Képviselő-testületi ülés lesz (szerdán) május 30-án Budaörsön

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Ülésezik a képviselő-testület Budaörsön 2018. május 30-án (szerdán). Napirenden többek között a város 2017. évi költségvetésének beszámolója és a maradvány felosztása.

Napirendek közt szerepel a BTG Kft. 2017. évi beszámolója és a 2018-as üzleti terve, a rendőrség, tűzoltóság beszámolója és a belső ellenőrzés beszámolója.

Az ülés nyilvános, a meghívó itt érhető el.

Napirendek

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése szabad pénzmaradványának felosztása, és annak beépülése a 2018. évi költségvetési rendeletbe

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló módosított 32/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről

7. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan

8. napirendi pont: Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésével kapcsolatos Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulati beszámoló

9. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Budaörs Bretzfeld u.-Lévai u.-Komáromi u.-Kenyérgyár u. által határolt területre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz

10. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

11. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltóságának és a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

12. napirendi pont: Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

13. napirendi pont: TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

14. napirendi pont: Budaörs – FCSM Zrt. közötti szennyvíz átadás-átvételi szerződés felfüggesztése

15. napirendi pont: KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvétel

16. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2018. évi üzleti terve

17. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcél módosítása tárgyában

18. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

19. napirendi pont: Előirányzat átcsoportosítás

20. napirendi pont: Döntés hozzájárulás megadásáról jelzálogjog bejegyzéséhez a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. TAO pályázatához

21. napirendi pont: A LIVER 3 ÉS … Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Galagonya és Felsőszállás utca közötti, 8223/2, 8223/3 és 8224 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó utcaszabályozás végrehajtásáról

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 helyrajzi számú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 14/2018.(II.21.) ÖKT sz. határozat módosításáról

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Máriavölgy utca, 1446/4, 1449/2 és 1450/2 helyrajzi számú ingatlanok egy részének cseréjéről

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Fügefa utca, 11263/5 helyrajzi számú, helyi közút megnevezésű ingatlan használatba adásáról

27. napirendi pont: BVUSS területén fitnesz park létesítését támogató 50/2018. (IV.25.) ÖKT sz. határozat módosítása

28. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentések kezeléséhez

29. napirendi pont: Szent Benedek Alapítvány támogatási kérelme

30. napirendi pont: Előminősített cégek listájának módosítása (2018/1)

31. napirendi pont: A Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása

32. napirendi pont: ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

33. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása

34. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Moha u. 4/A szám alatti, 3816/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról (zárt ülés)

35. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Köztemető korábbi üzemeltetője által előre értékesített sírhelyekkel kapcsolatban (zárt ülés)

36. napirendi pont: Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére (zárt ülés)

37. napirendi pont: Javaslat az energia beszerzésekkel kapcsolatos köztes döntés meghozatalára és felhatalmazás kérés eredmény megállapítására (zárt ülés)

38. napirendi pont: Meghívó

Az anyagok letölthetőek itt: hatarozatok.hu