Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík AkcióterületKamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT9. Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

Kamaraerdő területén a vízellátással érintett terület lett kijelölve akcióterületként.

Az akcióterület határa:

lásd térkép

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:

S2; S3; S9;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Kamaraerdő Tétényi-fennsík AkcióterületAz akcióterület Kamaraerdő Városrész D-i részén található, mely jellemzően a közművekkel (jellemzően vízhálózat) nem ellátott területet foglal magába, valamint a kijelölt területen található még a Budapesti Corvinus Egyetem tulajdonát képező nagykiterjedésű 10751/2 hrsz-ú ingatlan, melyen az Országos törzsgyümölcsös növényállománya volt gondozva.

A terület fejlesztésének első üteme a víz- és a csatornahálózat kiépítése kell, hogy legyen. Ezek kiépítése után épülhetnek be az ingatlanok, jellemzően lakó rendeltetési egységekkel. A terület beépítés intenzitás szempontjából két területre osztható a 11249 hrsz-ú és a 12257 hrsz-ú közterületektől É-ra található jellemzően 700 és 1500 m2 közötti területű Lke-3/Sz és Lke-5/Sz övezeti besorolású ingatlanokra, melyeken max. 4 rendeltetési egység kialakítására van lehetőség telkenként, valamint az említett közterületektől D-re található, jelentős kiterjedésű Lke-1/Sz övezeti besorolású ingatlanok, melyeken összesen 250 lakó rendeltetés kialakítására nyílik lehetőség a közművek kiépítése után. A Corvinus Egyetem tulajdonában lévő ingatlanon a korábbi tevékenységet felhagyta az Egyetem és annak értékesítését tervezi, ahol újabb fejlesztések megvalósulásával lehet számolni közép- hosszútávon. Az új lakóingatlanok ilyen mértékű koncentrált megjelenése a Városi intézményhálózat fejlesztését is szükségessé teheti közép- hosszútávon, melyek magvalósítására az akcióterületen található, önkormányzati tulajdonú 10357/4 hrsz-ú ingatlan alkalmas lehet.

Az akcióterület tulajdonviszonyai:

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

lásd. térkép

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT9)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT9)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT9)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület