Média pályázat: borítékolható volt, azok nyertek akikre kiírták.

Média pályázat: borítékolható volt, azok nyertek akikre kiírták.Média pályázat: borítékolható volt, azok nyertek akikre kiírták.

Média pályázat: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban és az Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” Nyertesek: akikre kiírták. Nem nyertek: Akik el sem indulhattak, mert már a kiírásban kizárták őket. Ilyen például a minálunk.hu budaörsi hírportál.

Idén is úgy írták ki a helyi médiák támogatására szánt pályázatot, hogy annak pályázói és nyertesei előre borítékolhatóak voltak. Így összesen 12 milliót osztanak szét, amiből 3-3 millió megy a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és 3-3 millió „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatokra, a két „nyertes” médiának, a Budaörsi Naplónak és a Budaörsi Infónak.

A pályázat keretei, összegei és a kiírása, pontosan illeszkedik a végeredményhez és a városvezetés szándékaihoz. A polgármesterrel és a városvezetéssel kritikus hangnemet megengedő minálunk.hu internetes újság idén sem felelt meg a pályázat kiírásnak így pályázni sem pályázatot.

Mi értelem így ennek a pályázatnak? Költségvetési soron is támogathatnák ezt a két helyi újságot, úgy mint az összes többi helyi médiát (tv, rádió). Vagy amennyiben pályázat akkor legyen nyílt és indulhasson az összes működő, helyi, online és nyomtatott újság! De nyilvánvaló, itt nem ez volt a cél…

A képviselő-testület szerdán hozz végleges döntést, de mivel nincs más pályázó és a szakbizottság már meghozta döntését, a testületi ülés már csak formalitás.

Szubjektív vélemény önkormányzati támogatásból

Többször is írtam a helyi cenzúráról és a „szubjektív véleményekről” melyek gyakran megkülönböztetés nélkül megtalálhatóak Eller Erzsébet cikkeiben, a Budaörsi Naplóban.

Azon már nem lepődünk meg, hogy egy Fideszes sajtónyilatkozat egyben és változtatás – szubjektív vélemény – nélkül nem jelenhet meg. Még az sem meglepő, hogy csak akkor kerül publikálásra mikor már a városvezetéssel egyeztetve lett és a megfelelő válaszok, ellen nyilatkozatok belekerültek a Fideszes nyilatkozatról szóló cikkbe. De amikor már szinte blogbejegyzéseket és saját véleményeket olvasunk a megjelenő cikkek többségéban, felmerül a kérdés, hogy ez vajon belefér-e az önkormányzat által finanszírozott Budaörsi hírek a helyi sajtóban és az Önkormányzati hírek a helyi sajtóban kategóriába?!

Eller Erzsébet facebook

Eller Erzsébet facebook

Véleményem szerint nem az a baj, hogy az újság főszerkesztőjének Eller Erzsébetnek a Fidesszel ellentétes politikai nézetei vannak, hanem hogy mindezt egy önkormányzati pénzből működő függetlennek kikiáltott médián keresztül tálalja a város lakosságának, Wittinghoff Tamás és a Budaörs Fejlődéséért Egyesület nagy örömére.

Kapcsolódó bejegyzések

Sajtószabadság Minálunk, Budaörsön…

Budaörsön Cenzorok működnek?

11 nem és 4 igen szavazattal elutasítva a Minálunk

A minálunk.hu idén sem pályázhat támogatásra!

Szubjektív vélemény önkormányzati támogatásból

Az előterjesztés szöveges indoklása

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2017. (II. 22.) ÖKT sz. határozatával hagyta jóvá a „Budaörsi hírek a helyi sajtóban”, illetve az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázati felhívásokat.

A pályázatok benyújtási határideje 2017. március 23. volt.

Mindkét pályázati felhívásra, határidőben 2-2 pályázat érkezett. A pályázatokra beérkezett anyagok minden szükséges mellékletet tartalmaztak.

Mindkét pályázati felhívás esetében a pályázati időszak, a támogatás illetve finanszírozás formája és mértéke az alábbiak szerint került elfogadásra:

 • 2017. május 1. és 2018. április 30. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tartalmat megjelenítő sajtótermék megvalósításához nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, illetve szolgáltatás vásárlás.

Egy pályázó által egy-egy pályázatban maximálisan elnyerhető összeg: 3.000.000 Ft

 1. Az „önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek:

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft)
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000
 1. A „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek:

Pályázó neve online megjelenés nyomdatermék neve példányszáma pályázott összeg (Ft)
Starkiss Kft. Budaörsi Info Online Budaörsi Info 10.000 db 3.000.000
Budaörsi Napló Bt. Budaörsi Napló online Budaörsi Napló 3000-7500 db 3.000.000

Mindkét pályázat esetében az alábbi szempontoknak megfeleltek a pályázók:

 • a sajtótermékek 2015. január 1-je óta szerepelnek az NMHH sajtótermék-nyilvántartásában mind internetes, mind nyomtatott sajtótermékekként, egymással azonosítható elnevezéssel,
 • kiadójuk budaörsi lakos, vagy budaörsi székhelyű szervezet,
 • a tárgyévet megelőző évben rendszeresen tartalmaztak budaörsi híreket,
 • nyomtatott formában évente legalább 12 alkalommal, internetes formában legalább heti frissítéssel jelennek meg.

A benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatosan kérem a Tisztelt Bizottság és a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Pályázati kiírás

 Pályázati felhívás

„Budaörsi hírek a helyi sajtóban” címmel

Budaörs Város Önkormányzata fenti címmel 2017. évben támogatási pályázatot hirdet.

 1. Pályázat kiírója

Budaörs Város Önkormányzata

 1. A pályázat célja

 • olyan internetes és nyomtatott helyi sajtótermékek megjelenésének támogatása, amelyek rendszeresen:
  • beszámolnak  Budaörs számára jelentőséggel bíró városi eseményekről, vitatott kérdésekről;
  • kiemelten tartalmaznak a helyi társadalmat széles körben érintő, közérdeklődésre számot tartó híreket,
  • hírt adnak a város kulturális, sport, ifjúsági és közösségi programjairól, e területeken elért kiemelkedő sikerekről és eredményekről,
  • hírt adnak a helyi civil szférát érintő kérdésekről, programokról és eseményekről.
 1. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg és forrása:

6.000 eFt, melyet Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 5/B. mellékletében „51. Helyi média támogatása” előirányzat terhére biztosít.

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázaton azoknak a sajtótermékek illetve azok kiadói vehetnek részt,

 • amely sajtótermékek 2014. január 1-je óta szerepelnek az NMHH sajtótermék-nyilvántartásában mind internetes, mind nyomtatott sajtótermékekként, egymással azonosítható elnevezéssel,
 • melyek kiadója budaörsi lakos, vagy budaörsi székhelyű szervezet,
 • a tárgyévet megelőző évben rendszeresen tartalmaztak budaörsi híreket,
 • amelyek nyomtatott formában évente legalább 12 alkalommal, internetes formában legalább heti frissítéssel jelennek meg.
 1. Nem nyújthatnak be pályázatot kiadóként (személyi érvénytelenségi okok):

 • – pártok,
 • – munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • – biztosító egyesületek,
 • – egyházak,
 • – tömegmozgalmak,
 • – a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§. 22. pontja szerinti civil szervezetek.
 1. Kizárt pályázók illetve pályázatok (pályázati érvénytelenségi okok):

 • az a pályázó, aki/amely pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban írt célnak,
 • az a pályázó, akinek/amelynek lejárt esedékességű köztartozása van, illetve felszámolási eljárás alatt áll,
 • azon sajtótermék illetve kiadója, amely sajtóterméket az NMHH 2014.01.01. után vett nyilvántartásba,
 • azon pályázó, aki 2015. évi hasonló célú önkormányzati támogatásával a támogatási szerződésben foglaltakat megszegve még nem számolt el,
 • aki a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát,
 • aki a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat,
 • a nem budaörsi lakhelyű illetve bejegyzett székhelyű kiadó,
 • aki nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.
 1. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke:

A támogatás 2017. május 1. és 2018. április 30. között megvalósuló, a 2. pontban a pályázati célok között részletezett tartalmat megjelenítő sajtótermék megvalósításához nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

A támogatást a nyertes pályázó havi egyenlő részletekben kapja meg, bankszámlájára utalva.

7.1 A támogatás mértéke:

Egy pályázó által maximálisan elnyerhető támogatási összeg:  3.000.000 Ft.

7.2. Szükséges saját forrás, önerő mértéke:

A támogatás odaítélésnek feltétele az elnyert pályázati összegnek megfelelő összegű pályázati önerő.

A pályázónak a támogatási időszak során rendelkeznie kell a sajtótermék kiadásához  elnyert pályázati összegnek megfelelő mértékű saját forrással. A saját forrás meglétéről – az igényelt összeghez viszonyítva – előre nyilatkozni, azt az elnyert összegnek megfelelően igazolni kell. A saját forrás igazolása a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történhet.

 1. A pályázatban be kell mutatni:

 • a kiadó tevékenységének illetve a sajtóterméknek a rövid leírását,
 • pályázat tárgyát képező tervezett tevékenység részletes leírását,
 • a nyomtatott és online sajtótermék formátumát,
 • a sajtótermék tematikáját, tartalmi értékeit, célközönségét,
 • az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését,
 • a megjelenés példányszámát; elért célközönség számát,
 • részletes költségvetést, annak szöveges indoklását,
 • a terjesztés módját, körét,
 • pályázó szakmai referenciáit.

9 A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • nyilatkozatok:  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6§. értelmében az összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat,
 • a sajtótermék NMHH nyilvántartásba-vételének másolata (internetes és nyomtatott is)
 • a sajtótermék 2016-ben megjelent számainak 1-1 példánya (az internetes sajtótermék 2016. évi archív anyagainak másolata elektronikus adathordozón. )
 • saját forrás igazolásáról szóló nyilatkozat
 1. Elszámolható/ nem elszámolható tevékenységek, kiadások:

Támogatható kiadások:

 • működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, banki költségek, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.
 • a sajtótermék megjelenéséhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, nyomdaköltség, lektorálás, szerkesztés, honlap fentartás -üzemeltetés.

Nem támogatható kiadások:

 • nem a támogatási időszakban realizált, teljesített kiadások
 • adók, jogkövetkezmények: bírságok, büntetések, kötbér,
 • felújítási költségek, beruházási kiadások
 • dohányáru, alkohol,
 • továbbá a folyamatos működéshez szorosan nem kapcsolódó költségek finanszírozása .

A támogatás összegéből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza! Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásról nettó módon kell elszámolnia! A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!

 1. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban és 1 példányban pedig elektronikus formában (1 dokumentumban scannelve e-mailen beküldve) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet irodájára.

 1. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2017. március 23.

Budaörsi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet,   (III/em. 304. iroda), 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 1. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 3 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 5 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázata kizárásra kerül.

 1. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A pályázatokat a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (elektronikusan vagy levélben) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 1. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2018. május 15-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval. Támogatottnak elszámolni az önrésszel/ saját forrással növelt költségek felhasználásának igazolásával szükséges! Az elszámolás alapját képezi a pályázati dokumentációban csatolt részletes költségvetés.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 93.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt költségvetési támogatás kifizethetőségéről beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a költségvetési támogatás és- saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén- a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. (Ámr. 93.§ (3) bekezdés) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, továbbá jogszabály vagy támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezése szerint a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák és számviteli bizonylatok másolatát. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani. Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.

A pályázati összeg felhasználásával készült médiatartalom vonatkozásában a sajtótermékben fel kell tüntetni, hogy az adott médiatartalom jelen pályázati forrás felhasználásával készült. Az így megjelölt cikkek szerzői vagyoni jogai a Megbízót illetik, a cikkekhez kapcsolt fotók vonatkozásában pedig jogosult azokat – a szerző feltüntetésével – az Önkormányzat honlapján illetve annak vagy a Polgármesteri Hivatalnak a kiadványaiban ingyenesen felhasználni.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati adatlap.

Pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 23/447-803,  gaal.szilvia@budaors.hu

Budaörs, 2017.február 22.

Pályázati felhívás

„Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” címmel

Budaörs Város Önkormányzata fenti címmel 2017. évben pályázatot hirdet média-megjelenés finanszírozására.

 1. A pályázat kiírója

Budaörs Város Önkormányzata

 1. A pályázat célja

 • közérdekű önkormányzati hírek készítésének és rendszeres sajtómegjelenésének biztosítása az internetes és nyomtatott helyi sajtóban, lapszámonként legalább összesen (szóköz nélkül) 6000 karakter terjedelemben. Különösen ebbe a körbe tartozik a tudósítás illetve híradás
  • a Képviselő-testület és annak bizottságainak üléseiről,
  • a Képviselő-testület jelentősebb döntéseinek tartalmáról, ebben a körben különösen az éves költségvetés, az önkormányzati rendeletek illetve azok módosításai, a helyi szabályzatok, felhívások tartalmáról,
  • minden olyan jelentősebb budaörsi eseményről, amelyben az Önkormányzat, annak szerve illetve a Polgármesteri Hivatal érintett.
 1. A szerződésre rendelkezésre álló keretösszeg és forrása:

6.000 eFt, melyet Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 4/B mellékletében „1. Helyi média szolgáltatás” előirányzat terhére biztosít.

 1. Finanszírozott időszak és a finanszírozás formája

A pályázati összeg a 2017. május 1. és 2018. április 30. között megjelenő tartalom megjelenését biztosítja, vállalkozási szerződés alapján. Pályázni csak a fenti időszakon belül megjelenő sajtótermékkel lehet.

A pályázati összeget a nyertes teljesítményigazolást követően, az általa kibocsátott számla alapján havi egyenlő részletekben kapja meg, bankszámlájára utalva.

Egy pályázó által maximálisan elnyerhető összeg: 3.000.000 Ft.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázaton azoknak a sajtótermékeknek a kiadói vehetnek részt,

 • amely sajtótermékek 2014. január 1-je óta szerepelnek az NMHH sajtótermék-nyilvántartásában mind internetes, mind nyomtatott sajtótermékekként, egymással azonosítható elnevezéssel,
 • melyek kiadója budaörsi lakos, vagy budaörsi székhelyű szervezet,
 • a tárgyévet megelőző évben rendszeresen tartalmaztak budaörsi híreket,
 • amelyek nyomtatott formában évente legalább 12 alkalommal, internetes formában legalább heti frissítéssel jelennek meg.

 

 1. Nem nyújthatnak be pályázatot kiadóként (személyi érvénytelenségi okok):

 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • tömegmozgalmak,
 • a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§. 22. pontja szerinti civil szervezetek.
 1. Kizárt pályázók illetve pályázatok (pályázati érvénytelenségi okok):

 • az a pályázó, aki/amely pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban írt célnak illetve feltételeknek,
 • az a pályázó, akinek/amelynek lejárt esedékességű köztartozása van, illetve felszámolási eljárás alatt áll,
 • azon sajtótermék kiadója, amely sajtóterméket az NMHH 2014.01.01. után vett nyilvántartásba,
 • aki a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát,
 • aki a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat,
 • a nem budaörsi lakhelyű illetve bejegyzett székhelyű kiadó.

 

 1. A pályázatban be kell mutatni:

 • a cég részleteses médiaajánlatát
 • a kiadó tevékenységének illetve a sajtóterméknek a rövid leírását,
 • pályázat tárgyát képező tervezett tevékenység részletes leírását, költségvetését
 • a nyomtatott és online sajtótermék formátumát,
 • a sajtótermék tematikáját, tartalmi értékeit, célközönségét,
 • az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését,
 • a megjelenés példányszámát; elért célközönség számát,
 • a terjesztés módját, körét,
 • pályázó szakmai referenciáit.
 1. A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • pályázati adatlap
 • nyilatkozatok: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6§. értelmében az összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat,
 • a sajtótermék NMHH nyilvántartásba-vételének másolata (internetes és nyomtatott is)
 • a sajtótermék 2016-ben megjelent számainak 1-1 példánya (internetes sajtótermék 2016. évi archív anyagainak másolata elektronikus adathordozón. )
 1. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban és 1 példányban pedig elektronikus formában (1 dokumentumba scannelve e-mailen beküldve) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet irodájára.

 1. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2017. március 23.

Budaörsi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet,  Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző (III/em. 304. iroda), 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 1. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 3 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 5 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázata kizárásra kerül.

 1. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A pályázatokat a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (elektronikusan vagy levélben) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 1. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat vállalkozási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott pályázati összeg felhasználási módját.

A pályázati összeg felhasználásával készült médiatartalom vonatkozásában a sajtótermékben fel kell tüntetni, hogy az adott médiatartalom jelen pályázati forrás felhasználásával készült.

A vállalkozási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Vállalkozó előzetes írásbeli kérelmére és Megrendelő írásbeli engedélye esetén van lehetőség.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati adatlap.

Pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 23/447-818,  gaal.szilvia@budaors.hu

Budaörs, 2017. február 22.