2018. november 14-én ülésezik a budaörsi képviselő-testület.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

2018. november 14-én (szerdán) 8:30-tól képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, a városháza II. emeleti tanácstermében. Az ülés nyilvános!

A meghívón 31 napirendi-pont szerepel.

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. napirendi pont: A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6. napirendi pont: Rendőrkapitány megbízásának támogatása

7. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

8. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

9. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

10. napirendi pont: BHÉSZ 4. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

11. napirendi pont: Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához

12. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása )

13. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

14. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

15. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről

18. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

19. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

20. napirendi pont: Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

21. napirendi pont: BULÁKE- támogatás felhasználásának módosítására vonatkozó- kérelem

22. napirendi pont: Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött Megállapodás módosítására

23. napirendi pont: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – a budaörsi hajléktalanok ellátására – kötött ellátási szerződés módosítására

24. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

25. napirendi pont: Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanra kiírt pályázatról(zárt ülés)

27. napirendi pont: Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása (zárt ülés)

28. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)

29. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszu utca sarkán lévő 8864/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról (zárt ülés)

30. napirendi pont: Döntés tandíj-támogatási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés tárgyában(zárt ülés)

31. napirendi pont: Fellebbezés a szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel elutasítása ügyében (zárt ülés)

Dokumentumok elérhetőek itt:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2018