Áprilisi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Bizottsági ülések lesznek Budaörsön, április 25-én szerdán ülésezik a képviselő-testület. Napirenden a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok pályázata.

Civil szervezetek támogatása (pályázat)

Civil szervezetek támogatása (pályázat)

Április 17-ei ülésén dönt a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok pályázatáról a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság. Döntenek továbbá a Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadásáról és egyéni kérelmekről is.

Nyugdíjas civil szervezetek támogatása

Nyugdíjas civil szervezetek támogatása

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság április 16-án dönt többek között a BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosításáról,  a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról.

Napirendek és a hozzájuk tartozó dokumentumok elérhetőek itt:

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

2018. április 16. (rendkívüli)

Napirendek:

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 43/2017.(XII.18) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft.-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

4. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

5. napirendi pont: Csata utca – Károly Király utca – Szervízút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

6. napirendi pont: BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

7. napirendi pont: „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

8. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

9. napirendi pont: Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

10. napirendi pont: Tulajdonosi dönt. a 7289/16 hrsz-ú, az ing. nyilv. adatai szerint 198 m2 ter. „saját haszn. út” megnev., a 7289/17 hrsz-ú, 3.777 m2 ter. és a 7289 hrsz-ú, 6095 m2 ter., „telephely és üzemi épület” megnev., ingatlanok együttes értékesít.ről

11. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9423-1 helyrajzi számú, Csillagvölgyi/Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről.

12. napirendi pont: Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti Budaörs, 1243 és 1248/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

14. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

15. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m² nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m² területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m² részének értékesítéséről.

19. napirendi pont: Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs 228/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

20. napirendi pont: Döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

22. napirendi pont: Döntés a magántulajdonban lévő, Budaörs, Törökugrató, 4302/4 helyrajzi számú, és az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről

23. napirendi pont: Döntés a Budafoki utcában található, Budaörs, 4080/9 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos fizetési kötelezettségre vonatkozó részletfizetési megállapodásról (zárt ülés)

24. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9063/5 hrsz-ú, Fátyol és Zivatar utca találkozásánál található ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 095/ hrsz-ú, a „Szilvás” területén található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról

27. napirendi pont: A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása

28. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2018. évi Munkaterve

29. napirendi pont: Meghívó

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

2018. április 17. (rendkívüli)

Napirendek:

1. napirendi pont: BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

2. napirendi pont: Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

3. napirendi pont: A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

5. napirendi pont: A pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

6. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

7. napirendi pont: Civil szervezetek 2017 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóik elfogadása

8. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2018 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

9. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények 2017. évi szakmai beszámolója

10. napirendi pont: A KMISB 2017 évi keretének felhasználásról, támogatások elszámolásának elfogadása

11. napirendi pont: Hegedűművész – zenész tanuló támogatási kérelme

12. napirendi pont: Támogatási kérelem teniszverseny megrendezésére

13. napirendi pont: Zenész támogatási kérelme

14. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2018. évi Munkaterve

15. napirendi pont: Meghívó

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Napirendek

(Még nincs feltöltve)