Budaörs Önkormányzat – Budaörs Város Önkormányzata

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Budaörs Önkormányzat – Budaörs Város Önkormányzata elérhetőségei, képviselő-testület, bizottságok elérhetőségei, feladatai.

Okmányiroda nyitva tartása, Budaörs Kormányablak

Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Kapcsolat

Hivatalos név Budaörs Város Önkormányzata
Képviseli Wittinghoff Tamás polgármester
Székhely 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Postai cím 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefonszám + 36 23 447 800, + 36 23 447 817
Faxszám + 36 23 447 819
Központi elektronikus levélcím polgarmester@budaors.hu
Honlap www.budaors.hu

Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinél

Törvényességi felügyelet

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Cím: 1055 Budapest V. Kossuth Lajos tér 4.

Postacím: 1357 Budapest Pf.2

Telefonközpont: 06 (1) 795-1000

Központi telefax: 06 (1) 795-0002

e-mail: lakossag@kim.gov.hu

honlap: www.kim.gov.hu

Ügyfélszolgálat

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1056 Budapest, Városház u. 7.

Telefon: 458-6800

e-mail: pest@kmrkh.hu

honlap: www.bfkh.hu

Ügyfélfogadás

Fővárosi Főügyészség Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség

Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 14.

Telefon: 273-5100

Fax: 273-5362

Állami Számvevőszék

Cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Telefon: +36-1-484-9100

Fax: +36-1-484-9200

Honlap: www.asz.hu

E-mail: szamvevoszek@asz.hu

Közönségkapcsolati vezető: Dr. Lajos Béla osztályvezető főtanácsos

Közönségkapcsolat telefonszáma: +36-1-484-9155

Képviselő-testület

Alapadatok

A képviselő-testület létszáma (a polgármesterrel együtt): 15 fő

A képviselő-testület összetétele:

Budaörs Fejlődéséért Egyesület: 11 fő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség: 3 fő

Jobbik Magyarországért Mozgalom: 1 fő

Képviselő-testület névsora (2014 – 2018)

NÉV  MOBILSZÁM  E-MAIL
Becz György
fogadóóra:  minden hónap második hétfőjén, 17 – 18 óra között a Városháza képviselői irodájában (fsz. 37)
+36-20-441-8804

 

becz.gyorgy@budaors.hu

 

Biró Gyula
alpolgármester
+36-20-9-146-790 biro.gyula@budaors.hu

 

dr. Bakó Krisztina Katalin
fogadóóra:  minden hónap első hétfőjén, 17 – 18 óra között a Városháza képviselői irodájában  (fsz. 37)
2016. december 5-én a fogadóóra elmarad!!!
+36-20-265-8531

 

bako.krisztina@budaors.hu
Császárné Kollár Tímea +36-20-441-8701

 

csaszarne.timea@budaors.hu
Gáspár Béla +36 20 314-7030

 

gaspar.bela@budaors.hu
Hauser Péter
Bármely hétköznap, előzetes, telefonos egyeztetést követően.
+36 30 992-6686 hauser.peter@budaors.hu

 

dr. Kisfalvi Péter
fogadóóra: minden hónap második hétfő, 17.00 – 18.00
Kamaraerdei közösségi ház, könyvtár
+36 20 265-7320

 

kisfalvi.p@gmail.com

 

Löfler Dávid

 

+36 20 314-7014 lofler.david@budaors.hu

 

dr. Molnár Gábor +36 20 914-9224 molnar.gabor@budaors.hu

 

Dr. Ritter Gergely

 

+36-20-9149-230 ritter.gergely@budaors.hu

 

Simándi Szelim +36 20 265-8562

 

simandi.szelim@budaors.hu
Sokolowski Márk

 

+36 20 314-6442

 

sokolowski.mark@budaors.hu
Stift Nándor
fogadóóra: minden hónap utolsó kedd, 18.00 – 19.00
Lakótelepi közösségi ház
+36-20-9149-231 stifft.nandor@budaors.hu

 

dr. Tóth Ferenc
fogadóóra: minden hónap első kedd, 18.00 – 19.00
a Városháza képviselői irodájában  (fsz. 37)
+36 20 265-8637

 

toth.ferenc@budaors.hu
Wittinghoff Tamás polgármester
fogadóóra: minden hónap első hétfő 13.00 – 16.00 Előzetes egyeztetés: 06 (23) 447-817 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 301-es szobájában.
+36 23 447 817 polgarmester@budaors.hu

Polgármester

Név: Wittinghoff Tamás
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Postai cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefon: + 36 23 447-817
Fax: + 23 447-819
e-mail:polgarmester@budaors.hu
Fogadóóra:
Minden hónap első hétfőjén 13.00 – 16.00
Előzetes egyeztetés: 06 (23) 447-817 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 301-es szobájában.

Alpolgármesterek

Bíró Gyula
Telefonos elérhetősége: 23/880-410
Elektronikus levelezési cím: biro.gyula@budaors.hu
Fogadóóra:
Minden hónap 3. és 4. hétfőjén: 13-16-ig – előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kálóczi Imre
Telefonos elérhetősége: 23/880-443
Fax szám: 23/447-922
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfőjén: 13-16-ig – előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Bizottságok

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport

Önkormányzati Közbeszerezési Döntéshozó

Pénzügyi Ellenőrző

Szociális és Egészségügyi

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Ügyrendi

Bizottságok feladatai

5.1. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Képviselő-testület által átruházott hatáskörei

5.1.1. Jóváhagyja a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát [67/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont].

5.1.2. Jóváhagyja a közművelődési intézmények éves munkatervét [67/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont].

5.1.3. Szakmai beszámoló alapján ellenőrzi a közművelődési intézmények éves munkatervének végrehajtását, évente beszámoltatja a közösségi színtereket és az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásában megállapodás alapján részt vevő intézményeket, szervezeteket [67/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet 8. § (2) bekezdés c) pont, 9. § (2) bekezdés].

5.1.4. Kiírja a pályázatot a civil támogatására – az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretet figyelembe véve – minden év március 31. napjáig és elbírálja a pályázatokat minden év május 31. napjáig.

5.1.5. Elbírálja a kiemelt jelentőségű budaörsi sportesemények támogatására kiírt pályázatot.

5.1.6. Jóváhagyja a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai programját, házirendjét [2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés i)].

5.1.7. Évenként beszámoltatja a köznevelési intézmények vezetőit az intézmény tevékenységéről [2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdés].

5.1.8. Meghatározza a könyvtár feladatait [1997. évi CXL. törvény 68. § a) pont].

5.1.9. Kiírja a közművelődési intézményvezetői pályázatokat [67/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet 8. § (1) bekezdés c) pont].

5.1.10. Kiírja a köznevelési intézményvezetői pályázatokat.

5.1.11. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

5.2. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság általános feladat- és hatáskörei

5.2.1. Előkészíti az önkormányzat köznevelési szerződéseit, azokat évente felülvizsgálja és szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

5.2.2. Figyelemmel kíséri a sportintézmények működését, közreműködik a szabadidősport szervezésében, segíti a diáksport tevékenységet, javaslatot tesz az egyesületi szakosztályok támogatására, segíti a versenysport munkáját, segíti a diáksport tevékenységet, véleményt nyilvánít sportlétesítmények hasznosítását illetően.

5.2.3. Megtárgyalja az intézményfejlesztés lehetőségét és erre vonatkozó javaslatot tesz.

5.2.4. Megtárgyalja a köznevelési intézmények átszervezését, szerkezetátalakítását.

5.2.5. Állást foglal köznevelési, közművelődési intézmények névváltoztatásával kapcsolatban.

5.2.6. Megtárgyalja az köznevelési, közművelődési intézményvezetők kinevezésére tett javaslatokat.

5.2.7. Megtárgyalja a művészeti alkotás nem önkormányzati tulajdonú épületen történő elhelyezését.

5.2.8. Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, megváltoztatására, emléktáblák elhelyezésére, véleményezi a közterületeken, középületen, önkormányzati épületen műalkotások, emléktáblák elhelyezésére, eltávolítására, felújítására, az önkormányzat tulajdonában lévő műalkotások, műtárgyak restaurálására vonatkozó javaslatot.

5.2.9. Javaslatot tesz képzőművészeti események, kiállítások támogatására.

5.2.10. Javaslatot tesz kulturális alapítványok kuratóriuma tagjainak személyére.

5.2.11. Javaslatot tesz köznevelési, közművelődési intézményvezetők kitüntetésére.

5.2.12. Lefolytatja a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélését és átadását megelőző eljárást, ennek keretében a javaslatokat véleményezi és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

5.2.13. Lefolytatja a címzetes igazgatói, címzetes óvodavezetői, címzetes vezetői cím odaítélését megelőző eljárást, ennek keretében a javaslatokat véleményezi és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

5.2.14. Lefolytatja a Hauser József Városi Közművelődési Díj odaítélését és átadását megelőző eljárást ennek keretében a javaslatokat véleményezi és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

5.2.15. Lefolytatja a Sport Díj odaítélését és átadását megelőző eljárást, ennek keretében a javaslatokat véleményezi és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

5.2.16. Véleményezi a közművelődési megállapodásokat és ellenőrzi azok végrehajtását.

5.2.17. Javaslatot tesz közművelődési intézmény és közösségi szintér létrehozására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére.

5.2.18. Együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségi köznevelésre irányuló igények felmérésében és a nemzetiségi köznevelés megszervezésében.

5.2.19. Javaslatot tesz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatban.

2.1. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Képviselő-testület által átruházott hatáskörei

2.1.1. Megállapítja a megüresedett önkormányzati helyiségek bérleti jogának pályáztatása esetén a minimális bérleti díjat [23/2012. (VI. 22.) ÖKT rendelet 57. § (1) bekezdés].

2.1.2. Dönt az önkormányzati rendeletben meghatározott kulturális vagy sport rendezvények tekintetében, a közterület-használati hozzájárulást kérő magánszemély, jogi személy (kivéve gazdasági társaság), egyéb szervezet – kérelemére a díjmentességről, amennyiben kérelmező igazolja, hogy az önkormányzati rendelet szerinti díj megfizetése tevékenységét ellehetetlenítené vagy – magánszemély esetén – jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete miatt indokolt [22/2006. (III. 29.) ÖKT rendelet 17. § (3) bekezdés].

2.1.3. Gyakorolja az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 20 000 eFt összeghatárig a következő esetekben:

a) az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettektől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be

[6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 9. §].

2.1.4. Évenként áttekinti az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait [1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g) pont].

2.1.5. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

2.2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság általános feladat- és hatáskörei

2.2.1. Közreműködik az éves gazdálkodási terv és módosítási javaslatai kidolgozásában.

2.2.2. Ellenőrzési feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat revizorával.

2.2.3. Ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást.

2.2.4. Megtárgyalja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépést, összeolvadást, kilépést és megszűnést.

2.2.5. Megtárgyalja az önkormányzati alapítvány létesítését, megszűnését.

2.2.6. Megtárgyalja a kommunális és közüzemi díjak mértékére, közterület-használati, bérleti, használati díjak, tarifák, stb. összegére vonatkozó javaslatokat.

2.2.7. Megtárgyalja a hitelfelvételre irányuló javaslatokat.

2.2.8. Javaslatot tesz a vagyonhasznosításra.

2.2.9. A helyi önkormányzatnál és intézményeinél

2.2.9.1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

2.2.9.2. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

2.2.9.3. vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

2.2.10. Javaslatot tesz a vállalkozások helyi támogatásával kapcsolatban benyújtott pályázati kérelem vonatkozásában.

3. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

3.1. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Képviselő-testület által átruházott hatáskörei

3.1.1. Elbírálja a védett értékek tulajdonosainak kötelezettségei teljesítésének elősegítése érdekében kiírt pályázatot [28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet 6. § (3) bekezdés].

3.1.2. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel dönt a pályázatok elbírálásáról a társasházak felújítási hitelfelvételeinek támogatásával kapcsolatban [31/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet 12. § (1) bekezdés].

3.1.3. Dönt a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeg lekötött betétként kezelt részének feloldásáról [53/2004. (IX. 15.) ÖKT rendelet 4. § (1) bekezdés].

3.1.4. Hozzájárulást ad az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséhez, ha azok műemléképületben vannak [56/2004. (X. 04.) ÖKT rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont].

3.1.5. Megállapítja az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek pályázat útján történő elidegenítésének részletes szabályait [56/2004. (X. 04.) ÖKT rendelet 14. § (2) bekezdés].

3.1.6. Dönt a forgalomképtelen törzsvagyon egy évet meg nem haladó idejű hasznosításáról, az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást figyelembe véve 15 000 eFt-os értékhatáráig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 13. § (3) bekezdés a) pont].

3.1.7. Dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon biztosítékul adásáról, megterheléséről az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást és a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].

3.1.8. Dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást és a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 14. § (2) bekezdés a) pont].

3.1.9. Dönt a forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, biztosítékul adásáról, a forgalomképes vagyon hasznosításáról az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik,  6 000 eFt-tól – lakás esetén 2 000 eFt-tól – 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 15. § (1) bekezdés b) pont].

3.1.10. Dönt az önkormányzat vagyonán vagyoni értékű jog biztosításáról a vagyon önkormányzati rendelet szerinti forgalmi értékét figyelembe véve, 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 20. § a) pont].

3.1.11. Dönt tőzsdén jegyzett részvények értékesítéséről, részesedés, részvények vásárlásáról, 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 23. §].

3.1.12. Lemondhat a más személy tulajdonában lévő ingatlanon az önkormányzat javára fennálló, az önkormányzati rendeletben meghatározott jog gyakorlásáról, illetve hozzájárulhat az arra vonatkozó feltételek módosításához [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 24. § (1) bekezdés].

3.1.13. A beköltözhető forgalmi érték 50 %-a mértékéig a jelzáloggal terhelt ingatlan további megterhelését engedélyezheti, amennyiben pénzintézeti hitelt vagy munkáltatói kölcsönt az ingatlan

3.1.13.1. felújítására,

3.1.13.2. komfortfokozatának növelésére,

3.1.13.3. bővítésére,

3.1.13.4. vételár hátralékának kiegyenlítésére

veszik igénybe

[60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 24. § (2) bekezdés].

3.1.14. Előzetes egyetértését adja, vagy utólag hozzájárul az önkormányzati rendeletben meghatározottak kivételével a következőkhöz:

3.1.14.1. a társasházi alapító-okirat olyan módosításához történő hozzájárulás, amelynek alapján a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a társasház tulajdonostársainak közössége gyakorolhatja;

3.1.14.2. a szervezeti-működési szabályzat olyan rendelkezésével való egyetértés, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakás használatának és hasznosításának szabályaira is vonatkozik;

3.1.14.3. olyan közgyűlési határozatot megszavazása, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítási módjának megváltoztatását megtiltaná;

3.1.14.4. az alapító-okirat olyan rendelkezéséhez hozzájárulás, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakásra vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségre a tulajdonostársak javára elővásárlási vagy előbérleti jogot enged;

3.1.14.5. szavazás a közgyűlésen az épület vagy egy részének felújításáról, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról, valamint – a közös költséget kivéve – a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról;

3.1.14.6. szavazás a közös tulajdon(rész) elidegenítéséről vagy más módon való megszüntetéséről, ideértve az alapító okirat e kérdésekben való módosítását is.

[60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 26. § (1) bekezdés].

3.1.15. Dönt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott per megindításáról [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 26. § (4) bekezdés].

3.1.16.  Dönt a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról:

3.1.16.1. az épületek tetőterében lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kialakításának engedélyezéséhez;

3.1.16.2. a lakás és helyiség rendeltetésének megváltoztatásához;

3.1.16.3. a közterületeken, illetőleg épületeken reklám elhelyezéséhez, ha kettőnél több helyre kérik a reklám elhelyezésének az engedélyezését, és nem esik a reklámokat szabályozó jogszabályok hatálya alá;

3.1.16.4. a veszélyhelyzetet megszüntető munkák esetében

[60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 27. § (2) bekezdés].

3.1.17. Dönt az Önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 30. § (2) bekezdés].

3.1.18. Dönt a csereszerződés alapján való ingatlan tulajdonszerzésről, ha sem a megszerzendő, sem a csereként felajánlott – az Önkormányzat tulajdonában lévő – ingó, ingatlan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog forgalmi értéke nem éri el a 15 000 eFt-ot [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 31. § (3) bekezdés].

3.1.19. Dönt a közös tulajdon megszüntetéséről, ha:

3.1.19.1. az Önkormányzat közös tulajdonon fennálló, vagy

3.1.19.2. a közös tulajdon megszüntetése alapján az általa megszerzett újtulajdoni hányad forgalmi értéke a 20 000 eFt-ot nem éri el.

[60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 32. § (2) bekezdés].

3.1.20. Dönt az önkormányzat tulajdonát terhelő vagyoni értékű jog megváltásáról, és a más tulajdonán ilyen jog ha e jog értéke egy évre számítva az 5 000 eFt-ot nem éri el, és nem egy évre számított értéke a 20 000 eFt-ot nem haladja meg [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 33. § (1) bekezdés].

3.1.21. Dönt az Önkormányzat javára fennálló, az önkormányzati rendeletben meghatározott követelések elengedéséről, illetve mérsékléséről 500 eFt-ot elérő vagy meghaladó, de 3 000 eFt-ot el nem érő értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 36. § (3) bekezdés b) pont].

3.1.22. Dönt az utcanévtáblák egységes kialakításáról [68/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet 9. § (5) bekezdés].

3.1.23. Döntést hoz a közterület rendeltetéstől eltérő használatára irányuló kérelemről és a használat időtartamáról, ha a közterületet az alábbi célok valamelyikére kívánják igénybe venni:

3.1.23.1. a közterület tartós megváltozását, beépítését eredményező olyan helyhez kötött műszaki alkotás elhelyezéséhez, amely létesítése építéshatósági engedély köteles tevékenységre,

3.1.23.2. közterületen történő kereskedelmi tevékenységre vagy szolgáltató tevékenységre (szolgáltató fülke, pavilon, épület elhelyezése, üzlet létesítése), valamint turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításhoz (vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz), működési tevékenységhez, mezőgazdasági és kertművelési célú hasznosításhoz;

3.1.23.3. közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez;

3.1.23.4. utcai árusító és egyéb automaták, valamint távbeszélő fülke felállításához;

3.1.23.5. az Étv.-ben maghatározottak kivételével a közhasználatra még át nem adott és birtokba nem vett terület hasznosításához;

3.1.23.6. az önkormányzat által történő elhelyezést kivéve utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséhez;

3.1.23.7. ünnephez kapcsolódó kiállítás és vásár céljára az ünnep napját megelőző legfeljebb 20 napban, továbbá sport – és kulturális rendezvények, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez;

3.1.23.8. 1,0 m2 nagyságú vagy annál nagyobb reklámhordozó, és a közterületbe 50 cm-en túl benyúló reklámhordozó elhelyezéséhez

[22/2006. (III.29.) ÖKT rendelet 10. § (1) bekezdés].

3.1.24. Elbírálja a részletfizetési kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben [22/2006. (III.29.) ÖKT rendelet 14. § (3) bekezdés].

3.1.25. Jóváhagyja a színtervet az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának homlokzati hőszigetelést tartalmazó pályázata esetén [17/2008. (III. 27.) ÖKT rendelet 5. § (2) bekezdés].

3.1.26. Dönt a hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló energiaforrásokkal előállított energiatermelő kapacitások létesítésének helyi támogatására kiírt pályázatra hiánytalan tartalommal benyújtott pályázat alapján a nyújtható támogatás mértékéről [17/2009. (VII. 20.) ÖKT rendelet 5. § (2) bekezdés].

3.1.27. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

3.2. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság általános feladat- és hatáskörei

3.2.1. Részt vesz a vagyongazdálkodási koncepció összeállításában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását.

3.2.2.  Megtárgyalja a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos koncepciókat és javaslatokat.

3.2.3. Megtárgyalja a közműfejlesztési programokat, javaslatot tesz az ütemtervre, figyelemmel kíséri a város lakosságának kommunális ellátási, szolgáltatási helyzetét, véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben.

3.2.4. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon felmérését.

3.2.5.  Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára.

3.2.6.  Javaslatot tesz a vagyonhasznosításra.

3.2.7.  Megtárgyalja vállalkozás indításának lehetőségét, az abban való részvételt.

3.2.8.  Közreműködik a befektetési és vállalkozási tevékenység összefogásában, koordinálásában.

3.2.9.  Megtárgyalja a koncesszióba adás lehetőségét.

3.2.10.    Figyelemmel kíséri a város forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását.

3.2.11.    Megtárgyalja a közlekedési-, parkolási rendeleteket.

3.2.12. Megtárgyalja a településrendezési eszközöket.

3.2.13. Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésére.

3.2.14.    Figyelemmel kíséri a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását.

3.2.15. Figyelemmel kíséri a települési környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtását, a végrehajtás feltételeinek biztosítását; a környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja.

3.2.16. A környezetvédelmi feladatok megoldásában együttműködik az állami szervekkel, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezettel. Javaslatot tesz az együttműködéssel járó jogok, kötelezettségek rendeleti szabályozására.

3.2.17. Elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

3.2.18. A fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelmi követelményeket, elősegíti a környezetvédelmi állapot javítását.

3.2.19. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében.

3.2.20. Előkészíti az önkormányzati környezetvédelmi programot.

3.2.21. Javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.

3.2.22. Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról valamint helyreállításáról.

3.2.23. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásával, természeti állapotának fejlesztésével, őrzésével kapcsolatos kérdésekben.

3.2.24. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.

3.2.25. Részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében.

3.2.26. Figyelemmel kíséri a város köztisztasági állapotát.

3.2.27. Kezdeményezheti önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozását.

3.2.28. Szervezi a köznevelési és közművelődési intézményekkel közösen a városi környezetvédelmi napot, segítséget nyújt annak programjaihoz.

3.2.29. Javaslatot tesz a vállalkozások helyi támogatásával kapcsolatban benyújtott pályázati kérelem vonatkozásában.

3.2.30. Közreműködik a közbiztonsági feladatok ellátásában.

3.2.31. Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrkapitányi beszámolót.

3.2.32. Kapcsolatot tart a közbiztonság területén tevékenykedő civilszervezetekkel, figyelemmel kíséri tevékenységüket, előkészíti koordinálásukat, véleményezi beszámolójukat.

3.2.33. Kapcsolatot tart a közbiztonsággal foglalkozó hivatásos szervekkel és támogatja tevékenységüket.

3.2.34. Figyeli a pályázatokat a közbiztonság-környezetbiztonság területén.

3.2.35. Véleményezi, frissíti a közbiztonsági koncepciót, javaslatot tesz annak bővítésére.

3.2.36. Javaslatot tesz a közbiztonsági és környezetbiztonsági rendezvények, programok szervezése, kiadványok készítésére.

3.2.37. Támogatja a városi drogprevenciós tevékenységet.

3.2.38. Támogatja a katasztrófavédelmi tevékenységet.

3.2.39. Figyelemmel kíséri az általános köz- és környezetbiztonsági helyzetet.

3.2.40. Támogatja a lakossági kezdeményezéseket a köz- és környezetbiztonság területén.

3.2.41. Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, kezdeményezi, támogatja és nyomon követi az azokban való részvételt.

4. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Képviselő-testület által átruházott együttes hatáskörei

4.1. Döntenek a forgalomképtelen törzsvagyon egy évet meg nem haladó idejű hasznosításáról, az önkormányzatot megillető, az önkormányzati rendelet szerinti éves nettó árbevétel 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 13. § (3) bekezdés b) pont].

4.2. Döntenek a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon biztosítékul adásáról, megterheléséről az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást és a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

4.3. Döntenek a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást és a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 14. § (2) bekezdés b) pont].

4.4. Döntenek a forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, biztosítékul adásáról, a forgalomképes vagyon hasznosításáról az önkormányzati rendeletben meghatározott érték megállapítást figyelembe véve, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 15. § (1) bekezdés c) pont].

4.5. Döntenek az önkormányzat vagyonán vagyoni értékű jog biztosításáról a vagyon önkormányzati rendelet szerinti forgalmi értékét figyelembe véve, 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 20. § b) pont].

4.6. Döntenek tőzsdén jegyzett részvények értékesítéséről, részesedés, részvények vásárlásáról, 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 23. §].

4.7. Döntenek az Önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 30. § (3) bekezdés].

4.8. Döntenek az Önkormányzat javára lakás tulajdonjogának az adásvételi szerződés felbontása vagy tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés útján történő megszerzéséről [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 30. § (4) bekezdés].

4.9. Döntenek a csereszerződés alapján való ingatlan tulajdonszerzésről, ha sem a megszerzendő, sem a csereként felajánlott – az Önkormányzat tulajdonában lévő – ingó, ingatlan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog forgalmi értéke 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatár között van [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 31. § (2) bekezdés].

4.10. Döntenek az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott kivétellel a peren kívüli egyezség megkötéséről 20 000 eFt perértékig, illetve egyedi értékhatárig [60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet 35. § (2) bekezdés].