Lakossági fórum lesz Budaörsön 2018. július 18-án szerdán

Budaörs Városháza

A Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról tart lakossági fórumot a Főépítészi Iroda 2018. július 18-án. A tervekről augusztus 8-áig várják a lakosság véleményét.

Mikor is lenne lakossági fórum Budaörsön a Frankheggyel kapcsolatban, ha nem a nyár közepén, amikor a lehető legkevesebben érnek rá?! Az alábbi meghívó jelent meg a városháza weboldalán:

MEGHÍVÓ Lakossági Fórumra

Tisztelt Budaörsiek!

Ezúton meghívjuk Önöket Budaörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat – véleményezési szakasz – lakossági véleményezés céljából tartandó lakossági fórumra.

Időpont: 2018. július 18. (szerda) 16 óra

Helyszín: Budaörsi Városháza Nagyterme (Budaörs, Szabadság út 134. 2. emelet)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a dokumentáció teljes anyaga megtekinthető a város honlapján www.budaors.hu a „Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont” gyorslink „Településrendezési eszközök és településfejlesztési tervezések, véleményeztetések dokumentumai” fül alatt. A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási- és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton. Továbbá a tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre, személyes tájékozódásra is lehetőséget biztosítunk a Hivatal Főépítészi Irodáján, ügyfélfogadási időben.

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló, idő alatt a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel,
c) a lakossági fórumon szóban.

Az elkészült tervezettel kapcsolatban felmerülő írásos javaslataikat és észrevételeiket 2018. augusztus 08-ig van lehetőségük megküldeni az alábbi elérhetőségek egyikére:

e-mail cím: foepitesz@budaors.hu

 postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Főépítészi Iroda

Minden érdeklődő részvételére számítunk!