Szilvás Akcióterület

Szilvás AkcióterületSzilvás Akcióterület

Szilvás Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT8. Szilvás Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Szilvás Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Az akcióterület elhelyezkedése:

vasúti pálya (Budapest-Hegyeshalom 1. sz. vasútvonal), M1-M7 autópálya közös szakasz, Törökbálint közigazgatási határ, Vasút-dűlő

Az akcióterület határa:

lásd térkép

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:

S2; S3; S10;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Az akcióterület két jól elkülöníthető, de szervesen összefüggő területből áll: magából a Szilvásból (vasúti pálya, Törökbálint közigazgatási határ, Vasút-dűlő által határolt terület) és a 098/2 hrsz-ú területből (1. sz. vasútvonal, Sport utca és M1-M7 közös autópálya szakasz által határolt háromszög alakú terület). A 098/2 hrsz-ú terület a Szilvás területétől északra helyezkedik el és a vasútvonal választja el tőle.

A Szilvás és a 098/2 hrsz. ingatlan területének végleges hasznosítása még nem eldöntött. A területek hasznosítására vonatkozó koncepció(k) véglegesítése és jóváhagyása szükséges.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT8)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT8)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT8)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület