Képviselő-testületi ülés lesz november 15-én Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Képviselő-testületi ülés lesz 2017. november 15-én Budaörsön, 8:30-tól a Városháza II. emeleti tanácstermében.

Napirenden Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója, a 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.

A Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyását és Budaörs város társadalmi közfelelősség stratégiájának elfogadását is tárgyalja majd a testület.

Megindul a Frankhegy Tűzkőhegyi utca I. szakaszának közterület fejlesztése.

Napirenden a Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyása valamint a Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződésének módosítása.

Javaslat érkezett az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására, nő az iparűzési adó mértéke?!

A képviselő-testületi ülés nyilvános, helyszíne: Budaörs, Szabadság út 134. II. emeleti tanácsterem.

Meghívó:

Meghívó Képviselő-testület 11-15

Napirendek:

A képviselő-testületi ülés napirendjei megtekinthetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. napirendi pont: Javaslat az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének és az adó megfizetésének eljárási szabályairól rendelet megalkotására

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormámyzat Képviselő-testülete A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/2004. (IV. 20.) rendelet módosítása

7. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont: Javaslat a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

9. napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

10. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) rendelet módosítása

11. napirendi pont: FŐTÁV Zrt. ajánlata Budaörsi Távhőszolgáltatásra vonatkozó auditra

12. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

13. napirendi pont: A Megalapozó Vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása

14. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegyi utca I. szakaszának közterület fejlesztése

15. napirendi pont: BHÉSZ 4. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

16. napirendi pont: Budaörs város társadalmi közfelelősség stratégiájának elfogadása

17. napirendi pont: KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”

18. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződésének módosítása

19. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyása

20. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2018. évben

21. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2. sz. módosítása

22. napirendi pont: Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlanon álló volt transzformátorállomás épületének hasznosítása

23. napirendi pont: Döntés Budaörs 2520, 2505/1 és 9575 hrsz-ú ingatlanok bérelt területrészének értékesítéséről

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 helyrajzi számú ingatlan 148 m² területű részének értékesítéséről

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Virág utca, 7677/1 helyrajzi számú ingatlan 65 m² területű részének értékesítéséről

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kőszirt utca, 1580, 1605 és 1607 helyrajzi számú ingatlanok összesen 26 m² területű részének értékesítéséről

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről

28. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

29. napirendi pont: Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása (zárt ülés)

30. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása

31. napirendi pont: Javaslat mammográfiai vizsgálat támogatásának módosítására

32. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzethatárainak megállapítása

33. napirendi pont: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

34. napirendi pont: Az Érdi Tankerületi Központ Fejlesztési Terv, 2017 – 2022. véleményezése

35. napirendi pont: Intézményvezetői megbízás meghosszabbításának véleményezése az állami fenntartású, Kesjár Csaba Általános Iskola 2. vezetői ciklusra vonatkozó intézményvezetői megbízásához

36. napirendi pont: Javaslat önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

37. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

38. napirendi pont: Módosító jav: Budaörs Város Önkormányzat 2017 évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

39. napirendi pont: Módosító javaslat az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására előterjesztéshez

40. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról