Meghívó Lakossági Fórumra

Budaörs Városháza

Meghívó Lakossági Fórumra – Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan történő módosítása ügyében

Tisztelt Budaörsiek!

Ezúton meghívjuk Önöket Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának (BHÉSZ) Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan történő módosítása ügyében lakossági véleményezés céljából tartandó lakossági fórumra.

Időpont: 2018. április 10. (kedd) 15:30 óra

Helyszín: Budaörsi Városháza Nagyterme (Budaörs, Szabadság út 134. 2. emelet)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a dokumentáció teljes anyaga megtekinthető a város honlapján www.budaors.hu a „Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont” gyorslink „Településrendezési eszközök és településfejlesztési tervezések, véleményeztetések dokumentumai” fül alatt. A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási- és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton. Továbbá a tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre, személyes tájékozódásra is lehetőséget biztosítunk a Hivatal Főépítészi Irodáján, ügyfélfogadási időben.

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló, a lakossági fórumot követő legalább 8 napos határidőig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel,
c) a lakossági fórumon szóban.

Az elkészült tervezettel kapcsolatban felmerülő írásos javaslataikat és észrevételeiket 2018. április 27-ig van lehetőségük megküldeni az alábbi elérhetőségek egyikére:

e-mail cím: foepitesz@budaors.hu

 postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Főépítészi Iroda

 

Minden érdeklődő részvételére számítunk!

Budaörs, 2018. március 29.

Üdvözlettel:

 Csík Edina
főépítész

Kapcsolódó dokumentumok: