Elhunyt Éhn József (1942-2017)

Elhunyt Éhn József (1942-2017)Éhn József (1942-2017)

2017. július 27-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József (1942-2017) a Budaörsi Polgári Körök Szövetségének  egyik főszervezője.

A budaörsi polgári oldal sokat köszönhet közéleti szerepvállalásainak. Éhn József a Budaörsi Polgári Kaszinó, Budaörsi Polgári Körök egyik főszervezője volt. Idén februárban is köszöntőt mondott a budaörsi évértékelőn, májusban aktívan részt vett a Budaörsi Polgári Piknik szervezésében.

Mély fájdalommal búcsúzunk tőle, tisztelettel adózunk élete és munkája előtt.

 

A B2040 újság májusi számában emlékezetes interjú készült vele: „Az alapító – interjú Éhn Józseffel” .

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 ÉHN JÓZSEF

aranydiplomás okl. építőmérnök

rendkívüli életének 75., boldog házasságának 53. évében tragikus hirtelenséggel

visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek.

Kivételes és pótolhatatlan Szerettünk búcsúztatását

2017.augusztus 29-én 14 óra 30 perckor

a budapesti Farkasréti temető Makovecz-termében

a római katolikus egyház szertartása szerint tartjuk.

Lelki üdvéért 2017. szeptember 15-én 19 órakor tartunk engesztelő szentmiseáldozatot

a budaörsi Nepomuki Szent János templomban (Templom tér 1.).

Gyászolják:

IMÁDOTT FELESÉGE: Gabriella,

GYERMEKEI: Gabriella, András, Attila és Dávid,

UNOKÁI: Zsuzsanna, Tibor, György, Zsófia, Bence, Dániel, Krisztián, Levente és Gergő,

HÚGA: Móczárné Éhn Márta, férje és családja,

valamint számos rokona és megszámlálhatatlanul sok barátja, tisztelője.

Az elhunytat a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara,

valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége

a saját halottjának tekinti.

LELKE A MENNYBEN, EMLÉKE A SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG.

Levélcím: 2040 Budaörs, Fém utca 23/b.

Gyászközlemény – Magyar Patrióták Közössége 

A Magyar Patrióták Közössége megrendüléssel és egyben szomorúsággal tudatja, hogy Éhn József okl. építőmérnök, egyesületünk köztiszteletben álló tagja július 27-én váratlanul elhunyt.

Éhn József (1942-2017) életműve és a nemzetért végzett több évtizedes áldozatos munkássága alapján valóságos példakép előttünk. A Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért egyesület alapító elnökeként minden erejével a nemzet építésén fáradozott. A székelység autonómiatörekvéseinek elkötelezett támogatójaként rendíthetetlenül küzdött az elszakított magyar közösségek megmaradásáért, zsugorodásuk megállításáért. 2015-től nemzetpolitikai tevékenységeit a Magyar Patrióták Közössége keretében folytatta, ahol komoly tapasztalatával, nagy felkészültségével és önzetlen vállalásaival másokat is cselekvésre ösztökélt. Szűkebb otthona, Budaörs is sokat köszönhet közéleti szerepvállalásainak, amelyek során nemcsak szellemi teljesítménye, hanem erkölcsi tartása is kiemelte kortársainak sorából.

Jóska Bácsi távozása nagy veszteség egyesületünk és az egész nemzet számára. Fájó szívvel, de a feltámadás reményében búcsúzunk felejthetetlen tagtársunktól, akinek munkásságáért, támogatásáért örök hálával tartozunk.

Temetése időpontját a gyászoló család a későbbiekben fogja közölni.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. augusztus 7.