Nyilvános a 2017-es költségvetés, Képviselő-testületi és bizottsági ülések lesznek februárban

Nyilvános a 2017-es költségvetés, Képviselő-testületi és bizottsági ülések lesznek februárban

Nyilvánosságra került a 2017-es költségvetés tervezete. Növekednek Budaörs a város bevételei, nő az iparűzési adóbevétel. A 2015-ös megszorítások maradnak. Képviselő-testületi és bizottsági ülések lesznek februárban. Napirenden a költségvetés.

Nyilvános a 2017-es költségvetés

Nyilvánosságra került Budaörs Város 2017-es költségvetés tervezete és február 22-én már a képviselő-testület napirendjén lesz. Idén is nagy titokban hosszú hónapokig készült a költségvetés, melynek első tervezete már nyilvános. A dokumentum előkészületeit szokásosan titokzatos megbeszélések, egyeztetések előzték meg.

„Magyarország jobban teljesít”

Növekednek Budaörs a város bevételei, jelentősen nő az iparűzési adóbevétel, derül ki a költségvetés tervezetéből. Még a liberális városvezetés is kénytelen elismerni a kormány munkáját? Legalábbis számokban igen.

Az adózók 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásainak adatai szerint azonban a helyi iparűzési adóalap növekedése figyelhető meg különösen a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, többnyire „nagyadózó” vállalkozások körében. A tervezéshez végzett elemzések azt mutatják, hogy a város területén működő, eltérő üzleti évet választó adózók esetében az előző évben vallott adóelőleghez képest 2017. évben 300 millió forinttal magasabb összegű adóelőleg várható.

Béremelések, állami támogatások, gyermekétkeztetés, néhol nagyon jó olvasni az előterjesztés szövegét! Ezzel még a liberális kormány ellenes városvezetés sem tud mit kezdeni, kénytelenek voltak leírni. Pár részlet:

2017-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés, amely program 2013-ban indult és közel 160 ezer pedagógust érint.

„A pedagógus végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, szaktanácsadókra a pedagógus életpálya kiterjesztésre került 2016. január 1-étől, ezért 2017-ben rájuk a pedagógusokat is érintő béremelkedés vonatkozik.”

Elmondható tehát, hogy a szociális ágazatban (Bölcsőde) minden munkakörben emelkednek a bérek. A pótlékok kifizetéséhez, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a központi költségvetés támogatást biztosít.”

„2017. január 1-étől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg, amely átlagosan 15 %-os béremelést jelent. A kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.”

„2017. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.”

„Lényeges változás, hogy a személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkent.

„2017. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014.(XII.12.) Kormány határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek.”

„2016. január 1-től az önkormányzatokat az általuk bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz kiegészítő állami támogatás illeti meg.”

A 2015-ös budaörsi megszorítások viszont maradtak! A 2015-ös költségvetés Budaörsön a megszorításokról szólt. Csökkentették a Civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, részönkormányzatok támogatására szánt keretet. Ezek a  megszorítások a 2016-os költségvetésben és az idei 2017-es költségvetésben is megjelentek.

Törökugrató Polgárőrség, Nagy Sándor András

Törökugrató Polgárőrség, Nagy Sándor András (jobb oldalon) a helyi Fidesz elnöke

Voltak akik nem mentek el szó nélkül a megszorítások mellett tavaly sem. A közbiztonság szempontjából sem volt jó a 2016-os év, a Törökugrató Polgárőrség tavaly és 2015-ben sem kapott támogatást, az idei, 2017-es költségvetésben sem kerülhetett sorra.

Wittinghoff Tamás, Bíró Gyula, polgármester, alpolgármester Budaörs

Nincs válasz a 12 milliós polgármesteri keretre!

Eltűnt a 12 milliós alpolgármesteri keret a 2017-es költségvetésből! Eleinte titkolni próbálták, hogy mire is kell ennyi pénz, aztán hirtelen szükségtelené vált a 12 milliós keret.

Hitel: Budaörsnek továbbra is hitelre van szüksége? Nem lehet mondani, hogy  a kormány büntetné Budaörsöt. Miután a város hat milliárdos deviza hitelét átvállalta, most újabb hitel felvételét engedélyezte a kormány. De bölcs dolog-e hitelt felvenni?

„A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk.”

A 2017-es költségvetés és mellékletei:

2017._evi_ktgv._rendelet_mellekletekkel

Eloterjesztes_2017.01.24_

Képviselő-testületi és bizottsági ülések februárban

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

2017. február 22-én Képviselő-testületi ülés lesz (meghívó és pontos kezdési időpont még nincs). A Képviselő-testületi ülést megelőzően bizottsági ülések lesznek, napirendek közt a 2017-es költségvetéssel. A napirendek és  a hozzájuk tartozó anyagok megtekinthetőek az alábbi linkeken.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Ülés időpontja: 2017. február 13. (rendkívüli)

Anyagok elérhetőek: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Vagyongazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20Bizotts%C3%A1g/2017

Napirendek:
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. napirendi pont: A településképi véleményezési eljárásról szóló többször módosított 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2016(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: Budaörs Város partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítéséhez

5. napirendi pont: Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése

6. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

7. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

8. napirendi pont: Utólagos csatlakozási díj és víziközmű – fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől

9. napirendi pont: Együttműködési Keretmegállapodás megkötése az Elmű Hálózati Kft.-vel

10. napirendi pont: Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzések megindításához

11. napirendi pont: Döntés Megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

12. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

13. napirendi pont: Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Hegyalja utca, 11466/2 helyrajzi számú ingatlan 19 m² területű részének bérbeadásáról

15. napirendi pont: Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata ( a hivatali véleményezés folyamataban)

16. napirendi pont: A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése (a hivatali véleményezés folyamatban)
17. napirendi pont: Gyalogos túraútvonalak térképének elkészítése és kiadása (a hivatali véleményezés folyamatban)

18. napirendi pont: Nyilvános illemhelyek létesítése
19. napirendi pont: Három vagy több gyermeket nevelő családok részére családtámogatási csomag létrehozása

20. napirendi pont: Meghívó

21. napirendi pont: Sürgősségi: Budaörs, Komáromi u. 51. szám alatti, 835/A helyrajzi számú „lakóház” megnevezésű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog (zárt ülés)

22. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V.B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

23. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés a Ceglédi Tankerülti Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről

24. napirendi pont: Sürgősségi:Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzatának és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Ülés időpontja: 2017. február 14. (rendkívüli)

Anyagok elérhetőek: 

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%B6zoktat%C3%A1si,%20M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si,%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20%C3%A9s%20Sport%20Bizotts%C3%A1g/2017

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. napirendi pont: Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására

3. napirendi pont: Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Telelvízió) határozatlan idejű megbízási szerződés

4. napirendi pont: Víz-Hang Fesztivál támogatása

5. napirendi pont: Zsámbéki- Medence és Térsége Gazdakör támogatása

6. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

7. napirendi pont: Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata (a hivatali véleményezés folyamatban van)

8. napirendi pont: Gyalogos túraútvonalak térképének elkészítése és kiadása (a hivatali véleményezés folyamatban van)

9. napirendi pont: Intézményvezetői pályázati kiírás (Budaörsi Csicsergő Óvoda)

10. napirendi pont: Budaörsi civil szervezetek 2017. évi pályázati felhvásának elfogadása

11. napirendi pont: MEGHÍVÓ (csatolva van, meg kell nyitni)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Ülés időpontja: 2017. február 15. (rendkívüli)

Anyagok elérhetőek: 

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/P%C3%A9nz%C3%BCgyi%20Ellen%C5%91rz%C5%91%20Bizotts%C3%A1g/2017

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

5. napirendi pont: Víz-Hang Fesztivál támogatása

6. napirendi pont: Zsámbéki- Medence és Térsége Gazdakör támogatása

7. napirendi pont: Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzatának és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

8. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

9. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

10. napirendi pont: Utólagos csatlakozási díj és víziközmű – fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől

11. napirendi pont: Döntés Megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

12. napirendi pont: Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

13. napirendi pont: Döntés a Ceglédi Tankerülti Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről (Meghívón a cím: Döntés a vagyonkezelésbe adott köznev.intézm. önkorm. haszn. egyes kérdéseiről)

14. napirendi pont: Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata (a hivatali véleményezés folyamatban van)

15. napirendi pont: A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése (a hivatali véleményezés folyamatban van)
16. napirendi pont: Gyalogos túraútvonalak térképének elkészítése és kiadása (a hivatali véleményezés folyamatban van)

17. napirendi pont: Nyilvános illemhelyek létesítése (a hivatali véleményezés folyamatban van)

18. napirendi pont: Három vagy több gyermeket nevelő családok részére családtámogatási csomag létrehozása (a hivatali véleményezés folyamatban van)
19. napirendi pont: MEGHÍVÓ (csatolva van, meg kell nyitni)