Képviselő-testületi ülés lesz 2017. április 26-án, szerdán

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Képviselő-testületi ülés lesz 2017. április 26-án, szerdán 8:30 -tól Budaörsön a városháza II. emeleti tanácstermében. A meghívón harmincnyolc napirendi pont szerepel.

Szerdán dönt a képviselő-testület a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, helyi újságok támogatásáról. Napirenden a város pénzügyi helyzete és az intézmények felújítási terve…

Meghívó: MEGHÍVÓ

Képviselő-testület – 2017 – 2017. április 26. (rendes)

Napirendek

1. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 24/2004. (IV. 20.) rendelet módosítása

2. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére

6. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

7. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

8. napirendi pont: Budaörsd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évről

9. napirendi pont: BHÉSZ eseti módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

10. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke)

11. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegyi utca I. ütem közterület fejlesztése

12. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2017. – pályázati felhívás

13. napirendi pont: A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017. (II.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

14. napirendi pont: Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015. (VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

15. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról

16. napirendi pont: Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről

17. napirendi pont: Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

18. napirendi pont: Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelemről

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének hasznosításáról

20. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálata szakvélemény elfogadásáról

21. napirendi pont: A Budaörs, Domb u. 14. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

22. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

23. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Lévai u. 29. V/44. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

24. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlan hasznosítása

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú ingatlan bérletéről

26. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 147. szám alatti, 1036/40 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról
28. napirendi pont: Székhelyhasználati kérelem

29. napirendi pont: Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatának véleményezése

30. napirendi pont: Javaslat az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal, valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítására

31. napirendi pont: 2016 évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

32. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása és kiírása

33. napirendi pont: Budaörsi hírek a helyi sajtóban és az Önkormányzati hírek a helyi sajtóban c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

34. napirendi pont: Civil szervezetek 2016 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

35. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2017 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

36. napirendi pont: A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

37. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 093/37 hrsz-ú „szilvás” ingatlan 200/2400 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról (zárt ülés)

38. napirendi pont: Budaörs, Farkasréti u. 54. szám alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlan kártalanítási értékének elfogadása (zárt ülés)

39. napirendi pont: MEGHÍVÓ (csatolva van, kérjük megnyitni)

40. napirendi pont: Kiegészítő előterjesztés a székhelyhasználati kérelem c. előterjesztéshez

41. napirendi pont: MÓDOSÍTÓ indítvány „a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, v.mint a gyermekint.-ben biztosított egyéb étkeztetés intézményi tér.díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására” c. előterjesztéshez

42. napirendi pont: NAPIREND ELŐTTI KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK (csatolva vannak, meg kell nyitni) (zárt ülés)