Képviselő-testületi ülés lesz június 21-én Budaörsön

Képviselő-testületi ülés BudaörsKépviselő-testületi ülés Budaörs

Képviselő-testületi ülés lesz 2017.06.21-én szerdán 8:30-tól Budaörsön. Júliusban és augusztusban már nem lesz ülés, a képviselő-testület munkaterve szerint.

A meghívón (csak) 17 napirendi pont szerepel, ami a sürgősségi indítványokkal is csak megközelíti a szokásos napirend (40-50) mennyiség felét. A következő rendes (munkaterv szerinti) ülés szeptemberben lesz, de a szokásos rendkívüli képviselő-testületi ülések valószínűleg idén nyáron sem maradnak el. (Ezekről a z ülésekről általában a Fidesz-KDNP képviselőit az ülés előtt két nappal értesítik…)

Napirendek közt szerepel a polgármester 2017. első félévi jutalma, ami háromhavi fizetést jelent Wittinghoff Tamás számára. (indul a vitorlás szezon)

Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

A Transparency International segítségét kéri Budaörs? Az előterjesztés címe „Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során” szépen ködösít, az előterjesztésben viszont meglepő kijelentések vannak:

Nemzetközi becslések szerint a rendszerszerű korrupció 20-25%-kal drágíthatja a beszerzéseket, amit hazai kutatások is alátámasztanak. Bár óriási összegekről beszélünk, az érvényben levő ellenőrzési, felülvizsgálati mechanizmusok nem elég hatékonyak.

Budaörsön is túláraztak lennének a közbeszerzések?

Napirendek közt szerepel BHÉSZ eseti módosításának indítása, a BDSE kérelme és a „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása.

Napirendek

Az ülés napirendjei megtekinthetőek itt: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2017

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Alapellátási Körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) rendelet módosítása

4. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

5. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme támogatás átcsoportosítására

6. napirendi pont: BHÉSZ eseti módosításának indítása

7. napirendi pont: Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzat között kötendő új Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (II. ütem)

8. napirendi pont: Reklámgazdai szerződés felülvizsgálata

9. napirendi pont: Döntés a Zichy majort érintő telekalakítás kezdeményezéséről

10. napirendi pont: Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

11. napirendi pont: Közművelődési megállapodás meghosszabbítása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel

12. napirendi pont: A BDSE kérelme

13. napirendi pont: A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

14. napirendi pont: Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról

15. napirendi pont: Döntés a Mindszenty József Római Kat. Óvoda és Nyelvoktató Ált. Iskolának a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződés meghosszabbításáról

16. napirendi pont: A polgármester 2017. első félévi jutalma

17. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre (zárt ülés)

18. napirendi pont: MEGHÍVÓ (mellékelve van, meg kell nyitni)

19. napirendi pont: Kiegészítő indítvány a Budaörs Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

20. napirendi pont: Kiegészítő javaslat a „Budaörs Város 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

21. napirendi pont: Módosító előterjesztés: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

22. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítása

23. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

24. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 helyrajzi számú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog (zárt ülés)