Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Új képviselő és bizottsági tag tehet esküt.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz augusztus 22-én szerdán 9:00 órától Budaörsön. A lemondott Császárné Kollár Tímea (Jobbik) képviselő helyét Premecz Enikő veszi át, aki a rendkívüli ülésen teheti le az esküt.

Premecz Enikő

Premecz Enikő

Császárné Kollár Tímea Annamária, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom kompenzációs listájáról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán mandátumot szerzett képviselő a Képviselő-testülethez címzett és a Polgármesterhez írásban 2018. július 10. napján benyújtott nyilatkozatában képviselői megbízatásáról lemondott.

A lemondott képviselő jelölő szervezete a megüresedett képviselői helyre a JOBBIK Magyarországért Mozgalom eredetileg bejelentett kompenzációs listájáról mandátumot szerző jelöltként Premecz Enikőt, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagját jelentette be.

Premecz Enikő Császárné Kollár Tímea bizottsági helyeit veszi át és saját (nem képviselői) bizottsági tagságát egy új bizottsági tag jelölt veheti át (Kovalik Sándor).

Napirendek

A meghívón kilenc napirend szerepel.

1. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Csata utca – Károly király utca és a Szervizút által határolt tömbre – jóváhagyás – rendeletalkotás

2. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – jóváhagyás, rendeletalkotás

3. napirendi pont: BHÉSZ módosítás a Budaörs, Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozóan – jóváhagyás – rendeletalkotás

4. napirendi pont: Budaörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat – véleményezési szakasz

5. napirendi pont: Tulajdonosi döntés a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában levő 7289/16, a 7289/17 és a 7289/18 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

6. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

7. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar utca 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

8. napirendi pont: Új bizottsági tagok megválasztása (lemondás miatt)

9. napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének módosítása (a közmeghallgatás időpontja)

Dokumentumok megtekinthetőek itt.