Február 21-én ülésezik a képviselő-testület Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

2018. február 21-én ülésezik a képviselő-testület Budaörsön, napirenden a 2018-as költségvetés tervezete és a képviselő-testület munkaterve.

2018. február 21-én 8:30-tól ülésezik a  képviselő-testület Budaörsön, a városháza II. emeleti tanácstermében. Az év első ülésén napirenden lesz a 2018-as költségvetés és a képviselő-testület munkaterve.

Erdő/Bauhaus

Napirendek közt szerepel a 4184 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlan településrendezési eszközökben védelmi erdőterület területfelhasználásba illetve övezetbe sorolása.

Az előterjesztés elolvasható itt.

A képviselő-testület munkaterve (2018)

2018. évben a Képviselő-testület az alábbi napokon tartja munkaterv szerinti üléseit:

–       Február: 21. szerda

–       Április 25. szerda

–       Május: 30. szerda

–       Június: 20. szerda

–       Szeptember: 19. szerda

–       November: 14. szerda

–       December: 12. szerda

–       A közmeghallgatás időpontja: október 03. szerda, 1700 óra

Képviselő-testületi ülés

Meghívó: Testuleti_meghivo_02_21

Napirendek:

Anyagok elérhetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása

4. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetentő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

7. napirendi pont: Intézményvezető felmentése nyugdíjba vonulás miatt (Budaörsi Vackor Óvoda)

8. napirendi pont: Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2017. évi felújítási és karbantartási, pótlási tervről

9. napirendi pont: Intézmények 2018. évi felújítási tervének elfogadása

10. napirendi pont: MOL NyRt.-vel-, a Garibaldi utcai töltőállomással kapcsolatosan kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

11. napirendi pont: Döntés pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről

12. napirendi pont: Tájékoztatás a budaörsi víziközművek 2017 – 2031. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási terv módosításáról

13. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

14. napirendi pont: Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

15. napirendi pont: A Budaörs, Domb u. 14. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 helyrajzi számú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 174/2017.(XI.15.) ÖKT sz. határozat módosításáról

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 291 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati ingatlan értékesítéséről.

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4001/6 és 7920/3 hrsz-ú ingatlanokra kiírt pályázatokról.

19. napirendi pont: Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzések megindításához

20. napirendi pont: H2020 pályázaton való részvétel – Pozitív Energia Tömb

21. napirendi pont: Energetikai projektben való részvétel (COMPETE4SECAP)

22. napirendi pont: Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázaton való részvétel

23. napirendi pont: A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat keretében megítélt támogatás igénybevételéhez szükséges önrész biztosítása

24. napirendi pont: Javaslat mammográfiai vizsgálat támogatásának módosítására

25. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2018. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

26. napirendi pont: Elszámolási határidők meghosszabbítása

27. napirendi pont: A 2018. évi nemzetiségi pályázati kiírás

28. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

29. napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. évi Munkaterve

30. napirendi pont: A polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

31. napirendi pont: Közbeszerzési szakértői és szakjogi szolgáltatás

32. napirendi pont: Szennyvíz víziközművek üzemeltetése 2018. április 8.-át követően (zárt ülés)

33. napirendi pont: Budaörs, 4184 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlan átsorolása a hatályos településrendezési eszközökben

34. napirendi pont: Meghívó

35. napirendi pont: Módosító indítvány a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez – Löfler Dávid: pályázati keret biztosítása gazdaságfejlesztéshez…

36. napirendi pont: Sürgősségi:Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása