A Szent László Év tiszteletére Dr. Osztie Zoltán előadása

A Szent László Év tiszteletére Dr. Osztie Zoltán előadásaA Szent László Év tiszteletére Dr. Osztie Zoltán előadása

Szent László Év tiszteletére, 2017. április 4-én kedden 18:00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének budaörsi szervezetének közreműködésével: A Szent László Év tiszteletére Dr. Osztie Zoltán előadása.

Szent László megtalálta az utat és módot arra, hogy a nemzetet Krisztus egyházával egészen összeegyeztesse, mert belátta, hogy boldoggá és naggyá teszi ez által hazáját. Az igazi keresztény magyarnak vallásos lelkülete s honszeretete nyilvánult életében és tetteiben s vonzó példájának fénye hívogatólag ragyog át a késő századokra, buzdítva, lelkesítve az Isten és a haza szeretetére.

A szent király példájáról, nagy és fenséges erényeiről, vajha soha ne feledkeznék el nemzete! Különösen ti hazám ifjai! az ezer éves magyar hazának reményei, kiknek a Gondviselés az új ezredévet nyújtja működési terül, ne feledkezzetek el László király példájáról. A szent király példáján lelkesülő kegyelet üli ünnepét az ő emléknapjain s e kegyelet fokozódottan éljen szívetekben. Szeressétek azon egyházat, melynek tanítása oly naggyá nevelte szent Lászlót, szeressétek e hazát, melyért szent László mindenkor önzetlenül fáradott s melyet nagy tetteivel dicsővé tett.

Élt a magyar nemzet szent László ideje óta is fényes napokat, de élt még többször gyászos éveket. A rege azt beszéli, hogy mikor elődeink idejében egykor nagy veszély fenyegette az országot, László király felkelt sírjából, hogy megvédje nemzetét. Keresztény magyar nép! e rege figyelmeztet, hogy fogadd vissza szívedbe szent László hitét s valósítsd meg azt az életben, akkor felébred sírjából szent László szelleme, hogy újra dicső, hatalmas és boldog legyen a magyarnak ezredéves hazája. (Dr. Karácson Imre)

Helyszín: 2040 Budaörs, Szabadság út 26. (JMMK)

Időpont: 2017.04. 04. 18:00-tól 2017.04.04. 19:30-ig

Forrás: minalunk.hu

Szent László – I. László, horvátul Ladislav I

 (1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.) magyar király 1077-től, horvát király 1091-től haláláig. I. Béla király és Richeza királyné másodszülött fia. Nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, a Horvátország elfoglalása (1091) és az első magyar szentek avatása. Őt magát 1192-ben avatták szentté.

László 1046. június 27-én született a Lengyel Királyságban. Apja I. Béla magyar király, anyja pedig a Piast-dinasztiából származó Richeza lengyel hercegnő volt. Bélának és feleségének összesen hét gyermeke született, László volt a másodszülött. Életének első éveit lengyel földön töltötte, ahonnan 1048 táján tért haza apja családjával. 1057 vagy 1058-ban részt vett I. András király fiának, az akkor még gyermek Salamon hercegnek a megkoronázásán, amelyhez atyja és bátyja mellett ő is a beleegyezését adta….

Forrás: A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából