Decemberi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

A decemberi bizottsági ülések meghívói, napirendjei elérhetőek, december 12-én szerdán képviselő-testületi ülés várható.

Napirendek közt szerepel Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója és 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság – 2018. december 3.

Előterjesztések megtekinthetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

3. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékére vonatkozó településrendezési eszközök módosítására elkészült Tervdokumentáció véleményezési szakaszra való megküldése, valamint a 4073 ingatlan értékesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

4. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2018.-pályázat bírálata

5. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

6. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC), a BTC Zrt. támogatása a Magyar Teniszszövetség által

7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának energiapolitikája

8. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

9. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII.21.) rendelet módosítása

10. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére

11. napirendi pont: Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról

12. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

13. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

14. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

15. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítéséről

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7400/45 helyrajzi számú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m² és a Budaörs, 7637 helyrajzi számú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m² terület értékesítéséről

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Ibolya utca 80. szám alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

19. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

20. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása (PostART)

21. napirendi pont: Szervo Zrt közterület-használati engedély kérelme a 4071/12 hrsz-u területre

22. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Városi Televízió által használt Budaörs, Ifjúság u. 20. fszt. 2. szám alatti helyiség használatáról

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1386/2 és 1386/3 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kőhalom utca és Zúzmara utca között található ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatról

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/27 hrsz-ú, természetben a Szivárvány utcában található, önkormányzati tulajdonban levő garázs értékesítéséről

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. december 4.

Előterjesztések megtekinthetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

3. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról (PostART)

4. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy részére vonatkozó használatba adási szerződés meghosszabbításáról (BABtér)

5. napirendi pont: A Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2018. évi tevékenységéről

6. napirendi pont: A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

7. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

8. napirendi pont: Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme

9. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal

10. napirendi pont: Javaslattétel Díszpolgári címre (1) – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

11. napirendi pont: Javaslattétel Díszpolgári címre (2) – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

12. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2019. évi munkatervei

13. napirendi pont: Méltányossági kérelem tandíj-támogatás tárgyában – ZÁRT ülés (zárt ülés)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. december 5.

Előterjesztések megtekinthetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

4. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

5. napirendi pont: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019-re szóló ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

6. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

7. napirendi pont: A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

8. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2019. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

9. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII.21.) rendelet módosítása

10. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

11. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme