Helyi iparűzési adó ügyintézés – Adóiroda

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó, lletékes szerv: Adóiroda

Az eljárás jogi alapja:
–    A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
–    Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
–    Budaörs Város Önkormányzatának 1/1995.(II.07) ÖKT. sz. rendelete,

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

–  Állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

– Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

A bevallás benyújtás határideje: 
–    Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.
–    Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap
–    Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység befejezésének napját

     követő hó 15. nap

–    A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20.

      napjáig.

Az adó mértéke:
1.   Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó mértékét a Képviselő-testület 2013. augusztus 1-jei hatállyal a 25/2013. (VI.07.) számú rendelettel 1,9%-ra mérsékelte 2013. január 1-től visszamenőlegesen.  Az adó mértéke 2014. január i-jei hatállyal 1,8%-ra módosul.

2.  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári

      naponként 5000,- Ft

Adómentesség:
Adómentes az az adóalany, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Amennyiben az adóalapja a 2,5 millió forintot meghaladja, úgy a teljes adóalap után kell az iparűzési adót megfizetnie.

Az adó megfizetése

Befizetési határidők:

  • Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése
  • Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
  • Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adó előleg befizetése
  • Tárgyév december 20.  A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kell kiegészítenie
  • Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A fenti befizetési kötelezettségeket Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053 -03540000  Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Tájékoztatom, hogy a 2012-2015. évi bevallás az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is kitölthető és kinyomtatható, vagy elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül benyújtható.
A kitöltéshez szükséges program a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalról érhető el.

A kapcsolódó nyomtatványokat az Elektronikus Adó rendszer – Budaörs(https://budaors.eado.hu) oldalról töltheti le.

Forrás: budaors.hu