Képviselő-testületi ülés lesz június 20-án szerdán Budaörsön

Budaörs Városháza

A nyári időszak utolsó munkaterv szerinti képviselő-testületi ülése június 20-án, szerdán lesz Budaörsön. Napirenden Wittinghoff Tamás jutalma.

2018. június 20-án, szerdán 8:30-tól a városháza II. emeleti tanácstermében lesz a júniusi képviselő-testületi ülés Budaörsön. A meghívón csak 17 napirendi pont szerepel (a szokásos 40 körülihez képest).

Budaörsön tovább bővül a korlátozott idejű várakozási övezet

Napirendre került Wittinghoff Tamás három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse, a költségvetés módosítása és a korlátozott idejű parkolás kiterjesztése.

Szerdán dönt a testület a helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázatról, amit a KMISB már előbírált.

Napirenden a Zippel-Zapppel és a Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása.

Napirendek

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – jóváhagyás

3. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Budaörs, Puskás Tivadar utca – Liget utca – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozóan – jóváhagyás

4. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére

5. napirendi pont: A Zippel-Zapppel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6. napirendi pont: A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

7. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítás egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

8. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

9. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 718/11 helyrajzi számú, Garibaldi utca területéből történő 76 m² terület értékesítéséről.

10. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található ingatlanra kiírt pályázatról

11. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar utca 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

12. napirendi pont: Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlanon álló volt transzformátorállomás épületének további hasznosítása

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Deák Ferenc utca, 228/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

14. napirendi pont: A helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

15. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása

16. napirendi pont: A polgármester 2018. első félévi jutalma

17. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre (zárt ülés)

Dokumentumok megtekinthetőek itt:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/41150/757401