Tájékoztató Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) Telepítési Tanulmánytervéről

Előterjesztés

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

 forrás: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/40790/753560

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

  1. szeptemberi ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) Telepítési Tanulmánytervéről

Tisztelt Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság!

A kérdéses terület Budaörs Város Településrendezési tervei alapján Gksz- Kereskedelmi szolgáltató terület és Közúti közlekedési terület területfelhasználásba tartozik. Az agglomerációs törvény is összefüggő beépíthető térségként kezeli ezt a területet.

Az csupán idő kérdése volt tehát, hogy itt mikor és milyen beruházás valósul meg. Az önkormányzat természetesen, mint minden alkalommal, azt a szempontot tartotta elsődlegesnek, hogy a fejlesztésnek ne csupán gazdasági előnyei legyenek, de a kialakuló helyzet az környezet számára is kedvezőbb körülményeket eredményezzen.

A terület Budaörs Kereskedelmi Parkjának része, itt helyezkednek el az Auchan, Ikea, Decathlon áruházak is. Az Immochan Magyarország Kft., mint a Decathlontól nyugatra eső üres telkek tulajdonosa fejlesztési szándékkal kereste meg hivatalunkat: a jelenleg még beépítetlen területet új Bauhaus szakáruház építése céljából értékesítené. A mintegy 15000 m² alapterületű épület elhelyezéséhez a jelenlegi telekállomány átstrukturálására van szükség, így a jelenleg közlekedési övezetű telkek egy része is felhasználható lenne a szakáruház elhelyezésére, másik része viszont pihenőparkként új zöldfelületi funkciót biztosítana az ott élő lakosságnak.

A tervezett fejlesztési elképzelés megvalósításához Budaörs Város Településszerkezeti Tervének, és helyi építési szabályzatának módosítása szükséges. Ennek azonban természetesen feltételei vannak. Önkormányzatunk a tárgyalások legelején rögzítette, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan a terület közlekedési elemeinek fejlesztése, a jelenleg forgalmas Baross u. tehermentesítése, a zöldfelület nagy részének és a zöld védősávnak megtartása szükséges, az új áruház forgalma csak a szervizút felől történhet: összességében a beruházás nem zavarhatja a telek mögötti lakóházak nyugalmát.

A beruházó ezt maximálisan támogatta, így további fejlesztéseket vállalt:

Csereerdősítést: a 3 hektár erdő művelésből való kivonás ellentételezéseként 6 hektár erdőt telepít, felét Budaörs területén értékes tölgy és cserfákkal. Fizikailag csak 1.5 hektár erdő szűnik meg, az ugyanekkora területű, ottmaradó invazív akácerdő állományt kitisztítják és pihenőparkot létesítenek, ill. az áruház lakóházak felé eső felén ez 10-17 m széles zöld védősávként meg is marad.

A terület közlekedési helyzetét javítandó 3 új körforgalmat építenek, melyek révén kialakulhat végre a szervizút hiányzó Ny-k-i iránya is. Ez nagyban fogja segíteni a Baross u. tehermentesítését, az Árok u.-val, mint gyűjtőúttal együtt Budaörs-Nyugat elkerülő útja lehet. A jelenlegi közlekedési területen egy korábbi terv egy új csomópont kialakítását javasolta a Baross u, Ibolya utca csomópontjában. Ezt nem tartottuk megfelő megoldásnak, ezért olyan megoldást kértünk, amely itt is nyugodtabb lakókörnyezetet eredményez.  Így ezen a helyen pihenő park épül, s ez a közlekedési elem már nem helyezhető el ott a jövőben sem.

Vállalja továbbá a beruházó egy közeli játszótér átépítését is, szintén a környéken élő jobb életkörülményei biztosítása érdekében.

Összességében a tervezett épület és a leendő pihenőpark előtti zajvédő fal együtt a jelenlegi helyzethez képest jelentősebb védelmet nyújt a mögötte lévő lakóházaknak, mint a zajvédelem, mind a szállópor tekintetében. Ezt kiemelt szempontként kezeltük, ezért méréseket végeztettünk, szimulációt készíttettünk, s a tanulmány ezt igazolta.

Az önkormányzatnak ténylegesen nincsenek hatósági jogosítványai: így az erdőkivonásra nincs ráhatása (nem tudhatjuk, hogy az illetékes hatóság ezt engedélyezi-e) és az építési engedélyt sem mi adjuk. Egyedül a szabályozási terv módosítása az önkormányzat kompetenciája, annak viszont fentiek a feltételei, melyekről településrendezési szerződést kell kötni beruházóval, melyet, tehát az abban foglalt kötelezettségeket be kell jegyeztetni az ingatlanok tulajdoni lapjára.

Fentiek alapján a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalára teszünk javaslatot.

 

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága elfogadja a Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) Telepítési Tanulmánytervéről szóló tájékoztatást.

 

 

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

 

Budaörs, 2017. szeptember 5.

                                              

            ………………………………….

                                                                                                                  Wittinghoff Tamás

                                                                                                                     polgármester

Az előterjesztést készítette:       Műszaki Ügyosztály
Főépítészi Iroda

Junghausz Timea, településrendezési ügyintéző                                     …………………………..

Csík Edina, főépítész                                                                            …………………………..

Látta:

Lőrincz Mihály, műszaki ügyosztályvezető                                             …………………………..

Vágó Csaba, polgármesteri kabinetvezető                                              …………………………..

Törvényességi ellenőr:                                                                          …………………………..

  1. Bocsi István, jegyző: …………………………..