Képviselő-testületi ülés lesz, napirenden a költségvetés és a munkaterv

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Képviselő-testületi ülés lesz 2017. február 22-én (Szerda) 08:30-tól a budaörsi Városháza II. emeleti tanácstermében. Napirenden a 2017-es költségvetés és a képviselő-testület munkaterve.

Napirendek közt a 2017-es költségvetés (amiről korábban már írtam). Jelentős változás, komolyabb módosító indítvány nem érkezett hozzá. Napirenden továbbá a „pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására”, ami változatlan az elmúlt két évhez képest. Már most borítékolható, hogy a tavalyi nyertesek idén is megnyerik, hiszen egészen pontosan rájuk lett kiírva. Erről „Sajtószabadság Minálunk, Budaörsön…” címmel korábban írtam is.

Napirenden a lakótelepi autóbusz végállomás hasznosítási pályázata.

Az önkormányzat pályázatot hirdet a lakótelepi autóbusz végállomás hasznosítására. A pályázat célja, hogy olyan befektetőt találjanak, aki felújítja/megépíti az autóbusz végállomást és a továbbiakban fenn is tarja. Mindezt úgy, hogy olyan szolgáltatásokkal bővíti a buszvégállomást, amelyekből bevétele származik.

A 4153/131 hrsz-ú, természetben Szivárvány és Baross utca kereszteződésénél található cca. 8.835 m2 területű buszvégállomás Önkormányzatunk tulajdonában van. A buszvégállomás területének rendezése, új állomásépület építése többször felvetődött, arra vonatkozóan 2014-ben tervek is készültek. A beruházás megvalósítása azonban elmaradt, főként amiatt, hogy a bekerülési költségeket pusztán a végállomás megépítése esetén kizárólag az Önkormányzat viselné, azonban a terület egészét vizsgálva lehetőség lehet a végállomáson túl, azzal kombinálva olyan szolgáltatóház megvalósítására is, amely egy külső befektető figyelmét is felkeltheti. Külső partner bevonásával vagy a számunkra legfontosabb cél, az új buszvégállomás megépítésének költségei csökkenthetők, vagy bevételt szerezhetünk az ingatlan többcélú hasznosítása révén.

Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata.

Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata.

Az ingatlan hasznosításának lehetséges módja lehet annak értékesítése, bérbeadása. A beruházás megvalósításának pedig járható útja lehet például az, hogy a beruházó megépíti a buszvégállomást az Önkormányzat számára, a BHÉSZ előírásainak megfelelően pedig megépít saját maga számára egy szolgáltató házat – majd annak üzemeltetéséből megfelelő bevételt szerez. Mind a beruházás, mind az ingatlanhasznosítás történhet többféleképpen, és ezek a lehetőségek egymással is kombinálhatók.

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Az SZMSZ 11. § (2) bekezdése továbbá kimondja, hogy a képviselő-testület havonként – a munkatervében meghatározott napon – 8:30 órától legkésőbb 14:30 óráig tartja üléseit. A Képviselő-testület minden év július-augusztus havában, valamint december 20. és január 20. között ülésszünetet tart.

Javaslom, hogy 2017. évben a Képviselő-testület az alábbi napokon tartsa munkaterv szerinti üléseit:

–       Február: 22. szerda

–       Április 26. szerda

–       Május: 24. szerda

–       Június: 21. szerda

–       Szeptember: 20. szerda

–       November: 15. szerda

–       December: 13. szerda

–       A közmeghallgatás időpontja: október 04. szerda, 1700 óra

Munkaterv letöltése:

Munkaterv_2017_K_t

Meghívó:

Kepviselo_testulet_Meghivo_02_22

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: Döntés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 9/2012 (IV.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

6. napirendi pont: Utólagos csatlakozási díj és víziközmű – fejlesztési hozzájárulás meghatározása, beszedése 2017. évtől

7. napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) sz. rendelet módosítása

9. napirendi pont: A településképi véleményezési eljárásról szóló többször módosított 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

10. napirendi pont: A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2016(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

11. napirendi pont: Budaörs Város partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet készítéséhez

12. napirendi pont: Budaörs, Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése

13. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

14. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása

15. napirendi pont: Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás Budaörs Város Önkormányzatának és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között

16. napirendi pont: Együttműködési Keretmegállapodás megkötése az Elmű Hálózati Kft.-vel

17. napirendi pont: Döntés a Ceglédi Tankerülti Központ vagyonkezelésébe adott önkormányzati ingatlan (Budaörs, Budapesti út 54.) használatának egyes kérdéseiről

18. napirendi pont: Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzések megindításához

19. napirendi pont: Döntés Megállapodás megkötéséről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és Agora Invest Group Zrt-vel a Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatosan (ECOLiget Projekt)

20. napirendi pont: Autóbusz végállomás hasznosítási pályázata

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, zártkert 8864/8 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V.B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

22. napirendi pont: Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására

23. napirendi pont: Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Telelvízió) határozatlan idejű megbízási szerződés

24. napirendi pont: Víz-Hang Fesztivál támogatása

25. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

26. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve

27. napirendi pont: A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

28. napirendi pont: Élsportolók ingyenes önkormányzati létesítményhasználata (tartalmazza, meg kell nyitni)

29. napirendi pont: A Nefelejcs utcában található, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szemben lévő parkolósáv átépítése (tartalmazza, meg kell nyitni)

30. napirendi pont: Gyalogos túraútvonalak térképének elkészítése és kiadása (tartalmazza, meg kell nyitni)

31. napirendi pont: Nyilvános illemhelyek létesítése (tartalmazza, meg kell nyitni)

32. napirendi pont: Három vagy több gyermeket nevelő családok részére családtámogatási csomag létrehozása (tartalmazza, meg kell nyitni)

33. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

34. napirendi pont: Kiegészítő indítvány a Budaörs Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelethez

35. napirendi pont: Napirend előtti hozzászólásokra adott válaszok (tartalmazza, meg kell nyitni) (zárt ülés)

36. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Javaslat a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására

Előterjesztések megtekintése:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2017