivétel, az még érdekesebbé teszi az egységes jogelvek szerinti működést. Itt súlyos ilyen jellegű problémák vannak.

 

Becz György képviselő: Tanáremberként az az érzése, amit a polgármester talán soha nem mondott ki, de hosszú ideje azt érzik, hogy Budaörs város büntetésben van. Mindenféle kormányzati reakció azt érezteti velük, hogy nem tudnak velük együtt gondolkodni, az általuk képviselt elvek nem a szájuk íze szerint valók. Kizárólag azért kért szót, mert itt van az országgyűlési képviselő, akihez neki tanáremberként lenne kérése. Ő ugyanis azt tapasztalja, hogy ha bünteti a diákjait, akkor soha nem ér el akkora eredményt, mint hogyha megpróbálta velük a problémát megbeszélni, és így eredményre jutni. Nagyon szeretné, hogyha a képviselő úr azt a felfogást képviselné, amit ő tanáremberként nagyon eredményesnek tart. Konzultálni és képviselni egy olyan városnak az érdekeit, aki a legelsők között való, és akinek az oktatási intézményei is a legelsők között vannak az országban. Erre a kérdésre, felvetésre szeretne választ kapni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincsen a monitoron több hozzászóló, most megadja a szót Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak azzal, hogy ott a mikrofonnál tegye meg ezt, és 2 perc az időkeret, ami rendelkezésre áll.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: Szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit. Itt van egy ilyen sajátos szabály, hogy 2 perc jut egy országgyűlési képviselőre, úgyhogy, ha megengedik, ha marad még ideje, akkor megpróbál majd válaszolni a külön feltett képviselői kérdésekre; de a dolognak a lényegét szeretné néhány pontban megvilágítani. Nevezetesen, akkor, amikor egyáltalán az oktatásnak az átszervezése, újra állami feladattá tétele történt, akkor ennek az volt a célja, ami egészen biztos benne, hogy itt Budaörsön is az a cél, hogy esélyegyenlőség legyen. Az teljesen természetes, gondolja, hogy itt Budaörsön mindegy, hogy valaki hol lakik, a város egyik végébe vagy a másik végébe, az is mindegy, hogy milyen anyagi körülmények között élnek ezek a családok, és az is mindegy, hogy milyen felekezethez tartoznak. A város vezetése, az itt lévő képviselők megpróbálnak azonos feltételeket biztosítani nekik az oktatásban. Azt hiszi, hogy ez egy teljesen természetes dolog. És nyilván nekik, országgyűlési képviselőknek, mint akik az ország egészéért felelnek teljesen logikus, hogy törekedni kellene erre, ugyanerre az elve, ugyanerre az esélyegyenlőségre. Budaörsön hihetetlenül jó az oktatás színvonala. Ennek örülnek. Működik. Mindenféle híreszteléssel és korábbi riogatással szemben, attól, hogy az oktatás, először még csak ugye a szakmai része átkerült, tehát a fenntartói jogok átkerültek a KLIK-hez, nem csökkent az itteni iskoláknak a színvonala. Nagyon magas pedagógiai színvonalon történik mindez. Következő lépés volt, és megint egyébként hozzáteszi, nem budaörsi problémák miatt, az, hogy a fenntartást is célszerűvé vált központi kézbe venni, hiszen nagyon sok iskolában, nagyon sok önkormányzat egyszerűen képtelen volt finanszírozni a fenntartást. Most ugye, itt egy picit elhangzott az is, hogy nem nagyon van párbeszéd a képviselő és az önkormányzat vagy a polgármester között. Elmondaná az itt ülőknek, mert lehet, hogy nem tudnak róla, de havi, két havi rendszerességgel a választókerület összes polgármesterével találkoznak és egy délelőttön keresztül átbeszélik a dolgokat. Budaörs polgármestere még egyetlen egyszer nem vett részt ezen az összejövetelen. Alpolgármester úr volt ott, vagy esetleg ő sem. Ott egyébként ezzel kapcsolatban ez felmerült, hiszen alpolgármester úr ott is előhozta ezt a témát. Azért a többi polgármester azt mondta, hogy ők azért örülnének, ha abba a helyzetbe lennének, hogy ők nekik is ilyen szolidaritási adók kell fizetni. Szóval azért azt ne felejtsük el, hogy ez valóban összefügg azzal, hogy Budaörs egy nagyon jó helyzetbe van. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy ezért bünteti bárki is Budaörsöt, ez egy fajta progresszív adóztatás, ha úgy tetszik, egy olyan dolog, amit egyébként a liberális oldal a parlamentben is állandóan követel, azoktól az Önkormányzatoktól, ahol erre lehetőség van, onnan egy elvonás történik. Valóban egyébként azt, amikor a törvényt meghozták, egy: nem lehetett kiszámolni pontosan, hogy ez hány önkormányzatot érint, azt meg végképp nem lehetett, hogy melyik önkormányzatokat, és milyen mértékig. Ezt éppen polgármester úr is megerősítheti, hiszen ők maguk sem tudták ezt kiszámolni, sőt hosszas alkudozásban voltak a tárcával, míg eljutottak addig a számig, ami most feltételezhetően, talán így van. Azzal ő egyetért, hogy.

 

Wittinghoff Tamás polgármester közbeszól: Négy perc telt el képviselő úr. Az pont kétszer annyi, mint amennyi rendelkezésre áll.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő folytatja: Bocsánat azt hitte, hogy érdekes a válasz, de amennyiben nem, akkor azt szeretné kérni polgármester úrtól, hogy a következő polgármesteri összejövetelre jöjjön el, ott nincsenek időkeretek, és ott lehet ilyesmiről beszélni. Nagyon örült volna, ha a képviselőknek választ adhat, de hogyha ezt a Budaörs igen liberális és demokratikus SZMSZ-e megakadályozza, akkor ő ezt tisztelettel tudomásul veszi.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: köszöni szépen! Képviselő úr nagyon megható utolsó mondataira annyit reagál, hogy igen, itt a képviselő-testületi ülésen vannak szabályok, és mindenki kaphat szót. Szemben egy polgármesterrel, aki nem hogy 2 percet, de 2 másodpercet sem kaphat egy olyan ügyben, ami őt érinti a magyar parlamentben. Sőt még nincs is arra lehetősége egy érdekszövetségnek sem, hogy szóba álljanak vele. Ő történetesen egy magyar önkormányzati szövetség polgármesteri tagozatát képviseli, és amikor leülnek vele tárgyalni, akkor utána négyszemközt mosolyogva elmondják, hogy akkor ez most ki van pipálva, úgy sem fog semmi történni. Nagyon megható volt itt, amit képviselő úr előadott. Tudta, hogy ezért van itt képviselő úr, hogy amit az újságban is leírt, megpróbálja dramatizálni, mint, ha ő nem állna szóba képviselő úrral. Képviselő úr is pontosan tudja, hogy beszéltek erről a kérdésről egymással. Bólogat képviselő úr, tehát a dolog tartalmáról ennyit. A másik az valóban úgy van, amikor képviselő úr meghívja a polgármestereket, és itt minden körzetből fideszes polgármester érkezik, akkor Kálóczi Imre alpolgármesterrel, aki mint tudják nem az ő politikai közösségéhez tartozik, abban állapodtak meg, és szerinte ez egy tisztességes gesztus volt képviselő úr felé is, hogy azért hogy ebben ne legyen kényelmetlenség, Kálóczi Imre a város érdekeit tudja képviselni, politikai konfliktusok, viták önök között nyilvánvalóan nem lehetnek, ezért ő járjon el ezekre az egyeztetésekre. De ha ez probléma, akkor ő szívesen megy, csak higgye el képviselő úr, akkor keményebbek lesznek azok a megbeszélések. Ezzel együtt, amit Kálóczi Imre ezekről a megbeszélésekről nagyon szépen írásban össze szokott foglalni, arra szokott jutni, hogy még jó, hogy nem volt ott, mert nem tudott volna olyan udvarias maradni, mint ő.

Ami a dolog tartalmi részét illeti. Ugye egy olyan országban, ahol a közpénzek – Kósa Lajos után szabadon (annyira issza minden szavát) – elveszítik közpénz jellegüket, milliárdos nagyságrendben, ott egy várostól ilyen mennyiségű pénzt elvonni, a közpénz jellegüket elveszítő közpénzekhez képest, csepp a tengerben, de a várost kinyírja. Egyszerűen álságos és hazug minden olyan állítás, ami ezzel szemben áll. Az az állítás, hogy nem csökkent Budaörsön az oktatás színvonala, megint csak nem állja meg a helyét. Igen is csökkent. Például, a gimnáziumnak döntenie kellett arról, hogy gimnázium és szakközépiskolaként tud-e a jövőben működni. Nem tud, mert az új oktatási szabályozást ezt kizárja. Ezért egy nagyon fontos szakoktatási részről le kellett mondania. Ha ez nem változás a minőségben, aki ezt állítja az nem normális, vagy fogalma nincs az oktatás lényegéről. Már hogy a tartalmi részéről. És, hogy nem csökkent a többi területen? Ja, hát kérem, hogy ha az önkormányzat 400 millió forintot rak bele a fenntartásba, különböző célok finanszírozásra, amit a KLIK nem finanszíroz, akkor tényleg nem csökken. Ennél cinikusabb hozzáállást nagyon nehéz elképzelni. Ha a város ezt az összeget az idei költségvetésében, meg lehet nézni tételesen, nem biztosítja, akkor sem a pedagógusok bére, sem azok a szakkörök, sem azok a szolgáltatások nem működtek volna idén a városban, amelyeket a budaörsi önkormányzat a KLIK helyett, a fenntartó helyett finanszírozott. Ha most elveszik a várostól azt a pénzt, amit erre költött, akkor nem kell hozzá túl nagy macskaügyességgel kitalálni, hogy ezt nem fogja tudni a város a jövőben finanszírozni. Tehát, 1. igenis volt csökkenés; 2. ahol nem volt csökkenés, azt a város finanszírozta. És annak azért örül, hogy az országgyűlési képviselő úr elmondta, hogy ez egy progresszív adóztatás, ő még olyat nem látott, hogy egy állam az önkormányzatait progresszív módon adóztatja. Valószínűleg ez is az un ortodoxiának egy része.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő ügyrendi kérdésben: azt szeretné megkérdezni, hogy van-e bármiféle lehetőség arra, hogy az országgyűlési képviselőnk válaszoljon bármilyen picike időkeretben. Van-e rá lehetőség az SZMSZ-ben, kérdezi a Jegyző Urat. Azokra a kérdésekre sajnos nem tudott válaszolni, nevezetesen, hogy vajon hányszor szólalt fel a parlamentben a körzetét érintő aránytalan elvonás megakadályozása érdekében. Mit tett, dokumentálható módon tett-e bármiféle javaslatot a körzetét érintő települések várható oktatási színvonala csökkenésének megakadályozása érdekében. Ez az egy egyszerű kérdése volna, és valószínűleg a választók is nagyon szeretnék tudni, hogy hány alkalommal tiltakozott, vagy tett bármit a körzete érdekében ez ügyben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: de hát Tisztelt képviselő asszony, implicit módon válaszolt képviselő úr, ő szívesen megadja a szót, de együtt fognak hallani egy nagyon hosszú monológot arról, hogy miért nem, és miért jogos. Elmondta a képviselő úr azt, hogy ő ezt helyesnek tartja, és hogy itt a szolidaritásról van szó, és ez minket nem érint hátrányosan. Ebből azért kitalálható, hogy egyszer sem szólalt fel, de senki sem szólalt fel ebben a kérdésben a parlamentben, mert a költségvetési törvénybe az utolsó pillanatba, egyeztetések nélkül került bele ez a passzus. Azt is tudja, hogy milyen módon, de ez most a dolog lényegét nem érinti. Tehát úgy került bele, hogy ezt senki nem vette észre. Hozzá teszi, ő aznap este volt egy TV műsorban, ahol találkozott – és most szintén nem fog senkit kompromittálni – egy ellenzéki országgyűlési képviselővel, és gratulált nekik, hogy milyen sikeresen vették észre, azt mondja – Jézus Mária, mit? – és elmondta, és akkor elkezdte vakarni a fejét. Szóval ezt akkor, amikor a törvényt ilyen szinten fogadták el, senki, sem ellenzéki, sem kormánypárti képviselő észre nem vette. Csak hát ugye, miután mi figyelünk még is az ilyen jellegű részletekre, hát a helyzet így alakult.

 

(közbeszólások)

 

Császárné Kollár Tímea képviselő ő is kíváncsi lenne normális körülmények között egy-két válaszra. Szeretné kérni, hogy ne ilyen módon (közbeszólásokkal) menjen a párbeszéd, hanem akkor tényleg adják meg a lehetőséget az országgyűlési képviselőnek, hogy válaszoljon. Már csak azért is, mert így ebben a formában ő hallja, meg a testület tagjai hallják, de a TV nézők a felét sem fogják hallani annak, ami nem mikrofon előtt zajlik. Inkább engedjék vissza a képviselőt, és akkor bármilyen módot keressenek rá. Szerinte azt nem lehet megoldani, amit nem akarnak, úgyhogy keressenek rá megoldást.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A lovagiasság szabályai szerint, azért két és félszeresénél szólt csak képviselő úrnak, hogy lejárt az ideje, de még ezt a szabályt is ő nagyon szívesen megváltoztatja és akkor, nem válaszolt képviselő úr helyett, csak ő azt a következtetést vonta le, hogy a helyzet az az, hogy válaszolt képviselő úr, de hogyha, ezt lehet még pontosítani, akkor természetesen, ott a lehetőség, parancsoljon!

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő (mikrofonon kívül közbeszól): Válaszolhatok?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: Köszöni szépen! Milyen időkeretben? Csak azért kérdezi, mert nem nagyon szeretné, ha megint egy mondat közben…

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Két rövid kérdésre szerinte, ő maga, például három másodperc alatt tudna válaszolni, de ezt rábízza az udvariasság szabályai szerint.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: Mondjuk, a tapasztalat nem ezt mutatja, de nem is ez a kérdés most. Abban sok igazság van, amit itt polgármester úr mondott. Valóban, ez a képlet, ez viszonylag késői módosításként került be, és amire egyébként válaszolt és utalt, hogy a képletnek mi a tartalma, azt nagyon nehéz megállapítani. Ez itt az önkormányzatnak – (dr. Bakó Krisztina felé: mindjárt válaszol, mindjárt válaszol, tehát, szeretné elmondani…) Még egyszer: tehát, akkor ezt nagyon nehezen lehetett megállapítani. Most ettől kezdve egyébként, éppen ezeken, alpolgármester úrral és polgármester úrral is beszéltek erről a témáról. Polgármester úr jelezte, hogy küldött a minisztériumnak egy levelet, amire ő úgy tudta, hogy neki is elküldte, de nem küldte el, aztán később, mikor beszéltek épp a Bleyer Jakab átadásán, akkor ő ezt megkapta… sőt, most egy, talán egy héttel, tíz nappal ezelőtt küldött egy olyan levelet, amiben azt kérte, hogy ebben a dologban lépjenek föl, mert, vagy lépjen föl, próbáljanak ezzel valamit tenni. Ő elküldte neki a választ, a válaszhoz – pontosan azért, hogy lássák azt, vagy ő, maga lássa, vagy be tudják mutatni a döntéshozóknak, hogy milyen helyzetbe kerül Budaörs – ezért bizonyos adatokat kért tőle, hogy ezzel segítse ki. Amint ez megvan, akkor föl lehet építeni egy olyan, ha úgy tetszik, stratégiát, ami mentén a döntéshozók felé el lehet járni, hogyha kell, és ha indokolt, és ha meg tudják alapozni, akkor változtassanak ezen a számítási módon. Hozzáteszi még egyszer, hogy ezt akkor, amikor ezt bárki is, mikor elfogadták, amikor elfogadták, senki nem tudta, hogy egyáltalán kit érint és milyen mértékben. Mert ez érinthette volna, bocsánat, akkor, amikor egy törvényt elfogadnak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester (mikrofonon kívül): az igen…

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: akkor a következő volt: huszonvalahány milliárd forintot kell szétosztani az önkormányzatok között. Hogy ez kétezer önkormányzatot érint, ezret érint vagy húszat érint, azt akkor és ott nem lehetett tudni, mert nem tudta polgármester úr se. Tehát, most még egyszer mondja, azzal teljes mértékig egyet ért, hogy ezt a húsz milliárd forintot szét kell osztani. Visszakérdez, mert itt képviselő asszony közben kérdezi, hogy ki ül a parlamentben? Ki ül itt? Miért, polgármester úr tudta az alapján a képlet alapján?

 

Wittinghoff Tamás polgármester (mikrofonon kívül): Igen!

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő folytatja: mikor először elhangzott… amikor először látta azt a képletet, az alapján nem lehet meghatározni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester (mikrofonon kívül): De lehet!

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: Itt meg lehetett határozni? Hosszú idő után, több-kevesebb sikerrel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester (mikrofonon kívül): Nem! Nagyon gyorsan!

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: A parlamentben azért nem lehet meghatározni, mert abba a képletbe a helyi önkormányzatoknak az adatait kell behelyettesíteni. És még tisztelettel, lehet, hogy ezt a szemére rója, de akkor, amikor ő benn ül a parlamentben, és megjelenik egy képlet, akkor ő nem tudja végigpróbálgatni a tizenhét település száznyolc, általa nem ismert számával, hogy ezzel mi történik. De ettől függetlenül mondja, és itt jelezte ezt a polgármester úrnak is a válaszlevelében, kész arra, hogy ebben a dologban lépjenek. Ő, a maga részéről úgy érzi, hogy szerencsétlen az, hogyha viszonylag, ennyire kisszámú, egyébként nagyon gazdag településen van egy ilyen teher, tehát ebben egyet értenek. Lehet ezt egy valamivel szélesebb bázisra helyezni, ő ebben partner. Csak ahhoz kérte polgármester úr segítségét, hogy érvei legyenek ebben a vitában. Mert a parlamentben egyébként föl lehet állni és lehet mellébeszélni, de célszerűbb érvekkel alátámasztva, értelmesen és hatékonyan beszélni. Az egy másik kérdés egyébként, hogyha itt az önkormányzat – s nem lebeszélni akar erről -, hogyha most itt pert indítanak kvázi a magyar állam ellen, akkor mekkora sikerrel lehet lobbizni Budaörs érdekében. De ez az ő döntésük, ezt ők tudják. Még egyszer mondja, és abban az esetben, hogyha megalapozott ez a kereset, akkor Budaörs jól fog járni. Akkor Budaörs kvázi visszakapja ezt a pénzt. Ha ez a kereset megalapozott. Szerinte nem az, de még egyszer mondja, nem látja a számaikat. Egy biztos: ha az iparűzési adót is érinti, akkor nagy valószínűséggel talán megáll a kereset. Nem lehet látni a számokat, de majd a polgármester úr elküldi neki, amit kért, reméli, majd ezt minél előbb megkapja, akkor meg tudják beszélni, hogy milyen lépéseket tegyenek. Nem tudja, volt-e még másik kérdés. Mert volt azért itt egy pár.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: semmi más, szerinte, kimerítő volt a válasz.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: Itt volt egy másik kérdés is, … úgy tűnik, hogy erre nincs lehetőség.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy most, itt, ebben az előadásban a mai magyar jogalkotás minőségéről nagyon komoly tájékoztatást kaptak. Csak úgy csendben jegyzi meg, hogy a jogalkotási törvény előírja a hatástanulmányokat. Tehát, képviselő úr itt most világosan elmondta nekik, hogy mitől volt – többek között – törvénysértő az utolsó pillanatban, bizottsági tárgyalások nélkül, az önkormányzati érdekszövetségekkel történő egyeztetés nélkül, egy ilyen passzust a költségvetésbe úgy beletenni, hogy arról senki, sem kormánypárti, sem ellenzéki oldalról előtte semmit nem tudott. Innentől kezdve – elnézést a fogalmazásért -, az összes többi mese. Azért mese, mert pontosan tudják, hogy nemzetgazdasági szinten huszonhárom milliárd forint – amikor százmilliárdokat tapsolnak el elképesztő dolgokra – egy nevetséges összeg. Nincs itt semmi másról szó, és egyébként, képviselő úrnak mondja, hogy megérti, hogy nem vették észre, de benne volt a költségvetési törvény mellékletében taxatíve, számmal ez a huszonhárom milliárdos nagyságrendű összeg, amit az önkormányzatoktól kívánnak elvenni, és nem kellett nekik több, csak döbbenten nézték az első számításukat az alapján, hogy ebből Budaörsre nézve 2,5 milliárd jött elsőre ki és amikor pontosították, akkor 2,3 milliárd. De amikor erről beszélgettek jegyző úrral, ő nagyon találóan mondta azt, hogy ha valaki innen, most Budaörsről, a +20 fokból elmegy Alaszkába, és azt mondja, hogy legalább 70 fok különbség lesz, az nagyon nehéz, lehet azon vitatkozni, hogy -49 fok lesz vagy -51 fok lesz, csak az a probléma, hogy az a +20 fokhoz képest kicsit sok. Hát, itt is erről van szó, hogyha azt alá kell képviselő úr felé támasztania, mert írt egy levelet, aminek a vége úgy zárul, hogy egyébként nem osztja az ő aggodalmát, és föltesz olyan kérdéseket, mondjuk 16 tételben, ami az önkormányzat kizárólagos joga, hogy hogyan osztja föl a saját bevételeit. Nem az a kérdés, képviselő úr, nem az a kérdés, hogy az önkormányzat mennyit ad a civil szervezeteknek, a sportegyesületeknek, mennyit fordítanak óvodák fenntartására ebből, mennyit fejlesztésre és így tovább. Ő is nagyon szívesen megkérdezné, neki sincs köze ahhoz, hogy mennyit fordítanak stadion építésre, pénzelszórásra, Magyar Nemzeti Bank alapítványokra, százmilliárdos szinten, haveroknak, bárkinek elszórva, nem kérdezheti meg, mert köze nincs hozzá.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő (mikrofonon kívül): Van hozzá köze, megkapja a választ.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát, köze van hozzá, csak hát, igen, megkapja a választ, igen, csak azzal nincsen kifizetve. Szóval, a helyzet az az, hogy először is, ő próbált nem közbe szólni sokszor képviselő úr hozzászólásába, és ha lehet, akkor ezt gyorsan le kellene zárniuk. Szóval, a helyzet az az, hogy nem az a probléma ezzel, hogy egy önkormányzat a saját, kizárólagos hatáskörébe tartozó költségvetésnél milyen módon osztja fel a pénzt, mert azt az Állami számvevőszék ellenőrzi, a könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy törvényesen, szabályosan teszi-e, a tartalmi része pedig a település lakói által megválasztott önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik, hogy hogyan osztja föl. Itt csak a forrásról van szó. És most képviselő úr azt mondta, és ebbe szeretne belekapaszkodni, mert úgy tűnik, hogy egy ponton mégis csak van közöttük egyetértés, egyébként képviselő úr, az Árpád utcai iskolában is pont ugyan ezt mondta és ő erre utalt és ennek a számait elküldte neki. Ha egy önkormányzattól 2,3 milliárdot akarnak elvonni, miközben 900 milliót vagy 1 milliárdot adna az állam, akkor az 1 milliárd 300 millió forint különbség, és hogyha ezt az önkormányzattól elveszik, az nyilvánvalóan a saját forrásaiból származik, és erre képviselő úr is azt mondta, hogy ez bizony, valószínűleg sérti, hát, az imént mondta.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő (mikrofonon kívül): Iparűzési adót mondott.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmaz, mondhatják azt, hogy Piroskától származó pénz, mert ő fizeti az iparűzési adót. De hát a város bevételeinek a gerincét az iparűzési adó határozza meg, és azt ki tudja megmondani – már bocsánatot kér -, hogy a saját bevételei közül melyik az, amelyiket akkor elvonják? Érti, tehát az államnak majd az lesz a magyarázata, hogy nem az iparűzési adóból vonja el, hanem az egyéb működési bevételekből, amely egyéb működési bevételek egyéb működési kiadásokkal párosulnak. Hát, az nagyon vicces lesz! Ha ez, képviselő úr szerint egyébként így törvényes, akkor még nagyobb a baj! Szóval, hozzáteszi, amikor az önkormányzat költségvetésének meghatározó része az iparűzési adó és csak a saját bevételeit érintő elvonásról van szó, az bizony, teljesen mindegy, hogy milyen jellegű forrás, az sérti az önkormányzati törvényt, méghozzá a kétharmados önkormányzati törvény rendelkezésit. De hogy erkölcsileg elfogadhatatlan, az is egészen biztos.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: bár, nem tudta a kis kavarodásban, hogy lehet-e még szót kérni, de gondolta, megpróbálja, és sikerült. Ő maga, mint a pártja regionális igazgatója, két megyére azért elég jól rálát. A maga részéről legalábbis, utolsó mondatként azt szeretné megfogalmazni, hogy az egészben a leggusztustalanabb az, hogy a szerencsétlenül járt településekkel próbálnak takarózni. Ez a leggusztustalanabb az egészben. Ahelyett, hogy kerítettek volna huszonvalahány milliárd forintot ezer helyről, akik amúgy is rosszul állnak, amúgy sem tudták fenntartani az iskolákat és az ezekkel való takarózás, az egyszerűen gusztustalan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez a szög fején találásának az esete volt! Hogy szép magyarul fejezze ki magát.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: Nem tudja milyen keretben és hogyan, ő csak szeretné összegezni, hogy bár, közben is kérdezett, hivatalosan is megkérdezte, a képviselő úr a saját beszéde közben is mondta, hogy mindjárt válaszol… csak szeretné leszögezni, hogy nem válaszolt a kérdésére, hogy hányszor szólalt fel ez ügyben, és hányszor próbálta meg képviselni a körzet ügyeit. Neki ennyi elég volt, köszöni, nincs rá válasz, az, hogy miért nincs, az meg legyen mindenki saját dolga, hogy kitalálja, hogy miért nem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte válaszolt azért képviselő úr, bár nem az ő tiszte megvédeni. A válasz nagyjából úgy hangzott, hogy megkérdezte őt, és abban, ha megfelelően alátámasztja, akkor tud lépni és akkor kész is arra, hogy lépjen, meglátják majd, hogy hogyan alakul. Mindenesetre, azt még hosszá szeretné tenni, hogy volt egy ilyen mondat, hogy „Ha önök itt pert indítanak, akkor nehezebb…”. Ha viszont nem indítanak pert, akkor kifutnak a határidőből. Ő maga mindent megtett annak érdekében, mindenkihez fordult, személyes egyeztetést is kért, nem sikerült megfelelő szinten ezzel kapcsolatban. Önkormányzati szövetségként sem sikerült. És miután van egy határidő, ameddig az Alkotmánybíróság felé fordulni lehet, ebből nem futhatnak ki. Ebből következően, ha most nem hoznak döntést, akkor a dolog mégiscsak így fog állni. És ha meg nem teszik ezt meg, akkor egész biztos abban, hogy az eredménye a dolognak ugyanaz lesz, vagyishogy marad minden a régiben. Így pedig meg szerinte bőven van esélyük arra, hogy ezeket a kérdéseket legalább jogi szinten megpróbálják rendezni. Ő maga is egyetért azzal, hogy nem így kellene, szomorú dolog ez, nagyon nevetségesnek tartja azt, hogy egy önkormányzat az érdekeit bíróságon próbálja az állammal szemben érvényesíteni, de hogyha másképpen nem megy, akkor viszont kötelezettsége. Mert ha valamire esküt tett ez a képviselő-testület, és ő, maga is, akkor az egyértelműen a város érdekeinek a képviselete, és a város vagyonáért való felelősséget, meg a törvény írja körül az önkormányzat számára, a polgármester számára meg különösen, a törvényes működés tekintetében is. Vagyis, ha ő, maga azt mondja, hogy mit számít az az 1,3 milliárd és nem tesz meg mindent azért, hogy ez az összeg visszakerülhessen oda, ahová való, az önkormányzat költségvetésébe, akkor egy címeres gazember. Ő pedig nem az!

 

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

241/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Eljárások megindítása szolidaritási hozzájárulással összefüggésben

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. felhatalmazást ad a 3. mellékletben szereplő eljárások megindítására,
 2. jóváhagyja a 3. melléklet szerinti ügyvédi megbízási szerződés megkötését, a benne szereplő összeget keretösszegként kezelve,
 3. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedések megtételére, beleértve azt is, hogy gondoskodjon róla, hogy a 3. melléklet szerinti szerződés lehetséges ellenértékének megfelelő összeg kerüljön tervezésre a jövő évi költségvetésben. A 3. melléklet szerint szerződésből fakadó 2016. évi fizetési kötelezettség fedezete a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

 

 

 

2.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy itt egy módosító indítványnak látszó, de tartalmilag nehezen értelmezhető javaslatot fogalmazott meg a FIDESZ-KDNP frakció, amire vonatkozóan a Jegyzői Iroda törvényességi észrevételt is megfogalmazott. A kérdése az, hogy ezt a törvényességi észrevételt sikerült-e értelmezni és, ha igen akkor annak egyenes következménye az, hogy akkor azt mondják az érintett képviselők, hogy ezt a módosítót visszavonják. Amennyiben nem sikerült értelmezni, akkor jegyző úrral megpróbálják, ami egyébként szerinte evidens és egy önkormányzati képviselő számára teljesen nyilvánvaló ügyet, elmagyarázni.

 

Löfler Dávid képviselő: itt arról van szó, mely szerint ők azt javasolják, hogy az önkormányzat saját fenntartásban lássa el az Egészségügyi Központot, saját maga működtesse. Ezt azért javasolják, hogy ne szervezzék ki, mert az előző kiszervezés megbukott és fölmerültek problémák is az átmenetileg szolgáltató céggel. Ezt már többször elmondták, azaz látnak érdekes dolgokat, összefüggéseket polgármester úr és az új ügyvezető kapcsán. (Becz György képviselő úr közben megjegyzi Löfler képviselő úr hozzászólására: jó lenne, ha ezt már abbahagyná!)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kéri a képviselőket, ne szóljanak közbe, hagyják meg Löfler Dávid képviselő úrnak meg a személyeskedés jogát, mert Löfler Dávid képviselő úr ebben él! Csak nyugodtan folytassa!

 

Löfler Dávid képviselő: Elég sok minden elhangzott. Polgármester úr elég sok mindent elmondott itt a Kormány kacsán. Érdekes, az viszont nem aggasztja, hogy neki milyen kapcsolatai vannak az új vezetéssel, de nem is ez a fő probléma, hanem az, miért kell újra kiszervezni az egészségügyi ellátást, amikor az előző úgy tűnik, hogy belebukott. Akkor, amikor tiltakoztak az oktatás kiszervezése ellen – itt polgármester úr nagyban tiltakozik – akkor az egészségügyi ellátás miért szervezi ki egy cégnek? Ha van olyan cég, akink ezt megéri fenntartani, akkor hogy-hogy az önkormányzatnak ez nem éri meg fönntartani és saját hatáskörben ellátni egy kinevezett ügyvezetővel. Most ezt Hardy Géza, aki a Szociális Bizottságnak tagja, többször is elmondta és többször szerette volna kérni, a Budaörs Fejlődésért Egyesület képviselői részéről nem volt együttműködés, azért nyújtottak most gyorsan be egy módosító javaslatot, mert nem is tudták, hogy ez most napirendre fog kerülni. Többször elmondták, többször jelezték a bizottsági üléseken is, hogy ők egy ilyen megoldást szeretnének. Nem csodálkozik, hogy készült feljegyzés, meg hogy valami kifogást fognak ebben találni. Ezt a továbbiakban is be fogják nyújtani és szeretnék, ha ez nem kerülne kiszervezésre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha ezt egy nagyobb dózisba beadják valakinek, akkor az biztos, hogy hosszabb kezelést von maga után az illető számára. Már az önellentmondásokat is feladta, hogy számolja benne, tehát amikor az oktatáshoz hasonlítja Löfler Dávid képviselő úr az egészségügyet, ahol az oktatásnál pont az a problémájuk, hogy az állam el akarja vinni, akkor most egy olyan megoldást javasolnak, amitől az állam el fogja vinni és akkor ezt szembe helyezi azzal, mint hogyha itt ellentétes lenne az álláspont! Hát! Most jó szándékú lesz – ha Löfler Dávid képviselő úr ezt nem érti, akkor ez egy sajnálatos probléma, akkor ez egy sajnálatos értelmezési probléma és akkor nagyon udvarias volt. Ha meg érti, és direkt mond ilyeneket, hát azt meg szintén nem minősíti, mert azt önmaga minősíti. De számára úgy tűnik, hogy nem sikerült Löfler Dávid képviselő úrnak értelmeznie a kérdést sem! Azt kérdezte, hogy sikerült-e értelmeznie azt a levelet, amit jegyző úr írt, illetve a törvényességi felügyelet. A képviselő úr azt mondta, hogy nem tudták, hogy egy ilyen fog a testület elé kerülni?! Akkor már tényleg nem tudja, hogy Löfler Dávid képviselő úrék álmodozni szoktak a Testület ülésein vagy néha azért odafigyelnek arra, hogy mi történik, milyen döntések születnek? Tudniillik, a Képviselő-testület felé a FIDESZ-KDNP frakciója nem nyújtott be semmiféle anyagot az Egészségügyi Központ működésére vonatkozóan akkor, amikor az ezzel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület meghozta. Érvényben lévő – ezt írja le világosan a feljegyzés és gondolja, hogy jegyző úr álláspontját képviseli – erről a Képviselő-testület döntött és érvényes határozatok vannak és ezen érvényes határozatok mentén eddig eljárt a Hivatal és ennek a következő lépése az az, hogy azokat a részleteket, ami a bérleti szerződés és a feladatellátásra vonatkozik szerződés, aláírása megtörténjék. Most hagyják azt, hogy pusztán egyszerű zavarkeltésről van szó, szándékos destrukcióról, vagy az ostobaságukból következő, értelmetlen előterjesztésből – mind a kettő súlyos az önkormányzat szempontjából. Rendkívül súlyos, tudniillik olyan felelőtlen, hogy a fal adja a másikat! Annak a következménye ugyanis, amit Löfler Dávid képviselő úr mond és nézzék meg, hogyha volna jogi lehetőség arra, amit most javasolnak, és volna időbeni lehetősége arra, amit javasolnak, annak a következménye micsoda! Gondolja, biztosan eljártak az ország számos önkormányzatánál, hogy hogyan működtetik ezeket a dolgokat és bizonyára arra is van információjuk, hogy például Ferencvárosban olyan módon működik egy saját maguk által létrehozott cég – hozzáteszi, nem 5 perc egy céget létrehozni – keretében, hogy erre az intézményre, évi 200 millió forint szerepel a költségvetésükben. Budaörsön, ahol Löfler képviselő úrék szerint rossz az egészségügyi ellátás, 0 Ft-ba kerül. Löfler képviselő úrék szerint megbukott a kiszervezése a feladatnak, ő pedig azt mondja, hogy nem ez bukott meg, hanem úgy tűnik, hogy valaki megbukott ezzel kapcsolatban, de ezt majd a bíróság fogja kimondani és az önkormányzat ezért lépett. Löfler Dávid képviselő azt udvariasan elhallgatja a kapcsolatok kapcsán, hogy annakidején az volt a vád vele szemben, hogy Kovács Attilához fűzik bármilyenféle kapcsolatok és most úgy tűnik, hogy ő ezeket a kapcsolatokat félretéve, az önkormányzat és a város érdekében, ha úgy tetszik, a Kovács Attila működésének a kritikájaként, a vele szemben, illetve az ő feladatellátását kritizálva lép föl. Akkor most nem tudja igazából, hogy a probléma hogyan merül fel! Mindenesetre és nem foglalkozva a kis személyes intrikáival csak annyit szeretne elmondani, hogy igen, természetesen nagyon komoly szálak fűzik az Egészségügyi Központban számos emberhez. Nagyon sok orvoshoz, nagyon sokukkal baráti a viszonya, például itt van Dr. Ritter Gergely is, akit testi-lelki jó barátjának tart, nem is tudja, hogy miért dolgozhat egyáltalán családorvosként, de talán a szerencse az, hogy ezt korábban kezdte, minthogy megismerték egymást, és így talán nem érheti kritika a doktor úr tevékenységét illetően. És nem ez a legsúlyosabb teher rajta, hogy ők jó viszonyban vannak. Tehát, nagyon sokakkal jó viszonyban van és azt, hogy az Egészségügyi Központ korábbi vezetője az ügyeleti ellátásra felkért egy szervezetet, amiben vannak olyan személyek, akik nem tetszenek Löfler képviselő úrnak, akiket ő tényleg nagyon régóta ismer, és ahogyan írni szokták, hogy rokona, kvázi rokona, ami természetesen nem igaz, de nyilván ezt meg kell próbálni. Nem úgy jár el, mint ahogyan Matolcsi elvtárs ezekben az ügyekben el szokott járni, ennél ő sokkal tisztességesebben igyekszik eljárni, de természetesen az ügyvezetője ennek a cégnek, akivel alá fogják írni, az Zsákai Zoltán és Őt, körülbelül 4-5 éve ismeri, mert Budaörsön Ő is egy közismert ember, ráadásul a gyerekeik egy iskolába is járnak. Hát, valószínű, hogy ez is egy bűnös viszonyra utal, és szerinte ezt is föl kellene használni, mert azért ez elképesztő! Viszont tényleg, ezeket a szánalmas dolgokat tegyék félre és maradjanak a tartalomnál!

Túl azon, hogy amit most benyújtottak és jegyző úr világossá tette, hogy nem módosító indítvány, mert köze nincs az előterjesztéshez és valószínű, hogy az előterjesztésnek azon része elkerülte Löfler képviselő úrék figyelmét, hogy az előkészítés során, konzultáltak a járási ÁNTSZ-szel, valamint az Országos Tisztiorvosi Hivatallal. A járási ÁNTSZ felhívta a figyelműket a törvény kógens szabályainak a betartására, az OTH pedig: „valódi felelősségérzettől téve tanulság, hogy gyors eljárásával segített hozzá, hogy ne vesszen el a kapacitás és az új szolgáltató mindazokat a szolgáltatásokat tudja folyamatosan biztosítani, amelyekhez a budaörsiek már hozzászoktak”. Tehát, a tény az az, hogy az Egészségügyi Központban igen, vannak problémák, amiket nagyon gyorsan meg kell oldani, de ezzel együtt a Magyarországon lévő egészségügyi ellátórendszerhez képest, még mindig sokkal jobban teljesít, mint a többi, és nem véletlenül volt akkor, amikor semmi probléma nem volt vele, hogy a Pest megyei Önkormányzat – ráadásul akkor is erősen jobb oldali többségű önkormányzat – ítélte oda a Pest megye Legjobb Intézménye címét ennek az intézménynek. Semmi nem bukott itt meg! Valaki helytelenül járt el vagy úgy tűnik, hogy helytelenül járt el, mert bizonyos pénzeknek a sorsát nehéz nyomon követni. Azt, hogy valaki egyénileg mit tesz és egy konstrukció ettől jó-e vagy nem, az egyébként teljesen irreleváns, a dolog tud működni. Viszont, amit Löfler Dávid képviselőék javasolnak, annak a következménye az, hogyha az önkormányzat most ezt a döntést, amit Löfler Dávid képviselő úrék kérnek, meghozná, nem tudná a feladatellátást folyamatosan biztosítani. Kettő perc alatt az államnak kötelessége lenne belépni és elvinnie szőröstől-bőröstől az egész egészségügyi ellátórendszert állami fenntartásba. Hát, gratulál ehhez a javaslathoz! Ez tényleg nagyon megfontolt! Bizonyára itt is készítettek – amikor négyen, öten összehajoltak – különböző hatástanulmányokat, aminek persze minden részletét megnézték, megvizsgálták és abból sikerült arra a remek következtetésre jutni, hogy egy egyébként nem működő … mert az történne, hogy azonnal átkerülne az államhoz, mert ennyi idő alatt nem lehet megoldani, ha meg mégis valamikor korábban, amikor még ennek lehetett volna relevanciája, benyújtottak volna egy ilyet, annak az lett volna a következménye, hogy éves szinten 200 milliós nagyságrendű összeg lenne az, amit finanszírozni kell. Elveszítené az Egészségügyi Központ azt a kapacitást, ami az egynapos sebészethez tartozik, tehát olyan színvonalbeli és pénzügyi romlás következne be, ami a módosító javaslat benyújtói szerint a város számára üdvözítő. Személy szerint ő meg azt mondja, hogy a Hivatal valamennyi munkatársának – jegyző úrtól kezdve a Szociális Irodán át, az összes jogásznak – megköszöni azt, hogy olyan megoldást találtak, ami meg fogja tudni menteni – és bízzanak benne, hogy a pályázat sikeres lesz – és bebizonyítja majd, hogy igenis, ez az ellátási forma így jó, és ha persze a pénzekkel és az elszámolásokkal megfelelően gazdálkodnak, akkor ez remekül fog tudni ugyanúgy működni, mint azelőtt. Egyébként a vicces még a módosító indítványban az az, hogy azt írják, mely szerint (idézi) : „a korábbi évekhez hasonlóan” majd azt írják, „a korábbi évek elégedetlenségi felméréseiből kiolvasható” és akkor a korábbi évek gyakorlatához szeretnének visszatérni!? Hát, legalább annyira lettek volna gondosak, hogy ilyen önellentmondások az előterjesztésbe ne lennének! De tényleg, minden sebből vérzik az, ami ebben az anyagban van és az a szomorú, hogy nagyjából 10 percig kellett elmagyarázni, az egyébként a törvényességi iroda által világosan megfogalmazott ügyet, amire Löfler képviselő úr nem válaszolt, hanem helyette elmondott egy monológot, némi személyeskedéssel megfűszerezve. Gondolja, ez a városét való munkájuknak a megkoronázása!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: a bizottsági ülésen Dr. Hardy Géza jelezte, hogy a dolgozókat nem jól tájékoztatták, illetve nem nagyon tájékoztatták. Erre Vágó úr válaszolt, hogy úgy tudja, hogy igen. Személy szerint ő meg most már szeretné tudni, hogy igen vagy nem? Az szerinte egy nagyon fontos kérdés, hogy egy ilyen változásnál maguk, az ott munkavégzők, akiknek nyilván oda kell figyelniük nyilván arra, amit csinálnak, mert azért nem az esztergagép mellett állnak – bár ott sem árt figyelni, mert akkor egészségügyi ellátásra lesz szükségük!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most gyorsan válaszolna is és utána képviselő asszonynak természetesen vissza fogja adni szót.

Teljesen jogos a felvetés! Számtalanszor egyeztetett ezzel kapcsolatban Gamal doktorral, a titkárságával, meg akiket most 6 hónapra bíztak meg a feladatellátással, de a lényeg az, hogy a válasz azt volt mely szerint igazuk van. Egy általános tájékoztatást kaptak, sok kérdőjellel, mert a Testület addig a döntéseket nem hozta meg, és amíg aláírt szerződése nincsen, addig nincsen jogalapja senkinek arra, hogy részletesen tájékoztasson. Ennek ellenére ő azt kérte – és ígéretet is kapott rá és már állítólag folyamatban van – hogy ne egyszerre hívják meg az összes orvost, mert van, amelyik rendel, van, amelyik máshol rendel, és nem mennek el, így lesz, aki nem hallja, nem pontosan tudnak részleteket, illetve vannak elmaradt, számukra ki nem fizetett tételek. Azt ígérték, hogy 2-3 fős csoportokban, időpontot egyeztetve fognak mindenkit részletesen tájékoztatni, mert tényleg a legfontosabb érdek ahhoz kötődik, hogy azok az orvosok, akik jelenleg a szakorvosi ellátást biztosítják, maradjanak is itt. Tehát, egyfelől történt, és hozzá is jött barátként, praktizáló orvostól jelzés, hogy vannak ott olyan dolgok, amit nem értenek, nem tudják, hogy most ingyen fognak-e dolgozni vagy, mi, hogy lesz! Ezeket a jelzéseket ő visszacsatolta és szerinte már folyamatban van, de rá fog kérdezni. Az egészen biztos, hogy amikor a mostani döntésnek megfelelően minden aláíródik, akkor mindenki nagyon részletes tájékoztatást fog kapni. Megkapják visszamenőleg azt, amit amiatt, mert az eddig elmondottak miatt elmaradtak bizonyos összegek, de ezt az új, az átmeneti időben az ellátást biztosító ki fogja részükre fizetni. Mindenkit meg fognak nyugtatni és a cél az, hogy nem olyan szinten, ahogy most, hanem ennél még jobb szinten működtessék. Úgy gondolta, hogy ezt jó, ha a kérdést követően rögtön tisztázzák!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: érti és érdeklődni fog ő is, és van olyan szerencséjük, hogy Hardy doktor, aki ott dolgozik, a Bizottságukban ül és nyilván, ha Vele kezdték volna el ezt a kiscsoportos tájékoztatást, akkor lehet, hogy most okosabbak lennének, de mindegy! Semmi nem késő, csak akkor tényleg kezdjék ezt el, nyilvánosság előtt hangozzék el, hogy megfelelően tájékoztatva legyenek az ott dolgozók.

A másik dolog: tényleg fura az élet, hogy egymás után jött ez a két napirend, kicsit összecsengő részek vannak számára ebben a két történetben és mennyivel másabb azért a hozzáállás, meg a vélemény. Neki az jutott eszébe, hogy egyébként egy normális menetben ő nem tartja azt ördögtől valónak, hogy egy önkormányzat működtessen bármilyen egészségügyi intézményt egész egyszerűen azért, mert azt gondolja, hogy egy önkormányzat jó gazdája lehet, bármilyen intézménynek. De nyilván ennek azért anyagi következményei vannak, és itt jön vissza, hogy a 2. napirend előtt volt az 1. napirend, mert az előbb éppen arról beszélgettek elég hosszasan, hogy hova repkednek el a város milliárdjai. Úgyhogy ő azt mondja, reméli megnyerik a pert és el lehet beszélgetni arról, hogy akkor viszont lesz 200 millió forintjuk esetleg évente. A viccet félretéve, mert nem egy mókás történet ez! Azt azért elmondja ismét, hogy nem lenne számára ellenére, hogy egy saját közösség, saját maga intézze az egészségügyi szolgáltatásait. Az, hogy az mennyire harmonizál és ő tényleg – bevallja – az egészségügyhöz szerencsére nem ért, úgyhogy nem tudja, mennyire harmonizál a törvény által előírtakkal, nyilván nem ad neki minden szempontból jó terepet. Az, hogy egyébként ez mennyi pénzbe kerülne vagy mennyit lehetne evvel keresni – mert itt egymásnak ellentmondó véleményeket is lehet hallani – ezt sem tudja megerősíteni. De nem bánta volna, ha erre vonatkozólag legalább egy nem túl drága tanulmányt látott volna, hogyha most nincs az 1. napirend és nem erről beszélnek, akkor milyen realitása van annak, hogy egy önkormányzat működtessen egy egészségügyi intézményt. Szerinte lehet, hogy ez lesz a jövő, ha nem náluk, akkor lehet, hogy máshol, de nem tartja ő ezt ördögtől valónak, de így, most, ebben a formában, hát egy kicsit érdekes!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen elvi alapon semmi sem ördögtől való, de ugye azért azt tudják, hogy a szocializmusnak nevezett időszakban mi és hogyan működött, és hogy ezzel szemben egy többpártrendszerben, piacgazdaságban, plurális demokráciában – bár lehet, hogy ez utóbbi is szitokszóvá fog lassan válni – milyen módon lehet működtetni, azért az egy tágabb keretet ad. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy készült erre tanulmány, méghozzá abban az időszakban, amikor a FIDESZ-KDNP volt többségben és az ő javaslatukra. Egy kicsit ő zavarban volt, mert nagyon-nagyon sok pénzt fizettek ki a tanulmányra és ezt ugye a FIDESZ-KDNP csoportja nem tartotta problematikusnak, de az ő általuk megnevezett szakértő világította át, többször az adott intézményt és írta le, hogy sokkal jobban működik, mint azok, az önkormányzatok által fenntartott vagy működtetett intézmények, magyarul, messzemenőleg alátámasztotta azt, hogy a konstrukció az jó. Persze nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy ne sértsen bármiféle jogot és nem szeretne jogot sérteni, senkinek a személyiségi jogait, mert addig, ameddig egy eljárás nem zárul le, természetesen addig prejudikálni nem helyes. De az, hogy egy jól működő szisztémán belül valaki nem helyesen jár el – talán udvariasan ennyit lehet mondani – az nem a szisztémát minősíti, hanem az adott illetőnek a tevékenységét. Vagyis, a gyereket ne öntsék ki a babavízzel együtt, mert az nem biztos, hogy jó. Itt a lényeg az az, hogy az egyébként a FIDESZ-KDNP által felkért szakértő szerinti és sokak számára példaként, jól működő intézménynek a jó működését próbálják helyreállítani és ezt lehetőség szerint olyan költséghatékony módon tegyék meg, tudniillik ezért az egy nagyon fontos dolog, hogy értsék, mely szerint az egynapos sebészetből bevételek származnak és az, hogy tudja megtámasztani, akár a gerincét adni egy ilyen működtetésnek. Ha nagyon szigorúan összefüggő kérdéseket kell együttesen úgy kezelni, hogy itt a nagyon magas színvonal, ami sokkal magasabb színvonalú tud lenni, mint az átlag, amire egyébként, amibe egyébként dől a pénz sok esetben, de ellenőrizetlenül országos szint. Ha megnézik, hogy az állami egészségügyi ellátórendszer hogyan néz ki egyes kórházakban, akkor tényleg elképesztő körülményeket látnak. Nagyon nem kívánná Császárné Kollár Tímea képviselő asszonynak, hogy belülről tanulja meg. Sajnos neki az elmúlt években volt módja ezt megtapasztalni és még olyan helyeken is, ami kiemelt, magas színvonalon működik, hogy mit kellett bevinni ahhoz, hogy a hozzátartozójának mindene meglegyen és szomorúan, a kezüket tördelve mondták el és nem tehettek róla. De ez elképesztő és elnézést kér, hogy ilyen személyes részbe is belement!

 

Simándi Szelim képviselő: A Képviselő-testület ülése előtt közvetlenül ülésezett a Szociális Bizottság és tárgyalta ezt a napirendet a módosító javaslattal együtt és szavazott is a módosító javaslatról. Hardy doktor úr azt kérte, hogy a Bizottság zárja ki ebből a döntésből érintettség miatt, valamint a Bizottság elnöke hiányában az a helyzet állt elő, hogy Gáspár Béla vezette le a Bizottság ülését, aki maga is egyik jegyzője az említett módosító javaslatnak. Szavaztak is a módosító javaslatról. Neki a forgatókönyvben, a napirend alá az van írva, hogy „a Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság döntését”. Kérdezi Gáspár Béla képviselő urat, hogy meg akarja-e tenni azt, hogy ismerteti a Bizottság döntését?

 

Gáspár Béla képviselő jelezi – mikrofonon kívül – hogy nem ismertetné.

 

Simándi Szelim képviselő folytatja: ha nem, akkor ő elmondja, hogy egy igen szavazatot sem kapott a módosító javaslat. Gondolta, kézenfekvőbb, ha Gáspár Béla maga mondja el, de az a helyzet állt elő, hogy nem szavazta meg Gáspár Béla a saját maga által is benyújtott módosító indítványt, de talán itt lesz alkalma arra, hogy elmagyarázza, mi lehet ennek az oka!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben biztos lehet Simándi Szelim képviselő úr!

 

Löfler Dávid képviselő: meglepődött Simándi Szelim hozzászólásán, mert nem emlékszik olyanra, hogy a bizottsági elnökök beszámoltak volna az előterjesztésekről, de akkor ezt a jövőben megtehetik, hogy akkor minden bizottsági elnök elmondja, hogy hogy szavaztak és akkor nem a polgármester úr vezeti föl. Abszolút támogatja, hogy polgármester úrnak ne kelljen annyit beszélnie és akkor megkönnyítik a dolgát. Pár tényt akart elmondani, mert polgármester úr megint csak úgy beszélt-beszélt, de elsiklott a tények mellett, hogy Dr. Kovács Attila, aki SZDSZ-es párttársa volt, állította azt, hogy a polgármester úr volt élettársának a fia lesz az új cég vezetője, amit a tárolt cégkivonatban meg lehet találni. Hogy milyen kapcsolatok vannak itt, azt ő nem tudja, de azt látja, hogy ez a vonat elindult és egyértelmű, hogy itt arra megy ki a játék, mely szerint ezzel az új céggel legyen szerződés és azt sem tartja kizártnak, hogy ez a cég fogja megnyerni a pályázatot. Nyilván nekik könnyebb lesz pályázni. Azt, amit ők mondtak és többször a jegyzőkönyvbe is benne lett volna, hogyha fölkerül az EDtR-be a jegyzőkönyv, ami a mai napig nem elérhető. Ez az augusztus 31-i jegyzőkönyv a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséről. Hardy Géza ott már többször kifejtette, hogy azt szeretné, mert szerinte jobb lenne, biztonságosabb lenne, hogyha az önkormányzat saját maga venné át ezt a feladatot. Ha ez egy cégnek megéri, akkor valószínűleg az önkormányzat is tudja, legalább nem veszteségesen üzemeltetni. Azt gondolja, hogy ez egy nagyobb garancia lenne, nagyobb biztonságba lennének, de úgy látja, hogy itt már eldőlt, megvannak a kapcsolati szálak, amiket látnak, tisztán látnak. Teljesen fölösleges itt vitázni, úgyis le lesz söpörve bármilyen előterjesztés módosítót is nyújtanak be. Vannak, akik ebből jól fognak járni! Hát ő reméli, hogy a budaörsi lakosok nem fogják ennek meginni a levét!

 

Simándi Szelim képviselő ügyrendi kérdésben: személyes megszólíttatás kapcsán elmondja: a lényeg, a lényeg, végig tudta mondani Löfler képviselő úr a mondanivalóját. Készült a módosítóhoz egy feljegyzés és nem ez az első alkalom, hogy olyasmi okból nem tudnak érdemben tárgyalni egy FIDESZ-es javaslatot, hogy az nem megfelelően készül el. Nyilván a képviselők sok esetben nincsenek teljesen tisztában az önkormányzat működésével. Megint csak erre láttak egy példát, hogy a vagdalkozás megy, Löfler Dávid képviselő úr azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy egy bizottsági döntést ismertetne a Bizottság elnöke, hát úgy tűnik, nem ez az egyetlen dolog, amire nem emlékszik a testületi ülésekről, ugyanis ez rendszerint így történik, ha ugyanaznap van a bizottsági ülés, mint a testületi ülés. Ez ezért van így, mert, hogy pontosan nem készül még el a jegyzőkönyv, hivatalos tájékoztatást polgármester úr még nem tud kapni, mert olyan rövid az idő és ilyenkor rendszerint az történik, hogy a bizottsági elnök ismerteti, hogy mi történt az adott bizottsági ülésen. Talán, ha a jövőben odafigyel Löfler Dávid képviselő úr, akkor majd ezt is megszokja!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: tényleg kezd aggódni Löfler Dávid képviselő úrért, de ő nagyon örül annak, ha képviselő úr számára – mondja Löfler Dávidnak – az a leglényegesebb, hogy Kovács Attila egykor volt SZDSZ-es, az, aki az Egészségügyi Központban most velük szemben állva és ez egy tényleg jó példa. Azt példázza, hogy náluk nem az történik, hogyha valaki, valami olyat tesz, ami szerintük a város érdekeivel ellentétes, akkor össze-vissza hazudoznak és megpróbálják ezt elkenni, hanem megpróbálják a problémát megoldani teljesen függetlenül attól, hogy az illető barátjuk volt-e, párttársuk volt-e vagy egy klubba járnak-e, vagy a feleségeik barátnők-e. Mert ezekre mindegyikre láttak gyönyörű példákat egyébként a mai magyar közéletben, persze nem Budaörsön. Amit Löfler Dávid képviselő úr mondott, abból csak az következik, hogy megint megpróbál bizonyos szavakat egymásmellé téve gyanút kelteni, de ezt szokták tenni már ügyekben is és azoknak is az igazságtartalma a nullához konvergál. És igen, természetesen lehet azzal jönni, hogy Kovács Attila, amikor ő úgy ítéli meg, hogy számukra sem megfelelő az, ahogyan ő eljár, akkor megpróbál bedobni olyan fogalmakat, amik gusztustalanok is, pontosan ugyanúgy, ahogyan ez képviselő úr szájából is az, és valótlanok is. Pontosan olyan erős szálak fűzik. Egyébként nagyon büszke, az illető hírbehozott doktor úrnak a barátságára és arra, hogy nagyon jól ismeri, de ahhoz, hogy ő tízen x évvel ezelőtt, kivel, milyen viszonyban volt, és az illető sem nem rokona, csak általa egy nagyon tisztelt ember, ezt ilyen szinten, ilyen aljas módon próbálni belekeverni ilyen ügyekbe, ez tényleg Löfler képviselő úr erkölcsi színvonalát minősíti, és az ő általa le SZDSZ-esezett, és egyébként most velük vitában álló orvos ügyvédjének a színvonalára száll le, ami nem tartalomról szól, hanem megpróbál valami olyan dolgot belekeverni a dologban, hogy hú-ha, akkor itt biztosan rokonának játssza át a történetet. A Löfler képviselő úrék általános gyakorlatával szemben, ők ezektől nagyon, de nagyon messze tartják magukat és elhangzott, hogy Zsákai Zoltán az, aki az ügyvezetője ennek a cégnek és kétségtelen, hogy az a fiatalember, aki orvosként az ügyeletet látja el és felkérték arra, hogy az ügyeletet ellássa, ott dolgozik ebben az intézményben, de nem ő kérte, hogy odakerüljön, nem ő kérte arra se, hogy Budaörsön ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül, évekig mentőzzön azért, mert saját magából az következik, hogy próbálni embereken segíteni, sőt! Neki egyéb bűnei is vannak, olyan embereken is segít, és ezt szabadidejében teszi, akikről az állam elmulaszt gondoskodni. Ezek tőle tökéletesen, teljesen független történetek. Sem nem vérszerinti rokonok, sem nem – ahogy Löfler képviselő úr állította – párttársak, ami szintén egy hazugság! Az, hogy közösen, mind a ketten egy olyan egyesületnek a tagjai, amelyiknek a célja az, hogy ez egy normálisabb világ legyen, hát ezt meg nem tartja bűnnek! De egészen biztos, hogy azt szeretné Löfler képviselő úr, hogy ők azt a gyakorlatot folytassák itt Budaörsön, amit a FIDESZ folytat országosan, csak akkor sokkal csúnyábban nézne ki ez a város és nem lenne olyan, ami miatt a budaörsiek 97%-a nagyon szereti. Ez a város pontosan attól olyan, hogy ők nem ezt a gyakorlatot követik.

Löfler Dávidé két minőségben is a szó, mert szót is kért, meg ügyrendi kérdésben is. Kéri, próbálja beosztani magának, magával, hogy akkor most melyik minőségben, mikor, hogyan!

 

Löfler Dávid képviselő: alkalmazkodik. Simándi képviselőtársa tanította meg arra, hogy akkor ügyrendi gombot kell nyomni, hogyha viszonválaszt. Csak ő nem kapja meg olyan gyorsan, mert nincsenek egy platformon polgármester úrral.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miért? Most nem kapta meg Löfler képviselő úr rögtön utána a szót?

 

Löfler Dávid képviselő: hát, most nagy nehezen megkapta egy ilyen félórás monológ után. Köszöni szépen! Simándi Szelimet szeretné arról tájékoztatni, bár nem tudja, hogy volt-e már előterjesztése, mióta képviselő, de ők egészen más helyzetben vannak. Nem az van, hogy a Hivatal, figyelembe véve, amit elmondtak bizottsági ülésen, előkészíti az előterjesztést, az ő meglátásai szerint, hanem nekik, maguknak kell úgy elkészíteni a módosító indítványokat és előterjesztéseket, hogy szombaton kapnak egy sms-t pénteki dátummal, hogy ülés lesz hétfőn. Tehát, nekik nagyon gyorsan kell lépniük, nagyon gyorsan kell ezeket az előterjesztéseket előkészíteniük és nem a Hivatal készíti el nekik és a bizottsági ülések jegyzőkönyvei még föl sem kerülnek a rendszerre, ahol ők ezeket a dolgokat, ezeket a meglátásaikat elmondták. Tehát, ebben sokkal nehezebb helyzetben vannak és nyilvánvaló, hogy mi a szándék, hogy ne is nagyon induljanak el ebbe az irányba. Már látszik, hogy az új céggel köti meg az önkormányzat a szerződést és valószínűleg a pályázatot is ők fogják megnyerni. Ők minden lehetségest elmondtak, megtettek, úgyis az lesz, amit a Budaörs Fejlődéséért Egyesület akar, meg polgármester úr akármennyit beszél is róla, úgyis így fog. Úgyhogy nincs is értelme itt húzni a szót, mert úgy látszik, nem kíváncsiak a véleményükre, hiába mondanak el bármit a bizottsági üléseken még csak a jegyzőkönyv sem kerül föl. úgyhogy ők továbbra is tiltakozni fognak, elmondják a véleményüket, benyújtják az előterjesztéseiket, nyugodtan le lehet söpörni, lehet mosolyogni rajta, lehet hosszan beszélni, de ők akkor is meg fogják ezt tenni, ez a feladatuk, ez a kötelességük.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: örül, hogy Löfler képviselő úr harmadszor is elmondta és röviden. Ha megnézik, hogy milyen időkeretben beszélt, és ő milyen időkeretben válaszol rá, akkor nem lesz meglepő. Érti ő, hogy Löfler képviselő úr azt szeretné, hogy elmondja a saját kis füllentéseit és akkor arra ő meg ne reagáljon, és ne mondja el, hogy a várossal kapcsolatban mi az érdeke az önkormányzatnak. Lehet ezen mosolyogni – ahogy ezt képviselő úr is mondta az imént – nyugodtan, de megint nem mondott igazat Löfler Dávid és megint nem a lényegről beszélt. Jegyző úr közben súgta neki, hogy mitől nem stimmel az, amit Löfler Dávid képviselő úr mond, de nem fogja tételesen elmondani, hogy észre sem veszi képviselő úr, mely szerint nem arról vitatkoznak, ami a témája a mai ülésnek, mert az, amikor a Képviselő-testület arról döntött, hogy milyen módon fogja az átmeneti időszakban az ellátást biztosítani, ebben egyébként egyeztetve az összes érintett állami szervvel, akkor lett volna mód arra, hogy egy ilyen jellegű előterjesztést megalapozottan nyújtsanak be. Ez nem a mai ülés, és nem péntekről szól, meg hétfőről szól. Ez azért van most itt, mert vannak olyan dolgok, amiknek az előkészítéséhez szükség van időre, de ha Löfler Dávid képviselő úrék bejöttek volna jegyző úrhoz, az előkészítés folyamatában, amikor korábban erről döntöttek, bármilyen ellenkező javaslatot megfogalmazásához alátámasztást kértek volna, nem hiszi, hogy bármikor is lett volna olyan, hogy a jegyzői része a hivatalnak elzárkózott volna attól, hogy a képviselőknek bármiféle tájékoztatást, anyagot megadjon. Ez mese, amit most előad Löfler Dávid képviselő úr. Bedobtak ide egy olyan javaslatot, amitől fejre állna a város egészségügyi ellátása. Ezek a tények, a többi, személyeskedő ócskaságok, azok csak körítések, hab a tortán.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: nem bírja ki, hogy el ne mondja, pedig gondolkodott rajta, mert nem teljesen a témához tartozik, de ezen ő így nem tud. Tehát, jön itt Kovács Attila, meg SZDSZ és nem ő kérte fel az Eörsi Mátyást, meg a Persányit az SZDSZ-ből, hogy vállaljon el a Kormánynak mindenféle különböző megbízatásokat. De, ha elindultak, akkor menjenek! Nem akarja ezt folytatni, mindenkinek a gondolatára bízza!

Amikor egyrészről, egyik oldalon ugye azt gondolják, hogy jó szakemberek, mondjuk ő a hétvégi bevásárlást se, de ha jó szakembereknek gondolják őket, rendben! De akkor kicsit fura, hogy máshol meg ez problémát okoz! Tehát, akkor most döntsék már el, hogy akkor mi számít! Tényleg, hallgatja és hallgatja és már sokadik testületi ülésen és Becz képviselőtársa is többször mondta, hogy hagyják már ezt abba! De csak hallgatja-hallgatja, hogy így Kovács Attila, úgy SZDSZ, miközben ő maga, mint JOBBIK-os, felháborodottan látja, hogy igen, volt SZDSZ-eseket a Kormány kér föl különböző komoly pozícióknak a betöltésére. Mindenkire rábízza, hogy erről mi a véleménye!         

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szerinte ebbe az irányba ne menjenek el! egyébként Eörsi Mátyás pont amiatt, szerinte azon erkölcsi problémák miatt, amit képviselő asszony megfogalmazott, megköszönve és visszautasította, nem fog élni a jelöléssel, mert úgy gondolja, mely szerint nem lehet egy olyan országból valaki a demokráciát védendő szervezetnek a vezetője, ahol a demokráciát ilyen szinten építik le, meg a jogállam olyan állapotban van, amilyen az övék. Tényleg ne menjenek ebbe bele, ne menjenek el ebbe az irányba! Csak segítségképpen mondja, hogy ezek ilyen hívószavak, a választáskor is volt Gyurcsányozás, meg Kunczézés, meg SZDSZ-ezés, meg MSZP-zés, átragasztva a plakátjaikat. Ezt is biztos valaki csak magánszorgalomból végezte intézményesen, minden plakátjukra. Ez megy! Azt gondolják, hogy ezek szitokszavak! A budaörsiek meg szerinte személyeket néznek, személyes kapcsolatokat néznek, meg eredményt, meg tevékenységet és nevetnek azon, amikor ilyen módon járnak el. Szerinte próbáljanak megmaradni a lényegnél, mert az a helyzet, hogy valahogy egy kicsit, de nagyon távolra kerültek a budaörsi egészségügyi ellátórendszer rendbetételétől. Egy kicsit itt a rendszerváltás utáni időszakot idézi az, amit itt művel a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja, ami tényleg gyomorforgató, de jó lenne, ha túllépnének rajta!

 

Biró Gyula alpolgármester: hasonlót szeretett volna kérni ő is polgármester úrtól, hiszen itt hallgatva végig a vitát, tulajdonképpen azon kívül, hogy polgármester úr ismertette az előterjesztést, ahhoz egy vakhang nem hangzott el, aminek lenne értelme. Azon kívül, hogy elkezdett a tisztelt Löfler Dávid dobálózni a szokásos kis pamacsaival, neki már nem kell bebizonyítani, hogy Löfler Dávid alkalmatlan képviselőnek. Már ő tudja! Lehet még bizonygatni tovább az egész városnak, őt ez sem zavarja, de akkor azt kell leírni a saját facebook oldalán vagy bármilyen lapban, hogy: „Alkalmatlan vagyok!”. Sose hitte volna el, hogy az előző testületbe ültek itt képviselők, hogy valamelyiket ma visszasírja. Hát, visszasírja! Legalább vitaképes emberek és felkészültek voltak! De az, ha már egy képviselő azt mondja, hogy nem tudja, hogyan kell előterjesztést készíteni, az szomorú 2 év után! Arra kérné a FIDESZ vezetőséget – mert itt ül körükben a FIDESZ elnök is – tanítsák már meg rá!   

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: nagyjából ugyanezt akarta mondani és elbizonytalanodott, elmondja-e még egyszer. De szerinte húzzák ezt alá még egyszer! Tehát, aki 2 év után még mindig nem tudja, hogy miből áll a képviselői munka, hogy el kell olvasni az előterjesztést, hogy 2 hónapja már legalább foglalkoznak számtalan bizottsági és testületi ülésen is az Egészségügyi Központ problémáival, és ez alatt a 2 hónap alatt semmiféle konstruktív ötlet, javaslat nem hangzik el, csak annak a folyamatos újra és újra ismételgetése, hogy de későn kapta meg, mert tegnap jött! Ez nonszensz! Kéri, hogy végre normálisan, képviselőhöz méltó módon dolgozni és majdnem azt mondta, hogy választott képviselő, de itt azért vannak egyénileg, személy szerint megválasztott képviselők, akiket személy szerint alkalmasnak találtak a választók a képviselői munkára és vannak olyanok, akiknél ez nem egészen így van, de ez régen volt! 2 év alatt be lehetett volna mindenbe tanulni. Szerinte most már itt lenne az ideje! Azt is megjegyzi, hogy elhiszi, miszerint ez nem annyira evidens, mert hallhatták, hogy a parlamentben a kormánypárti képviselők sem tudják, hogy mi van az előterjesztésben. Szerinte ez egy ilyen közös, normális működési mód, hogy kapnak valamit, megszavazzák és jó napot! Utána észreveszi, hogy mi van benne. Ezt nem így kell csinálni, és kéri, hogy olvasson Löfler Dávid képviselő úr! Továbbá kéri, hogy szavazzanak már végre!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szavaztatna már, de szerinte Császárné Kollár Tímea képviselő asszony reagálni fog a listán bejutott képviselők áldatlan helyzetére, ha jól érzi!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: tökéletesen jól érzi, Igen! Kéri, legyenek kedvesek már ne az alapján, hogy lista meg nem lista, mert az is kapott szavazatot, aki nem listán jutott be és azért van a listának az első, második és harmadik, hogy a máshol szavazó a településen pontosan jól tudja, hogy kit fog bejuttatni a szavazatával vagy kit sem. Kéri képviselőtársát, legyen olyan szíves akkor a kvalitásokról és egyebekről cseverészni, ne azon az alapon, mert ők is mondhatnák, hogy képviselő asszonyt vagy bármelyiküket Wittinghoff Tamás ismeretsége és kedveltsége jutatta a székébe. Ez körülbelül ugyanaz a színt, de ő ezt nem teszi, úgyhogy, aki itt van, az nyilván azért van itt, mert a választók ezt szerették volna.

 

Löfler Dávid képviselő: nehéz megfogalmazni és nem szeretné, már csak a korát is tisztelve alpolgármester úrnak (Biró Gyula alpolgármester közben mondja, hogy nem kell tisztelnie, mondja csak nyugodtan!) a hozzászólása amiben gyakorlatilag csak arról beszélt, hogy ő mennyire alkalmatlan, ezt nem tartja személyeskedőnek, idevalónak tartja, viszont az személyeskedés, hogy a polgármester úr neveltfiáról vagy párttársáról beszélnek itt. Azt kikéri magának, az egy személyeskedés, hát akkor nincs mit mondania!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jobbulást kíván Löfler Dávid képviselő úrnak!

Jelzi országgyűlési képviselő úr – ma nagyon aktív –, hogy biztosan érdemben fog tudni nekik segíteni az Egészségügyi Központ tartalmi részét illetően, de most szigorú lesz a 2 perc időkeretre vonatkozóan.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő: mindenkit megnyugtat, hogy nem kíván ehhez érdemben hozzászólni, csak meg lett szólítva ismételten! Ez egy önkormányzati belügy, tehát ez abszolút lehetséges. Nem akart ő az előbb, egyrészt az idő rövid volt, meg nem akart itt előadást tartani arról, hogy a Házszabály hogy rendelkezik. A Házszabály szerint a módosító indítványokról a Bizottságba folyik a vita és annak a Bizottságnak ő nem tagja, tehát ehhez nem tudott hozzászólni. Egyébként mindenki tudta azt, hogy a végén mi került be, de azt, hogy ennek az egyes településekre, a 3500 település mindegyikére pontosan milyen hatása van, ezt nem lehetett tudni. Csak ennyit szeretett volna hozzátenni, ha már itt ismételten ebben a vitában is képviselő asszony ezt előhozta! Köszöni szépen!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: most is nagyon udvarias volt, mert a tárgytól eltérni nem lehet egy adott témában és ez az előző napirendnek a tárgya volt, de ő ezt is tudja tolerálni!

Egy nagyon izgalmas szakmai vitán túllépve, az érdemi részeket mélyen érintően és nem létező rokoni szálakat firtatva, túljutottak egy nagyon magas színvonalú tárgyaláson. Igazán nagyon köszöni mindazoknak, akik ilyen magas színvonalra segítették emelni azt kérdést egyébként, hogy tényleg az egészségügyi ellátórendszerük a jövőben hogyan fog tudni működni. Megvan arról győződve, hogy egy olyan megoldást igyekeznek megvalósítani, ami egyfelől az átláthatóság, mert pályázat útján és nem víz-gáz szerelők fogják az Egészségügyi Központot működtetni, hanem vélhetően olyanok, akik értenek hozzá. Nyílt, átlátható pályázat mentén és az átmeneti időszakra is az Egészségügyi Központ orvos-igazgatója által is támogatott, sőt, kifejezetten általa kért megoldást fognak megvalósítani, annak összes jogi részét megvizsgálva, és minden feltételrendszerét nagyon komolyan ellenőrizve, valamennyi érintett állami szervvel történt egyeztetés kapcsán úgy, hogy az OEP finanszírozási rész is biztosított legyen – az átmeneti időre is – és az egynapos sebészetére is, ami a gerincét is tudja adni ennek a működésnek. Az összes többi dolgot ő könnyen tudja felejteni, vagyis, ami ma történt, mert tényleg felejthető.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztést szerinti határozati javaslatot, melyről a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal – szavazott.

Szavazást követően kérdezi, nem szeretne hibát elkövetni, bizonytalan a módosító indítvánnyal kapcsolatban, mert készült hozzá egy feljegyzés, amelyben az van, hogy miért nem módosító az indítvány, hogy ebben a helyzetben mi a teendő? Most töröljék ezt a szavazást és akkor először felteszi szavazásra a „módosító” javaslatot?

 

 1. Bocsi István jegyző: azt kéri, – bár tartalmilag teljesen egyetért a polgármester úrral – hogy formai hiba, kifogás se lehessen semmi módon, kéri, hogy a módosító indítványról is szülessen döntés.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, tekintsék meg nem történtnek az előző szavazást és most felteszi szavazásra először a FIDESZ-KDNP módosító indítványa szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 2 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasított.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

242/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Módosító indítvány elutasítása (Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Gáspár Béla, Löfler Dávid és Sokolowski Márk képviselők módosító indítványát, mely szerint:

 

Budaörs Város Önkormányzata a felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokat – a korábbi évekhez hasonlóan – Budaörs Város Önkormányzata saját fenntartásában látja el és működteti az egészségügyi központot. Az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére felkéri Budaörs Város Polgármesteri Hivatalát.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az eredeti előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő.)

 

 

 

 

 

 

 

243/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. jóváhagyja a Melléklet szerint az Önkormányzat és a JUMP CONSULTING Kft. szolgáltató között létrejövő, 2016. november 3-tól hatályos feladatellátási szerződés szövegét;
 2. jóváhagyja az 1. pontban szereplő feladatellátási szerződés 3. mellékletét képező, a JUMP CONSULTING Kft és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között létrejött, a Budaörs, Kossuth Lajos u.9. (2066. hrsz) ingatlanra és a feladatellátási szerződés végrehajtásához szükséges ingóságokra vonatkozó bérleti szerződés szövegét azzal, hogy azt a BTG Kft. csak az Önkormányzat előzetes értesítését követően jogosult önállóan felmondani;
 3. felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedések megtételére.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

3.) Az állami fenntartású intézmények karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a BTG Nonprofit Kft-vel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 2 tartózkodással, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal javasolták elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Biró Gyula alpolgármester távozott az ülésről. A Képviselő-testület létszáma 13 fő.

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

244/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a BTG Nonprofit Kft-vel

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2016. december 01. hatállyal az Állami fenntartású Köznevelési Intézmények karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötését a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés elkészítésére és aláírására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Műszaki Ügyosztály

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

 

4.) Az állami fenntartású köznevelési intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset-kiegészítésének jogcímváltozása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra a határozati javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

245/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

Az állami fenntartású intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset-kiegészítésének jogcímváltozása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami fenntartású intézményekben Budaörs Város Önkormányzata által technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a munkáltató a költségvetésben biztosított kiegészítést kereset-kiegészítés jogcím helyett 2016. november 1-jétől munkáltatói döntésen alapuló illetményrész  jogcímen biztosítja az alábbiak szerint:

 

 1. 09. 01-jén  munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben nem részesülő közalkalmazott részére a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész összege 25.000Ft/fő/hó,
 2. 09. 01-jén  munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben részesülő közalkalmazott részére a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 25.000Ft/hó összeggel emelkedik,
 3. 09. 01-jén  munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben részesülő közalkalmazott tekintetében, akinek a kereset-kiegészítése meghaladja a 25.000Ft/hó összeget, ott a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész összege a 2016.09.01-jén hatályos kereset-kiegészítés összegével emelkedik.

 

Határidő:                   2016. október 31.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Humánpolitikai Iroda

 

 

Szavazás után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tudja megállni, de pontosan a jegyzőkönyv kedvéért, illetve mindazok kedvéért, akik vita nélkül hallgatták végig a fenti két döntést – 3. és 4. napirendekre utal –, szeretné elmondani, hogy a FIDESZ-KDNP, mind a két kérdésben nem támogató szavazatot adott egy olyan ügyben, amiben az ott dolgozók jövőbeni biztonságát, a javadalmazásuk biztonságát, és az önkormányzati vagyon megvédését, illetve működtetésének a biztonságát kívánta garantálni a Képviselő-testület. Egyébként ez is egy szép hozzáállás a város ügyeihez.

 

 

5.) A „Digitális Jövő Települési Hálózat” megalapításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a napirendet, elmondja, hogy a TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra az előterjesztést (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

 

 

246/2016.(X.19.) ÖKT sz.                                     határozat

 

A „Digitális Jövő Települési Hálózat” megalapításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. egyetértve a benne foglaltakkal elfogadja a Digitális Jövő Települési Hálózat Alapító dokumentumát a Melléklet szerint,

2, felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

Mellékletek:

 1. sz.  Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. október 24.