Meglepő vita székhelyhasználat engedélyezése ügyben

Ellentmondások a székhelyhasználat engedélyezése ügyébenEllentmondások a székhelyhasználat engedélyezése ügyében

Az októberi rendkívüli képviselő-testületi ülés két napirendje közül, a székhelyhasználat engedélyezése kapcsán volt csak vita, de ott meglepő ellenállásba ütközött egy zárójeles megjegyzés beillesztése a határozatba.

Régi Posta épülete, PostArt

„(régi posta épület, Babtér)”- ez a kiegészítés nem kerülhetett bele a határozatba

Egy mondatban:

A képviselő-testület úgy módosította korábbi döntését, hogy abból egy zárójeles részt kihagyott, azzal az indokkal, hogy az úgy nem lenne megfelelő, mindezt annak ellenére, hogy a korábban hozott döntésben még nem jelentett gondot.

Röviden:

Korábban egy kft székhely használati engedélyt, egy egyesület telephely engedélyt kapott a régi posta épületére, (az animációs képzéshez kapcsolódóan).

Mindkét esetben szerepelt a határozatban zárójelben „(régi posta épület, Babtér)”. A mostani ülésen az egyesület kérte, hogy inkább telephelyre kapjon engedélyt, de a módosított határozatból már kimaradt a korábban szereplő zárójeles „(régi posta épület, Babtér)” megjegyzés.

Mivel a Templom tér 12. szám alatti ingatlan elég nagy és más funkciókat is el lát, a lehatárolást fontosnak tartottuk, különös képen azért is mert ezt korábban a hivatal is beletette a határozatba.

Most hiába kértük, nem rakták bele.. Úgy tűnik nem véletlenül…

"(régi posta épület, Babtér)"

Amikor még nem volt baj „(régi posta épület, Babtér)”

Hosszabban:

Miről volt a vita?

„(régi posta épület, Babtér)”- ez a kiegészítés nem kerülhetett bele a határozatba

Korábbi ülésén hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Primanima Kft székhelyeként, a Magyar Animációsfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület telephelyként a 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér) bejegyezze.

Az októberi ülésen a Magyar Animációfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület illetve új nevén Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete a korábbi döntés módosítást kérte,hogy telephely helyett, a 2040, Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet térítésmentesen használhassa, és a székhelyhasználatot a bíróságon bejegyeztesse.

A hivatal a korábbi határozatokban feltüntette zárójelesen „(régi posta épület, Babtér)”. Most ez elmaradt! Hiába kértünk módosítót, a zárójeles résszel nem voltak hajlandóak elfogadni.

Mivel érveltek ellene?

Hosszasan kifejtette a polgármester, hogy a Templom tér 12. a hivatalos cím és a székhely bejegyzéskor gondot jelentene a zárójeles megjegyzés „(régi posta épület, Babtér)”.

Ezzel csak az a baj, hogy saját magának mond ellent, hiszen a korábbi áprilisi határozatban (amit most módosított a testület) is szerepelt a zárójeles kiegészítés és akkor még nem jelentett semmilyen problémát.

Mi csupán azt kértük, hogy a korábbi határozathoz hasonlóan most is szerepeljen.

Mi a jelentősége?

Ha a javaslatunkra egyszerűen módosítják a határozatot és kiegészítik a zárójeles résszel, azt gondolhatnák, csak kimaradt. De mivel ez a zárójeles korábban szereplő rész most elmaradt és nem is voltak hajlandóak beletenni, a módosító indítványunk ellenére sem, egyre inkább tűnik szándékosnak a zárójeles rész elhagyása.

Ha a másik féllel szembeni szándákos erőfitogtatástól eltekintünk..

Ennek oka lehet az animációs szakképzés további terjeszkedése a régi posta épületében, amit így próbálnak elfogadtatni a képviselő-testülettel…

Az elfogadott határozat:

1.       Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 62/2017. (IV.26.) ÖKT. sz. határozatát, akként, hogy határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

„2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 110/6. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Animációfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület (1145 Budapest, Columbus utca 83., adószáma: 18704510-1-42, Cg. 13-01-4027, képviseli: Patrovits Tamás elnök) illetve új nevén Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete a 2040, Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet székhelyeként térítésmentesen használhassa, és a székhelyhasználatot a bíróságon bejegyeztesse.”

2.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

A leszavazott módosító:

1.       Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 62/2017. (IV.26.) ÖKT. sz. határozatát, akként, hogy határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

„2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata – mint a budaörsi 110/6. hrsz. ingatlan kizárólagos tulajdonosa – nevében hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Animációfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület (1145 Budapest, Columbus utca 83., adószáma: 18704510-1-42, Cg. 13-01-4027, képviseli: Patrovits Tamás elnök) illetve új nevén Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete a 2040, Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér) székhelyeként térítésmentesen használhassa, és a székhelyhasználatot a bíróságon bejegyeztesse.”

2.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Napirend és mellékletei: hatarozatok.hu