Energiamegtakarítási intézkedési terv Budaörsön

Energiamegtakarítási intézkedési terv BudaörsönEnergiamegtakarítási intézkedési terv Budaörsön

Energiamegtakarítási intézkedési tervet készített és fogadott el, Budaörsön a képviselő-testület a március 22-ei ülésén. Az energiamegtakarítási intézkedési terv a város minden közintézményére vonatkozik.

Az előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület március 22-i, valamint

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság márciusi rendkívüli ülésére

 Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadása

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

 Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosítását követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg, hogy a tulajdonukban lévő közintézményekre öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük és azt a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére meg kell küldeniük, először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

Az Intézkedési tervet az alábbi intézményekre kell készíteni:

 

Sorsz. Név Cím
1. Budaörsi Vackor Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 136.
2. Budaörsi Csicsergő Óvoda 2040 Budaörs Clementis L. u. 3.
3. Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája 2040 Budaörs Rózsa u. 17.
4. Budaörsi Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs Ifjúság u. 8.
5. Farkasréti Pagony Óvoda 2040 Budaörs Farkasréti út 52.
6. Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u. 31.
7. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64.
8. Budaörsi Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u. 2.
9. Kamaraerdei Óvoda 2040 Budaörs Beregszászi u. 2.
10. Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2040 Budaörs Lévai u. 36.
11. Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2040 Budaörs Petőfi S. u. 1.
12. Családsegítő Szolgálat 2040 Budaörs Szivárvány u. 3.
13. Támogató Szolgálta 2040 Budaörs Szivárvány u. 5.
14. Pitypang Bölcsőde 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 17/A.
15. Százszorszép Bölcsőde 2040 Budaörs Lévai u. 35.
16. Jókai Mór Művelődési Központ 2040 Budaörs Szabadság út 26.
17. Budaörsi Városi Ifjúsági Klub 2040 Budaörs Károly király u. 3.
18. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2040 Budaörs Károly király u. 20.
19. Kamaraerdei Közösségi Ház 2040 Budaörs Kismartoni u. 45.
20. Közösségi Ház 2040 Budaörs Lévai u. 34.
21. Felnőtt Orvosi Rendelő 2040 Budaörs Szivárvány u. 5.
22. Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat 2040 Budaörs Lévai u. 31.

 Melléklet: Energiamegtakarítási intézkedési terv intézményenkénti bontásban.

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési tervet fogadja el.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési tervet.

Határidő: az intézkedési terv megküldésére 2017. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Budaörs, 2017. március 16.

Energiamegtakarítási intézkedési tervek:

Az összes terv megtekinthető az alábbi linken: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/40629/751471

JMMK

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Jókai Mór Művelődési Központ

2040 Budaörs, Szabadság út 26.

 1. március

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló. 3

 1. Az épület/épületegyüttes alapadatai 7
 2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek. 8

2.1        Beruházást nem igénylő beavatkozások. 8

2.2        Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások. 9

2.3        Beruházást igénylő intézkedések. 10

 1. Megvalósított intézkedések. 11
 2. Megvalósítandó intézkedések meghatározása. 11
 3. A végrehajtás nyomon követése. 14

 

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmények energetikai auditálása, valamint az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és kontrollálására, energetikus végzettséggel rendelkező szakember által.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozó adatok nem egy helyen, hanem különböző szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak megtalálhatók.

Figyelembe véve, hogy az intézkedési terv készítésre kötelezett intézmények többsége oktatási-nevelési intézmény, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Budaörs Város Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, a Fenntartható Energia Cselekvési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok (KMOP-3.3.3.) terén.

Gyengeségek:

Az energetikai adatok több szervezeti egységnél kerülnek begyűjtésre, szétválik az üzemeltetése, az intézmény-felújítás és az energia-beszerzés. A szervezeti egységek nem érik el közvetlenül a másik egység által tárolt adatok, illetve nincs információjuk a másik szervezeti egységnél rendelkezésre álló adatokról. Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

 Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

 Fenyegetések/veszélyek:

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiányában az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása. A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

 

Erősség

A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség. SEAP-ban foglaltak végrehajtása.

Gyengeség

Az energetikai adatok nem egy helyen való gyűjtése. A szervezeti felépítésből adódó információ-áramlási problémák. Energetikus hiánya.

Lehetőség

Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

Fenyegetések/veszélyek

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiánya. A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya.

 

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3-5% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3-5% 2017 Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemletetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása, 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10% 2018 Intézmény üzemletetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény üzemletetés
fűtési-hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 2018 Intézmény üzemeltetés
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente 3% 2018 Intézmény vezető
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, a tető térben amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hő nyereséget. 5% 2018 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 8-15% 2018 Intézmény üzemletetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); főleg a fény igényű színpadi világításhoz. 10-15% 2019 Intézmény üzemeltetés

 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) Határidő Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőny)

15 % 2022 Magasépítési Osztály

 

Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült megtakarítás (mért mértékegység)
Épület lapos tető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(2 X 9 cm EPS táblákkal)

30 %
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 %
Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 50 kW rendszer telepítése)

50 %
Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése  

 

Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

 

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé: Környezetvédelmi osztályvezető
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek): Intézményüzemeltetési osztály

1.        Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Szabadság út 26. szám alatt található Jókai Mór Művelődési Ház egy változatos tömegképzésű, két szint beépítésű 849,82 m² alapterületű épület.

A földszinten található egy előtér, ruhatár, közlekedő, kazánház, öltözők, mosdók, színpad, nézőtér és a kiszolgáló terek. Az emeleten illetve az utcafronti épületrész tetőterében irodák kaptak helyet. Az utcafronti épületrész cserépfedésű fél nyereg tetőben záródik, az intézmény további terei felett műanyaglemez szigeteléssel ellátott lapostető található.

A falak vastagsága 30 cm, 2008-ban 10 cm ásványgyapot hőszigetelést, és új vakolatot kapott. A nyílászárókat 2006-ban cserélték le a mai is látható műanyag szerkezetre.

Az épület fűtését 1 db THERMOMAX A238541 8V típusú gázkazán biztosítja, a használati melegvizet 3 db elektromos bojler állítja elő.

 

/Az épület/épületegyüttes alapadatai
Az ingatlan címe 2040 Budaörs, Szabadság út 26.
Helyrajzi száma 2057
Tulajdonos Budaörs Város Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése Jókai Mór Művelődési Központ
Létesítmény funkciója          művelődés
Védettség nincs helyi védettség
Hasznos alapterülete  1052 m²
Építés ideje n.a.
Épületszerkezet Hagyományos
Szintszám Fsz. + I. em.

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai
Külső falazat tégla
Tető lapos-magas vegyes
Ablak műanyag-fa
Ajtó műanyag
Felhasznált energia gáz, villamos energia
Fűtési rendszer központi
Szellőzési rendszer nincs
Hőtermelő gázkazán
Hőleadó radiátor
HMV rendszer gázkazán
Hűtési rendszer nincs
Világítás
Éves kihasználtság (nap/év):
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány): Nem készült

 

2.        Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

 

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

2.1          Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3-5% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3-5% 2017 Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

2.2          Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemletetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása, 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10% 2018 Intézmény üzemletetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény üzemletetés
fűtési-hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 2018 Intézmény üzemeltetés
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente 3% 2018 Intézmény vezető
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, a tető térben amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hő nyereséget. 5% 2018 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 8-15% 2018 Intézmény üzemletetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); főleg a fény igényű színpadi világításhoz. 10-15% 2019 Intézmény üzemeltetés

 

2.3          Beruházást igénylő intézkedések

Beruházást igénylő beavatkozások, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

 

Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás Tervezett időpont Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület lapos tető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(2 X 9 cm EPS táblákkal)

30 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 50 kW rendszer telepítése)

50 % 2022 Magasépítési Osztály
Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése   2022 Magasépítési Osztály

 

3.        Megvalósított intézkedések

 

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.

 

4.        Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciált került hozzárendelésre.

 

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3-5% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3-5% 2017 Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban becsült költség Tervezett időpont Felelős személy
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 80eFt 2018 Intézmény üzemletetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre; 5% 80eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása, 3% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 120eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10% 130eFt 2018 Intézmény üzemletetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 150eFt 2018 Intézmény üzemletetés
fűtési-hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 150eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 150eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente 3% 150eFt 2018 Intézmény vezető
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, a tető térben amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hő nyereséget. 5% 160eFt 2018 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 8-15% 200eFt 2018 Intézmény üzemletetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 200eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 250eFt 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); főleg a fény igényű színpadi világításhoz. 10-15% 950eFt 2019 Intézmény üzemeltetés

 

 

 

Ssz Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 0,1 M Ft 2020 Magasépítési Osztály Nem

 

2. Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőny)

15 % 3 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Nem

 

Ssz Forrás esetében – pályázat, támogatás – megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Épület lapos tető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(2 X 9 cm EPS táblákkal)

30 % 16 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

2. Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 % 10,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

3. Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

5,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

4. Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 50 kW rendszer telepítése)

50 % 22 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5. Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

15,8 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

6. Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése     2022 Magasépítési Osztály Igen

 

 5.        A végrehajtás nyomon követése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni.  Az energiafogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszűntetése érdekében.

Városi Klub VIK

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Városi Ifjúsági Klub

2040 Budaörs, Károly király utca 3.

 1. március

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló. 3

 1. Az épület/épületegyüttes alapadatai 7
 2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek. 8

2.1        Beruházást nem igénylő beavatkozások. 8

2.2        Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások. 9

2.3        Beruházást igénylő intézkedések. 10

 1. Megvalósított intézkedések. 11
 2. Megvalósítandó intézkedések meghatározása. 11
 3. A végrehajtás nyomon követése. 14

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmények energetikai auditálása, valamint az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és kontrollálására, energetikus végzettséggel rendelkező szakember által.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozó adatok nem egy helyen, hanem különböző szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak megtalálhatók.

Figyelembe véve, hogy az intézkedési terv készítésre kötelezett intézmények többsége oktatási-nevelési intézmény, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Budaörs Város Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, a Fenntartható Energia Cselekvési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok (KMOP-3.3.3.) terén.

Gyengeségek:

Az energetikai adatok több szervezeti egységnél kerülnek begyűjtésre, szétválik az üzemeltetése, az intézmény-felújítás és az energia-beszerzés. A szervezeti egységek nem érik el közvetlenül a másik egység által tárolt adatok, illetve nincs információjuk a másik szervezeti egységnél rendelkezésre álló adatokról. Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

 Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

 Fenyegetések/veszélyek:

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiányában az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása. A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

 

Erősség

A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség. SEAP-ban foglaltak végrehajtása.

Gyengeség

Az energetikai adatok nem egy helyen való gyűjtése. A szervezeti felépítésből adódó információ-áramlási problémák. Energetikus hiánya.

Lehetőség

Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

Fenyegetések/veszélyek

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiánya. A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya.

 

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2017 Intézmény üzemeltetés
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése; 5-7% 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési  beszabályozások finomhangolása; 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente. 5-10% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2018 Intézmény vezető

 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) Határidő Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőny)

15 % 2022 Magasépítési Osztály

 

Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült megtakarítás (mért mértékegység)
Épületburok utólagos hőszigetelése

(200 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

1,3

(t CO2)

Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 6 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

0,8

(t CO2)

Épület magastető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 %
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 %
Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

Megújuló energia I. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése)

1,5

(t CO2)

Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

Megújuló energia II.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 10 kW rendszer telepítése)

5,9

(t CO2)

 

Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

 

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé: Környezetvédelmi osztályvezető
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek): Intézményüzemeltetési osztály

 

1.        Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Károly király út 3. szám alatt található Ifjúsági Klub egy 507 m2 –es telken épült, mai állapota egy egykori moziépület átalakításával jött létre. A 369 m2 alapterületű épület földszintjén előcsarnok, teakonyha, pénztár, raktár, ruhatár, ifjúsági klub, közlekedő, öltöző és mosdók kerültek kialakításra. Az előcsarnok felett galériaszintet alakítottak ki, itt található még egy iroda, számítógépterem, próbaterem, és az ifjúsági klubhelyiséghez tartozó gépészeti helyiség és galéria. Az előcsarnok területén a régi épület újjáalakított tetőterében még egy szakköri helyiség kapott helyet.

A külső teherhordó falak vegyes szerkezetűek. A régi épületrész fala 60 cm széles mészkő anyagú, az első bővítés fala 30 cm széles téglafal. A további bővítések 25 illetve 30 cm széles téglából épültek. 2002-ben újabb átalakítás zajlott le, akkor alakult ki a ma is látható állapot. Az épület tetőszerkezete az északi épületrészen felújításra szoruló palatető, a többi részen hódfarkú cserépfedésű nyeregtető, kontyolt lezárással.

A fűtés gázüzemű, 1 db Thermo ÖV 45 típusú kazánról működő radiátoros központi fűtés 1 tartalék kazánnal. A használati melegvíz előállításához 1 db elektromos bojler áll rendelkezésre.

 

/Az épület/épületegyüttes alapadatai
Az ingatlan címe 2040 Budaörs, Károly király u. 3.
Helyrajzi száma 372
Tulajdonos Budaörs Város Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
Létesítmény funkciója          művelődés
Védettség nincs helyi védettség
Hasznos alapterülete  424 m²
Építés ideje n.a.
Épületszerkezet Hagyományos
Szintszám Fsz. + 2 szint tetőtér beépítés

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai
Külső falazat tégla
Tető magas
Ablak fa
Ajtó fa
Felhasznált energia földgáz,

villamos energia

Fűtési rendszer központi
Szellőzési rendszer
Hőtermelő gázkazán
Hőleadó radiátor
HMV rendszer gázkazán
Hűtési rendszer
Világítás
Éves kihasználtság (nap/év):
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány): Nem készült

2.        Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

 

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

2.1          Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

2.2          Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2017 Intézmény üzemeltetés
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése; 5-7% 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési  beszabályozások finomhangolása; 3% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente. 5-10% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2018 Intézmény vezető

 

2.3          Beruházást igénylő intézkedések

Beruházást igénylő beavatkozások, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

 

Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás Tervezett időpont Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Épületburok utólagos hőszigetelése

(200 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

1,3

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 6 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

0,8

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Épület magastető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia I. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése)

1,5

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia II.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 10 kW rendszer telepítése)

5,9

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály

 

3.        Megvalósított intézkedések

 

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.

 

4.        Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciált került hozzárendelésre.

 

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az iskolákban a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés

 

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban becsült költség Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 75eFt 2017 Intézmény vezető
tervszerű megelőző karbantartás 5% 100eFt 2017 Intézmény üzemeltetés
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 50eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 3% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje, 3-5% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 5-10% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése; 5-7% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési  beszabályozások finomhangolása; 3% 120eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 5% 130eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente. 5-10% 150eFt 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 250eFt 2018 Intézmény vezető

 

 

 

Ssz Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 0,1 M Ft 2020 Magasépítési Osztály Nem

 

2. Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőny)

15 % 0,62 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Nem

 

Ssz Forrás esetében – pályázat, támogatás – megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Épületburok utólagos hőszigetelése

(200 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

1,3

(t CO2)

14 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

2. Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 6 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

0,8

(t CO2)

3,1 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen
3. Épület magastető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 3,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

4. Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)

30 % 15 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5. Épület fűtéskorszerűsítése II.

meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése

3,5

(t CO2)

5,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

6. Megújuló energia I. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése)

1,5

(t CO2)

1,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

7. Elektromos hálózat korszerűsítése I.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

6,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

8. Megújuló energia II.(elektromos korszerűsítés II.)

(fotovoltaikus napelemes 10 kW rendszer telepítése)

5,9

(t CO2)

4,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

 5.        A végrehajtás nyomon követése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni.  Az energiafogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszűntetése érdekében.

Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

Energiamegtakarítási intézkedési terv

 1. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2040 Budaörs, Károly király utca 20.

 1. március

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló. 3

 1. Az épület/épületegyüttes alapadatai 6
 2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek. 8

2.1        Beruházást nem igénylő beavatkozások. 8

2.2        Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások. 9

2.3        Beruházást igénylő intézkedések. 10

 1. Megvalósított intézkedések. 10
 2. Megvalósítandó intézkedések meghatározása. 11
 3. A végrehajtás nyomon követése. 14

 

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmények energetikai auditálása, valamint az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és kontrollálására, energetikus végzettséggel rendelkező szakember által.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozó adatok nem egy helyen, hanem különböző szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak megtalálhatók.

Figyelembe véve, hogy az intézkedési terv készítésre kötelezett intézmények többsége oktatási-nevelési intézmény, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

 

Erősségek:

Budaörs Város Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, a Fenntartható Energia Cselekvési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok (KMOP-3.3.3.) terén.

 

Gyengeségek:

Az energetikai adatok több szervezeti egységnél kerülnek begyűjtésre, szétválik az üzemeltetése, az intézmény-felújítás és az energia-beszerzés. A szervezeti egységek nem érik el közvetlenül a másik egység által tárolt adatok, illetve nincs információjuk a másik szervezeti egységnél rendelkezésre álló adatokról. Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

 

 

 

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

 

Fenyegetések/veszélyek:

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiányában az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása. A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

 

 

Erősség

A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség. SEAP-ban foglaltak végrehajtása.

Gyengeség

Az energetikai adatok nem egy helyen való gyűjtése. A szervezeti felépítésből adódó információ-áramlási problémák. Energetikus hiánya.

Lehetőség

Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

Fenyegetések/veszélyek

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiánya. A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya.

 

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
Fém ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. 10% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10-15% 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 7-10% 2018 Intézmény vezető
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
Hő védő fóliázás 10% 2018 Intézmény üzemeltetés

 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) Határidő Felelős személy
Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

2017 Magasépítési Osztály
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőny)

15 % 2022 Magasépítési Osztály

 

Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült megtakarítás (mért mértékegység)
Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 %
Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 %
Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 %
Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 %
Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 %
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (kazán, hőleadók csővez)

4,4

(t CO2)

Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

26 %
Megújuló energia II. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése

70 %
Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése

 

Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

 

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé: Környezetvédelmi osztályvezető
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek): Intézményüzemeltetési osztály

 

 

1.        Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Károly király út 20. szám alatt található Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár egy földszint + tetőtér kialakítású, 497,82 m2 alapterületű, változatos alaprajzú, több traktusból álló épület. A házon többszöri bővítés nyomai láthatóak, a legutóbbi 2000-ben volt. Ekkor épült a nyugati traktus, amelynek a tetőterében is újabb helyiségeket alakítottak ki. Ekkor cserélték ki a fűtőtesteket is a házban.

A régi ház fala 50 cm vastag, mészkő anyagú falszerkezet, kétoldalt vakolva. A bővítés 30 cm vastag téglafal szintén kétoldali vakolattal ellátva. Az intézmény hátsó udvara felőli homlokzatát 6 cm vastag üvegpalló szerkezet határolja. Az épület tetőszerkezete cserépfedésű aszimmetrikus nyeregtető.

Az épületföldszintjén előtér, közlekedő, olvasótermek, mosdók, irodák, teakonyha, raktár, kiállítótér kaptak helyet. Az új építésű traktus tetőterében találhatóak még további olvasóterek, raktár és személyzeti mosdó.

Az épület fűtését 1 db, KOMFORT típusú gázkazán biztosítja. Az épület fűtési rendszere elavult, a kazánhoz közelebb eső helyiségek túl vannak fűtve, a távolabbi irodákban viszont kiegészítő fűtésre van szükség (rossz helyen van a termosztát). A használati melegvíz előállításához 6 db elektromos bojler áll rendelkezésre.

 

/Az épület/épületegyüttes alapadatai
Az ingatlan címe 2040 Budaörs, Károly király u. 20.
Helyrajzi száma 584
Tulajdonos Budaörs Város Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Létesítmény funkciója          művelődés
Védettség nincs helyi védettség
Hasznos alapterülete  502 m²
Építés ideje Századelő/I. Bővítés 2002
Épületszerkezet Hagyományos
Szintszám Fsz. + tetőtérbeépítés (2 szint)

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai
Külső falazat tégla
Tető magas
Ablak fém
Ajtó fém
Felhasznált energia földgáz,

villamos energia

Fűtési rendszer központi
Szellőzési rendszer nincs
Hőtermelő gázkazán
Hőleadó radiátor
HMV rendszer villanybojler
Hűtési rendszer nincs
Világítás kompakt
Éves kihasználtság (nap/év):
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány): Nem készült

2.        Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

 

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

2.1          Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

2.2          Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
Fém ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. 10% 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10-15% 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 7-10% 2018 Intézmény vezető
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
Hő védő fóliázás 10% 2018 Intézmény üzemeltetés

 

2.3          Beruházást igénylő intézkedések

Beruházást igénylő beavatkozások, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

 

Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás Tervezett időpont Felelős személy
Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

2020 Magasépítési Osztály
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőnyök)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 % 2022 Magasépítési Osztály
Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (kazán, hőleadók csővez)

4,4

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

26 % 2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia II. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése

70 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése 2022 Magasépítési Osztály

 

3.        Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.

 

4.        Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciált került hozzárendelésre.

 

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 3% 2017

 

Intézmény vezető
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban becsült költség Tervezett időpont Felelős személy
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 100eFt 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 55eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre 5% 65eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
hideg helyiségben meleg víz és fűtéscsövek szigetelése; 5% 80eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás 5% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési beszabályozások finomhangolása 5-10% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
Fém ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. 10% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése 10-15% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 5-10% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 7-10% 120eFt 2018 Intézmény vezető
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5-10% 180eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
Hő védő fóliázás 10% 350eFt 2018 Intézmény üzemeltetés

 

 

Ssz Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,2

(t CO2)

20 M Ft 2017 Magasépítési Osztály Nem

 

2. Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 10 % 0,2 M Ft 2020 Magasépítési Osztály Nem

 

3. Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőnyök)

15 % 1,86 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Nem

 

Ssz Forrás esetében – pályázat, támogatás – megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 % 11,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

2. Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 % 9,3 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

3. Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 % 2 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

4. Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 4,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5. Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 % 4,25 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

6. Épület fűtéskorszerűsítése I.

meglévő hálózat átalakítása (kazán, hőleadók csővez)

4,4

(t CO2)

25 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

7. Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

26 % 5,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

8. Megújuló energia II. (használati melegvíz korsz.)

(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése

70 % 2,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

9. Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5.        A végrehajtás nyomon követése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni.  Az energiafogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszűntetése érdekében.

 

Kamaraerdei Közösségi Ház

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Kamaraerdei Közösségi Ház

2040 Budaörs, Kismartoni utca 45.

 1. március

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló. 3

 1. Az épület/épületegyüttes alapadatai 7
 2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek. 8

2.1        Beruházást nem igénylő beavatkozások. 8

2.2        Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások. 9

2.3        Beruházást igénylő intézkedések. 10

 1. Megvalósított intézkedések. 10
 2. Megvalósítandó intézkedések meghatározása. 11
 3. A végrehajtás nyomon követése. 13

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmények energetikai auditálása, valamint az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és kontrollálására, energetikus végzettséggel rendelkező szakember által.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozó adatok nem egy helyen, hanem különböző szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak megtalálhatók.

Figyelembe véve, hogy az intézkedési terv készítésre kötelezett intézmények többsége oktatási-nevelési intézmény, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Budaörs Város Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, a Fenntartható Energia Cselekvési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok (KMOP-3.3.3.) terén.

Gyengeségek:

Az energetikai adatok több szervezeti egységnél kerülnek begyűjtésre, szétválik az üzemeltetése, az intézmény-felújítás és az energia-beszerzés. A szervezeti egységek nem érik el közvetlenül a másik egység által tárolt adatok, illetve nincs információjuk a másik szervezeti egységnél rendelkezésre álló adatokról. Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

 Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

 

Fenyegetések/veszélyek:

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiányában az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása. A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

 

 

Erősség

A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség. SEAP-ban foglaltak végrehajtása.

Gyengeség

Az energetikai adatok nem egy helyen való gyűjtése. A szervezeti felépítésből adódó információ-áramlási problémák. Energetikus hiánya.

Lehetőség

Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

Fenyegetések/veszélyek

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiánya. A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya.

 

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési,hűtési , szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetben a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 5% 2017 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés

 

3% 2017 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás

(most garanciális a 2db Hoval típusú kazán)

5% 2017 Intézmény üzemeltetés
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó, légfüggöny vagy télen textilfüggöny felszerelése, illetve szélfogó kialakítása (ahol erre van elegendő hely); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
 energetikai audit elkészíttetése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti rendszerekbe integrálása; 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a 5-10% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2019 Intézmény vezető

 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás (mért mértékegység) Határidő Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőnyök)

15 % 2022 Magasépítési Osztály

 

Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült megtakarítás (mért mértékegység)
Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 %
Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 %
Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 %
Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 %
Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 %
Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

43 %
Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése
Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,3

(t CO2)

 

Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

 

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé: Környezetvédelmi osztályvezető
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek): Intézményüzemeltetési osztály

 

 

1.        Az épület/épületegyüttes alapadatai

 

A Kismartoni utca 45. szám alatt található a Kamaraerdei Közösségi Ház egy 239,21 m2 alapterületű, részlegesen alápincézett földszint + emelet + tetőtér beépítésű épület.

Az intézmény lejtős telekre épült, alsó (pince) szintjén egy postahivatal található. Földszintjén egy gyógyszertár, a védőnői szolgálat, a Budaörs Rádió, valamint a közösségi házhoz tartozó egyéb terek kaptak helyet. Tetőtérben irodák lettek kialakítva.

Az épület külső határoló szerkezetei 30 cm vastag téglafalak, két oldalt vakolva. A ház magastetős kialakítású, tetőszerkezete Lindab nagytáblás fémlemezfedésű nyeregtető, oromfalas lezárással. A közösségi ház fűtéséről és melegvíz-ellátásáról 2 db Hoval típusú gázkazán gondoskodik.

 

 

/Az épület/épületegyüttes alapadatai
Az ingatlan címe 2040 Budaörs, Kismartoni u. 45.
Helyrajzi száma 3567/1
Tulajdonos Budaörs Város Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése Kamaraerdei Közösségi Ház
Létesítmény funkciója          művelődés
Védettség nincs helyi védettség
Hasznos alapterülete  493 m²
Építés ideje
Épületszerkezet Hagyományos
Szintszám Fsz. + I. em. + tetőtér

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai
Külső falazat
Tető
Ablak
Ajtó
Felhasznált energia
Fűtési rendszer
Szellőzési rendszer
Hőtermelő
Hőleadó
HMV rendszer
Hűtési rendszer
Világítás
Éves kihasználtság (nap/év):
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):

2.        Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

 

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

2.1          Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési,hűtési , szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetben a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 5% 2017 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés

 

3% 2017 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás

(most garanciális a 2db Hoval típusú kazán)

5% 2017 Intézmény üzemeltetés
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

2.2          Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó, légfüggöny vagy télen textilfüggöny felszerelése, illetve szélfogó kialakítása (ahol erre van elegendő hely); 5% 2017 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 2018 Intézmény üzemeltetés
 energetikai audit elkészíttetése 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti rendszerekbe integrálása; 5-10% 2018 Intézmény üzemeltetés
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a 5-10% 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 2019 Intézmény vezető

 

2.3          Beruházást igénylő intézkedések

Beruházást igénylő beavatkozások, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

 

Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás Tervezett időpont Felelős személy
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 2020 Magasépítési Osztály
Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőnyök)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 % 2022 Magasépítési Osztály
Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 2022 Magasépítési Osztály
Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

43 % 2022 Magasépítési Osztály
Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése 2022 Magasépítési Osztály
Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,3

(t CO2)

2022 Magasépítési Osztály

 

3.        Megvalósított intézkedések

 

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.

 

 

4.        Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciált került hozzárendelésre.

 

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban Tervezett időpont Felelős személy
üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 3% 2017 Intézmény vezető
üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési,hűtési , szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetben a használati meleg víz cirkuláció szüneteltetése) 3% 2017 Intézmény vezető
fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 5% 2017 Intézmény vezető
energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés

 

3% 2017 Intézmény üzemeltetés
tervszerű megelőző karbantartás

(most garanciális a 2db Hoval típusú kazán)

5% 2017 Intézmény üzemeltetés
üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:

·         rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét

·         karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése

3% 2017 Intézmény vezető
szemléletformáló intézkedések

·         üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

·         felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

·         tájékoztató kiadványok

·         figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

·         energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

3% 2017 Intézmény vezető

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban becsült költség Tervezett időpont Felelős személy
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó, légfüggöny vagy télen textilfüggöny felszerelése, illetve szélfogó kialakítása (ahol erre van elegendő hely); 5% 60eFt 2017 Intézmény üzemeltetés
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 10% 100eFt 2017 Intézmény vezető
energetikai tanúsítványok elkészíttetése 0% 50eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
 energetikai audit elkészíttetése 5-10% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése 5% 100eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti rendszerekbe integrálása; 5-10% 120eFt 2018 Intézmény üzemeltetés
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a 5-10% 150eFt 2018 Intézmény vezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 5% 250eFt 2019 Intézmény vezető

 

Ssz Beruházást igénylő beavatkozások becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok) 15 % 0,2 M Ft 2020 Magasépítési Osztály Nem

 

2. Épület nyári hővédelmének javítása

(árnyékolók beépítése, redőnyök)

15 % 1,8 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Nem

 

Ssz Forrás esetében – pályázat, támogatás – megvalósítható beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás becsült költség Tervezett időpont Felelős személy Pályázati támogatásból megvalósítandó
1. Épületburok utólagos hőszigetelése

(150 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K

40 % 15 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

2. Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)

(műanyag 5 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)

30 % 9 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

3. Épület padlásfödém hőszigetelése

(100 mm vtg. kőzetgyapot)

10 % 1,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

4. Épület magastető hőszigetelése(u=0,17 W/m2 K)

(200 mm vtg. EPS kőzetgyapot)

15 % 2,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5. Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.

(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)

50 % 4,25 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

6. Épület fűtéskorszerűsítése II.

levegő –víz hőszivattyú beépítése

43 % 5,5M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

7. Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

8. Elektromos hálózat korszerűsítése II.

(LED rendszer kiépítése)

0,3

(t CO2)

8,5 M Ft 2022 Magasépítési Osztály Igen

 

5.        A végrehajtás nyomon követése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni.  Az energiafogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszűntetése érdekében.