Decemberi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Elérhetőek a decemberi bizottsági ülések napirendjei, képviselő-testületi ülés december 13-án, szerdán lesz a testület munkaterve szerint.

A decemberi ülést is bizottsági ülések előzik meg. Hétfőn TFVB, kedden KMISB, szerdán PEB, csütörtökön SZEB ülés lesz. Napirendek és anyagok elérhetőek a nyilvános rendszeren.

Napirendek közt szerepel:

  • Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról
  • A Rendőrkapitányság támogatási kérelme
  • Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
  •  Budaörs Város Önkormányzat 2018. Éves Ellenőrzési Terve
  • Helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója
  • Pályázati felhívás a Budaörsi Latinovits Színház igazgatói állásának betöltésére
  • Beszámoló a Budaörsi Egészségügyi Központot működtető Jump Consulting Kft. egy éves működéséről
Fidesz frakció testületi ülésen

Fidesz-KDNP frakció

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2017. december 4. 14:00

Napirendek

1. napirendi pont: Budaörs Város partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Rendelet megalkotása

2. napirendi pont: A MoMDeluxe Kft-vel kötendő településrendezési szerződés

3. napirendi pont: BTG Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása

4. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása

5. napirendi pont: Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

6. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós terve

7. napirendi pont: Döntés a Zúzmara utcában található 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata, a BUM és a Húsznegyven … Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 39/100 és 56/100 tulajdoni hányadaira vonatkozó) használatba adási szerződés hosszabbítása

9. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének (BABtér) használatba adásáról

10. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

11. napirendi pont: Döntés a Szajkó utcában található, 10789 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés)

12. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 100. alatti ingatlan helyi értékvédelmi támogatásval kapcsolatban 2015.12.21-én kötött megállapodás módosítása

13. napirendi pont: KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési ön-kormányzatai számára” – projekthelyszínek kiválasztása

14. napirendi pont: A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására vonatkozó támogatási szerződések módosítása

15. napirendi pont: Közterület-használati kérelem az 1791/1 hrsz-ú ingatlanból 143 m2 területre

16. napirendi pont: Döntés a 1036/12/A/16 hrsz-ú, Budaörs, Lévai u. 33. II-16. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó hátralékok rendezéséről (zárt ülés)

17. napirendi pont: Meghívó

18. napirendi pont: sürgősségi: A Rendőrkapitányság támogatási kérelme

19. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: Budaörs 4184 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan átsorolása Budaörs Város Településszerkezeti Tervében

20. napirendi pont: Central Europe pályázatokban való részvétel

21. napirendi pont: Budaörs 10300/19 helyralyzi számú ingatlan (magánút) elnevezése Keleti utcára

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2017. december 6. 16:30

Napirendek

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

2. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

3. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. Éves Ellenőrzési Terve

5. napirendi pont: TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program – pénzdíj átadása Budaörsi Tanoda számára

6. napirendi pont: Kubinyi Ágoston Program – támogatás átadása Heimatmuseum számára

7. napirendi pont: Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez – az ECCAR tagság megszerzése

8. napirendi pont: A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

9. napirendi pont: BTG Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása

10. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása

11. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós terve

12. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

13. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A Rendőrkapitányság támogatási kérelme

14. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Central Europe pályázatokban való részvétel

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

2017. december 5. 16:30

Napirendek

1. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan („régi posta épülete”) egy részének (BABtér) használatba adásáról

2. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

3. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója

4. napirendi pont: Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez – az ECCAR tagság megszerzése

5. napirendi pont: XXI.sz Magyar Drámájáért Alapítvány kérelme, támogatási szerződés módosítása

6. napirendi pont: A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

7. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójával, a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött Együttműködési megállapodás módosítására

9. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2018. évi munkatervei

10. napirendi pont: Pályázati felhívás a Budaörsi Latinovits Színház igazgatói állásának betöltésére

11. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

12. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: BNNÖ kérelme, támogatási szerződés mósosítása

13. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Sportoló támogatási kérelme (karate)

14. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Budaörs 10300/19 helyralyzi számú ingatlan (magánút) elnevezése Keleti utcára

Szociális- és Egészségügyi Bizottság

2017. december 7. 8:00

Napirendek

1. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója

2. napirendi pont: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

3. napirendi pont: Beszámoló a Budaörsi Egészségügyi Központot működtető Jump Consulting Kft. egy éves működéséről

4. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

5. napirendi pont: Döntés versenypárb.közbesz.i eljárás eredm. megállapításáról és a feladatell.i szerz. megköt.ről – „Közfinansz. járóbeteg szakell.i felad. valamint alapellátásként iskola eg.-ügyi ellátás, foglalk.eg.-ügyi alapell. és közp.i ügyeleti szolgálat műk.-e – (zárt ülés)

6. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)

7. napirendi pont: Bérlakás szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt ülés)

8. napirendi pont: Meghívó