Negyedmilliárd forintot nyert Budaörs energiakorszerűsítésre

Negyedmilliárd forintot nyert Budaörs energiakorszerűsítésreNegyedmilliárd forintot nyert Budaörs energiakorszerűsítésre

Negyedmilliárd forintot nyert Budaörs energiakorszerűsítésre. Újabb három iskolaépületre kerül napelem, valamint nyílászárócsere és hőszigetelés is megvalósul.

Újabb három iskolaépületre kerül napelem, valamint nyílászárócsere és hőszigetelés is megvalósul, miután 243 millió forintot nyert Budaörs egy épületenergetikai (KEHOP-5.2.9 kódszámú) pályázaton.

A támogatásnak köszönhetően a Rózsa utcai iskola illetve óvoda, a Herman Ottó Általános Iskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola épületeit korszerűsíti Budaörs Város Önkormányzata.

A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános Iskola  esetében a közelmúltban történt energetikai felújítás, azonban azok egyes szerkezeteket nem érintettek; most ezek korszerűsítése is megtörténik. A  Leopold Mozart Zeneiskola épületének minden szerkezete elavult hőtechnikai szempontból, így itt teljes körű határolószerkezet-szigetelés és nyílászárócsere is történik. Emellett mind három épületre napelemes rendszert helyeznek el.

Az Illyés Gyula Gimnázium, az 1. Számú Általános Iskola, a Kamaraerdei Óvoda és a Városháza épületein már néhány éve működik napelemes rendszer.

Forrás: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=186548#MIDDLE

Tisztelt BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. felhívására benyújtott, KEHOP-5.2.9-16-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

2 4 2 5 1 9 3 3 8 F t
ö s s z e g ű t á m o g a t á s r a é r d e m e s n e k í t é l t e a z a l á b b i a k s z e r i n t :

Az alábbi Szerződéskötési feltételek kerültek meghatározásra:
1. Kérem, szíveskedjen a Takarnet rendszerből hiteles tulajdoni lap másolatokkal igazolni, hogy a felújítani kívánt épületek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy vagyonkezelésében állnak, a felhívás 3.6.2. pontja és az ÁÚF. 7. fejezete szerint.

2 Kérem, szíveskedjen megadni minden releváns indikátort és szíveskedjen felülvizsgálni a támogatási kérelemben megadott indikátor értékeket, hogy azok összhangban legyenek a támogatási kérelemhez benyújtott energetikai tanúsítványokkal.

3. Kérjük az összes projekttevékenység tekintetében nyilatkozni szíveskedjenek a finanszírozási módok tekintetében (utó-, szállítói finanszírozás).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni. A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a(z) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság közötti támogatási szerződés megkötése.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg. Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen
értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is. Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság