Alsószállás Akcióterület

Alsószállás AkcióterületAlsószállás Akcióterület

Alsószállás Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT3. Alsószállás Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

AT3. Alsószállás Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

Az akcióterület a Budai tájvédelmi területként nyilvántartott Odvas-hegy és a Farkas-hegy között található.
Az akcióterület határa:

lásd térképen.

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:
S2; S3; S7; S8;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

A természeti adottságok és a fekvése (két természetvédelmi terület és két hegy közötti lankás terület) miatt egyedi atmoszférája van a területnek, ami a településrendezési eszközökben rögzítettek alapján mezőgazdasági kertes területi (MK) besorolásúak. A területen létrejött Alsószállásért Fejlesztésért Egyesület tevékenysége folytán a terület rendezett körülmények közötti fejlesztésének 1. ütemeként a közterületi fejlesztések előkészítő munkálatai előrehaladott állapotban vannak.

Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések az Önkormányzat és az Egyesület között 2010. augusztusában létrejött Településfejlesztési Együttműködési szerződés, melyben rögzítettek megvalósultak, ezért a felek 2017. júniusában új Szerződést készítettek elő. Az előírányzott újabb megvalósítandó feladatok szerződésben való rögzítésével a Felek közös érdek mentén továbbra is partnerként működnek együtt Alsószállás fejlesztéséért.

Alsószállás Akcióterület

Az akcióterület tulajdonviszonyai

A Fejlesztési dokumentumok megvalósításaként, a településen belüli centrikus elhelyezkedésből és páratlan természeti adottságokból adódóan a környezethez illeszkedő színvonalas, alacsony beépítési intenzitású (3 %) pihenő-rekreációs övezet létrehozása a cél területen, amely nemcsak a tulajdonosoknak, hanem egyúttal a település minden lakójának kulturált kirándulási és sportolási (pl.: kerékpározás és futás) lehetőséget is biztosít.

A terület fejlesztésének középtávú feladata továbbra is a közterületi fejlesztések előkészítései kell legyenek (Szerződés felülvizsgálata, közterület céljára történő lejegyzések, közműfejlesztések tervezése és engedélyeztetése stb.). Amennyiben az előkészítő munkálatok előrehaladott állapota indokolttá teszi, középtávon elkezdődhetnek az nagyobb részben önerős beruházások is.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

Az akcióterületen – elenyésző számú beépítetlen ingatlan kivételével – jellemzően a közterületek vannak
önkormányzati tulajdonban.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület