Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc, Sokolowski Márk képviselők.

 

Igazoltan távol: Becz György, Hauser Péter, Simándi Szelim képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Könye Csilla költségvetési osztályvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda, Zolnai Márton út és mélyépítési osztályvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, dr. Csomor Sándor vagyongazdálkodási osztályvezető és Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá Tamás Ervin BTG Kft. ügyvezető igazgató, Premecz Enikő külsős bizottsági tag, valamint budaörsi lakosok, érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, kedves vendégeiket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 910 órakor megnyitja. Becz György, Hauser Péter és Simándi Szelim képviselő urak jelezték számára, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, Sokolowski Márk képviselő úr pedig vélhetően kicsit később érkezik, mert nem jelezte, hogy nem tudna részt venni az ülésen.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A rendkívüli ülés összehívásának az oka a pályázat benyújtásával kapcsolatos napirend, az azzal kapcsolatos határidők. A meghívóhoz képest egyéb előterjesztés nem érkezett és napirendről levételre sincs javaslat.

A 9.) Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban c. napirendet véleménye szerint nem szükséges, hogy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, javasolja, hogy tárgyalják nyílt ülésen. Alapvetően is meglehetősen felháborító, ami ott történt és úgyis csak a határozati javaslat egyik részét javasolja majd elfogadásra, a többit ki kellene majd bontani részletesebben, ha több ismeretük van, de minden esetre ott fontos, hogy valamilyen lépést tegyenek, mert valami olyan dolog történt, amivel szemben fel kellene lépni, ez egészen biztos.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet azzal, hogy a 9.) Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban c. elterjesztést is nyilvános ülésen fogják tárgyalni. A javaslatot a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

 

114/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                              határozat

 

Napirend

 

1.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosítása

2.) Az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központok, mint vagyonkezelők által benyújtott selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervek jóváhagyása

3.) A Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt zártkörű meghívásos pályázat elbírálása

4.) Döntés az BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

5.) Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében – pályázat

6.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

7.) Pilisborosjenő Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozása

8.) A Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosítása

9.) Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban

 

Sokolowski Márk képviselő úr megérkezett. A Képviselő-testület létszáma: 12 fő.

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Löfler Dávid képviselő: A műszaki ügyosztályhoz lenne pár kérdése. A Szép utca és a Kereszt utca kereszteződésénél, ez az egészségügyi központtal szemben lévő utca, a parkoló egy helyen megsüllyedt, korábban már javították, de jelzi, most megint elkezdett süllyedni, és egyre jobban süllyed, gyanús, hogy van valami alatta, meg kellene vizsgálni, hogy mi lehet az oka ennek a süllyedésnek, nehogy egyszer csak bedőljön, és komolyabb kár keletkezzen. A másik kérdése, hogy a Máriavölgy utcánál, a gyalogos hídnál volt szó a híd felújításáról, és el is indultak munkálatok. A lakosok kérdezték tőle, hogy milyen munkálatok zajlanak ott, ezzel kapcsolatban szeretne kérni tájékoztatást. A másik, amit megemlít, hogy a Károly király utcánál, a főút felőli oldalon elindult egy parkoló telepítés, ami le is állt egy pár hete, s amióta áll a munkaterület, pár hete, kicsit rendezetlenek a körülmények, ezt jelezte is tegnap a műszaki ügyosztály vezetőjének. Jelzi, majd ő elmondja, ha gondolja, hogy miért állt le az építkezés. Elmondja még, hogy van ott egy mobil wc, ami elég furán van bedöntve, kéri, hogy a munkaterületet addig rendezzék, amíg nem folytatódik a munka.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: a Víg utca, Kereszt utca kereszteződésénél megnézik a süllyedést, és ha ez folyamatos süllyedés, akkor esetleg a vízhálózatot, a csapadékvíz hálózatot is a térségben ellenőrizni fogják. A Máriavölgy utcai híd átépítése még nem kezdődött meg, jelen pillanatban egyelőre a tervek rendelkezésre állnak, de a kivitelezés szeptembernél előbb nem kezdődik meg a híd felújítására vonatkozóan. Jelzi, a munka, ami elkezdődött, a közbeszerzési eljárás eredménye, a Máriavölgy utcai támfal kiépítése kezdődött meg, annak a rézsűnek a megfogása zajlik július-augusztusban. A Károly király utcai parkoló kiépítésénél, amikor a tükröt kiszedte a kivitelező, kiderült – a Károly király út, mint tudják, korábban a Magyar Közút  kezelésében volt, és állami útként szerepelt, ma már az önkormányzat tulajdonába került – s meglepetésszerűen látták, hogy a csapadékcsatorna egészen magasan van fenn, az állapota pedig kritikán aluli. Fotókkal tudják alátámasztani, hogy törött, lyukas, tehát a csapadékvíz elfolyt, ilyen formában nem lehet visszatemetni, illetve a parkolót kiépíteni, ezért ezen a szakaszon a körforgalomtól a könyvesboltig kicserélik a csapadékcsatornát, ami egy 800 mm-es átmérőjű cső, addig a parkoló építés szünetel. Jelzi, természetesen tegnap, ahogy képviselő úr jelezte a problémákat, felhívták a kivitelező figyelmét, aki ígéretet tett, hogy rendbe teszi a munkaterületet, mindaddig, amíg a csatornacsere elkészül, remélhetőleg ez már meg is történt.

 

Stift Nándor képviselő: hétfőn rendkívüli bizottsági ülések voltak és ott jelezte ügyosztály vezető úrnak, hogy a Jókai Mór Művelődési Háznál lévő Szerviz útnál egy útbeszakadás történt. Nagy örömére szolgált, hogy azt látta, ez majdnem teljesen elhárításra került, reméli, hogy ugyanolyan gyorsan meg fogja kapni az aszfaltot is, mint az eddigi javítást, tudni illik, ez pont a Szerviz út közepében van, így haladni ott előre-hátra nem lehet. A másik hozzászólását szintén ügyosztály vezető úrhoz címezi, nyár elején megtörtént a Patkó utca 7-9. sz. közötti közterület ülőbútorainak a teljes festése, és felújítása, ami nagy örömére szolgált, viszont szeretné, ha az egész közparkot átnéznék, mert a járólapok folyamatosan feljönnek és van olyan járólap, ami pont a lépcsőben van benne, tehát balesetveszélyes. Az a kérése, hogy a közparkot nézzék át, és ha van ilyen probléma, akkor azt javítsák.

 

 1. Bakó Krisztina képviselő: szintén műszaki ügyosztály vezető úrhoz lenne kettő kérdése, illetve jelzése. Az egyik, hogy a volt Kürt ház mellett egy nagy építkezés folyik, ezt gondolja mindenki látja, aki a főút mellett megy el, s ennek az építkezésnek a hatására különféle hatalmas munkagépek, betonkeverők, egyebek parkolnak ott, illetve állnak meg a járdán, ami tönkrement. Ezt mindenki tudja, jól látható, kéri, hogy nyugtassa meg őket ügyosztály vezető úr, hogy a helyreállítás meg fog történni, illetve azt kérdezték még tőle, hogy ez körülbelül meddig fog tartani. A másik kérdés, amivel rendszeresen megtalálják, újra és újra megkérdezi, s mindig tájékoztatják is a tisztelt lakosokat arról, hogy a Domb utca aljában, ahol közintézményeket kell megközelíteni és parkolni, lassan meg fognak kezdődni a csatorna rekonstrukciós munkálatok, arról volt szó, hogy ebben a hónapban megindulnak, ezért kérdezik, hogy mire számítsanak, a nyáron sikerül-e még elkezdeni és befejezni, vagy belecsúsznak az őszi nagyobb forgalmú időszakba.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető: természetesen a kivitelezés során okozott kárt a kivitelezőnek, vagy megrendelőnek ki kell javítani, és helyt kell állni, ezt minden esetben ellenőrzik, a közterület felügyelet, és az út- és mélyépítési osztály dolgozói is. Jelzi, többször vitába keverednek, hogy az építtető szerint ki viselje a kárt, adott esetben a teherautó sofőrje, vagy pedig ő, de itt elég egyértelmű számukra, hogy aki az építtető, aki megkéri az engedélyt, annak kell az okozott kárt elhárítani, illetve helyt állni. Ebben értelemszerűen lépéseket fognak tenni. A Szabadság út, Domb utca területén lévő csatornacsere kapcsán július 31-én kerül aláírásra a szerződés, hétfői nap, a munkaterület átadása egy héten belül megtörténik. Jelzi, harminc nap a kivitelezési idő, augusztusban megkezdik, szeptember közepéig befejeződnek a munkálatok.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több napirend előtti hozzászólás nincsen, rátérnek a napirendek tárgyalására.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, a kérés itt az volt, hogy technikai eszközök vásárlására fordíthassák az összeget és 2017. december 15-ig hosszabbítsa meg az önkormányzat az elszámolási határidőt. A TFVB és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatták a javaslatot (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Közben jelzi, hogy változás történt a kapitány személyével kapcsolatban, mert a kapitány urat, Galuska-Tomsits Lászlót Budaörsről elhelyezték, az utódjáról még nincs döntés, de gondolja, hogy előbb vagy utóbb fogják az önkormányzatot tájékoztatni. Ez nem része az előterjesztésnek, de azt gondolja, hogy a Testület tagjainak ezt nem árt tudniuk.

 

Hozzászóló nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

115/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata és Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között ÖNK SZ 2017-55 számon létrejött támogatási szerződés székek beszerzésére irányuló céljának technikai eszközök vásárlására történő módosításához, valamint az elszámolási határidő 2017. december 15. napjáig történő hosszabbításához,
 2. felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére és a vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a döntés közlésére: azonnal

Felelős:     polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda

 

 

2.) Az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központok, mint vagyonkezelők által benyújtott selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervek jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet. A Ceglédi Tankerületi Központtal kapcsolatosan a Hivatal álláspontja az, hogy az teljesen rendben van, tehát, az előterjesztés javasolja elfogadni a Képviselő-testület számára azt, ami egyébként folyamatban van, illetve az eljárásukat.

Az Érdi Tankerületi Központ esetében, ugyanakkor rengeteg probléma van. Mindjárt itt van például az, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeiket – ami 2017. március 01-jéig előírta volna azt, hogy a selejtezési, karbantartási és felújítási, illetve pótlási tervet küldjék meg – nem teljesítették, majd amikor egy korábbi levélben azt írták, hogy idén semmit nem kívánnak tenni, azt módosították június 30-án, amiben egy kisebb, erre a célra fordítandó összegről (a Hivatal álláspontja szerint nem elégséges mennyiségben) tájékoztatták az önkormányzatot. Tehát, tartalmilag nem volt elégséges. Kérte a Hivatal vezetését, hogy a Testületi ülésen legyen nála valami azzal kapcsolatban, hogy a 8 helyszínen, milyen felújítási és egyéb munkálatok kezdődtek meg. Sajnos van, ahol semmi. Például a Kesjár Iskolában egyáltalán semmi nem történt. Van, ahol valami elkezdődött, megkezdték a felméréseket, de hát mindjárt július vége, amikor már ezerrel kellene mindennek dübörögni, úgyhogy egyáltalán nem megnyugtató a helyzet. A Képviselő-testület számára ezért javasolja elfogadni a Bizottságok által is támogatott javaslatot, bár a TFVB és a KMISB-PEB egymástól eltérő határidőt szabott meg számára. A TFVB szeptember 30-i határidőt javasolt, amit a KMISB és a PEB augusztus 31-ére módosított (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete). Azt gondolja, hogy azért addig is fontos, hogy valamilyen lépéseket tegyenek, mert szeptemberben kezdődik a tanítás, ami szerinte talán senkit nem fog meglepni.

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: Egészen pontosan, a TFVB és a KMISB azért szavazott másról, mert együttes bizottsági ülés volt és többen is beszéltek arról, hogy korábbra kellene hozni a határidőt, de végül is a módosító indítványt ő tette és mivel ő a KMISB tagja, ezért úgy gondolta, hogy saját Bizottságában teszi meg ezt a módosító javaslatot akkor is, ha együtt üléseztek. Ezért alakult úgy, hogy az utóbbi két Bizottság – KMISB és a PEB – már erről tudott szavazni, tehát ez egy sima technikai kérdés volt. Úgy érezte, függetlenül attól, hogy a TFVB erről akkor nem szavazott, hogy azért mind a három Bizottságnál szimpátiát váltott ki. A módosító indítványt azért tette, mert úgy látja, hogy a pénztelenség is, meg a forráshiány is egy dolog, a hozzáállás és az emberi, szakmai hozzáállás meg egy másik dolog, és az Érdi Tankerületi Központ esetében a határidő be nem tartása és egyebek során, nem csak akár egy forráshiányról, hanem egy igenis emberi, szakmai hozzáállásról is van szó! Úgy gondolja, hogy már így is nagyon türelmesek voltak – Hivatal és a város is – és, ha valaki szeretne normálisan együttműködni, az sokkal hamarabb is megtehette volna, illetve eddig is megtehette volna, és nem ezen múlik az augusztus 31-e és a szeptember 30-a között eltelt idő. Egyébként ő is ugyanazt mondta, hogy mivel az iskola szeptember 01-jével kezdődik, ez egy megfogható és értelmezhető dátum arra, hogy tudják, nem történik semmi. Vélik, hogy nem történik semmi, vélik, hogy nem is fog semmi történni, de ez egy fix dátum, kössék ehhez és tegyenek meg minden olyan lépést, amire szükség van, illetve amire lehetőségük van, mert ez így tűrhetetlen!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Az, hogy mit vélnek, és mit látnak az is egy dolog, de ha arra utalna vissza, amit képviselő asszony mondott, hogy az emberi hozzáállás. Tehát, ha legalább világosan azt látnák, miszerint az a helyet, hogy sajnos tényleg nincs elegendő pénz, ezért ezt és ezt és ezt fogják tudni csak elvégezni, de legalább tisztességesen és őszintén tájékoztatást kapna az ingatlan tulajdonosa. Mert az a cinikus helyzet van, hogy a tulajdonjogot ugyan az önkormányzatnál hagyták, csak nincsenek hozzáfűződő tulajdonosi jogosítványok, ami szerinte unikum a világban, ami talán még durvább társadalmi rendszerekben sem nagyon járatos megoldás, mert ott elveszik és akkor tiszta sor, és persze nem mintha erre ösztönözne bárkit! Gyakorlatilag semmiféle tulajdonosi jog nem fűződik az önkormányzat tulajdonához – nehéz is ezt kimondani, a magyar nyelv fogalmai szerint ez nehezen értelmezhető – de, ha már legalább a tulajdonjog nem változott, viszont mindent elvontak, akkor az, aki ezt elvonta, tisztességesen tájékoztatná az önkormányzatot arról, hogy tudják, szeptemberig mi fog vagy mi nem fog történni! Ez minimálisan elvárható lenne, meggyőződése szerint.

 

Stift Nándor képviselő: Teljes mértékben egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Egy gondolatot szeretne megosztani mindenkivel. Előtte van az előterjesztés, melyet elég sokáig tárgyaltak az együttes bizottsági ülésen és számos olyan kérdés merült fel, amire ügyosztályvezető úr sem tudott válaszolni, mert nem tudják a választ, mint ahogyan azt polgármester úr is elmondta. Az biztos, amit Sárközi Márta a tankerületnek az igazgatója írt le, hogy az idei évben az oktatási intézményeknek az értékcsökkenése az 142.669.540 Ft. Ezzel szemben a pótlás, felújítás költségei, amit tervezett a tankerület az 138.101.877 Ft.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak azért szól közbe, nehogy valakinek rossz szám maradjon meg a fejében, tehát majd 200 millió. Tehát az idei évben, a 2016-os évi amortizációt kellene figyelembe venni, tehát az a szám is téves, amit a tankerület amortizációként feltűntet.

 

Stift Nándor képviselő: Azt gondolja, elég régen itt van már a településen és 37. tanévét fogja kezdeni a Herman Iskolában. Sok mindent tapasztalt akkor, amikor ez még az önkormányzaté volt és ők tették, csinálták, gondos alapossággal már gyakorlatilag júniusban, amikor a szorgalmi idő befejeződött, már elkezdődtek a munkák. Tavaly, amikor kiosztották a bizonyítványt, akkor egy nagyon kedves tanítványa az édesanyjával odament hozzá és megkérdezte tőle, hogy fog nekifutni ennek a nyárnak? Erre azt válaszolta, hogy 37. tanévét fogja lassan-lassan kezdeni, de ilyen rossz érzésű nyara biztos, hogy nem volt még. Erre azt mondta az édesanya, hogy igen, tudja, államosították az iskolákat, stb., de ne politizáljanak, ne menjenek bele, bízzanak abba, hogy ebben az évben minden rendben lesz. Most itt állnak július végén és azt látják, hogy gyakorlatilag az intézményeikben semmilyen, de semmilyen karbantartási munkák nem lesznek az idén. Fog ezzel a szülővel találkozni, eltelt egy év és el fogja mondani neki, hogy az, amitől ő 1 évvel ezelőtt aggódott, sajnos az itt van. Szeretné kérni a médiát, szeretné kérni a polgármester urat, hogy minden budaörsi diák szülei tudják meg, hogy ezen a nyáron semmilyen felújítási munkák nem voltak az iskolákban!

 

Császárné Kollár Tímea képviselő: A polgármester úr azt mondta, hogy tulajdonosként nincsenek semmiről informálva. De ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert amikor azt mondják, hogy önkormányzatiság és az emberek elmennek szavazni, és például rájuk szavaznak, hogy üljenek itt és képviseljék az érdekeiket, az nyilván egy erkölcsi felelősség nekik, és úgy nem lehet erkölcsi felelősséget vállalni, illetve lehet és kell is, de nagyon nehéz, mert nem várhatják el az emberektől, hogy százból száz ember tudja, hogy egyébként, hogyan történnek ezek a folyamatok. Például miért nem lett kicserélve a fajansz, miért nem lett kifestve. Nyilván a kormányzati médiának esze ágában sincs erről tájékoztatni a nagyérdeműt, hogy körülbelül, hogyan zajlanak itt az események. Egyébként meg nagyon nehéz 100%-ig eljutni az emberekhez és neki ez speciel egy nagyon rossz érzése és itt most ez a tulajdonosságról jutott az eszébe. Mellette van egy még borzalmasabb helyzet! Az ember szíve szerint válaszolna, tenne, meg segítene és gyakorlatilag széttárják a kezüket és azt mondják, hogy még a választ sem tudják megadni, hogy mikor, mi várható. Már nagyon sokszor elmondta, hogy mi a különbség a nagypolitika, meg az önkormányzatiság és az önkormányzati képviselő között, hogy ezt, hogy lehet jól összeegyeztetni szerinte. Erről már itt sokat beszéltek, de ilyenkor is azért fölhívná a figyelmét mindenkinek arra, hogy ez nem pártpolitikai ügy ebben a tekintetben, úgyhogy mindenki szíve szerint majd azt szavaz, amit akar, de ő azért nagyon örülne annak, ha ez most már végre egy olyan helyzet lenne, ahol mindenki budaörsi polgárként, párt színektől függetlenül nyomná meg azt a bizonyos gombot, a következő néhány percben!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Mondhatnák azt egy nézőpontból, hogy ez egy nagyon tisztességes remény, de azért azt hiszi, ha a realitások talaján maradnak, akkor ezt inkább naivnak kell, hogy titulálják, már csak azért is, mert miközben hallgatta a hozzászólásokat, eszébe jutott, hogy egy rendkívül cinikus tájékoztatást halott, de nem tudja, hogy pontosan melyik médiumban, de szerinte televízió lehetett: az országgyűlési képviselőjük azt mondta, hogy itt (Budaörsön) valótlant állítanak, mert, hogy itt igenis nyáron felújítási munkák lesznek, csak az a különbség az előző évekhez képest, hogy míg az önkormányzat rendszertelenül, fejetlenül, nem megszervezve, nem előrelátó módon tette ezt meg, itt most igenis megtervezve, és csak a szükséges munkák fognak megvalósulni és, hogy azokat a hiányokat, amelyeket az önkormányzat eddigi felelőtlensége és elmaradt beruházásai jelentettek, azt várja most el az önkormányzat a KLIK-től. Erre azt mondta, hogy cinikus, de szerinte arcátlan ez a hozzáállás egy olyan várossal szemben, amelyik messzemenően, a méretéhez képest is és tartalmilag is a legfejlettebb oktatási intézményhálózatot hozta létre saját erőből és nem úgy, hogy közben a modern városok program keretében városokba 100 milliárdokat lapátolnak bele, Budaörstől meg milliárdokat lapátolnak eközben ki! Azért az fontos, hogy a keretről világosan lássák, hogy milyen elfogadhatatlan, az intézményi autonómiát, az önkormányzati autonómiát és a demokratikus játékszabályokat is semmibe vevő álláspontban és környezetben kell az önkormányzatnak megpróbálni valamit tenni. Hogy mit fognak tudni tenni egyébként, ha ez tartósan így marad, és a tulajdonukat kell megvédeni, azt nem tudja. Lehet, hogy ennek is a vége jogi eljárás lesz, ami egyébként elképesztő. Szóval az, hogy az önkormányzatnak jogi úton kelljen az állam egyik alrendszerének, az állammal szemben a saját, jogos érdekeit megvédeni, szerinte ez példátlan és mélyen elkeserítő!

A napirend megtárgyalásán túlvannak, tehát a határozati javaslatról akkor, azzal a módosítással szavazásnak, hogy az augusztus 31-i határidő szerepeljen benne.

 

Felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslat I. és II. pontját a kiegészítéssel, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.   

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

116/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központok, mint vagyonkezelők által benyújtott selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervek jóváhagyása

 

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Érdi Tankerületi Központ ügyében, hogy

 

1.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos megállapítja, hogy az Érdi Tankerületi Központ a Vagyonkezelési Szerződés 19. c. pontban előírt és vállalt 2017. évre vonatkozó „selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási terv” megküldését a szerződésben vállalt határidőig (2017. március 01) nem teljesítette.

2.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos nem fogadja el a 2017. június 30-án kelt az Érdi Tankerületi Központ által a vagyonkezelésbe vett intézmények vonatkozásában készített és megküldött a Vagyonkezelési Szerződés 19. c. pontban előírt és vállalt 2017. évre vonatkozó „selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervet”. A dokumentum  a szerződésben vállalt kötelezettségnek sem  tartalmában, sem mértékében nem felel meg és nem tartalmazza a vagyonkezelésbe vett vagyon értékcsökkenésének felhasználását,   ezért nem  szerződésszerű.  A Vagyonkezelő által felsorolt munkálatok szükségesek, de a megkapott dokumentum nem tartalmazza a műszaki tartalom meghatározását és a becsült költségeket.

3.) Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos felszólítja az Érdi Tankerületi Központot, hogy a Budaörs Város Önkormányzatával 2016. december 15-én kelt Vagyonkezelési Szerződés kapcsán vagyonkezelésbe vett iskolaépületek és eszközök kapcsán a szerződésben vállalt karbantartási, pótlási és felújítási kötelezettségeinek tegyen eleget, az intézmények zavartalan, rendeltetésszerű működése érdekében a munkálatokat haladéktalanul kezdje meg.

4.) Budaörs Város Önkormányzata a 82/2017. (V.24.) ÖKT. sz. határozat I./4. pontban megjelölt – a polgármester számára meghatározott – határidőt  2017. augusztus 31.-re módosítja.

 

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a Ceglédi Tankerületi Központ Ügyében, hogy

Budaörs Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Ceglédi Tankerületi Központ által 2017. június 1-én kelt, a Vagyonkezelési Szerződés 19. c. pontban előírt és vállalt 2017. évre vonatkozó „selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervet” jóváhagyja.

 

Határidő: határozat közlésére azonnal, I/4. pontra 2017. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

 

 

3.) A Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt zártkörű meghívásos pályázat elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy, aki tudja az előzményeket, az azt is tudja, hogy miért volt zártkörű a pályázat. A korábbi két pályázónál azonos pontszám született és az a jó híre, bár erről már az előző ülésen beszélt azaz, hogy korábban meglehetősen hosszas vita volt és mindenféle sanda célzásokat, meg feltételezéseket fogalmaztak meg jobboldalról az önkormányzat felé, ahol Jegyző Úr is világosan elmondta, hogy egyfelől törvényi kötelezettségének tett eleget az önkormányzat, amikor pályázat útján volt köteles a lejárt szerződésre vonatkozóan, a terület hasznosítására a pályázatot kiírni. Másfelől, ha a törvények meg nem írnák elő, akkor meg erkölcsi kötelességük is. Az más kérdés, hogy ma Magyarországon az emberek általában nem ezt tapasztaljál, hanem nagyon hasonló nevű cégek nyernek el mindenfélét. Most, ahogy hallották már a Balaton Rádió is, és már minden egyéb is egy kézben lesz lassan, úgyhogy meg lehet nyugodni. Tehát, szerinte az iskolákat is sokkal egyszerűbb lenne Mészáros és Mészáros cégéhez integrálni és akkor minden probléma megoldódna.

Az adott területre vonatkozóan a benzinkút pályázatnál, minden híreszteléssel ellentétben, hála istennek olyan megoldás született, ami mindenre rácáfol. Egyfelől magasabb bérleti díjat fog az önkormányzat kapni. Másfelől, esztétikailag is egy jobban kialakított benzinkút fog megvalósulni és nem valakinek a javára döntött a bíráló bizottság és reméli a Képviselő-testület sem valakinek a javára dönt, hanem a város érdekében dönt így, és meg tud maradni a régi pályázó, illetve a régi üzemeltető, aki megértette, miszerint ahhoz, hogy a kornak megfelelő színvonalú létesítmény működjön ott, és a bérleti díj is megfelelő legyen, kicsit össze kell szedje magát és így aztán ez a mindenki jól járt kategória.

 

Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

 

 

 

117/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt zártkörű meghívásos pályázat elbírálása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására, benzinkút üzemeltetése céljából kiírt zártkörű pályázat nyertesének a Qutas Kft.-t nyilvánítja és részére a tulajdonát képező, Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út ingatlan cca. 800 m² területét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 15 évig tartó (egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható) határozott időtartamra bérbe adja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a nyertes pályázóval.

 

Határidő: – határozat közlése azonnal

– bérleti szerződés megkötése 2017. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási osztály

 

 

4.) Döntés az BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

118/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés az BSC 1924 Futball Kft-vel kötött használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a BSC 1924 Futball Kft-vel 2016. május 18. napján megkötött ÖNK-SZ-2016-319. számú használat jogáról és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elszámolási határidejét 2018. július 31. napjáig meghosszabbítja,

2.) felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

5.) Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében – pályázat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, melynek során elmondja, hogy két külön határozatot kell itt hozniuk a pályázat vonatkozásában. A TFVB az önrész összegét is meghatározta 12 518 071 Ft összegben, 6 egyhangú szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is 7 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincs, felteszi szavazásra az első határozati javaslatot, mely a Lévai utca 31. szám alatti ingatlan felújítására irányuló pályázat benyújtására vonatkozik. A Képviselő-testület az első határozati javaslatot vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

119/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében – pályázat benyújtása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. Hozzájárul Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Lévai u. 31. szám alatti (hrsz. 1036/11/A/1) gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítására irányuló pályázatának benyújtásához az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra.
 2. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután továbbra sincs hozzászólás, felteszi szavazásra a második határozati javaslatot, ami rendelkezik az összegről és, hogy milyen tartalommal töltődik meg a dolog. A Képviselő-testület a második határozati javaslatot vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

 

 

 

120/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében – pályázathoz saját forrás biztosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 1. A 2040 Budaörs, Lévai u. 31. szám alatti (hrsz. 1036/11/A/1) gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítására vonatkozó pályázatban vállalt 12 518 071,-Ft saját forrás összegét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 6/B számú melléklete – 1. ingatlan felújítások – 14. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása sor terhére biztosítja.

 

 1. A pályázat nyertessége esetében az abban vállalt szűrőprogramok, az egészséges életmódra és prevencióra irányuló szemléletformáló programok költségeit Budaörs Város Önkormányzatának adott évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a szűrőprogramok és az egészséges életmódra és prevencióra irányuló szemléletformáló programok költségeit terveztesse be az adott évi költségvetésbe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda, Polgármesteri Kabinet

 

 

6.) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasol elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

121/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) alapító okirat módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények (2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

3.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító alapító okirat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

7.) Pilisborosjenő Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend ismertetése során elmondja, Pilisborosjenő azzal fordult az önkormányzathoz, hogy ők is az agglomerációs ellátórendszerhez kívánnak csatlakozni és ehhez Budaörs Város Önkormányzatának hozzájárulása is szükséges, mint aki részt vesz ebben a projektben. A TFVB 6 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogásra azt, miszerint támogassák, hogy Pilisborosjenő is ehhez a rendszerhez csatlakozhasson (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután nincs hozzászóló, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

122/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Pilisborosjenő Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisborosjenő település vonatkozásában a Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért, és elfogadja, hogy az érintett település szennyvizét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszere fogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

8.) A Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a napirendet, itt egy korábbi tulajdonosnak adják vissza azt a területrészt, amire nincs szükség. A TFVB 6 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület vita nélkül, 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

123/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

A Budaörs, Őszirózsa utcában található, 7981/9 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. A Budaörs, 7981/9 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű ingatlan művelési ágát „közforgalom elől elzárt magánút”-ra módosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő a határozat közlésére: döntést követő 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

9.) Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a határozati javaslatnak csak a 2. pontjáról döntsenek, amit viszont nagyon határozottan javasol. A 2. pontban pontosan az szerepel, hogy „… felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Önkormányzatot ért érdeksérelmet, és tegye meg a szükséges jogi lépéseket.” Meggyőződése szerint a szükséges jogi lépés az az, hogy csalás gyanúja miatt feljelentést kell tenniük ismeretlen tettes ellen. Az új tulajdonos is azt írja és a cég az változatlan, hogy olyan dolog nem történhetett, hogy előre értékesítettek sírhelyeket, miközben ezeket számlák igazolják. Így úgy tűnik, hogy jóhiszeműen eljáró magánszemélyeket is félrevezettek és törvénytelenül eljárva vagy szerződéssel ellentétes módon eljárva értékesítettek előre úgy sírhelyeket, hogy arra nem lett volna jogosítványuk. Ez pedig, ha így történt, akkor mindenféleképpen csalásnak minősül. Természetesen az önkormányzat nem nyomozóhatóság, tehát ezt ki kell deríteni. Azt viszont elő kell készíteniük, hogy mit tegyenek, ha van még olyan, aki ugyanilyen helyzetben van. Reméli, nem sok ilyen van és reméli, hogy az adott cégnél azért a nyilvántartásból lassan majd ki fog derülni, bár eddig csak kitérő választ kaptak, miszerint vizsgálják, meg átnézik, meg nem tudja, még miket tesznek a dologgal. Azt gondolja azért, ha a rendőrség elkezd majd ebben mozgolódni, akkor majd kicsit hatékonyabban fognak keresni vagy legalább is segíteni azt, hogy ezt a dolgot rendbe tegyék és nyilván itt a korábbi üzemeltetőnek, a Rex-Salus Kft.-nek a felelőssége is fennáll ebben a kérdésben.

 

Löfler Dávid képviselő: Kérdezi, mert fölmerült bizottsági ülésen is, hogy akkor van-e arra esetleg mód, hogy a helyi média esetleg meghirdetné és felhívja erre a lakosság figyelmét, hogy kiderüljön, hány érintett van? Lehet, hogy nem jut el mindenkihez, de érdemes lenne szerinte megpróbálni!

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem tudja, ebben a tekintetben van-e értelme! Meg fogják gondolni, hogy van-e értelme ilyen hirdetést feladni, azaz jelentkezzen az, akinek valamilyen olyanja van, amije nem lehetne egyébként, mert szabálytalanul adtak oda neki valamit. Végig kell azt gondolni, hogy ezzel nem indítanak-e el esetleg egy olyan lavinát, amit most nem részletezne ki, de ha valakik ötletet kapnak ennek kapcsán, az azért nem lenne jó! Ha pedig van olyan, akinek meg ténylegesen van ilyen számlája és ténylegesen félrevezették, azt meg ki foga deríteni ez az eljárás. Azért meg fogják fontolni, mert nem biztos benne, hogy jól gondolja-e. Végig kell gondolni és egyeztetnek majd nyilván a nyomozóhatósággal is.

Több hozzászóló nincs, így felteszi szavazásra a beterjesztett határozati javaslat 2. pontját, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

124/2017.(VII.26.) ÖKT sz.                                               határozat

 

Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Önkormányzatot ért érdeksérelmet, és tegye meg a szükséges jogi lépéseket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendek tárgyalásának a végére értek, az ülést 0942 órakor bezárja és mindenkinek további szép nyarat kíván!

 

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2017 augusztus 07.