Ülésezik a képviselő-testület Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Ülésezik a képviselő-testület novemberben Budaörsön, átadják a Budaörs Egészségügyéért, Hauser József Városi Közművelődési, Testnevelési és Sport Díjakat.

Az ünnepi ülés 11:00 órától kezdődik 2016. november 16-án (szerdán).

Meghívó: unnepi_testuleti_meghivo_11_16

A képviselő-testületi ülés 8:30-kor kezdődik (2016. november 16-án)

Meghívó: testuleti_meghivo_11_16

Képviselő-testületi ülés 2016. november 16. (rendes)

Napirendek:

Előterjesztések, mellékletek

1. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
2. napirendi pont: Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat beadványa, Frankhegy közterület fejlesztés I. ütem – TÁJÉKOZTATÁS
3. napirendi pont: Előirányzat átcsoportosítás Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítéséhez
4. napirendi pont: Liver 3 És… FC Budaörs Herman Ottó Általános Iskola területén lévő sportpálya lefedéséhez TAO önrész biztosítása
5. napirendi pont: Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer Budaörsön – Döntéselőkészítő tanulmány jóváhagyása
6. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás, valamint közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2017. évben
7. napirendi pont: A szennyvíz víziközmű integrált vagyonértékelésének felülvizsgálata
8. napirendi pont: Tájékoztatás a Budaörs, 8457 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárásról, valamint a Herman Ottó Általános Iskolában található lakáscélú helyiség jogi helyzetének rendezésére vonatkozóan.
9. napirendi pont: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme Esze Tamás utca 1. támfal felújítás támogatására
10. napirendi pont: Döntés hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
11. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház kérelme
12. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Komáromi u. 18. sz. alatti, 1002 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról
13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 helyrajzi számú ingatlan 174 m² területű részének értékesítéséről
14. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából
15. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, 110/6 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről.
16. napirendi pont: Javaslat a családi napközikel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására
17. napirendi pont: Az ARAMIS SE és a BSC 1924 Futball Kft. kiegészítő támogatási kérelme
18. napirendi pont: Az óvodai álláshelyek meghatározása, a 2016. évben engedélyezett változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével
19. napirendi pont: Javaslat a Fit’s’kool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodás módosítására
20. napirendi pont: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal
21. napirendi pont: Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Kesjár Csaba Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz (zárt ülés)
22. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. utca 55. 1. emelet 1. szám alatti lakás volt bérlőjének kérelme (zárt ülés)
23. napirendi pont: Döntés településképi bejelentési eljárás tárgyában (zárt ülés)