Novemberi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs Városháza

2018. november 14-én szerdán ülésezik a budaörsi képviselő-testület. Meghívó még nincs, de az ülést megelőző bizottsági ülések meghívói már elérhetőek.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság november 5-én tartja ülését 14:00 órától.

Napirendek:

1. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

2. napirendi pont: BHÉSZ 4. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

3. napirendi pont: Rendőrkapitány megbízásának támogatása

4. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

5. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

6. napirendi pont: Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához

7. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása )

9. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

10. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

11. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

12. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanra kiírt pályázatról(zárt ülés)

15. napirendi pont: Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása (zárt ülés)

16. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszu utca sarkán lévő 8864/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról (zárt ülés)

18. napirendi pont: Energiatakarékossági versenyben résztvevő épületek kiválasztása (COMPETE4SECAP)

19. napirendi pont: Közterület-használati kérelem az 1791/1 hrsz-u ingatlanból 143 m2 területre

20. napirendi pont: A Budaörs, Aradi u. 5. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

Előterjesztések elérhetőek itt.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2018. november 7. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

3. napirendi pont: Rendőrkapitány megbízásának támogatása

4. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

5. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

6. napirendi pont: Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához

7. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

8. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
9. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása )

10. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

11. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

12. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanra kiírt pályázatról(zárt ülés)

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszu utca sarkán lévő 8864/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról (zárt ülés)
15. napirendi pont: Meghívó

Előterjesztések elérhetőek itt.

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

2018. november 6.

1. napirendi pont: A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

2. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

3. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

4. napirendi pont: Csatlakozás az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához

5. napirendi pont: Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

6. napirendi pont: BULAKE – támogatás felhasználás módosítására vonatkozó kérelem

7. napirendi pont: Döntés tandíj-támogatási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés tárgyában – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

Előterjesztések elérhetőek itt.