Megjelent a budaörsi civil szervezetek 2017. évi pályázati felhívása

Pályázat

Megjelent a budaörsi civil szervezetek 2017. évi pályázati felhívása, idén is a Wittinghoff Tamás vezette BFE által 2015-ben csökkentett keretre lehet pályázni.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2017. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

1. Pályázat célja: A városban működő civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, szabadidős és közösségépítő programjainak, kulturális, művészeti, sport, ifjúsági rendezvényeinek támogatása. A civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Továbbá a tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft (Korábban 30 millió volt!) Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében „Társadalmi önszerveződések támogatása”előirányzat terhére biztosít.

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2016. december 31-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket Budaörsön végzik.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • magánszemélyek
  • gazdasági társaságok,
  • biztosító egyesületek
  • szakszervezetek
  • pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek
  • közalapítványok
  • egyházak
  • civil társaságok, társulások és szövetkezetek
  • nem budaörsi székhelyű szervezetek (kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el)

5. Pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

További részletek a pályázatkiírásban!

Fontos: A 2016 évi támogatások elszámolások benyújtásának határideje: 2017. 02.28.!

Pályázati felhívás és űrlapok

kozpenz_kozzeteteli_kerelem

kozpenz_nyilatkozat

PÁLYÁZATI ADATLAPOK

Pályázati felhívás_civil szervezetek_ 2017

További információ:

Budaors.hu