Lomtalanítás: Házhoz menő lomtalanítás Budaörsön!

Lomtalanítás: Házhoz menő lomtalanítás Budaörsön!

Házhoz menő lomtalanítás Budaörsön! A BTG (Budaörsi Településgazdálkodási) Nonprofit Zrt. közleményben hívja fel az ügyfelei figyelmét arra, hogy változik a lomtalanítás módja a családi házas övezetben és a kisebb társasházakban (nem lakótelepen) élő lakossági ügyfeleik számára, az érdi modellhez igazodva.

Lomtalanítás Budaörsön:

Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. május 15-től az ÉTH Nkft. (Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft) a hivatalos közszolgáltató Budaörsön. A BTG Nonprofit Kft. jelenleg alvállalkozó státuszban működik közre a helyi szolgáltatás elvégzésében.

Ezáltal változik a lomtalanítás módja a családi házas övezetben és a kisebb társasházakban (nem lakótelepen) élő lakossági ügyfeleink számára, az érdi modellhez igazodva.

Az új rendszer szerint megszűnik az eddig adott időpontban, egész városra meghirdetett akció, helyette az ingatlantulajdonosok igénybejelentése alapján, egyeztetett napokon fogja – elsősorban az ÉTH Nkft. – ellátni ezt a szolgáltatást.

A lomtalanítás minden előfizető ügyfelünk számára évente egy alkalommal, háztartásonként maximálisan 2 m³ mennyiségig, ingyenesen vehető igénybe.

A lomtalanítási hulladék elszállítására a 2017. augusztus végétől, szeptemberben, októberben és novemberben, hétköznap, illetve szombatonként, 8:00 és 17:00 óra között kerülhet sor!  Első szállítási nap: augusztus 21. (hétfő).

Hogyan tudja megrendelni a lomtalanítást társaságunktól?
A bejelentéseket továbbiakban is helyben, a BTG Nonprofit Kft. központjában teheti meg.

Nyitva tartási időben (hétfő, kedd, szerda 7:30 – 15:30, csütörtök 7:30-19:30, péntek 7:30-12:00):
•    Személyesen ügyfélszolgálatunkon.
•    06 23 421 010-es központi számunk tárcsázása után a 3-as mellék (hulladékszállítás) kiválasztásával.

Minden hétköznap 8:00 és 15:00 óra között:
•    A 06 30 937 8299 mobil telefonszámon.

Bármikor:
•    A lomtalanitas@btg.hu email címre küldött levéllel.
•    Honlapunkon (www.btg.hu), a főoldal jobb oldalán található „bejelentés, panasz” menü legördülő listájából kiválasztott „lomtalanítás megrendelése” pont használatával.

A bejelentések során az alábbi információkra van szükségünk:
•    Az Ön neve és címe, mobil és/vagy vonalas telefonszáma, e-mail címe.

Lomtalanítási igény bejelentése honlapunkon keresztül

Kattintson ide!

A lomtalanítási igényeket nyilvántartásunkban rögzítjük, összevetjük az addig beérkezett bejelentésekkel, útvonaltervet készítünk, majd – két héten belül – a megadott elérhetőségen jelezzük Önnek a lehetséges időpontot.

A lomtalanítás megrendelése akkor tekinthető véglegesnek, amikor társaságunk e-mailen (e-mail cím hiánya esetén telefonon) visszaigazolt Önnek.

Fontos!

A lomtalanítás időpontjában Önnek vagy hozzátartozójának otthon kell tartózkodnia és a szolgáltatás elvégzését aláírásával kell igazolnia!
A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanon belül, kapu mellett úgy kell elhelyezni, hogy azt a lomtalanítást végző munkatársaink könnyen megközelíthessék.

Amennyiben a visszaigazolt időpontban mégsem kerülne kihelyezésre a lom, cégünknek nem áll módjában másik időpontot biztosítani!
A 2017. évi lomtalanítási igény utolsó bejelentési napja: november 17. (péntek). A 2018. évre vonatkozó igényeket 2018. február 1-től regisztráljuk és a szolgáltatást tavasztól biztosítjuk.

Mi számít lomhulladéknak?
A lom egyrészről nagydarabos hulladék (pl. ágybetét, bútor, játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el, másrészről kisebb, elhasználódott, megunt vagy funkciójukat vesztett textil, fém, fa, műanyag stb. alapanyagú tárgyak gyűjtőneve.
Ez utóbbiak esetében a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve, dobozolva kerülhetnek elszállításra.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:
•    gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
•    elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, számítógép, hűtőgép, mosógép, háztartási kisgép);
•    veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
•    heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A lomtalanítási hulladéknak nem minősülő hulladék nem kerül elszállításra! A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

A lomok elszállítása kizárólag lakott ingatlantól történhet, egyéb területekről nem áll módunkban a lomhulladék begyűjtése.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. A lomtalanítás által érintett közterületek rendjét és tisztaságát a Közterület-felügyeleti csoport ellenőrzi!

A kisebb, nem a város lakótelepi övezetében található társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést az összes lakó számára.

Az igénybejelentés módja megegyezik a családi házas övezetben lakó ügyfeleinknek felajánlott, a fentiekben részletezett lehetőségekkel, azzal a különbséggel, hogy ez esetben a lom – a helyszín adottságából fakadóan – kihelyezhető a közterületre is.

A lakótelepen 2017. szeptember 27-én, szerdán, a korábbi évekhez hasonlóan közterületi lomtalanítást végez társaságunk.

Erről, és a veszélyes hulladék gyűjtési időpontjairól lakossági levél formában, postai úton tájékoztatjuk augusztus elején T. Ügyfeleinket.

Forrás: BTG