December 12-én képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Budaörs, Városháza

2018. december 12-én (szerda) 8:30 órától képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön a Városháza II. emeleti tanácstermében. A képviselő-testület munkaterve szerint ez lesz az idei utolsó ülés.

Napirendek közt szerepel a 2019. évi költségvetés koncepciója, a polgármester 2018. második félévi jutalma és a beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról.

Napirendek

2018. december 12. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

2. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII.21.) rendelet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

6. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi szószóló beszámolója

7. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

8. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

9. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

10. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

11. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása (PostART)

12. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

13. napirendi pont: A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

14. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

15. napirendi pont: Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

16. napirendi pont: EGyüttműködési Megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

17. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

18. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékére vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

19. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2018.-pályázat bírálata

20. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

21. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

22. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

23. napirendi pont: Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

24. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

25. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

26. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítéséről

28. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7400/45 helyrajzi számú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m² és a Budaörs, 7637 helyrajzi számú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m² terület értékesítéséről

29. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

30. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Ibolya utca 80. szám alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

31. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

32. napirendi pont: Döntés a Törsvíz Kft. „v.a.” , Törökbálint, Raktárvárosi út 1. szám alatti ingatlanon lévő épülettartozékok adásvételére vonatkozó szerződés aláírására

33. napirendi pont: Előminősített cégek listájának módosítása (2018/2.)

34. napirendi pont: Közbeszerzési szakjogi szolgáltatás igénybe vétele

35. napirendi pont: Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybe vétele

36. napirendi pont: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019-re szóló ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

37. napirendi pont: A polgármester 2018. második félévi jutalma

38. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

39. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról

40. napirendi pont: Javaslattétel Díszpolgári címre (zárt ülés)

41. napirendi pont: Javaslattétel Díszpolgári címre (zárt ülés)

42. napirendi pont: Meghívó

43. napirendi pont: Sürgősségi: Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről

Előterjesztések és dokumentumok elérhetőek itt:

http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2018