Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Előterjesztés

Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, pályázati keret biztosítása, gazdaságfejlesztéshez, iparosított technológiával épült társasházak és hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére.

 

Löfler Dávid
képviselő

Írásbeli Módosító Indítványa
a Képviselő-testület 2018. február 21-ei, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. február 15-ei, ülésére

Tárgy: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, pályázati keret biztosítása, gazdaságfejlesztéshez, iparosított technológiával épült társasházak és hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § – a alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az iparűzési adóbevétel összege az adóemelés ellenére is a korábbi évekhez képest nagyon alacsonyan lett betervezve. Ezért javaslom az iparűzési adó betervezett összegét 150 millióval megemelni, ami így 7 450 000 ezer forintra emelkedik.

Az így keletkező 150 millió forint többletforrást, három keretre javaslom felosztani:

  • Gazdaságfejlesztéshez nyújtott pályázati támogatás (50 millió)
  • Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás (50 millió)
  • Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás (50 millió)

A pályázati kiírásokra a későbbiekben javaslatot nyújtunk be.

Kérem a módosítóindítvány támogatását!

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítványt fogadja el az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 2. sz. melléklet, „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” 7 300 000 e FT módosul 7 450 000 e FT-ra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” 4. sor „Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás” 3 552 e Ft módosul 53 552 e Ft-ra. Az emelés forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” 5. sor „Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás” 11 627 e Ft módosul 61 627 e Ft-ra. Az emelés forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” új sorral bővül „Gazdaságfejlesztéshez nyújtott pályázati támogatás” címen 50 000 e Ft összeggel. Az új előirányzat forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezethez benyújtott módosító indítványt elfogadja az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 2. sz. melléklet, „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” 7 300 000 e FT módosul 7 450 000 e FT-ra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” 4. sor „Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás” 3 552 e Ft módosul 53 552 e Ft-ra. Az emelés forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” 5. sor „Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás” 11 627 e Ft módosul 61 627 e Ft-ra. Az emelés forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7/B. sz. melléklet, „Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten” új sorral bővül „Gazdaságfejlesztéshez nyújtott pályázati támogatás” címen 50 000 e Ft összeggel. Az új előirányzat forrása az „Önkormányzat tervezett bevételei”, I. Működési költségvetés bevételei, 2. sor Közhatalmi bevételek, 2. sor Termékek és szolgáltatások adói, 1. sor „Iparűzési adó” bevételi többletforrásból kerül biztosításra.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budaörs, 2018. február 14.

          ………………………

             Löfler Dávid

Látta:

Polgármesteri Kabinet:  ……………………………….

Pénzügyi Iroda: …………………………………………

Műszaki Ügyosztály: ……………………………………

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: ………………………

Mellékletek:

Modosito_javaslat_Lofler_David