A Magyar Történelmi Szalon – TOLDI ÉVA

A Magyar Történelmi Szalon tisztelettel meghívja TOLDI ÉVA tanár, újságíró PARAINESIS A MAI MAGYAROKHOZ KÖLCSEY FERENC ÜZENETEI  KORUNKHOZ című előadására a költő halálának 180. évfordulója alkalmából 2018. március 9-én 18 órakor a Jókai Mór Művelődési Központba.

„…tudd meg: e szóban – HAZA, benne foglaltatik
az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak összessége.
Atyáid által Istennek épített oltár az!”

Időpont: 2018. március 9-én 18 órakor

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ (2040 Budaörs, Szabadság út 26.)

Meghívó: MEGHÍVÓ – 2018. Kölcsey

A parainesis (görög szó) jelentése: intelmek. Ezt a címet adta Kölcsey Ferenc egyik utolsó, s egyben leggyakrabban idézett filozofikus szemléletű iránykereső és iránymutató elmélkedésének, amelyet az irodalomtörténet a költő erkölcsi testamentumaként jegyez. A mű 1834-ben született meg, amikor a politikai életből, országgyűlési követi szolgálatából már hazatért szatmárcsekei birtokaira a költő, s teljes visszavonultságában alkotó élete és munkássága morális tapasztalatait summázta. Benne, mint egykor Szent István fiának, Imre hercegnek – a hasonló című Intelmekben – felkészítő erejű etikai, lelki útmutatót kívánt adni nevelt fiának, unokaöccsének, az akkor hétéves Kölcsey Kálmánnak a közelgő felnőtt korra. Ezen intelmek ezért gyakran lelkiismeretvizsgáló jellegűek is, s a tapasztalatokból leszűrt következtetések, mint tanácsok jelennek meg a sorok között. Kölcsey szándéka, hogy a gyermekből majdan ifjúvá serdülő fiút felkészítse arra, hogy a nagybetűs Életbe lépve csalódások fogják érni az ott tapasztalható sokszor hazug, igazságtalan és csalárd megnyilvánulások miatt, de óvakodnia kell attól, hogy mindezek eltántorítsák őt az emberekbe, a jóságba és szépségbe vetett hitétől. Emberi tartását csak úgy tudja megőrizni, ha a szív és a lélek tisztaságát, az erényekre alapozott értékrendet táplálja és erősíti önmagában, azaz az önnevelés, az önfegyelem eszközeivel követi azokat a nemes célokat, amelyeket egyéni életével, cselekedeteivel a köz javára tud fordítani. Az egyén szintjén létező értékek teszik lehetővé ugyanis a közösségi nemes célok megvalósítását. Kölcsey politikai alapelve a demokratizmus, amelyben a tiszta erkölcs, az önáldozat, a másokért (haza, nép, család) élés és a szolgálat fölébe helyeződik a személyes érdekeknek.
Magyar Történelmi Szalon – 2040 Budaörs, Alma u. 4. Telefon: 06-23-428 333, E-mail: pm@energost.hu