Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. január 25-i rendkívüli nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető.

Jelen voltak továbbá Dr. Hardy Géza, Premecz Enikő, Galuska-Tomsits László, Tamás Ervin, továbbá budaörsi lakosok.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Süveges Zsófia/P.Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti a vendégeket, képviselőtársakat, kollégákat, és azokat, akik a televízión keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli ülését, ami egyébként idén az első, úgyhogy mindenkinek jó munkát kíván erre az évre.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, a rendkívüli ülést az indokolta, hogy a szemétszállításról már elég sokszor volt szó testületi ülésen is, és azon kívül is, arról a problémáról, amit az új jogszabályi környezet, szabályozás, vagy a létrehozott számlázó Kht. okán, amivel szembesülnie kell az önkormányzatnak, az önkormányzatoknak. Ennek kapcsán, Érden több ízben tárgyaltak, de egy ülésen megállapodtak arról, hogy a Képviselő-testületnek döntenie kell minél előbb annak érdekében, hogy azt a helyzetet tudják kezelni, ami egyébként a kormánypárti polgármesterek szerint is olyan szituációt eredményezett, ami kényszerpályára állított sokakat, és ezt a kényelmetlen helyzetet kell megpróbálják megoldani, annak érdekében, hogy a BTG Kft. szemétszállítási üzletága, illetve a településen az ártalmatlanítás megfelelő módon történhessen a jövőben is. Elmondja, tehát ez indokolta, ez a napirend a sürgősséget, a többinél is van erre indok, amelyek napirendre kerültek. A meghívóhoz képest nincs javaslat más előterjesztésre, illetve napirendről történő levételre sem, zárt ülésen tárgyalandóról sincsen előterjesztés, s ahogy látja, hozzászóló sincs, így a napirendről szavaznak.

 

Felteszi szavazásra a napirendet, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

1/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 1/l995. (II.07.) sz. önkormányzati rendeletének módosítása

2.) Elvi döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról

3.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

4.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

5.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

6.) Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatás módosító kérelme

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: Röviden szeretné jelezni, hogy frankhegyi lakosok keresték meg azzal, hogy a Zengő utca 34. sz. előtti közkút elfagyott. Ezt ők jelezték a Vízműveknek is, időközben újabb két közkút fagyott el, s ebben kéri a Hivatal segítségét, hogy ha tud valamilyen szinten, segítse a lakosoknak a Vízművek felé a panaszt jelezni, hogy minél előbb megoldják, ugyanis a Frankhegyi területen ez sokaknak probléma, mert nincsen vezetékes vizük, ezekről a közkutakról tudnak szerezni vizet. Elmondja, ez már január 11-e óta el van fagyva, köszöni a segítséget.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Jobb esetben az ilyen közkutakat érdemes télre fagytalanítani, de most ilyen részletekbe nem bonyolódna bele, kéri a Műszaki Ügyosztályt, hogy ennek megfelelően járjon el. Megadja a szót Császárné Kollár Tímeának.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Csatlakozva a Vízművekkel kapcsolatos megjegyzéséhez Löfler képviselő úrnak, ő a Károly király utca elmúlt hetek, és a most is folyó eseményeiről szeretne kicsit tájékozódni, hogy mire várhatnak az ott élők, illetve ugyanazt mondja, hogy a Vízművek felé talán valamilyen nyomásgyakorlást kellene csinálni. Tudja, hogy az eszköztáruk nagyon kevés ebben az ügyben, de azért ezt elmondják, mert nyilván ez az ő dolguk, és a Hivatal dolga is, hogy megpróbáljanak segíteni, ahol tudnak. A másik hozzászólnivalója pedig az, hogy amikor jött ma reggel be, nézte fent a parkolót, és azt látta – jó, hát nyilván néhány autón látszott, hogy az éjszakát is ott töltötte, mert azt azért észre lehet venni – hogy teljesen tele volt már háromnegyed nyolc körül. Elgondolkodott rajta, miközben jött be, hogy amennyiben ezek az itt dolgozók gépjárművei, illetve az itt éjszakázók, akkor hol áll meg az, aki egyébként ügyet intézni jön. Tudja, hogy ez egy örök probléma, de ma reggel pont ezzel szembesült, egyetlenegy darab parkolóhely sem volt már háromnegyed nyolckor, és az szerinte eléggé megdöbbentő. Jelzi, ezzel is azt gondolja, hogy nem fog történni semmi, de mindenképpen szeretné elmondani, hogy legalább azt lehetne nézni, hogy ne éjszakázzanak ott autók, mert ez nem egy sima parkoló, hanem az önkormányzat parkolója, az itt dolgozóknak, illetve az ide intézkedni óhajtóknak óhajt ez helyet adni, hogy le tudjanak tisztességesen parkolni.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Elmondja, a Fővárosi Vízművekkel folyamatos tárgyalásban vannak, sajnos elég sok probléma jelentkezett a városban az elmúlt időszakban, ennyire kemény, hideg tél, hosszan tartóan -10 celsius fok alatt, ritkán volt az elmúlt időszakban, ennek köszönhetően sajnos több helyen nyomócső vezeték törés volt, akár a Kőhegy irányába, akár a Károly király úton, akár a Felső-határ út térségében. Jelzi, a Vízművek próbál a helyzet ura lenni, igyekszenek ők is segíteni amennyire tudnak nekik. A közkutakkal kapcsolatban jelezték, hogy miután az egyetlen vízvételi lehetőség a Frankhegyen, próbálják meg biztosítani ezeknek a közkutaknak a működését, elmondja, határozott ígéretet kaptak ma reggel is, hogy meg fogják nézni, és üzembe fogják tudni helyezni. A Városháza parkolása évek óta igen komoly problémát jelent, próbálják vizsgálni a lehetőségeket, akár a környéken, akár a környező utcákban, jelzi, esetleg megfontolandó, de majd a Testület elé hozzák, hogy a parkolási övezetet magára erre a területre is kiterjesszék, az itt éjszakázók, vagy a P+R-ként használó külsősök akkor kiszorulnak, és több hely marad az ügyintézésre érkező polgároknak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Bár eső után köpönyeg, de most is elmondja, mert sajnos sok ismerőse járt így, egy idő óta nem kötelező a vízbekötésnél fagyhatár alá a bevezetése az ingatlanra, szóval ingatlanon belül is érdemes ezzel foglalkozni, mert sokak járnak úgy, hogy a vízórájuk elfagy, utána az viszont komoly költséget jelent, szóval érdemes erre odafigyelni.

 

Hauser Péter képviselő:  körzetéből a Szerelő utcából keresték meg, itt egy beruházó az utca aljában, mintegy 25 centiméterrel magasabban alakította ki a járda koronaszintjét, mint az az utca többi részén van. Ez, mint egy gát üzemel, itt megáll a víz csapadék esetén, a mostani időjáráskor ez megfagyott, 25 centiméter vastag jég van az utca alsó felében több ház előtt is. Tudtával, itt hatósági eljárást kezdeményeztek, illetve hatósági eljárás van folyamatban, kérdése az Műszaki Ügyosztályvezető úr felé, hogy mivel nyugtathatja meg az ott lakókat?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: tárgyaltak az ingatlan tulajdonosával, aki benyújtott először egy módosított tervet a kapubejáró kialakítására, azt nem fogadták el, majd ezt is módosította, most már a szabályoknak megfelelő tervdokumentációt nyújtott be, erre ki is adták a közútkezelői engedélyt. Azt az ígéretet kapták, hogy amint az időjárás engedi, az átalakítást azonnali hatállyal megkezdi, és szintbe hozza a szomszédos kapubejáróval, tehát a balesetveszélyt elhárítja.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Miután több napirend előtti hozzászóló nincsen, rátérnek a testületi ülés napirendre.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 1/l995. (II.07.) sz. önkormányzati rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, jogszabály változás teszi szükségessé azt, hogy néhány rendelkezést hatályon kívül helyezzenek a rendeletben. Az előterjesztést, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/l995. (II.07.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.)Elvi döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a bevezetőben már röviden érintette, hogy a problémát mi okozza, ha röviden kellene elmondani, hogy azok is értsék, akik kívülállóként figyelik a munkájukat, a dolog úgy néz ki, hogy ha nem tesznek semmit, akkor a BTG Kft. szemétszállító üzletága meg fog szűnni, és ez az NHKV, ami a számlázást végzi azon cégek helyett, akik a tényleges tevékenységet végzik, illetve akiknél a költség keletkezik, nem fog megfelelő forrást biztosítani, pontosabban nem fogja elismerni azokat a költségeket, amelyek itt keletkeznek, vagyis a BTG Kft. ezen tevékenységének befellegzett, az önkormányzat viszont rajtuk keresztül tudja biztosítani azt az ellátási színvonalat, amit jelenleg a budaörsiek megszoktak. A helyzet ráadásul olyan érdekes, hogy ezzel a döntéssel, ami a piacról igyekszik kiszorítani sok szereplőt, hogy ez mennyire piackonform, és hogy illik össze mindazzal, amit a rendszerváltás környékén a világról gondoltak, ezt most nem bontja ki részletesen, nyilván mindenki érzékeli. Például Törökbálint – ahol kormánypárti önkormányzati többség van, és polgármester – szolgáltatója is le kell, hogy vonuljon a piacról, valószínű, hogy ebben az esetben, ha minden úgy áll, és a sok feltételes módot kéri, hogy értsék, ha minden úgy áll, ahogy most látják, ahogy most állítják, ahogy ígéretet tettek arra, hogy bizonyos szabályozásokat módosítani fognak, akkor Törökbálinton is vélhetően – és Törökbálint is jelezte, hogy ilyen szándéka van, ehhez még további lépések szükségesek – a BTG Kft. fogja ezt a feladatot ellátni ezen társulás keretében. Amennyiben nem tesznek semmit, akkor a BTG Kft. biztosan nem tudja ezt a feladatot a jövőben ellátni, de ha ezt a lépést megteszik, akkor valószínű, hogy van esély rá, hogy igen, akár még az is előfordulhat, hogy a feltételek javulhatnak, de azért ennyire ne szaladjanak előre, mindenesetre az előterjesztésben szereplő javaslat a város ezen szándékát és érdekeit tartalmazza, nagyon bíznak abban együtt olyan önkormányzatokkal, akikkel ebben az ügyben tárgyaltak, egyeztettek, hogy ez célra is fog vezetni. Az előterjesztést, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

2/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Elvi döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, kinyilvánítja azon szándékát, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás útján kívánja biztosítani. A csatlakozásra vonatkozó végleges döntés meghozatalára a gazdaságosságot érintő számítások figyelembevételével, valamint a Társulási Megállapodás elfogadásával egyidejűleg kerül sor.

 

Határidő:       a döntés közlésére: azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

 

3.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén néhány helyrajzi szám kiegészítés került az eredeti határozati javaslatba, a bizottság 6 egyhangú szavazattal, ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolta, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Megadja a szót Löfler Dávidnak.

 

Löfler Dávid képviselő: A napirend kapcsán szeretné elmondani, hogy a frankhegyi részönkormányzattól többen megkeresték, hogy ha van esetleg olyan pályázat, amit a Frankhegy „területén” lehetne benyújtani, útfelújításra, csatornázásra, akkor azt nagyon szívesen vennék. Nagy segítség lenne, ha a Hivatal találna olyan pályázatot, amin ők is tudnak indulni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a városnak nagy segítség lenne, ha ők is találnának olyan pályázatot, amit kiírnak és azon nyerni is tudnának, történetesen ez a pályázat gazdaságfejlesztési céllal indult el, az igény az természetesen magától, attól függetlenül, hogy bárki bármi ilyet megfogalmaz, teljesül. Minden olyan pályázaton indulnak, amin lehet indulni, azért olyan túl sok reményt ne tessék ehhez fűzni, de ha mondjuk kormánypárti képviselők, vagy esetleg az országgyűlési képviselő ebben aktívak lesznek, – bár ilyen jellegű tevékenységet nem sikerült tapasztalnia – és mondjuk ezen a pályázaton is tudnak valamilyen forráshoz jutni, az nem lenne baj, úgyhogy erre buzdítja, és kéri is az illetőket.

 

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a TFVB által elfogadott kiegészítéssel, melyet a Képviselő-testület, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

3/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a PM_ONKORMUT_2016 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton részt vesz, az alábbi, önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása céljából:

 

– Puskás Tivadar utca (Szivárvány utcai parkolótól Baross utcáig) hrsz.: 4153/51, 4153/130

– Baross utca (Szivárvány utca – Árok között) hrsz.: 4147, 4148

– Törökbálinti utca (Forrás utca – Stefánia utca között) hrsz.: 192/2

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a PM_ONKORMUT_2016 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét az alábbiak szerint:

A fejlesztés pontos megnevezése: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása

– A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 149.983.138 Ft

– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 26.467.613 Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosít.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy terveztesse be Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésbe a 26.467.613 Ft önerő összegét.

 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:  Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

Határidő: folyamatos

 

 

 

4.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy egy híján valamennyi önkormányzattal sikerült megállapodásra jutni, az örmény önkormányzat kért egy kiegészítést, ami vélhetően egy tévedésen alapul, ennek megfelelően módosították az előterjesztést és majd megpróbálják tisztázni ezt a dolgot.

 

Felteszi szavazásra a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

4/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Polgármesteri Hivatallal valamint

 

 1. a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal,
 2. b) a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
 3. c) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,
 4. d) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
 5. e) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
 6. f) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal

 

 1. december hónapban megkötött együttműködési megállapodásokat az 1-6. számú mellékletnek megfelelő tartalommal jóváhagyja azzal,
 • hogy az Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal a pontosítások érdekében további egyeztetést folytat
 • 1.3. pont szövege pontosítva:

„1.3. A Jegyző által előkészített költségvetési határozat tervezetét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyújtja be a képviselő-testületének az Áht. erre vonatkozó rendelkezésében meghatározott határidőig. A képviselő-testület a költségvetési határozat tervezetét megtárgyalja és elfogadásáról határozatban dönt.”

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse elő Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének módosítását a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2017. évi felülvizsgálatának megfelelően.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

 

 

5.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy azt 5 egyhangú szavazattal a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

5/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét – a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett a Százszorszép Bölcsőde 2017. 06. 19 – 2017. 07. 23.-ig, a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2017. 07. 24 – 2017. 08. 27. –ig zárva tart – jóváhagyja.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

 

 

 

 

 

 

6.) Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatás módosító kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, itt a felhasználásra vonatkozó módosítási igény fogalmazódott meg az Alapítvány részéről, a határidők miatt van ez is itt.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

6/2017.(I.25.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatás módosító kérelme

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány kérelmét jóváhagyja és az ÖNK/SZ/2016-278. sz. támogatási szerződés 1. pontjában meghatározott támogatott alapítványi programokat és működést az alábbiak szerint módosítja:

 

Működési költségek 90 000 Ft
Jótékonysági bál 300 000 Ft
Elsősegély tanfolyam 250 000 Ft

 

Az elszámolási határidő: 2017.02.28.

 

Határidő:       2017. január 31. (támogatási szerződés módosítása)

Felelős:         polgármester
A végrehajtást végzi:          Polgármesteri Kabinet (tájékoztatás, támogatási szerződés módosítás)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több napirendi pont nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést 0855 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendelet melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017. január 27.