Budaörs Alközpont Akcióterület

Budaörs Alközpont AkcióterületBudaörs Alközpont Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT7. Budaörs Alközpont Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

A terület az autópálya bevezető szakaszától É-ra a Stefánia utca és a Budafoki utca közötti területen található.

Az akcióterület határa:

Budafoki utca, Szerviz út, Stefánia utca, Hársfa utcák által határolt területen

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:
S2; S3; S4; S6; S7; S10;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Budaörs Alközpont AkcióterületBudaörs Alközpontjaként is nevezett terület fejlesztését az Önkormányzat a Városi Uszoda és Sportcsarnokés az 1.sz. Általános Iskola épületeinek megépítésével kezdte meg. Ezeket a beruházásokat követték volna olyan magánberuházások (pl.: Solaris projekt, Vízép terület fejlesztése), melyek megvalósulásaival valódi alközpontjává válhatott volna a terület a Városnak. A magánberuházások megrekedtek a válság idején és a területen található üres, alulhasznosított, jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező ingatlanok fejlesztései azóta is váratnak magukra. Ezen magáningatlanokkal kapcsolatos konkrét beruházási elképzelések ezidáig csak körvonalazódnak, jelenleg több ingatlan vonatkozásába is a koncepcióalkotás folyamata zajlik, melyek szükség esetén a hatályos Szabályozási terv módosítását is szükségessé tehetik. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál a strand bővítése (területszerzés után)- és az Iskolának új sportcsarnok építése tervezett (mely beruházás az Iskolák állami tulajdonba kerülésével bizonytalanná vált). A terület fejlesztéséhez olyan infrastrukturális beruházások is elő vannak irányozva (pl.: új autópálya lehajtó, Stefánia utca meghosszabbításában új közúti felüljáró), melyek megvalósulásával a terület jelentős lendületet kaphatna.

Az akcióterület tulajdonviszonyai Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

A térképen ábrázoltak alapján megállapítható, hogy az akcióterületen jelentős kiterjedésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok találhatóak.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT7)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT7)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT7)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület